Kouluyhteisön työntekijöiden keskeinen tehtävä on ohjata ja tukea nuorta kohti hyvää elämää. Jos työntekijä voi hyvin ja jaksaa tehdä työtään, hän voi kohdata myös opiskelijat ja työkaverit kunnioittavalla ja asianmukaisella tavalla.

Yhessä!-hankkeen yhtenä kohderyhmänä ovatkin myös oppilaitosten opettajat ja henkilökunta, jotka tarvitsevat lisätietoa nuorten kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta sekä yksilöllisestä ohjaamisesta ja perehdytystä yhteisöllisten toimintatapojen edistämiseen.

Yhteistyöoppilaitoksissa on aloitettu nuorten kohtaamiseen ja ohjaukseen liittyvien kehittämis- ja kouluttautumiskokonaisuuksien järjestäminen opettajille ja muulle henkilöstölle. Keskeistä ovat koko työyhteisöä koskevat kehittämistapaamiset, joiden aikana keskitytään oppilaitosten toimintakulttuuriin, työntekijöiden hyvinvointiin ja nuorten kokonaisvaltaisen elämän huomiointiin liittyviin toimintatapoihin. Henkilöstökoulutusten toteuttajina toimivat yliopistonopettaja, draamapedagogi Tuija Leena Viirret Jyväskylän yliopistosta ja projektipäällikkö, KT Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela Juveniasta.

Kirjoita kommentti

*