Monimuoto-opiskelu

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Palvelumuotoilulla parempia asiakaskokemuksia

Palvelumuotoilussa kehitetään hyviä asiakaskokemuksia käyttäjälähtöisesti ja vahvistetaan liiketoimintaa.

Palveluja kehitetään yhdessä käyttäjien, sidosryhmien ja monialaisten asiatuntijaryhmien kanssa.  Palvelumuotoilijan työssä palveluja suunnitellaan sujuvammiksi sekä asiakkaan että palveluja tuottavan henkilökunnan kannalta.

Palvelumuotoilijana tunnistat palvelumuotoilun mahdollisuudet strategisen tason suunnittelussa eri toimialojen kehittämistyössä sekä osaat löytää ja määritellä palveluun ja palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Palvelumuotoilijana sinulla on kriittinen ja analyyttinen ote valitsemansa alan kehittämiseen.

Valmistumisen jälkeen osaat hyödyntää palvelumuotoiluprosesseja, palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä ja hallitset palvelumuotoilun työkaluja tavoitteellisesti. Osaat hyödyntää innovatiivisia ideointimenetelmiä ja suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja ja konsepteja yhdessä sidosryhmien kanssa.

Lisäksi osaat tehdä näkyväksi ja konkretisoida ajattelua, tutkimusta ja suunnittelua sekä käyttäjien palautetta hyödyntäen kuvaa, tekstiä ja erilaisia malleja prosessin eri vaiheissa sekä arvioida sitä.

Palvelumuotoilun ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus on suunnattu alasta riippumatta kaikille asiakaslähtöisestä kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää osaamistaan.

Koulutus soveltuu siis niin humanististen alojen, kasvatusalan, kaupan ja hallinnon, maa- ja metsätalouden, palvelualojen, sosiaalialan, taiteen ja kulttuurin, tekniikan, terveyden ja hyvinvoinnin sekä tietojenkäsittelyn kuin tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoillekin.

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä monilla eri aloilla, jotka tuottavat palveluita organisaation ulkoisille tai sisäisille asiakkaille.

Valmistuttuasi voit työskennellä palvelua tarjoavan yrityksen tai julkisen sektorin asiakasrajapinnassa esimerkiksi palveluiden kehittäjänä, tiiminvetäjänä tai esimiestehtävissä.

Opintojen aikana kehität osaamistasi oman työsi kehitystehtävissä tai käytännön toimeksiannoissa, joissa hyödynnät taustateoriaa aitoihin ongelmanratkaisutilanteisiin. Koulutuksessa haetaan vastauksia muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Opiskelu perustuu tekemällä oppimiseen (action learning) sekä monialaiseen yhteistyöhön opiskelijoiden, opettajien, yritysten ja asiantuntijoiden välillä. Opinnoissasi luot tärkeitä monialaisia verkostoja eri opiskelualojen ja työelämän ammattilaisten kanssa.

muotoilija (ylempi amk) | palvelumuotoilu | palveluiden kehittäminen | kehittäminen | kulttuuriala | palvelumuotoilija | service design | muotoiluajattelu 

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, ne koostuvat itsenäisestä opiskelusta ja tiimityöstä sekä verkko-opinnoista ja lähiopetuksesta kampuksella. Koulutus on mitoitettu kestämään kolme lukukautta.

Lähitapaamisia Kouvolan kampuksella on 1-2 kertaa kuukaudessa. Viiden opintopisteen opintojakso sisältää yleensä kolme lähiopetuspäivää. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti torstai ja perjantai.

Opetus on pääosin suomenkielistä. Opetusmateriaalit voivat olla sekä suomen- että englanninkielisiä. Opintojaksoilla voi olla myös vierailevia ulkomaalaisia luennoitsijoita. Opinnäytetyö tehdään suomenkielisenä.

Opintojen toteutus mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Työn ohessa opiskelu edellyttää käytännössä aina opintojen kuormituksen suhteuttamista muiden elämänalueiden vaatimuksiin ja odotuksiin.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana verkostoidut sekä oman että muiden alojen ammattilaisten kanssa.  Tämän monialaisen asiantuntijaverkoston avulla ymmärrys palvelumuotoilun mahdollisuuksista opinnoissasi sekä työelämässä kasvaa.

Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita voivat olla opiskelijan oma työpaikka tai yritys. Eri yritykset ja toimijat kuten, liiketalouden, sosiaalialan, koulutusalan ja teollisuuden toimijat sekä erilaiset yhteiskunnalliset organisaatiot.

Myös Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op).

Palvelumuotoilun koulutuksen opinnot koostuvat palvelumuotoilun ydinosaamisen opinnoista (25 op), tätä osaamista täydentävistä opinnoista (5 op) ja työelämän kehittämiseen kytkeytyvästä opinnäytetyöstä (30 op).

Ydinosaamisen opinnot (25 op) koostuvat kahdesta palvelumuotoilun moduulista, joissa ensimmäisessä on kolme 5 op opintojaksoa ja toisessa kaksi 5 op opintojaksoa.

Palveluprosessi –moduuli 15 op

 • Muotoiluajattelu (5 op)
 • Palvelumuotoilu (5 op)
 • Palvelukokemus (5 op)

Palvelun kehittäminen –moduuli 10 op

 • Palvelun konseptointi (5 op)
 • Palvelun testaus ja tuotteistaminen (5 op)

Täydentävän osaamisen opinnot (5 op) voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten täydentää urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämistyönä. Opinnäytteen aihe voi virittyä omasta työelämäkokemuksesta, työelämätarpeesta, Xamkin työelämäprojekteista tai TKI-hankkeista. Opinnäyteprosessi alkaa heti opintojen alussa.

 Opinnäytetyö 30 op

 • Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu
 • Opinnäytetyön toteutus
 • Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi

Panosta uraasi opiskelemalla ylempi AMK-tutkinto

Palvelumuotoilija (yamk) -koulutuksesta valmistuu palvelumuotoilun edistämisen asiantuntijoita, jotka kykenevät kehittämään, uudistamaan ja johtamaan omaa työtään sekä monien eri alojen toimintaa ja työtä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Valmistut palvelumuotoilun asiantuntijaksi, joka kykenee kehittämään monien eri alojen palvelutoimintaa sekä johtamaan monialaisia suunnittelutiimejä. Voit täydentää osaamistasi omien tavoitteiden mukaisesti valitsemalla opintoja myös Master Schoolista.

Xamkin ylemmät amk-tutkinnot toteutetaan Master Schoolissa. Master Schoolissa kouluttaudut oman alasi vahvaksi osaajaksi, hankit ammatillisen yhteistyöverkoston ja saat tukea urapolkusi rakentamiseen.

Tehtävänimikeesi voi olla esimerkiksi:

 • Palvelumuotoilija
 • Service designer
 • Johtava palvelumuotoilija
 • kehittämisen asiantuntija

Ongelmanratkaisua palvelumuotoilulla

Palvelumuotoilu on uusia trendialoja, joten voisi kuvitella ammattilaisille olevan enemmän tarvetta tulevaisuudessa. Monilla aloilla palveluista saatava lisäarvo on suurempi kuin fyysisistä tuotteista – ja trendinä palveluistuminen näyttää jatkuvan, joten uskon palvelumuotoilun tulevaisuuden näyttävän hyvin lupaavalta.

Juha Katjo, palvelumuotoilun YAMK-opiskelija

Lue lisää Juhan mietteitä opinnoista

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää
Mies ja nainen katsovat lappua talotekniikan tilassa.

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Sanna Haapanen
puh. 044 702 8967
sanna.haapanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi