Kymmenen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijaa aloittaa yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön toisella asteella. Oppilaitosnuorisotyön sisällöt suunnitellaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan lyseon lukioissa sekä ESEDU:lla ja SAMIedulla. Jokaisessa oppilaitoksessa työskentelee koulujeesareina kaksi yhteisöpedagogiopiskelijaa. Oppilaitosnuorisotyön käynnistämisen toisella asteella mahdollistaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Yhessä!-hanke.

Yhteisöpedagogiopiskelijat perehdytettiin syyskuussa Susiniemessä

Syyskuun puolivälissä toteutettiin Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijoille yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön suunnittelu- ja perehdyttämispäivät Susiniemen leirimajalla Ristiinassa. Yhteisöpedagogiopiskelijoiden antaman palautteen perusteella suunnittelupäivien rento tunnelma aktivoi ideoimaan ja paneutumaan aiheeseen paremmin kuin luokkahuonetoteutus. Toiminnan suunnittelu ja mahdollisuus esittää kysymyksiä koulunuorisotyön käytännöistä koettiin hyväksi. Yhteisiä tapaamisia toivotaan myös jatkossa. Kokemusten ja ideoiden vaihtoa opiskelijoiden kesken toteutetaan joulu-tammikuun aikana. Näin hyvät ideat ja toimineet käytännöt voidaan pilotoida useampiin oppilaitoksiin.

Nuorten vertaisryhmätoiminnan vahvistamiselle on selkeä tarve

Oppilaitosnuorisotyön tarve on tunnustettu yhteistyöoppilaitoksissa. Yhessä!-hankkeessa on kartoitettu oppilaitosten tarpeita ja toisen asteen opiskelijoiden toiveita yhteisöllisestä oppilaitosnuorisotyöstä. Näiden pohjalta jokaiseen oppilaitokseen on syntymässä ainutlaatuinen, osallistujalähtöinen yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön malli. Kaikissa malleissa lisätään nuorten omaehtoista vertaisryhmätoimintaa, jonka avulla parannetaan opiskelijoiden kouluviihtyvyyttä ja kouluun kiinnittymistä. Toiminnan omaehtoisuus vahvistaa nuorten osallisuutta. Hankkeessa etsitään keinoja kohdata myös haastavimmin tavoitettavat opiskelijat yhteistyössä oppilaitosten ja paikallisten järjestöjen kanssa.

 

Kirjoittajat:

Sanna-Mari Pöyry
TKI-asiantuntija

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
Projektipäällikkö
Yhessä!-hanke

Kirjoita kommentti

*