Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa?

Uutiset Etelä-Savon maakunnasta eivät ole aina olleet viime vuosina mairittelevia: väki vähenee, korona on kurittanut ja keskinäiset ristiriidat ovat saaneet palstatilaa. On olemassa myös toinen todellisuus: Etelä-Savo, jossa on mahtavat olemassa olevat, uudet ja keskenään yhdistyvät verkostot. On siis olemassa myös Etelä-Savo, jossa resurssien niukkuus voidaan ylittää yhteistyöllä ja jossa jo olemassa olevista voimavaroista löydetään kestävästi uusia elämisen ja yrittämisen mahdollisuuksia. Yrittäjyyskasvatus on yksi elinvoiman kehittämisen väline.

Kuva YES-verkoston rollupista
Kuva: Jere Hirvonen Photography

Yrittäjyyskasvatuksesta nostetaan usein esille esimerkkejä yliopistokaupungeista ja suuremmilta alueilta. Vaikka Etelä-Savoa ei nosteta esimerkiksi Varsinais-Suomen kaltaisesti esille esimerkkinä erinomaisesta yrittäjyyskasvatustyöstä, ei se tarkoita, ettei täällä tehtäisi laadukasta työtä. Päinvastoin: Etelä-Savon kunnissa tehdään yrittäjyyskasvatusta ansiokkaasti ja jokainen kunta toteuttaa sitä oman kuntansa näköisesti. Voiko olla jopa niin, että me tarvitsemme enemmän tietoa siitä, mitä maakunnassamme jo tapahtuu yrittäjyyskasvatuksen osalta kuin sitä, että jonkun pitäisi tulla muualta meille, miten meidän tulisi kehittää yrittäjyyskasvatustamme?

 

Yrittäjyyskasvatuksen polkuja

Yksi tapa tehdä maakuntamme yrittäjyyskasvatustyötä näkyvämmäksi on rakentaa yrittäjyyskasvatuksen ehjiä polkuja. Näitä rakensimme Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeessa (2019-2022). Jotta voimme nostaa esille Etelä-Savon näköistä yrittäjyyskasvatusta ja kehittää sitä, loimme vahvuusperustaisen yrittäjyyskasvatuksen ehjien polkujen rakentamisen käytännön. Pian ilmestyvässä hankkeemme loppujulkaisuissa esitellään maakuntamme erilaisia yrittäjyyskasvatuksen ehjiä polkuja – pysy siis kuulolla!

Piritta Parkkarin taustalla esimakua Savonlinnan yrittäjyyskasvatuksen ehjästä polusta! Kuva: Jere Hirvonen Photography.

Voimme jo paljastaa sen verran, Etelä-Savossa tehdään kokoonsa nähden aivan mahtavan paljon yrittäjyyskasvatusta. Luonnollisesti meidän maakuntamme toimijoiden määrä on pienempi kuin suuremmilla alueilla. Toisaalta eri opintotasojen tarjoama yrittäjyyskasvatus on laadultaan ja monimuotoisuudeltaan kiitettävää tasoa. Moninainen konkreettinen toiminta on Etelä-Savon yrittäjyyskasvatuksen valttikortti. Osaamme täällä hyödyntää hyvin kansallisia yrittäjyyskasvatusmalleja, kuten Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa ja Yrityskylää, mutta osaamme myös luoda omia innovatiivisia toimintamalleja, kuten MiniMikkeli.

Teksti, joka kuvaa Etelä-Savon näköistä yrittäjyyskasvatusta
Tältä näyttää Etelä-Savon yrittäjyyskasvatus. Kuva: Jere Hirvonen Photography

Kun yrittäjyyskasvatusta kehitetään Etelä-Savossa, on hyvä pyrkiä jatkossakin entistä moninaisempiin tapoihin toteuttaa sitä. Yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteiden suhteen on huomattu niin Suomessa kuin maailmalla hieman yksipuolistumista (Hytti, 2019; Parkkari, 2020). Aluettamme ei palvele, mikäli yrittäjyyskasvatus kapeutuu ja toimenpiteet keskittyvät liialti ulkoiseen yrittäjyyteen, vaikka tavoitteiden tasolla pyrittäisiin edistämään laajalti yrittäjyyden eri ymmärrysten mukaista toimintaa.

 

Yhdessä leveämmät hartiat

Päättyvä hankkeemme on nostanut esiin Etelä-Savon monipuolista yrittäjyyskasvatusta, ja samalla omalta osaltaan yhdistänyt sitä toteuttavia koulutusorganisaatioita ja niiden osaajia. Työ kuitenkin jatkuu. Suosittelemme maakuntamme eri paikkakuntien välistä yhteistyötä, jota voivat toteuttaa aina tarpeiden mukaan paikkakuntien eri oppiasteiden koulutusorganisaatiot. Tämä on sekä taloudellisesti että muiden suunnittelu- ja toteutusinvestointien osalta järkevää. Esimerkiksi kuntien väliset yrittäjyyskasvatuksen polut tuovat niiden toteutukseen merkittävästi ”leveämmät hartiat”.

Kuvia ihmisistä verkostoitumassa
Kuva: Jere Hirvonen Photography

Vaikka yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen tulisi olla paikkakuntien ja niiden koulutusorganisaatioiden omaa toimintaa, niin kehittämishankkeet rahoituksineen ovat myös parhaimmillaan hyviä apuvälineitä paikkakuntien omien yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Suosittelemme käynnissä ja vasta suunnitteilla olevien maakunnan koulutushankkeiden yhteistyötä. Saimme esimerkiksi hyviä tuloksia Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeen tekemästä yhteistyöstä Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Koulutusportti – Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana -hankkeen (2020–2022) kanssa.

 

Millaista on Etelä-Savon näköinen yrittäjyyskasvatus?

Etelä-Savon näköinen yrittäjyyskasvatus julkaistaan pian – seuraa YES Etelä-Savon Facebookia ja hankkeen sivuja, niin saat sen ensimmäisten joukossa! Tervetuloa myös YES Etelä-Savo – Yrittäjyyskasvatus Etelä-Savossa -Facebook-ryhmään verkostoitumaan muiden alueen yrittäjyyskasvatuksen tekijöiden ja kehittäjien kanssa.

 

Pekka Hytinkoski, pedagoginen suunnittelija, tohtoriopiskelija

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Mikkelin yksikkö

pekka.hytinkoski(at)helsinki.fi

 

Piritta Parkkari, TKI-asiantuntija

Xamk, Xentre – Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö

piritta.parkkari(xamk.fi)

 

Maisa Kantanen, projektipäällikkö

Xamk, Xentre – Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö

maisa.kantanen(at)xamk.fi

Kirjoittajat työskentelevät Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeessa, joka saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.