Nuori nainen istuu tietokoneen ääressä ja hymyilee vastapäätä istuvalle miehelle.

HR, viestintä ja johtaminen YAMK

Ylempi AMK-tutkinto

Kiinnostavatko henkilöstöjohtaminen ja viestintä sekä niiden kehittäminen?

Haluatko kehittää osaamistasi muuttuvassa työelämässä ja luoda uusia ammatillisia verkostoja?

Hae syksyn yhteishaussa!

Syksyn yhteishaku on 28.8.– 11.9.2024.

Verkko-opiskelu

Verkko

Aloituspaikat: 35 Opintojen kesto: 2,5 vuotta Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 ja 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Tradenomi (ylempi AMK)

Uudenlaista henkilöstöjohtamista ja viestintää

YAMK-koulutuksen suoritettuasi pystyt viemään läpi henkilöstöön, viestintään ja johtamiseen kohdistuvia muutosprosesseja ammattimaisesti. Osaat johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa sekä uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työympäristöissä. 

Osaat ottaa vastuuta ryhmien ammatillisen osaamisen ja työkäytäntöjen kehittämisestä ja toiminnan strategisesta arvioinnista. Organisaation työhyvinvoinnin sekä osallistavan ja vaikuttavan johtamisviestinnän edistäminen ovat osaamisaluettasi. 

YAMK-opinnoissa tutustut uusiin organisaatioviestinnän tapoihin ja välineisiin. Opit myös tuntemaan ajankohtaiset HR-johtamisen toimintamallit. Strategiseen henkilöstöjohtamiseen liittyen työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen ovat osa opintojasi. Tietoon perustuva johtaminen data-analytiikka huomioiden sekä viestinnällä johtaminen ovat YAMK-opintojen keskeisiä osa-alueita. Koulutuksen Diversity management -opintojakso on englanninkielinen. Myös täydentäviin opintoihin on mahdollista valita englanninkielisiä opintoja.  

Taustakoulutukseltasi olet tradenomi (AMK), restonomi (AMK), medianomi (AMK). Lisäksi sinulla täytyy olla tutkinnon suorittamisen jälkeistä, alan työkokemusta vähintään kaksi vuotta. 

Opi viemään läpi henkilöstöön, viestintään ja johtamiseen liittyviä muutosprosesseja.

 • HR
 • henkilöstöjohtaminen
 • johtamisviestintä
 • muutosjohtaminen
 • hybridijohtaminen
 • tietojohtaminen
 • etätyö
 • työhyvinvoint
 • viestintä

Miksi kannattaa suorittaa HR, viestintä ja johtaminen -koulutus Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

HR, viestintä ja johtaminen (YAMK) -koulutuksessa on 30 op pakollisia opintoja. Henkilöstöjohtamisen opintoja näistä on 10 op, viestinnän opintoja 10 op ja johtamisen opintoja 10 op. Lisäksi vähintään yksi Master School -tarjottimelta valittava, omaa opinnäytetyötä tukeva menetelmäkurssi on pakollinen. 

Strateginen henkilöstöjohtaminen, 15 op

 • Strateginen HR-johtaminen
 • Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen
 • Tietoon perustuva johtaminen

Vuorovaikutteinen työyhteisö, 15 op

 • Vaikuttava työyhteisöviestintä
 • Osallistava johtamisviestintä
 • Diversity Management (englanniksi)

Täydentävä osaaminen, 30 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • digitaalisuus ja teknologia yhteiskunnassa
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset toimintaympäristöt ja viestintä
 • tutkimus ja kehittäminen. 

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).  

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta. 

Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen ja sen suunnittelu aloitetaan jo ensimmäisenä opiskeluvuotena. Opinnäytetyön aiheen tulee olla HR:n, viestinnän tai johtamisen aihealueelta.

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Lue opiskelijoiden tarinoita

HR, viestintä ja johtaminen (YAMK) on verkkokoulutus

Koulutuksen toteutus

HR, viestintä ja johtaminen (YAMK) on verkkokoulutus.

Opintojen aloitus ja ryhmään tutustumispäivä pidetään Xamkin Kouvolan kampuksella. Näin opinnot käynnistetään sujuvasti ja solmitaan tuttavuuksia muiden osallistujien kanssa. Tähän osallistumista suositellaan vahvasti.  Muita tapaamisia ja lähipäiviä voidaan pitää kampuksella sopimuksen mukaan. Lähipäivät ovat arkipäivisin ja ne ovat yhteistä tekemistä, oppimista ja keskustelua. Osallistuminen on aina vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Lähipäiviä ei striimata tai tallenneta.  

Tavanomainen opiskeluvauhti työssäkäyvillä on 15 op/lukukausi, mikä tarkoittaa noin 400 h työmäärää. Tällä tavalla suoritat koulutuksen pakolliset ydinopinnot yhdessä lukuvuodessa. Jos oma ajankäyttösi sallii (esimerkiksi opintovapaa), on koulutus mahdollista suorittaa nopeammin niin, että pakollisten opintojaksojen rinnalla suoritat valinnaisia täydentävistä opinnoista. Tästä sovitaan, kun laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS).  

Täydentävissä opinnoissa ryhmät ovat ”poikkitieteellisiä”, eli niillä on Xamkin eri alojen yamk-opiskelijoita. Pääosa täydentävistä opinnoista on verkkokursseja. Joillakin kursseilla on lähiopetuspäiviä noin 3 pv/5 op opintojakso. Lähipäivät ovat arkisin klo 9 – 16. 

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-opinnot ovat monialaisia ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 300.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Mies katsoo itsuen kannettavn tietokoneen ruutua.

Tilaa uutiskirje!

Tilaa uutiskirje Xamkin koulutuksista. Saat tietoa Xamkista, AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksista sekä kiinnostavista Xamk Pulse avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoista.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358447028569
Sähköposti
Nina.Hartikainen@xamk.fi
Yksikkö
Xamk liiketalouden koulutusyksikkö
Nina Hartikainen
Yliopettaja
+358447028569
Nina.Hartikainen@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: