Saimaan matkailufoorumi pidettiin Mikkelissä 27.11.2019. Päivän anti koostui erilaisista verkostoitumista käsittelevistä näkemyksistä. Ajankohta ei olisi voinut olla parempi; julkistihan Työ- ja elinkeinoministeriö edellisenä iltana matkailustrategian vuosille 2019 – 2028 ja siellä verkostoituminen nousi keskiöön. Sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimuspäällikkö Johanna Heinonen että Mikkelin matkailujohtaja Maisa Häkkinen korostivat aloituspuheenvuoroissaan yhteistyön ja erityisesti yli toimialarajojen tehtävän yhteistyön merkitystä matkailun menestyksessä. Häkkinen totesikin, että koska Etelä-Savon alue on pieni ja toimijat ovat hajallaan, on yhteistyö ainoa mahdollisuus näkymiselle ja asiakaslähtöisten palvelujen luomiselle.

Edit: Kaikki päivän puheenvuorot on taltioitu ja katsottavissa täällä: https://www.xamk.fi/tapahtumat/saimaan-matkailufoorumi/

Haluttomat ja kyvyttömät ennakkoluulojen vangit eivät verkostoidu tai menesty

Samasta teemasta jatkoi päivän aloituspuheenvuoron pitäjä, professori Raija Komppula Itä-Suomen yliopistosta. Tapahtuman teemaksikin noussut ”Haluttomien ja kyvyttömien kanssa ei kannata seurustella” -teema on Komppulan mukaan relevantti yhä edelleen, vaikka hän onkin teesinsä esittänyt jo vuosituhannen alkupuolella. – Yhteistyö vaatii molemminpuolisen hyödyn, selkeät suunnitelmat ja työnjaot, sopeutumiskykyä, joustavuutta ja erityisesti luottamausta, painotti Komppula puheessaan.
Yhteistyön käytännöstä pääsi seuraavaksi lavalle kertomaan yrittäjä Saimi Hoyer, jota Raija Komppula haastattelu. Hoyer aloitti tapansa mukaan räväkästi kertomalla esimerkkejä siitä, kuinka yhteistyön esteeksi voi nousta pelko kilpailusta ja ennakkoluulot, vaikka menestyvältä yrittäjältä pitäisi aina ottaa oppia. Lisäksi Hoyer korosti avoimuuden ja verkoston tuen merkitystä. Pitäisikin tarkastella toimintaa omaa kuplaa laajemmin ja opetella ajattelemaan, miten yritykset voisivat tukea toinen toisiaan sen sijaan, että kytätään mitä toinen saa enemmän. Lopultahan ei ole väliä kenen palveluita matkailija ostaa, kunhan jättää rahat alueelle, on tyytyväinen matkaansa ja mahdollisesti palaa tai ainakin suosittelee kohdetta.

 

Osaamista ja strategiaa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun lehtori Eeva Koivula siirtyi verkostoitumisen juurille eli osaamiseen ja osaamisverkostoihin.Koivulan esittämä malli, jossa merkityksellisyys on yhdistävä tekijä yhteistyölle, sen rakenteille, sisällöille, tavoitteille ja sosiaaliselle pääomalle, tuki hyvin Komppulan näkemystä.
Koivulan jälkeen matkailun ja kulttuurin kehittämispäällikkö Heli Gynther Etelä-Savon maakuntaliitosta herätteli kuulijakuntaa miettimään, pitäisikö matkailun kehittämisestä siirtyä yhteisöjen kehittämiseen. Perusteluna tälle Gynther esitti Etelä-Savon matkailun ja matkailuyritysten pirstaleisuuden ja pitkät välimatkat, jossa verkostoituminen on avainasia.
Moderniin tapaan sekä Gynther että Koivula haastoivat kuulijakunnan vastaamaan kysymyksiin ja antamaan näkemyksensä digitaalisessa Slido-työkalussa.

Heli Gynther puhuu strategiasta

 

MatkailUyrityksen digitaalisia seikkailuja

Päivän päätti Visit Finland Akatemin kouluttajan Miikka Raulon Flowhousesta esitys Mitä yrityksen tulee huomioida digitaalisissa kanavissa. Esityksessään Raulo hahmotti sekä Suomen matkailun että yrityksen digitaalisia haasteita laajasti aina matkailijan monisyisestä tiedonhaku- ja päätösprosessista yrityksen analytiikkaan ja tiedollajohtamiseen. Täälläkin nostettiin esiin asiakas, asiakkaan tarpeet ja luonnollisestikin se, että yritys tuntee asiakkaansa eli asiakaskokemus alkaa jo verkossa.
Raulon esitystä havainnollistamaan haastateltiin yrittäjä Arto Keinästä, joka kertoi oman digitarinansa. Keinäsen esityksessä korostui aktiivisuus ja kokeilunhalu; Keinänen totesikin, että ”Kaikkea pitää kokeilla ja ottaa sitten käyttöön se, minkä kokee omakseen”. Verkkokauppavaihtoehdoista Keinänen mainitsi, että paljon on vaihtoehtoja, mutta kun löytää hyvän, niin se tuo rahaa takaisin, kun asiakas voi ostaa halutessaan.
Verkkoähkyä lieventämään Keinänen totesi, että vaikka kaikkea ei tarvitse itse tehdä, tulee jokaisen yrityksen kouluttautua sen verran, että ymmärtää mitä ostaa.

Arto Keinänen ja Miikka Raulo keskustelevat digitalisaatiosta

 

Kaiken kaikkiaan päivän koettiin olleen antoisa ja kiinnostava. Tästä onkin sitten hyvä jatkaa palautteiden ja Slido-kyselyjen tulosten pohjalta niin osaamisverkoston luontia, Etelä-Savon yhteisöstrategian paaluttamista kuin toimialarajojen yli tapahtuvaa yhteistyötä.