Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikat: Kotka ja Mikkeli
 • aloituspaikat: Kotka 15, Mikkeli 15
 • opintojen kesto: 1,5 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)

Opiskelupaikka Kotka

Opiskelupaikka Mikkeli

Projekti-, myynti- ja johtamistaitoja insinööreille

Opiskele organisaatioiden projektiliiketoiminnan johtamista ja projektien koko elinkaaren hallintaa – myynnistä toteutuksen kautta aina käytön tukemiseen.

Työelämän muuttuessa organisaatioissa tarvitaan uudenlaista osaamista, dynaamisia toimintatapoja ja laadukasta johtamista. Tarkat tehtävänkuvat ja pysyvät rakenteet korvautuvat joustavilla ja verkostoituvilla projektiorganisaatioilla. Projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutus antaa sinulle hyvät valmiudet projektiliiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Xamkin projekti- ja myyntijohtamisen YAMK–koulutus on suunnattu tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat vahvistaa projekti-, myynti ja johtamisosaamistaan.

Koulutuksessa painotetaan erityisesti organisaatioiden projektiliiketoiminnan johtamista ja projektien koko elinkaaren hallintaa – myynnistä toteutukseen ja käytön tukemiseen.

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana johtamisen professori Petri Parvinen. Lisäksi koulutus tekee yhteistyötä Suomen Projektiyhdistyksen kanssa ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden IPMA PMFA Foundation projektisertifiointiin.

Opinnot antavat sinulle hyvän pohjan henkilökohtaiselle elämän ja uran suunnittelulle. Koulutuksen avulla opit entistä paremmin hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa työssäsi.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia esimerkiksi projekti- tai myyntiorganisaation esimiehenä. Projekti- ja myyntiosaamista sekä johtamistaitoja tarvitaan kuitenkin yhä erilaisimmissa tilanteissa, joten voit hyödyntää koulutuksen antamia tietoja ja taitoja laajasti muissakin tehtävissä. Opit hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa omassa työssäsi.

Tutkinnon keskeisiä teemoja ovat:

 • projektien hallinta ja johtaminen
 • myynnin ja myyntijohtamisen kehittäminen
 • itsensä ja organisaatioiden johtaminen
 • tiedolla johtaminen ja data-analytiikka
 • asiantuntijuuden jalostaminen
 • kansainvälistyminen ja muutosten hallinta

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Lähiopetusjaksot on keskiviikkoiltaisin ja lauantaipäivisin. Yhdessä opintojaksossa on kaksi keskiviikko- ja kaksi lauantaitapaamista. Opintojaksoja on yhteensä kuusi.

Opinnot toteutetaan kahtena rinnakkaisryhmänä, joista toinen kokoontuu Kotkassa ja toinen Mikkelissä. Ryhmät kokoontuvat lähijaksoille muutamia kertoja erikseen, mutta pääsääntöisesti lähijaksot ovat samaan aikaan Kotkassa ja Mikkelissä. Opettaja on vuorotellen Kotkassa ja Mikkelissä, ja toimipisteiden välillä on videoyhteys. Paikkakunnalla, jolla opettaja ei ole paikalla, järjestelyjä hoitaa assistentti.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat Suomen projektiyhdistys sekä paikalliset ja valtakunnalliset yritykset ja organisaatiot. Monilla opintojaksoilla käsitellään asioita todellisten yritysesimerkkien avulla.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (60 op):

Ydinosaaminen, 20 op

 • Projektiliiketoiminta ja -johtaminen 5 op
 • Myyntipsykologia 5 op
 • Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari 5 op
 • Ihmisten johtaminen 5 op
 • Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 10 op

Täydentävän osaamisen opintoja voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai yliopistojen maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita sekä suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet Kotka

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Valintaperusteet Mikkeli

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen vahvistavat ammatillista identiteettiä.

Valitsin Projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutuksen kehittääkseni omaa osaamistani. Valintaan vaikutti erityisesti koulutussisältö, sillä tutkintoon sisältyy projektijohtamisen IPMA©-sertifikaatti, sekä myynti- ja johtamisopintoja.

Koulutuksessa olen saanut uutta näkökulmaa omaan työhöni ja tartun rohkeasti uusiin haasteisiin. Erityisesti työssäni tarvitsemat myynti- ja johtamistaidot ovat kehittyneet. Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen vahvistavat myös ammatillista identiteettiä ja auttavat urakehityksessä.

Anni Lippo, projekti- ja myyntijohtaminen (ylempi AMK)

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusalajohtaja Matti Koivisto
puh. 050 312 4999
matti.koivisto@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu