Monimuoto-opiskelu

  • aloituspaikat 20
  • opiskelupaikka Kouvola
  • opintojen kesto 1,5 – 2 vuotta
  • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
  • hakuaika 16.-30.3.2022

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Tie haastavampiin logistiikan tehtäviin

Logistiikka on kansainvälinen ala, joka kehittyy ja reagoi nopeasti yhteiskunnan ja liike-elämän tarpeisiin.

Xamkin logistiikan YAMK-opinnoissa kehität omaa ammatillista logistiikan osaamistasi ja kasvatat tietotaitoasi logistisista prosesseista, erilaisten käytännön riski- ja ongelmatilanteiden hallinnasta – unohtamatta asiakkaan merkityksen korostamista kaikissa logistisissa toiminnoissa. Perehdyt myös logistiikan palvelumuotoiluun ja tulevaisuuden kehityssuuntiin.

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on logistiikka-alan kokemusta ja jotka haluavat syventää ammattialansa tuntemusta. Kiinnostus oman ammattitaidon kehittämiseen ja jatko-opiskeluun ovat paras lähtökohta opinnoille.

Halutessasi voit opiskella täydentävän osaamisen opintojaksosi monikulttuurisissa ryhmissä ja valita opintojaksosi Master Schoolin yhteisestä tarjonnasta. Voit myös kehittää ja ylläpitää kielitaitoasi opiskelemalla englanninkielisiä opintojaksoja ja erillisiä kieliopintoja. 

Valmistuessasi olet saavuttanut laaja-alaisen näkemyksen logistiikan/toimitusketjujen kokonaisuudesta. Ymmärrät, miten eri logistiset funktiot ovat liitoksissa toisiinsa ja miten niitä voidaan kehittää erikseen tai kokonaisuutena. Tunnet myös tärkeimpiä logistiikka-alan kehityssuuntia ja osaat myös soveltaa kaikkea oppimaasi käytäntöön.

logistiikka | prosessit | toimitusketjujen hallinta | toimitusketjujen johtaminen |

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä.

Lähiopetusjaksoja on noin kuukauden välein, ja kestoltaan ne ovat 12 päivää. Lähiopetusjaksot järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella. Lähiopetuksen sijaan joinakin kuukausina opetus voidaan toteuttaa etäopetuksena. 

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Verkostot mukaan työelämään

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat logistiikkapalveluyritykset, teollisuus ja kauppa.

Uutta potkua työhön!

Xamkin Logistiikan YAMK-koulutus oli selkeä jatkumo aiemmille opinnoilleni, ja lisäksi se vaikutti käytännönläheisemmältä kuin muut harkitsemani YAMK-koulutukset.

Koulutuksesta on suurelta osin hyötyä tässä nykyisessä työssäni. Pystyn muun muassa tekemään kehitystyönä tehtävän opinnäytetyöni suoraan nykyisiin työtehtäviini liittyen. Saan myös paljon uusia näkökulmia työhöni. Asioita oppii katsomaan uudesta kulmasta, ja huomaa, mitä kaikkea haluaisikaan vielä oppia!

Anu Vilamaa, insinööri (ylempi AMK) logistiikka

Lue lisää Anun opiskelusta.

 

Opintojen sisältö

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 20 op

  • logistiikkaprosessin analyysi ja kehittäminen
  • logistiikan käytännön haasteet ja riskienhallinta
  • innovatiiviset logistiikkapalvelut
  • logistiikan Road Map

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 10 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:     

  • tutkimus ja kehittäminen   
  • johtaminen ja yrittäjyys   
  • kansainväliset työympäristöt   
  • tieto, digitaalisuus ja verkostot.  

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).  Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin.

Oppimisympäristöt

Koulutuksessa hyödynnetään muun muassa Learn-verkko-oppimisalustaa, erilaisia verkostoitumisalustoja ja kommunikointivälineitä (esim. MS Teams, Adobe Connect Pro). Yksittäisillä opintojaksoilla hyödynnetään kuhunkin aihepiiriin sopivia oppimismenetelmiä ja –ympäristöjä.

Opintojaksojen oppimistehtävät linkitetään mahdollisuuksien mukaan kunkin  opiskelijan omaan työkenttään.  

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan (TKI) -hankkeissa.

Logistiikan koulutukseen hakevalla tulee olla alustava aihe/suunnitelma logistiikkaan/ toimitusketjuihin liittyvästä kehitys- tai tutkimushankkeesta. Suunnitelman pohjalta aloitetaan heti opintojen alkuvaiheessa työstää opinnäytetyötä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää laitevaatimuksista

Kouvolan kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Minna Porasmaa
puh. 050 349 3126
minna.porasmaa@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi