Torstaina 11.5.2017 pidettiin Mikkelin palvelukeittiöiden työntekijöiden kanssa kevään viimeinen tiimipalaveri, jossa tehtiin yhteenvetoa syksyn 2016 ja kevään 2017 kehittämistoimista. Yhteenvetoa tekivät hanketoimijat, Marja-Liisa Laitinen, Merja Ylönen ja allekirjoittanut.

Paljon on vuoden aikana tapahtunut keittiöissä; yhdistelmäuuneihin on tallennettu kypsennysprosessit ja ohjeistukset kypsentämiseen on koottu ”paperimuotoon” kansioihin jokaiseen keittiöön. Astianpesuprosessia on hiottu, on mm. tarkennettu astiakorien oikeaoppista käyttöä, otettu käyttöön astianpesukoneen erilaiset kontaktiajat astioiden likaisuuden mukaan ja lisäksi kehitetty astianpesukoneen puhtaanapitoa entistä ergonomisempaan suuntaan. Työntekijöiden kanssa on pohdittu, mitä tarkoittaakaan kohdehyvinvointi omassa työssäni ja mistä se minulla muodostuu (kuva 1). Syksyllä 2016 tehtyjen Firstbeat-mittausten pohjalta on käyty henkilöstön kanssa tsemppaavia ”valmennuskeskusteluja”. Mittaukset ja oman hyvinvoinnin ajattelu ovat jo saaneet aikaan hienoja saavutuksia; paino on pudonnut ja ollaan lopetettu tupakointi tai ainakin vähennetty sitä. Mitä kaikkea henkilökohtaisen hyvinvoinnin osalta saavutetaankaan ennen kuin hanke on päättynyt!

Kuva 1. Kohdehyvinvointi – mistä se omassa työssäni muodostuu? (Kuva: Merja Ylönen, piirros mukaeltu: Engeström 1995)

Kaiken kaikkiaan projektipäällikkönä voin todeta, että tästä on hyvä jatkaa kohti syksyä. Kannustavaa palautetta saatiin myös suoraan työntekijöiltä, jotka totesivat, että hanke on ollut tarpeen. Syksyn 2017 aikana pääpaino hankkeessa on tukea työntekijöitä tehtyjen toimenpiteiden käyttöönotossa niin, että ne todella jäävät pysyviksi käytänteiksi hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Tiina Tuovinen
projektipäällikkö