Uusimmassa Vinkeä virittäjä – podcast jaksossa vieraaksi linjoille saapui Eloisan hyvinvointialueen johtaja Santeri Seppälä.

 

Etelä-Savon hyvinvointialue aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Eloisa järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen palvelut Etelä-Savon 12 kunnan alueella noin 190 toimipisteessä.

Uudella alueella työskentelee noin 7900 sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen ammattilaista.

Hyvinvointialueella on itsehallinto. Sen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta.

Podcastissa päästiin puimaan ryhmädynamikan rakentumista aluemuutoksen myötä sekä dialogin avaamista eri ryhmien välillä. Yhteisöllisyys sekä työhyvinvoinnin merkitys korostui keskustelussa.

 

Seppälä korosti että kyseessä ei ole sprintti, vaan pitkän aikavälin muutos. Tarkoitus on tehdä yhdessä eri toimijoiden kanssa avoimen dialogin periaatteella. Loppuvuosi sisältää esihenkilövalmennusta ja henkilöstöosallistamista.

Perinteistä on tarkoitus poiketa alueuudistuksen yhteydessä. Seppälän mukaan hengeltään Eloisan on tarkoitus olla Suomen paras työnantaja.

 

Kuva: Miikka-Petteri Lesonen

Kulttuurin ja luovuuden esittäytyminen Eloisalla on tällä hetkellä keskittynyt yksiköihin aluemuutoksen rakenteen myllerryksessä. Erilaisia musiikki sekä kulttuuripäiviä on tuotettu esimerkiksi keskussairaalan tilossa ja Eloisan elintapaohjauspalvelun kautta on toteutettu hyvinvointiin liittyviä kulttuuri-interventioita.

Seppälä itse toteaa elävänsä ruuhkavuosia. Palautuminen on tosin asia, jonka hän nostaa esille alueuudistuksen yhteydessä tärkeäksi elementiksi.