Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka: Kouvola
 • opintojen kesto n. 2 vuotta
 • hakuaika 20.3.-3.4.2019
 • tutkintonimike: geronomi (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)

 

 

Hyvinvointia turvaavan sosiaalityön osaamista sosiaalialan asiantuntijoille

Tämä koulutus on suunnattu laajasti sosiaalialan tehtävissä toimiville ammattilaisille, sosionomeille ja geronomeille.

Koulutuksen avulla vahvistat osaamistasi toimintaympäristöjen tuntemuksessa ja tulevaisuuden ennakoinnissa, työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esimiestyössä.

Koulutuksesta valmistuu hyvinvoinnin turvaamisen asiantuntijoita, jotka kykenevät sekä kehittämään omaa työtään että uudistamaan ja johtamaan sosiaalialan työtä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Opiskelu on monimuotoista, lähiopetusta järjestetään keskimäärin kolmena päivänä kuukaudessa. Opiskeluaika on noin 2 vuotta ja opiskelupaikkana on pääosin Kouvolan kampus. Opintoja on tarjolla niin lähiopetuksena, verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina kuin monimuoto-opetuksenakin.

Opinnot monimuotoisia

Kahdelle vuodelle ajoittuvan monimuotokoulutuksen lähiopetusjaksoja on enimmäkseen Kouvolassa, keskimäärin kolmena päivänä kuukaudessa.

Etäopiskelussa hyödynnetään aktiivisesti Moodle-oppimisympäristöä. Keskeinen lähiopetusjaksojen oppimismenetelmä on PBL, Problem-based Learning, jossa oppiminen perustuu työelämälähtöisiin ongelmiin ja niiden tarkasteluun teoriaa ja käytäntöä yhdistämällä.

Koulutukseen sisältyvät seuraavat ydinosaamisen opintojaksot:

 • Asiantuntijuuden kehittyminen 5 op
 • Hyvinvointiteoreettinen ajattelu 5 op
 • Hyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen 5 op
 • Tarve, tuki ja vastuu 5 op
 • Vaikeat asiat, pahat paikat ja intensiivityö 5 op
 • International Social Work 5 op

Lisäksi voit valita täydentävän osaamisen opintojaksoja esimerkiksi kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin, johtamiseen, yrittäjyyteen, Venäjä-osaamiseen, kieliosaamiseen sekä muihin ajankohtaisiin teemoihin liittyen.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Ura hyvinvoinnin turvaamisen asiantuntijana

Koulutuksesta valmistuu hyvinvoinnin turvaamisen asiantuntijoita, jotka kykenevät sekä kehittämään omaa työtään että uudistamaan ja johtamaan sosiaalialan työtä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat vastaava ohjaaja ja yksikön johtaja.

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Tuija Suikkanen-Malin
puh. 044 702 8411
tuija.suikkanen-malin@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu