Verkko-opiskelu

  • aloituspaikkoja 20
  • opintojen kesto 2-3 vuotta
  • seuraava hakuaika: 7.-20.1.2021
  • tutkintonimike: ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK),sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Vahvista osaamistasi kuntoutuksessa ja toimintakyvyn edistämisessä

Kuntoutuksen yamk-koulutus vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista asiakaslähtöisessä ja näyttöön perustuvassa kuntoutuksessa ja toimintakyvyn edistämisessä.

Opinnot tuottavat osaamista vaativaan kuntoutusalan toimintakäytäntöjen kehittämiseen ja johtamiseen sekä asiantuntijuuden syventämiseen.

Opintojen aikana edistetään valmiuksia vastata kuntoutusalan tulevaisuuden haasteisiin, ja syventää  tutkimus- ja kehittämisosaamista monialaisten kuntoutuspalvelujen kehittämiseksi.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetään verkko-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys.

Opinnot toteutuvat englanninkielisinä verkko-opintoina, joihin sisältyy pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Merja Reunanen
p. 050 312 5116
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi