Monimuoto-opiskelu

  • aloituspaikkoja 20
  • opiskelupaikka: Kouvola
  • opintojen kesto n. 1,5 vuotta
  • tutkintonimike: muotoilija (ylempi AMK)
  • hakuaika 14.-28.3.2018

Onko yritysten asiakaslähtöisyys totta?

Palvelumuotoilu kehittää hyviä asiakaskokemuksia ja vahvistuvaa liiketoimintaa.

Palvelumuotoilun ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet työskennellä monilla eri aloilla, jotka tuottavat palveluita sekä asiakkaan että loppukäyttäjän tarpeet ja odotukset huomioiden.

Valmistuttuasi työskentelet palvelua tarjoavan yrityksen tai julkisen sektorin asiakasrajapinnassa esimiestehtävissä tai tiiminvetäjänä.

Palvelumuotoilun ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus on suunnattu

  • muotoilijoille
  • markkinoinnin
  • palvelukehityksen
  • tai liiketoiminnan

kehittämisen ammattilaisille, jotka haluavat päivittää osaamistaan.

Osaamisesi kehittyy käytännön toimeksiannoissa, joissa taustateoriaa hyödynnetään aidoissa ongelmanratkaisutilanteissa. Osaat vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Opetus on monimuotoista

Aiemmat opintosi ja osaamisesi voidaan hyväksilukea, kun suunnittelet opintojasi.

Opetus tapahtuu monimuotoisesti lähiopetuksena, verkko-opintoina ja itsenäisenä työskentelynä.

Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kerran kuussa perjantaina ja lauantaina.

Osa opinnoista toteutetaan lähiopetusjaksojen aikana monialaisissa pienryhmissä. Lähitapaamisten aikana saat koko ryhmän innostavan osaamisen ja kokemuksen osaksi omaa kehittymistäsi.

Voit täydentää osaamistasi omien tavoitteiden mukaisesti valitsemalla opintoja myös muiden ylempien AMK-tutkintojen opinnoista.

BYOD – Bring Your Own Device

Syksyllä 2017 aloittavilta Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Panosta uraasi opiskelemalla ylempi AMK-tutkinto

Valmistuttuasi työskentelet palvelua tarjoavan yrityksen tai julkisen sektorin asiakasrajapinnassa esimiestehtävissä tai tiiminvetäjänä.

Osaat vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Ongelmanratkaisua palvelumuotoilulla

Palvelumuotoilu on uusia trendialoja, joten voisi kuvitella ammattilaisille olevan enemmän tarvetta tulevaisuudessa. Monilla aloilla palveluista saatava lisäarvo on suurempi kuin fyysisistä tuotteista – ja trendinä palveluistuminen näyttää jatkuvan, joten uskon palvelumuotoilun tulevaisuuden näyttävän hyvin lupaavalta.

Juha Katjo, palvelumuotoilun YAMK-opiskelija

Lue lisää Juhan mietteitä opinnoista

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Heli Abdel Rahman
puh. 044 702 8477
heli.abdel.rahman@xamk.fi

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Share This