MONIMUOTO-OPISKELU

 • opiskelupaikka: Kouvola
 • seuraava hakuaika 4.-14.9.2023

 

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Koulutuksessa on kaksi hakukohdetta eri pohjakoulutuksille:

Kulttuuriala

 

 

Sosiaali- ja terveysala, liikunta ja humanistinen ala

 • aloituspaikkoja 15
 • opintojen laajuus 90 op
 • tutkintonimike:
  • ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
 • Lue lisää valintaperusteista

 

Kulttuurihyvinvoinnin palvelut osaksi hyvää elämää

Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksessa syntyy uutta liiketoimintaa, jossa yhdistyy sosiaali- ja terveysalan osaaminen palvelumuotoiluun ja kulttuuriasiantuntijuuteen.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle syntyy koulutuksessa asiantuntijuutta kulttuurin ja taiteen soveltamisesta sekä hyödyntämisestä asiakaslähtöiseen hyvinvointityöhön eri konteksteissa.

Yhdistämällä palvelumuotoilun ja hyvinvoinnin alojen osaamista löydetään uusia tapoja kehittää hyvinvointia tukevaa ja edistävää työtä taiteen ja kulttuurin avulla.

Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijan työ painottuu tutkinnon suuntautumisen mukaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan asiantuntijatehtäviin tai kulttuurin, taiteen ja palvelumuotoilijan tehtäviin. Työnkuvassa huomioidaan myös kulttuurihyvinvointipalvelujen sijoittuminen sosiaali- ja terveysalan kentälle sekä niiden liiketaloudellinen kannattavuus.

Koulutus antaa valmiuksia kulttuurihyvinvointi palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja markkinointiin, kulttuurihyvinvointipalvelujen tarjoamiseen sosiaali- ja terveydenhoidon piirissä sekä toimimiseen kulttuurihyvinvoinnin konsultointi-, koordinointi- ja asiantuntijatehtävissä.

Yhteiskunnassa on ollut laaja tilaus kulttuurihyvinvointipalveluille jo pitkään. Sosiaali- ja terveysalan muutos vahvistaa kulttuurihyvinvointipalvelujen tarvetta sekä luo tilausta näille palveluille.

Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia asiantuntijana monenlaisissa ja monialaisissa kehitystiimeissä sekä johtaa ja kehittää kulttuurihyvinvointipalveluliiketoimintaa.

Valmistuttuasi voit työskennellä palvelua tarjoavan yrityksen tai julkisen sektorin asiakasrajapinnassa kehittäjänä, esimiestehtävissä tai tiiminvetäjänä.

Kulttuurihyvinvoinnin ylempään AMK -koulutukseen johtava tutkinto on suunnattu monilla eri toimialoilla toimiville. Se on tarkoitettu

 • sosiaalialan
 • terveysalan
 • kasvatuksen
 • kuntoutuksen
 • muotoilun
 • palvelumuotoilun
 • kulttuurialojen
 • taidealojen
 • markkinoinnin
 • palvelukehityksen tai
 • liiketoiminnan

ammattilaisille, jotka haluavat kehittää ja päivittää osaamistaan ja toimialaansa sekä erikoistua kulttuurihyvinvoinnin osaajiksi.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Hyvinvointi on kulttuuria, kulttuuri on hyvinvointia

Mitä kulttuurihyvinvointi oikeastaan on? Kysymykseen vastaa koulutuksen suunnittelussa vahvasti mukana ollut Piia Kleimola.

”Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kulttuuri edistää yhteisöllisyyttä, ehkäisee syrjäytymistä, antaa virikkeitä, tuo mielekkyyttä elämään, tukee mielenterveyttä sekä ylläpitää aktiivisuutta ja toimintakykyä. Kulttuurihyvinvointi on ilmiönä laaja toiminnan, kouluttamisen, kehittämisen ja tutkimuksen muodostama kokonaisuus.”

”Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi tähän asti laajimman katsauksen taiteen ja kulttuurin vaikutuksista. Viesti on selvä: on olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen auttaa parantamaan terveyttä ja hyvinvointia. Se voi jopa ehkäistä ja hoitaa psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa.”

Lue koko artikkeli Xamkilaisesta!

Koulutuksen sisältö

Jos sinulla on useampia peruskoulutuksia, huomaa, että koulutuksen pituus määräytyy tutkintojen perusteella.

Kulttuurin YAMK -tutkintoon johtava koulutuslinja (60 op):

 • Ydinosaaminen 50 op
  • Kulttuurihyvinvointi ja palvelumuotoilu 20 op
   • Kulttuurihyvinvoinnin teoreettinen tausta 5 op
   • Hyvinvointipalveluiden asiakasymmärrys 5 op
   • Tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden konseptointi 5 op
   • Kulttuurihyvinvoinnin merkitys ja mahdollisuudet 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op
   • Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu
   • Opinnäytetyön toteutus
   • Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi
  • Täydentävä osaaminen 10 op

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja liikunnan YAMK-tutkintoon johtava koulutuslinja (90 op):

 • Ydinosaaminen 70 op
  • Kulttuurihyvinvointi ja palvelumuotoilu 20 op
   • Kulttuurihyvinvoinnin teoreettinen tausta 5 op
   • Hyvinvointipalveluiden asiakasymmärrys 5 op
   • Tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden konseptointi 5 op
   • Kulttuurihyvinvoinnin merkitys ja mahdollisuudet 5 op
  • Kulttuurihyvinvoinnin osaaminen ja luovat menetelmät 20 op
   • Kulttuurihyvinvoinnin osaaja 5 op
   • Arjen kulttuuri ja kokemuksellisuus 5 op
   • Kulttuurihyvinvoinnin koordinointi ja ohjaus 5 op
   • Yhteisöllinen taidetoiminta hyvinvointityönä 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op
   • Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu
   • Opinnäytetyön toteutus
   • Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi
  • Täydentävä osaaminen 20 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö 30 op. Se voi liittyä oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa. Koulutuksessa suositellaan monialaista parityötä koulutusohjelmien välillä.

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus on monimuotototeutusta, jossa kontaktiopetus on lähiopetusta sekä aikaan sidottua verkko-opetusta.

Lähiopetusta järjestetään noin kaksi kertaa lukukaudessa ja aikaan sidottua verkko-opetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa.

Osa opinnoista toteutetaan verkossa ja itsenäisinä opintoina. Osa opetuksesta on integroitu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Lähitapaamisten aikana saat koko ryhmän innostavan osaamisen ja kokemuksen osaksi omaa kehittymistäsi.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin kulttuurialan hakukohteen opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin sote-alan hakukohteen opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Kouvolan kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Annele Urtamo
puh. 050 343 7932
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi