Verkko-opiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opintojen kesto 2,5 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK)

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Digimarkkinoija buustaa bisnestä

Tunnista uusia digimarkkinoinnin mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä ja tasoita tietä myynnin onnistumiselle yrityksessäsi.

Digimarkkinoinnin johtamisen YAMK-koulutuksessa hankit itsellesi varmuutta digimarkkinoinnin tekemiseen, johtamiseen ja kehittämiseen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on vahva tietopohja, konkreettisia käytännön taitoja sekä ajantasainen tietämys markkinoinnin kehittyvistä teknologioista. Osaat kehittää digimarkkinointia yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Digimarkkinoinnin osaajille on kasvava kysyntä. Tutkinnon suoritettuasi olet askelen pidemmällä urallasi digimarkkinoinnin asiantuntija- tai johtotehtävissä teollisuuden, palvelu- tai kaupan alojen yrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Digimarkkinoinnin johtaminen -koulutuksessa oma työpaikka on keskeinen oppimisympäristö, jossa opiskeltavia asioita tutkitaan, sovelletaan ja kehitetään. Opiskelijoille on tarjolla myös paljon muita työelämän toimeksiantoja, joita kannattaa suorittaa osana täydentäviä opintoja. 

Koulutus on tarkoitettu erityisesti sinulle, joka työskentelet pienessä/ keskisuuressa yrityksessä ja käytännössä jo toteutat ja kehität digimarkkinointia. Haluat nostaa osaamisesi tasoa ja avartaa näkemystäsi. Työhösi sisältyy tulos- tai kehittämisvastuita, suunnittelua ja toteuttamista liittyen esim. sähköisiin asiakaspalvelukanaviin (verkkosivut, some, chat), verkkokauppaan, viestintään, asiakaspalvelutehtäviin, sisältöjen tuottamiseen, markkinoinnin automaatioon, markkinoinnin analytiikkaan tai myyntiin. Kaikissa oppimistehtävissä kehität yrityksesi digimarkkinointia. 

Olet koulutukseltasi tradenomi (AMK) tai medianomi (AMK). Myös muu AMK-tutkinto voi olla soveltuva, jos se sisältää vähintään 60 opintopistettä liiketalouden opintoja.

Tutkinnon voit suorittaa kokonaan verkko-opintoina.

digitaalinen liiketoiminta | hakukonemarkkinointi | liiketoiminnan kehittäminen | sisältömarkkinointi | sosiaalinen media | verkkokauppa |

 

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutuksen voit suorittaa täysin verkko-opintoina riippuen siitä, mitä opintoja valitset täydentäviin opintoihisi. Useimmat opiskelevat työn ohessa ja tämän olemme ottaneet huomioon verkko-opinnoissa. Verkko-opiskelu on ohjattua ja suoritusten aikataulut kerrotaan opintojakson alussa.  

Opintojen aloitus ja ryhmään tutustumispäivä pidetään Xamkin Mikkelin kampuksella. Näin opinnot käynnistetään sujuvasti ja solmitaan tuttavuuksia muiden digimarkkinoijien kanssa. Muita tapaamisia tai lähipäiviä voidaan pitää kampuksella sopimuksen mukaan. Lähipäivät ovat arkipäivisin ja ne ovat yhteistä tekemistä, oppimista ja keskustelua. Osallistuminen on aina vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. 

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Tavanomainen opiskeluvauhti työssäkäyvällä on noin 15 op/ lukukausi, mikä tarkoittaa 400 h työmäärää. Jos opiskelijan oma ajankäyttö sallii (esimerkiksi opintovapaa), on koulutus mahdollista suorittaa nopeammin. Rinnakkaisia opintojaksoja voi valita täydentävistä opinnoista. Tästä sovitaan, kun laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.  

Täydentävissä opinnoissa ryhmät ovat ”poikkitieteellisiä”, eli niillä on eri alojen yamk-opiskelijoita. Pääosa täydentävistä opinnoista on verkkokursseja. Joillakin kursseilla on lähiopetuspäiviä noin 3 pv / 5 op opintojakso. Lähipäivät ovat arkisin klo 9 – 16 jollakin Xamkin kampuksella.  

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

Ydinopinnot, 30 op 

Ydinopinnoissa on kuusi opintojaksoa. Niiden teemat ovat digimarkkinoinnin toimintaympäristö ja digimarkkinoinnin toteuttaminen ja kehittäminen:  

 • Yrityksen toimintaympäristön muutokset, trendit ja mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan sekä muutoksessa johtaminen  
 • Digitaalisen markkinoinnin sisältö- ja kanavaratkaisut viestinnän, asiakashankinnan, myynnin ja asiakaskokemuksen näkökulmasta  
 • Digitaalisen markkinoinnin tutkimuksellinen kehittäminen  

Opintojaksot  

 • Strateginen muutosjohtaminen digiympäristössä 5 op 
 • Markkinointi digitaalisissa kanavissa 5 op 
 • Asiakashankinta ja myynti 5 op 
 • Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa 5 op 
 • Asiakaskokemus 5 op 
 • Sisältömarkkinointi 5 op 

Opintojaksojen tehtävät kytket oman yrityksen liiketoiminnan ja digimarkkinoinnin analysointiin ja kehittämiseen. Ajankohtaisia sisältöjä koulutukseen tuottavat Xamkin opettajien lisäksi myös ulkopuoliset digimarkkinoinnin ja –liiketoiminnan asiantuntijat.  

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa.

Täydentävän osaamisen opintojaksoihin valitaan vähintään 10 op tutkimus- ja kehittämisopintoja siten, että ne tukevat opinnäytetyön toteuttamista. Vähintään yksi 5 op opintojakso (täydentävät opinnot) pitää suorittaa englanninkielisenä.  Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.   

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:  

 • tutkimus ja kehittäminen 
 • johtaminen ja yrittäjyys 
 • kansainvälisettyöympäristöt 
 • digitaalisuus, tieto ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin 

Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyöhön tarvitset aiheen, toimeksiantajan ja tutkimusosaamista. Työn laajuus on 30 op, joka vastaa noin 800 h työmäärä.

Opinnäytetyösi aihe liittyy yrityksen digimarkkinointiin, sen johtamiseen, kehittämiseen tai digiliiketoiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyö on aina tutkimuksellinen ja siinä on kehittämistavoite. Toimeksiantajana on jokin yritys, organisaatio tai TKI-hanke.

Tutkimusosaamista hankit tutkimus- ja kehittämisopintojaksoilla (yhteensä 15 op). Saat työlle myös ohjaajan. Opinnäytetyö aloitetaan ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella ”Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa” –opintojakson yhteydessä.

Opinnoista suuri hyöty omaan työhöni

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Arkikäytännöt jalostuvat oppimistehtävissä

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Virtuaalisesti valmiiksi

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Mikkelin kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta ja hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi