Verkko-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opintojen kesto 2-3 vuotta
 • seuraavat hakuajat:
 • tutkintonimike: ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK),sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Vahvista osaamistasi kuntoutuksessa ja toimintakyvyn edistämisessä

Kuntoutuksen yamk-koulutus vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista asiakaslähtöisessä ja näyttöön perustuvassa kuntoutuksessa ja toimintakyvyn edistämisessä.

Koulutus antaa sinulle mahdollisuuden kehittää omaa asiantuntijuuttasi ja jakaa omaa osaamistasi kansainvälisessä ja monialaisessa opiskeluyhteisössä. Tavoitteena on edistää kuntoutuskäytäntöjen uudistumista. 

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan toimintaympäristöt muuttuvat ja menetelmät kehittyvät. Näin ollen myös kuntoutuspalvelujen uudistamiseksi tarvitaan toimintakyvyn monialaista arviointia, hyvinvointiteknologian hyödyntämistä ja ihmisten fyysistä aktiivisuutta edistävien toimintamallien juurruttamista. 

Asiakaslähtöisten, näyttöön perustuvien ja vaikuttavien kuntoutuspalvelujen kehittäminen ja kehittämisprojektien johtaminen ovat opintojen keskeistä sisältöä. 

Kuntoutuksen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus valmentaa sinut työskentelemään itsenäisesti hyvinvoinnin ja kuntoutuksen asiantuntijatehtävissä ja vaativassa kuntoutuskäytäntöjen tutkimuksellisessa kehittämisessä tai toimimaan esimiehenä.

  

YAMK-tutkinnon opiskeltuasi osaat hyödyntää monialaista ja näyttöön perustuvaa tietoa sekä kehittämisen menetelmiä syventääksesi kuntoutuksen asiantuntijuuttasi, ammatillista käytäntöäsi ja tutkimuksellisen kehittämisen osaamistasi. 

Syvennät osaamistasi fyysistä aktiivisuutta edistävien interventioiden ja hyvinvointiteknologian vaikutuksista sekä osaat johtaa niiden käyttöönottoa kuntoutuskäytäntöjen uudistamiseksi. 

Osaat arvioida ja kehittää kuntoutuspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta osana asiakaslähtöisiä kuntoutuspalveluja. 

Osaat viestiä ja toimia monialaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.   

Kuntoutus | Monialainen lähestymistapa | Näyttöön perustuva toiminta | Hyvinvointi | Toimintakyky | Fyysinen aktiivisuus | Hyvinvointiteknologia | Kuntoutuspalvelut | Johtaminen | Tutkiva kehittäminen

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Neljä ihmistä keskustelevat kuntosalilla.

Opiskele joustavasti työn ohella

Opinnot kestävät 2–3 vuotta (90 op) ja toteutuvat kokonaan verkko-opintoina. 

Se edellyttää, että opiskelijalla on käytössään oma tietokone, opiskeluun tarvittavat ohjelmat sekä kamera ja mikrofoni. 

Opiskelutapoja verkkoympäristössä on useita: luento-opetus, tiimityöskentely, projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa, itsenäiset oppimistehtävät sekä verkkokeskustelut.  

Opintoihin sisältyy ennalta sovittuina ajankohtina myös samanaikaisen vuorovaikutuksen verkko-luentoja ja ryhmätöitä 23 päivänä kuukaudessa ensimmäisen vuoden aikana ja 12 päivänä kuukaudessa toisen vuoden aikana. 

Orientaatio ja online-luennot Teamsissä syksyllä 2023 (kevään aikataulu julkaistaan myöhemmin):

 • 7.-8.9.
 • 2.-3.10.
 • 15.-16.11.
 • 29.-30.11.
 • 8.12.

Kirjalliset tehtävät ja muut opiskelutehtävät ohjataan integroimaan omaan työhön ja sen kehittämiseen. Opinnot toteutetaan kaikilta osin englanninkielisenä.  

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Opintojen sisältö

Koulutus muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

YDINOSAAMINEN 35 op 

Kuntoutuspalveluiden ennakoiva työelämäosaaminen 20 op 

 • Kuntoutuspolitiikka ja kuntoutuksen lähestymistavat 5 op 
 • Monialainen toimintakyvyn arviointi 5 op 
 • Fyysistä aktiivisuutta edistävien käytäntöjen johtaminen 5 op 
 • Hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5 op 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 15 op 

 • Kuntoutuspalvelujen asiakaslähtöinen
  arviointi ja kehittäminen 5 op
   
 • Kuntoutuspalvelujen vaikuttavuus 5 op 
 • Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät 5 op 

Opinnäytetyö 30 op 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 25 op 

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. 

Voit siten rakentaa urapolkuasi ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. 

Täydentävissä opinnoissa tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:   

 • tutkimus ja kehittäminen 
 • johtaminen ja yrittäjyys 
 • kansainväliset työympäristöt  
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).   

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.  

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).   

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

OPINNÄYTETYÖ

Tässä koulutuksessa opinnäytetyö liittyy asiakaslähtöiseen, monialaiseen ja näyttöön perustuvaan työelämän kehittämiseen kuntoutuksen toimintaympäristössä. 

Opinnäytetyön aikana tunnistat alasi kehittämistarpeita sekä suunnittelet ja toteutat tutkimuksellisen kehittämisprosessin. Voit myös toteuttaa opinnäytetyön osana Xamkin TKI-hankkeita tai koulutuksen yhteistyökumppaneiden toimeksiannosta. 

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Marjo Heikkilä
p. 050 312 5139
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. +358 44 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi