Monimuoto-opiskelu

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Palvelumuotoilulla parempia asiakaskokemuksia

Palvelumuotoilussa kehitetään hyviä asiakaskokemuksia ja vahvistetaan liiketoimintaa.

Palvelumuotoilijan työ on palveluiden suunnittelua ja kehittämistä sujuvammiksi sekä asiakkaan että palveluja tuottavan henkilökunnan kannalta. Palvelumuotoilussa otetaan huomioon myös palvelujen liiketaloudellinen kannattavuus ja tehokkuus.

Muotoilun menetelmiä sovelletaan esine- ja käyttöliittymäsuunnittelun lisäksi yhteiskunnan monilla osa-alueilla. Palvelumuotoilua hyödynnetään aineettomien palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen suunnittelussa sekä työelämän muutos- ja kehitystehtävissä.

Palvelumuotoilun ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus on suunnattu alasta riippumatta kaikille, jotka haluavat päivittää osaamistaan, kehittää työtään sekä toimialaansa.

Koulutus soveltuu siis niin humanististen alojen, kasvatusalan, kaupan ja hallinnon, maa- ja metsätalouden, palvelualojen, sosiaalialan, taiteen ja kulttuurin, tekniikan, terveyden ja hyvinvoinnin sekä tietojenkäsittelyn kuin tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoillekin.

Koulutus antaa valmiuksia palveluosaamisen hyödyntämiseen konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä. Oman yrityksen perustaminen jo opiskelun aikana on myös mahdollista ja sitä tuetaan Xamkissa laajoissa yrittäjäopinnoin.

Jatkuva muutos yhteiskunnassa mahdollistaa uusien toimenkuvien kehittämisen. Koulutus antaa hyvät edellytykset toimia palvelumuotoilun asiantuntijana monenlaisissa ja monialaisissa kehitystiimeissä. Valmistuttuasi voit työskennellä palvelua tarjoavan yrityksen tai julkisen sektorin asiakasrajapinnassa kehittäjänä, esimiestehtävissä tai tiiminvetäjänä.

muotoilija (ylempi amk) | palvelumuotoilu | palveluiden kehittäminen | kehittäminen | kulttuuriala | monialainen | palvelumuotoilija | service design | muotoiluajattelu 

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys.

Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä- ja ryhmätyöskentelyä. 5 opintopisteen opintojakso sisältää noin 3 lähiopetuspäivää.

Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kerran kuussa torstaina ja perjantaina.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana verkostoidut sekä oman että muiden alojen ammattilaisten kanssa.  Tämän monialaisen asiantuntijaverkoston avulla ymmärrys palvelumuotoilun mahdollisuuksista opinnoissasi sekä työelämässä kasvaa.

Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita voivat olla opiskelijan oma työpaikka tai yritys. Eri yritykset ja toimijat kuten, liiketalouden, sosiaalialan, koulutusalan ja teollisuuden toimijat sekä erilaiset yhteiskunnalliset organisaatiot.

Myös Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op).

Palvelumuotoilun koulutuksen opinnot koostuvat palvelumuotoilun ydinosaamisen opinnoista (25 op), tätä osaamista täydentävistä opinnoista (5 op) ja työelämän kehittämiseen kytkeytyvästä opinnäytetyöstä (30 op).

Ydinosaamisen opinnot (25 op) koostuvat kahdesta palvelumuotoilun moduulista, joissa ensimmäisessä on kolme 5 op opintojaksoa ja toisessa kaksi 5 op opintojaksoa.

Palveluprosessi –moduuli 15 op

  • Muotoiluajattelu (5 op)
  • Palvelumuotoilu (5 op)
  • Palvelukokemus (5 op)

Palvelun kehittäminen –moduuli 10 op

  • Palvelun konseptointi (5 op)
  • Palvelun testaus ja tuotteistaminen (5 op)

 

Täydentävän osaamisen opinnot 5 op voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten täydentää urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämistyönä. Opinnäytteen aihe voi virittyä omasta työelämäkokemuksesta, työelämätarpeesta, Xamkin työelämäprojekteista tai TKI-hankkeista. Opinnäyteprosessi alkaa heti opintojen alussa.

 Opinnäytetyö 30 op

  • Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu
  • Opinnäytetyön toteutus
  • Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi

Panosta uraasi opiskelemalla ylempi AMK-tutkinto

Valmistuttuasi työskentelet palvelua tarjoavan yrityksen tai julkisen sektorin asiakasrajapinnassa palveluiden kehittäjänä, tiiminvetäjänä tai esimiestehtävissä.

Osaat vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Ongelmanratkaisua palvelumuotoilulla

Palvelumuotoilu on uusia trendialoja, joten voisi kuvitella ammattilaisille olevan enemmän tarvetta tulevaisuudessa. Monilla aloilla palveluista saatava lisäarvo on suurempi kuin fyysisistä tuotteista – ja trendinä palveluistuminen näyttää jatkuvan, joten uskon palvelumuotoilun tulevaisuuden näyttävän hyvin lupaavalta.

Juha Katjo, palvelumuotoilun YAMK-opiskelija

Lue lisää Juhan mietteitä opinnoista

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää
Mies ja nainen katsovat lappua talotekniikan tilassa.

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Sanna Haapanen
puh. 044 702 8967
sanna.haapanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi