Verkko-opiskelu

 • aloituspaikat: 30
 • opintojen kesto: 1,5 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika 17.-31.3.2021

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

 

Projekti-, myynti- ja johtamistaitoja insinööreille

Opiskele organisaatioiden projektiliiketoiminnan johtamista ja projektien koko elinkaaren hallintaa – myynnistä toteutuksen kautta aina käytön tukemiseen.

Työelämän muuttuessa organisaatioissa tarvitaan uudenlaista osaamista, dynaamisia toimintatapoja ja laadukasta johtamista. Tarkat tehtävänkuvat ja pysyvät rakenteet korvautuvat joustavilla ja verkostoituvilla projektiorganisaatioilla. Projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutus antaa sinulle hyvät valmiudet projektiliiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Xamkin projekti- ja myyntijohtamisen YAMK–koulutus on suunnattu tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat vahvistaa projekti-, myynti ja johtamisosaamistaan.

Koulutuksessa painotetaan erityisesti organisaatioiden projektiliiketoiminnan johtamista ja projektien koko elinkaaren hallintaa – myynnistä toteutukseen ja käytön tukemiseen.

Koulutus järjestetään verkko-opintoina, joten opinnot voi suorittaa myös työn ohella.

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana johtamisen professori Petri Parvinen. Lisäksi koulutus tekee yhteistyötä Projektiyhdistys ry:n kanssa ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden IPMA PMFA Foundation projektisertifiointiin.

Opinnot antavat sinulle hyvän pohjan henkilökohtaiselle elämän ja uran suunnittelulle. Koulutuksen avulla opit entistä paremmin hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa työssäsi.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia esimerkiksi projekti- tai myyntiorganisaation esimiehenä. Projekti- ja myyntiosaamista sekä johtamistaitoja tarvitaan kuitenkin yhä erilaisimmissa tilanteissa, joten voit hyödyntää koulutuksen antamia tietoja ja taitoja laajasti muissakin tehtävissä. Opit hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa omassa työssäsi.

Tutkinnon keskeisiä teemoja ovat:

 • projektien hallinta ja johtaminen
 • myynnin ja myyntijohtamisen kehittäminen
 • itsensä ja organisaatioiden johtaminen
 • tiedolla johtaminen ja data-analytiikka
 • asiantuntijuuden jalostaminen
 • kansainvälistyminen ja muutosten hallinta

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään verkko-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Koko koulutuksen aikana on yhteensä vain kolme läsnäoloa vaativaa lähiopetuspäivää, kaksi syyslukukaudella ja yksi kevätlukukaudella. Opinnot toteutetaan kahtena rinnakkaisryhmänä, joiden ensimmäinen lähipäivä (orientaatiopäivä) järjestetään erikseen Kotkassa ja Mikkelissä.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat Projektiyhdistys ry sekä paikalliset ja valtakunnalliset yritykset ja organisaatiot. Monilla opintojaksoilla käsitellään asioita todellisten yritysesimerkkien avulla.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Yhteistyöllä ja vertaisoppimisella kohti onnistuneita projekteja

Xamkin johtamisen yliopettaja Matti Koivisto kertoo kuinka insinöörien projektiosaamista vahvistetaan Projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutuksessa. Koska projekti- ja myyntiosaamista tarvitaan kaikilla tekniikan aloilla, opiskelijoiden joukosta löytyy monen eri alan osaamista. Tämä eri ikäisten ja eri alojen insinöörien ja diplomi-insinöörien kokoontuminen on luonut erinomaiset edellytykset vertaisoppimiselle.

Investointien pääsuunnittelijana Fortum Oyj:n Loviisan voimalaitoksella toimiva Heidi Blomfelt valmistui projekti- ja myyntijohtamisen koulutuksessa maaliskuussa 2020. Blomfelt toteaa kuinka koulutus toi tukea aiemmalle osaamiselle, mutta myös uutta näkökulmaa aiheeseen. Suurelta osin etänä tehtävä opiskelu antoi vapautta opintojen suorittamiseen ja ”vapaaehtoisuus” toi motivaation opintoihin.

Lue lisää Projektitoimintalehden artikkelista.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (60 op):

Ydinosaaminen, 20 op

 • Projektiliiketoiminta ja -johtaminen 5 op
 • Myyntipsykologia 5 op
 • Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari 5 op
 • Ihmisten johtaminen 5 op
 • Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 10 op

Täydentävän osaamisen opintoja voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai yliopistojen maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita sekä suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet Kotka

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Valintaperusteet Mikkeli

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen vahvistavat ammatillista identiteettiä.

Valitsin Projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutuksen kehittääkseni omaa osaamistani. Valintaan vaikutti erityisesti koulutussisältö, sillä tutkintoon sisältyy projektijohtamisen IPMA©-sertifikaatti, sekä myynti- ja johtamisopintoja.

Koulutuksessa olen saanut uutta näkökulmaa omaan työhöni ja tartun rohkeasti uusiin haasteisiin. Erityisesti työssäni tarvitsemat myynti- ja johtamistaidot ovat kehittyneet. Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen vahvistavat myös ammatillista identiteettiä ja auttavat urakehityksessä.

Anni Lippo, projekti- ja myyntijohtaminen (ylempi AMK)

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusalajohtaja Matti Koivisto
puh. 050 312 4999
matti.koivisto@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu