Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 22
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 1,5 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK), kyberturvallisuus

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Uusinta tietoa ja ammattitaitoa kyberturvallisuudesta

Kyberturvallisuuden ammattilaisia tarvitaan suunnittelemaan ja ylläpitämään kyberturvallisuutta.

Xamkin kyberturvallisuuden YAMK-koulutuksessa saat alan uusinta tietoa ja osaamista. Uusia taitoja tarvitaan estämään, havaitsemaan ja kyberhyökkäyksen toteutuessa myös korjaamaan vahingot.

YAMK-koulutuksen ydin on toiminnallisen kyberturvallisuuden taidoissa. Opintojen keskiössä on kyky havaita tietojärjestelmien kyberturvallisuuspuutteita. Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja ylläpitämään tietoturvallisia yritysten tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on hyvät tiedot hallinnollisesta tietoturvasta. Tunnet kyberturvallisuuden erilaiset viitekehykset, standardit, tietoturvallisuuden valvonnan ja hallinnan sekä osaat luokitella haavoittuvuudet ja suojautumisen periaatteet.

Osaat soveltaa tietoturvaratkaisuja uhkien havaitsemiseen ja torjuntaan sekä puolustautua palvelunestohyökkäyksiltä. Tunnet myös kyberturvallisuusliiketoiminnan palvelut ja tunnet tietoturva-auditoinnin periaatteet.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Lähiopetuspäiviä on Xamkin Kotkan kampuksella keskimäärin kolme kuukaudessa torstaisin klo 17-20.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

XAMK CyberLab oppimisympäristö on ainutlaatuinen Suomessa. Kotkan kampuksella on kyberturvallisuuskoulutuksia palveleva CyberLab-konesali, joka toimii myös tärkeänä osana datakeskustekniikan opetusta. Tässä CyberLab-konesalissa toimii kyberturvallisuuskoulutuksen ydin eli VirtualLab on pilvipalvelu. Palvelun käyttämiseen tarvitset modernin HTML5-pohjaisen selaimen. Toiminnaltaan VirtualLab muistuttaa lähinnä IaaS- tai PaaS-pilvipalvelua.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 25 op

Strateginen kyberturvallisuus 15 op

 • Johdatus kyberturvallisuuteen 5 op
 • Kyberturvallisuusauditointi ja kyberhygienia 5 op
 • Verkot ja kyberturvallisuus 5 op

Toiminnallinen kyberturvallisuus 10 op

 • Puolustava kyberturvallisuus 5 op
 • Hyökkäävä kyberturvallisuus 5 op

Opinnoissasi hankit itsellesi useita käytännön kyberturvallisuustaitoja ja osaat muun muassa

 • analysoida tietojärjestelmän hyökkääjän näkökulmasta
 • tutkia tietojärjestelmiä haavoittuvuuksien löytämiseksi
 • käyttää sopivia työkaluja tiedonkeruuseen kohteesta
 • toteuttaa tarvittavia vastatoimenpiteitä kyberhyökkäyksille
 • parantaa tietojärjestelmien tietoturvallisuutta
 • hallita sovellusten tietoturvallisuuden periaatteet.

Opit myös suojaamaan teollisen internetin järjestelmiä, hallitsemaan tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmiä ja toteuttamaan verkkoinfrastruktuurin suojaustoimia.

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opintoja voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai yliopistojen maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Kotkan kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Martti Kettunen
puh. 044 702 8300
martti.kettunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu