Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK), kyberturvallisuus
 • seuraava hakuaika 15.-30.3.2023

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Hanki itsellesi uusinta tietoa ja ammattitaitoa kyberturvallisuudesta

Kyberturvallisuuden ammattilaisia tarvitaan suunnittelemaan ja ylläpitämään kyberturvallisuutta.

Kyberturvallisuuden YAMK-koulutuksessa hankit itsellesi alan uusinta tietoa ja osaamista. Uusia taitoja tarvitaan estämään, havaitsemaan ja kyberhyökkäyksen toteutuessa myös korjaamaan vahingot.

Koulutuksen ydin on toiminnallisen kyberturvallisuuden taidoissa. Opinnoissa keskeistä on kyky havaita tietojärjestelmien kyberturvallisuuspuutteita. Opit suunnittelemaan ja ylläpitämään tietoturvallisia yritysten tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja.

Koulutus sisältää paljon laboratoriotöitä. Pääset tekemään käytännön tapaustutkimuksia virtuaalisessa laboratorioympäristöissä. Laboratoriotyöt on mahdollista suorittaa etätyöskentelynä. Järjestelmä mahdollistaa virtuaalisen etäopetuksen lähes kaikissa tietoteknisissä laboratoriotöissä. Virtuaali- laboratoriota voidaan käyttää useimmilla moderneilla selaimilla.

Tutkinnon suoritettuasi tunnet kyberturvallisuuden erilaiset viitekehykset, standardit, tietoturvallisuuden valvonnan ja hallinnan sekä osaat luokitella haavoittuvuudet ja suojautumisen periaatteet. Osaat soveltaa tietoturva- ratkaisuja uhkien havaitsemiseen ja torjuntaan sekä puolustautua palvelunestohyökkäyksiltä. Tunnet myös kyberturvallisuusliiketoiminnan palvelut ja tunnet tietoturva-auditoinnin periaatteet.

Kyberturvallisuuden opinnot avaavat sinulle pääsyn kansainvälisille erittäin mielenkiintoisille ja haastaville toimintakentille. Kansainvälisyyttä voit myös lisätä opintoihisi esimerkiksi lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaisiin yhteistyöoppilaitoksiin.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään.

datakeskukset | ICT | kyberhygienia | kyberturvallisuus | kyberuhka | tietoturva-auditointi | tietoverkot |

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta sekä itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Lähiopetuspäiviä on Xamkin Kotkan kampuksella keskimäärin kolme kuukaudessa torstaisin klo 16.30−20.00.

Opetus on suomenkielistä. Opetusmateriaalit ovat kuitenkin englanninkielisiä. Opintojaksoilla voi olla myös vierailevia ulkomaalaisia luennoitsijoita. Opinnäytetyö raportoidaan suomen tai englannin kielellä. Opinnäytetyö ja osa oppimistehtävistä voidaan suunnitella kehittämään opiskelijan työpaikan toimintoja hyödyntäen näin sekä opintoja että työnantajaa.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Oppimisympäristöt

Xamk CyberLab oppimisympäristö on ainutlaatuinen Suomessa. Kotkan toimipisteessä sijaitsevassa oppimisympäristössä on kyberturvallisuuskoulutuksia palveleva CyberLab-konesali, joka toimii myös tärkeänä osana datakeskustekniikan opetusta. Tässä CyberLab-konesalissa toimii kyberturvallisuus- koulutuksen ydin eli VirtualLab pilvipalvelu. Palvelun käyttämiseen tarvitset modernin HTML5-pohjaisen selaimen. Toiminnaltaan VirtualLab muistuttaa lähinnä IaaS- tai PaaS-pilvipalvelua.

Xamk VirtualLab on optimoitu TKI-, testaus-, opetus- ja pilotointikäyttöön. Tämä näkyy muun muassa siinä, että virtuaalikoneet käynnistyvät erittäin nopeasti. Virtuaalilaboratoriota käytetään laajasti sekä TKI-toiminnassa että kyberturvallisuus- koulutuksessa. Koulutuksessa virtuaalilaboratorio korvaa lähes kaikki aiemmin fyysisillä laitteilla tehdyt laboratoriotyöt. Yhdessä käyttäjän skenaariossa voi olla jopa 30 virtuaalikoneen virtuaalimaailma. Opiskelijalla voi olla yhtä aikaa jopa 10 skenaariota käytössään. Virtuaalilaboratorio on kovassa käytössä: järjestelmässä on usein yhtä aikaa yli 100 käyttäjää, lähes 300 aktiivista laboratoriotyötä, yli 3200 aktiivista virtuaalikonetta ja lähes 5000 virtuaalista kaapelia. Palvelussa käytetty virtualisointialusta ei ole kaupallinen tuote vaan Xamkin toteuttama.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 25 op

Strateginen kyberturvallisuus 10 op

 • Johdatus kyberturvallisuuteen 5 op
 • Kyberturvallisuusauditointi ja kyberhygienia 5 op

Toiminnallinen kyberturvallisuus 10 op

 • Verkot ja kyberturvallisuus 5 op
 • Puolustava kyberturvallisuus 5 op
 • Hyökkäävä kyberturvallisuus 5 op

Opinnoissasi hankit itsellesi useita käytännön kyberturvallisuustaitoja ja osaat muun muassa

 • analysoida tietojärjestelmän hyökkääjän näkökulmasta
 • tutkia tietojärjestelmiä haavoittuvuuksien löytämiseksi
 • käyttää sopivia työkaluja tiedonkeruuseen kohteesta
 • toteuttaa tarvittavia vastatoimenpiteitä kyberhyökkäyksille
 • parantaa tietojärjestelmien tietoturvallisuutta
 • hallita sovellusten tietoturvallisuuden periaatteet.

Opit myös suojaamaan teollisen internetin järjestelmiä, hallitsemaan tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmiä ja toteuttamaan verkkoinfrastruktuurin suojaustoimia. Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opintoja voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai yliopistojen maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Opinnäytetyö on laaja ja käytännönläheinen kehitys– ja tutkimushanke. Opinnäytetyön tavoitteena on ohjata opiskelija kyberturvallisuudessa esiintyvien ongelmien analysointiin ja ratkaisemiseen. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan (TKI) hankkeissa.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää laitevaatimuksista

Kotkan kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Vesa Kankare
puh. 044 702 8293
vesa.kankare@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi