Viisi naista istuu neuvottelupöydän äärellä keskustellen.

Kestävän liiketoiminnan kehittäjä

Ylempi AMK-tutkinto

Miten vastuullisia ovat yrityksesi tuotteet, palvelut, toimitusketjut ja prosessit?

Miten tunnistat uusia, vihreän siirtymän luomia liiketoiminnan mahdollisuuksia?

Miten varmistat yrityksesi taloudellisen kannattavuuden ja kilpailuedun tekijät?

Hae kevään 2025 yhteishaussa!

Kevään yhteishaku on 11.-25.3.2025

Verkko-opiskelu

Verkko

Aloituspaikat: 35 Opintojen kesto: 2,5 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Tradenomi (ylempi AMK)

Tee vastuullisuudesta yrityksesi kilpailuetu

Koulutuksen suoritettuasi osaat kehittää pk-yrityksen liiketoimintaa ottaen huomioon toiminnan taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Osaat tunnistaa muuttuvasta toimintaympäristöstä mahdollisuuksia ja kilpailuedun lähteitä. Osaat johtaa ja kehittää yrityksen vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa. Sinulla on vahva tietopohja ja konkreettisia liiketoiminnan kehittämistaitoja. 

YAMK-koulutus on tarkoitettu pk-yrityksissä työskenteleville kehittämishakuisille liiketoiminnan osaajille. Työskentelet keskijohdossa, asiantuntijana tai esihenkilönä ja sinulla on tulosvastuu jostakin osa-alueesta.

Olet kiinnostunut kehittämään liiketoimintaa vastuullisempaan suuntaan ja olet asemassa, jossa voit vaikuttaa yrityksen toimintaan. ​Sinulla on halu ottaa askel eteenpäin omassa kehittymisessäsi. Haluat verkostoitua ja sinulla on tarve ymmärtää mihin toimintaympäristö kehittyy​. 

Olet koulutukseltasi tradenomi (AMK). Myös muu AMK-tutkinto voi olla soveltuva, jos tutkinnossasi on ollut liiketalouden opintoja vähintään 60 op. 

Tutkinnon voi suorittaa kokonaan verkko-opintoina. Lähiopetuspäiviin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. 

Kolme naista katsoo tietokoneen näyttöä.

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

 • johtaminen
 • kestävä kehitys
 • kestävä liiketoiminta
 • markkinointi
 • talous
 • vastuullinen liiketoiminta
 • vastuullisuus

Miks kannattaa suorittaa kestävän liiketoiminnan kehittäjän YAMK-koulutus Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):  

Ydinopinnot, 35 op

Ydinopinnoissa teemoina ovat   

 • Miten nykyisen liiketoiminnan vastuullisuus varmistetaan ja millaisia uusia mahdollisuuksia vihreä siirtymä luo liiketoiminnalle 
 • Miten eri ohjeistuksilla ja sääntelyllä ohjataan liiketoiminnan vastuullisuutta 
 • Miten yritys huolehtii omasta taloudellisesta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään, jotta se voi olla elinvoimainen ja vastuullinen pitkällä tähtäimellä. 
 • Miten yritys viestii vastuullisesta toiminnastaan  

Opintojaksot  

 • Yritysvastuu ja muuttuva toimintaympäristö 5 op 
 • Vastuullinen toiminnan johtaminen 5 op 
 • Talouden ohjaus 5 op 
 • Yrityksen kasvu ja talouden suunnittelu 5 op 
 • Vihreän siirtymän mahdollisuudet yhteiskehittämisen kohteena 5 op 
 • Vastuullisuuden markkinointiviestintä ja raportointi 5 op 
 • Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa 5 op  

Opintojaksojen tehtävät kytket oman yrityksen liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen. Oma työpaikka on keskeinen oppimisympäristö, jossa opiskeltavia asioita tutkitaan, sovelletaan ja kehitetään. Ajankohtaisia sisältöjä koulutukseen tuottavat Xamkin opettajien lisäksi myös ulkopuoliset asiantuntijat.  

Opintojen ohjaus 

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. 

Täydentävä osaaminen, 25 op  

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.  Opintojaksoihin valitaan 10 op tutkimus- ja kehittämisopintoja siten, että ne tukevat opinnäytetyön toteuttamista. Vähintään yksi 5 op opintojakso (täydentävät opinnot) pitää suorittaa englanninkielisenä.    

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista teemoista:     

 • tutkimus ja kehittäminen    
 • johtaminen ja yrittäjyys    
 • kansainväliset työympäristöt    
 • digitaalisuus, tieto ja verkostot.    

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat tämän tutkinnon tavoitteisiin. Hyväksiluvut ovat aina harkinnanvaraisia.  

Opinnäytetyö, 30 op 

Tärkeä osa opintoja on opinnäytetyö. Opinnäytetyösi aihe liittyy yrityksen liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen tai johtamiseen. Opinnäytetyö on aina tutkimuksellinen ja siinä on kehittämistavoite. Toimeksiantajana on jokin yritys, organisaatio tai TKI-hanke.   

Tutkimusosaamista hankit tutkimus- ja kehittämisopintojaksoilla (yhteensä 10 op). Saat työlle myös ohjaajan. Opinnäytetyö aloitetaan ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella ”Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa” –opintojakson yhteydessä.   

Lue opiskelijoiden tarinoita

YAMK-koulutuksen voit suorittaa täysin verkko-opintoina

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen voit suorittaa täysin verkko-opintoina riippuen siitä mitä opintoja valitset täydentäviin opintoihisi (25 op). Useimmat opiskelevat työn ohessa ja tämän olemme ottaneet huomioon verkko-opinnoissa. Verkko-opiskelu on ohjattua ja suoritusten aikataulut kerrotaan opintojakson alussa.  

Opintojen aloitus ja ryhmään tutustumispäivä pidetään Xamkin Mikkelin kampuksella. Näin opinnot käynnistetään sujuvasti ja solmitaan tuttavuuksia muiden osallistujien kanssa. Muita tapaamisia ja lähipäiviä voidaan pitää kampuksella sopimuksen mukaan. Lähipäivät ovat arkipäivisin ja ne ovat yhteistä tekemistä, oppimista ja keskustelua. Osallistuminen on aina vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Lähipäiviä ei striimata tai tallenneta.  

Tavanomainen opiskeluvauhti työssäkäyvillä on 15 op/ lukukausi, mikä tarkoittaa noin 400 h työmäärää. Jos opiskelijan oma ajankäyttö sallii (esimerkiksi opintovapaa), on koulutus mahdollista suorittaa nopeammin. Rinnakkaisia opintojaksoja voi valita täydentävistä opinnoista. Tästä sovitaan, kun laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS).  

Täydentävissä opinnoissa ryhmät ovat ”poikkitieteellisiä”, eli niillä on Xamkin eri alojen yamk-opiskelijoita. Pääosa täydentävistä opinnoista on verkkokursseja. Joillakin kursseilla on lähiopetuspäiviä noin 3 pv/ 5 op opintojakso. Lähipäivät ovat arkisin klo 9 – 16.  

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-opinnot ovat monialaisia ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 300.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Mies katsoo itsuen kannettavn tietokoneen ruutua.

Tilaa uutiskirje!

Tilaa uutiskirje Xamkin koulutuksista. Saat tietoa Xamkista, AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksista sekä kiinnostavista Xamk Pulse avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoista.

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358447028569
Sähköposti
Nina.Hartikainen@xamk.fi
Yksikkö
Xamk liiketalouden koulutusyksikkö
Nina Hartikainen
Yliopettaja
+358447028569
Nina.Hartikainen@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: