Kaksi naista istuu kahden kannettavan tietokoneen äärellä hymyillen.

Digimarkkinoinnin johtaminen

Ylempi AMK-tutkinto

Kehitä konkreettisesti yrityksesi somen, sivustojen ja sisältöjen kaupallista hyödyntämistä.

Tunnista uusia digimarkkinoinnin mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä.  

Hae syksyn yhteishaussa!

Syksyn yhteishaku on 28.8.– 11.9.2024.

Verkko-opiskelu

Verkko

Aloituspaikat: 35 Opintojen kesto: 2,5 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Tradenomi (ylempi AMK)

Digimarkkinoija buustaa bisnestä

Digimarkkinoinnin johtamisen YAMK-koulutuksessa hankit itsellesi varmuutta digimarkkinoinnin tekemiseen, johtamiseen ja kehittämiseen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on vahva tietopohja, konkreettisia käytännön taitoja sekä ajantasainen tietämys markkinoinnin kehittyvistä teknologioista. Osaat kehittää digimarkkinointia yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseksi. 

Koulutus on tarkoitettu erityisesti sinulle, joka työskentelet pienessä/ keskisuuressa yrityksessä ja käytännössä jo toteutat ja kehität digimarkkinointia. Haluat nostaa osaamisesi tasoa ja avartaa näkemystäsi. Työhösi sisältyy tulos- tai kehittämisvastuita, suunnittelua ja toteuttamista liittyen esim. sähköisiin asiakaspalvelukanaviin (verkkosivut, some, chat), verkkokauppaan, viestintään, asiakaspalvelutehtäviin, sisältöjen tuottamiseen, markkinoinnin automaatioon, markkinoinnin analytiikkaan tai myyntiin. Kaikissa oppimistehtävissä kehität yrityksesi digimarkkinointia. 

Olet koulutukseltasi tradenomi (AMK) tai medianomi (AMK) ja työskentelet vastuullisissa digimarkkinoinnin tehtävissä. 

Tutkinnon suoritettuasi olet askelen pidemmällä urallasi digimarkkinoinnin asiantuntija- tai johtotehtävissä teollisuuden, palvelu- tai kaupan alojen yrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä. 

 • digitaalinen liiketoiminta
 • hakukonemarkkinointi
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • sisältömarkkinointi
 • verkkokauppa
 • sosiaalinen media

Miksi kannattaa suorittaa digimarkkinoinnin johtamisen YAMK-koulutus Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Ydinopinnot, 30 op 

Ydinopinnoissa on kuusi opintojaksoa. Niiden teemat ovat digimarkkinoinnin toimintaympäristö ja digimarkkinoinnin toteuttaminen ja kehittäminen:  

 • Yrityksen toimintaympäristön muutokset, trendit ja mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan sekä muutoksessa johtaminen  
 • Digitaalisen markkinoinnin sisältö- ja kanavaratkaisut viestinnän, asiakashankinnan, myynnin ja asiakaskokemuksen näkökulmasta  
 • Digitaalisen markkinoinnin tutkimuksellinen kehittäminen  

Opintojaksot  

 • Strateginen muutosjohtaminen digiympäristössä 5 op 
 • Markkinointi digitaalisissa kanavissa 5 op 
 • Asiakaskokemus 5 op 
 • Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa 5 op 
 • Asiakashankinta ja myynti 5 op 
 • Sisältömarkkinointi 5 op  

Täydentävä osaaminen, 30 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. 

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:  

 • digitaalisuus ja teknologia yhteiskunnassa
 • johtaminen ja yrittäjyys 
 • kansainväliset toimintaympäristöt ja viestintä
 • tutkimus ja kehittäminen. 

Osan täydentävistä opinnoista voi suorittaa myös työelämälähtöisinä digiprojekteina. Täydentävän osaamisen opintojaksoihin valitaan vähintään 10 op tutkimus- ja kehittämisopintoja siten, että ne tukevat opinnäytetyön toteuttamista. Vähintään yksi 5 op:n opintojakso (täydentävät opinnot) pitää suorittaa vieraskielisenä. 

Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyöhön tarvitset aiheen, toimeksiantajan ja tutkimusosaamista. Työn laajuus on 30 op, joka vastaa noin 800 h työmäärä.  

Opinnäytetyösi aihe liittyy yrityksen digimarkkinointiin, sen johtamiseen, kehittämiseen tai digiliiketoiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyö on aina tutkimuksellinen ja siinä on kehittämistavoite. Toimeksiantajana on jokin yritys, organisaatio tai TKI-hanke.  

Tutkimusosaamista hankit tutkimus- ja kehittämisopintojaksoilla (yhteensä 15 op). Saat työlle myös ohjaajan. Opinnäytetyö aloitetaan ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella ”Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa” –opintojakson yhteydessä.  

Opintojen ohjaus 

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Lue opiskelijoiden tarinoita

Koulutuksen toteutus

YAMK-koulutuksen voit suorittaa täysin verkko-opintoina riippuen siitä, mitä opintoja valitset täydentäviin opintoihisi. Useimmat opiskelevat työn ohessa ja tämän olemme ottaneet huomioon verkko-opinnoissa. Verkko-opiskelu on ohjattua ja suoritusten aikataulut kerrotaan opintojakson alussa. 

Opintojen aloitus ja ryhmään tutustumispäivä pidetään Xamkin Mikkelin kampuksella. Näin opinnot käynnistetään sujuvasti ja solmitaan tuttavuuksia muiden digimarkkinoijien kanssa. Muita tapaamisia tai lähipäiviä voidaan pitää kampuksella sopimuksen mukaan. Lähipäivät ovat arkipäivisin ja ne ovat yhteistä tekemistä, oppimista ja keskustelua. Osallistuminen on aina vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. 

Tavanomainen opiskeluvauhti työssäkäyvällä on noin 15 op/ lukukausi, mikä tarkoittaa 400 h työmäärää. Jos opiskelijan oma ajankäyttö sallii (esimerkiksi opintovapaa), on koulutus mahdollista suorittaa nopeammin. Rinnakkaisia opintojaksoja voi valita täydentävistä opinnoista. Tästä sovitaan, kun laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.  

Täydentävissä opinnoissa ryhmät ovat ”poikkitieteellisiä”, eli niillä on eri alojen yamk-opiskelijoita. Pääosa täydentävistä opinnoista on verkkokursseja. Joillakin kursseilla on lähiopetuspäiviä noin 3 pv / 5 op opintojakso. Lähipäivät ovat arkisin klo 9 – 16 jollakin Xamkin kampuksella.

Opintojaksojen tehtävät kytket oman yrityksen liiketoiminnan ja digimarkkinoinnin analysointiin ja kehittämiseen. Ajankohtaisia sisältöjä koulutukseen tuottavat Xamkin opettajien lisäksi myös ulkopuoliset digimarkkinoinnin ja –liiketoiminnan asiantuntijat.

Nainen istuu tietokoneen äärellä.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-opinnot ovat monialaisia ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 300.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Mies katsoo itsuen kannettavn tietokoneen ruutua.

Tilaa uutiskirje!

Tilaa uutiskirje Xamkin koulutuksista. Saat tietoa Xamkista, AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksista sekä kiinnostavista Xamk Pulse avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoista.

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358447028569
Sähköposti
Nina.Hartikainen@xamk.fi
Yksikkö
Xamk liiketalouden koulutusyksikkö
Nina Hartikainen
Yliopettaja
+358447028569
Nina.Hartikainen@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: