Monimuoto-opiskelu

  • aloituspaikkoja 20
  • opiskelupaikka Mikkeli
  • opintojen kesto noin 2 vuotta
  • tutkintonimike: sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK)
  • seuraava hakuaika ei tiedossa

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Haluatko olla kehittämässä kliinistä hoitotyötä?

Koulutus antaa sinulle valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä eri terveydenhuollon organisaatiossa. Koulutuksessa painottuu kliinisen osaamisen syventämisen lisäksi kehittämisosaamisen vahvistaminen.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia itsenäisesti kliinisen hoitotyön asiantuntijatehtävissä (nurse practitioner). Vastaat itsenäisesti omalla asiantuntijuusalueellasi potilaan hoidosta.

Kykenet itsenäiseen ja vaativaan kliinisen hoitotyön päätöksentekoon ja osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa potilasohjausta.

Pystyt kehittämään ja uudistamaan kliinistä hoitotyötä näyttöön perustuvaksi. Pystyt myös asiantuntijaviestintään omalla asiantuntijuusalueellasi.

asiantuntija | hoidon tarpeen arviointi | kliininen | kansansairauksien ennaltaehkäisy | monitieteinen | näyttöön perustuva toiminta | kehittäminen

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opintojen sisältö

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset ydinopinnot (40 op), täydentävät opinnot (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat

  • asiantuntijana kehittyminen kliinisessä hoitotyössä
  • monitieteinen toiminta kliinisessä hoitotyössä
  • potilaan kliininen tutkiminen
  • terveyden edistäminen kliinisessä hoitotyössä
  • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen kliinisessä hoitotyössä

Täydentävän osaamisen opinnot (20 op) voit koota ylempien tutkintojen yhteisestä Master Schoolin tarjonnasta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti.

Opinnäytetyö (30 op) liittyy kiinteästi työelämän kehittämiseen. Opinnäytetyö on useimmiten projektityyppinen, jolloin saat valmiuksia toimia projektin vetäjänä.

Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista.

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus toteutetaan Mikkelin kampuksella. Lähiopetuspäiviä on noin 2 päivää kuukaudessa (to–pe).

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Täydentäviä Master Schoolin opintoja toteutetaan kaikilla Xamkin kampuksilla, joita on Mikkelin lisäksi Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa.

Opiskelija äänessä

Saana Jokiranta

Opiskelujen edetessä meistä hitsautui tiivis joukko, jotka kaikki olimme samojen haasteiden edessä. Meistä jokainen oli pitkästä aikaa haastanut itsensä ja uskaltautunut epämukavuusalueelle. Kun epäilys opiskelujen järkevyydestä horjutti mieltä, oli hyvä huomata muidenkin olleen yhtä uhkarohkeita lähtiessään horjuttamaan arkensa harmoniaa jatko-opinnoin.

– Saana Jokiranta

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Mikkelin kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää
Mies ja nainen katsovat lappua talotekniikan tilassa.

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Marja-Liisa Rissanen
puh. 050 439 9001
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut(at)xamk.fi