Voivat parantaa, ainakin Kotkassa Datariinassa järjestetyn 24 h Sports & Cruise Challenge tapahtuman tulosten perusteella. Tässä Kotka-Hamina seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n ja XAMKin Digiverstaan kanssa yhteistyössä toteutetussa Sports & Cruise Challengessa noin 30 eri alojen opiskelijaa ideoivat uusia ratkaisuja urheilu- ja matkailutapahtumien kehittämiseen.

Tapahtumaan osallistui opiskelijoiden lisäksi yhdeksän Kymenlaaksolaista urheiluseuraa, mm. jääkiekossa ja koripallossa pelaavia urheiluseuroja, sekä matkailun ja kaupunkikehittämisen toimijoita. Tilaisuuden alussa amerikkalaisen jalkapalloseuran Wasa Royalsin toiminnanjohtaja Seppo Evwaraye piti innostavan esitelmän elämysten tuottamisesta katsojille urheilutapahtumissa.

Erityisesti tästä esitelmästä jäi mieleeni se, että ottelua seuraamaan tulleet katsojat eivät saavu paikalle vain saadakseen tietää pelin tuloksen, vaan kokeakseen ottelun tuoman kiihkeän ja jännittävän elämyksen yhdessä muiden katsojien kanssa. Tämä sama tarve elämyksen kokemiseen liittyy myös Kotkaan rantautuvien suurien risteilyalusten matkustajiin.

Kuinka tätä elämystä voisi edistää? Opiskelijatiimien ideoimissa ratkaisuissa korostuivat yhteisöllisyys, pelillisyys ja avoimen datan hyödyntäminen erityisesti osallistujien välisen vuorovaikutuksen edistäjinä. Katsojien välisen vuorovaikutuksen lisäksi tavoiteltiin katsojien ja pelaajien välisen vuorovaikutuksen parantamista. Opiskelijat ideoivat uusia digitaalisia kannustustapoja kuten erilaisia peliin liittyviä äänestyksiä, kilpailuja ja tunnereaktioiden välittämistä.

Tapahtumiin osallistuvien ihmisten, sekä pelaajien että yleisön, keskinäisen vuorovaikutus on olennainen osa elämystä. Opiskelijat kehittivät vuorovaikutusta edistäviä mobiilisovelluksia, jotka tekevät elämyksestä ainutlaatuisen hyödyntämällä niiden välittämää informaatiota alueen infrastruktuurista ja saatavilla olevista palveluista. Yleisötapahtumien äänestykset ja kilpailut tuottavat samalla dataa, jonka avaamisella voidaan luoda uutta arvoa esimerkiksi tulevien tapahtumien äänestyksiin ja kilpailuihin osallistujille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että datan avaaminen ja dataa hyödyntävien uusien sovellusten kehittäminen ovat parhaimmillaan toisiaan ruokkivia ilmiöitä, jotka kehittävät uutta vetovoimaa kaikenlaisiin yleisötapahtumiin.

Minna Jukka
Projektipäällikkö
Uudenmaan liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama DaaS – Open Data as a Service -hanke