Verkko-opiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opintojen kesto 2,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 13.-27.3.2024
 • tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK)

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Uudenlaista henkilöstöjohtamista ja viestintää

Kiinnostavatko henkilöstöjohtaminen ja viestintä sekä niiden kehittäminen? Haluatko kehittää osaamistasi muuttuvassa työelämässä ja luoda uusia ammatillisia verkostoja?

Syksyllä 2023 alkaa Xamkissa uusi henkilöstöjohtamiseen ja viestintään keskittyvä YAMK-koulutus.

YAMK-koulutuksen suoritettuasi pystyt viemään läpi henkilöstöön, viestintään ja johtamiseen kohdistuvia muutosprosesseja ammattimaisesti. Osaat johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa sekä uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työympäristöissä.

Osaat ottaa vastuuta ryhmien ammatillisen osaamisen ja työkäytäntöjen kehittämisestä ja toiminnan strategisesta arvioinnista. Organisaation työhyvinvoinnin sekä osallistavan ja vaikuttavan johtamisviestinnän edistäminen ovat osaamisaluettasi.

YAMK-opinnoissa tutustut uusiin organisaatioviestinnän tapoihin ja välineisiin. Opit myös tuntemaan ajankohtaiset HR-johtamisen toimintamallit. Strategiseen henkilöstöjohtamiseen liittyen työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen ovat osa opintojasi. Tietoon perustuva johtaminen sekä viestinnällä johtaminen ovat YAMK-opintojen keskeisiä osa-alueita. Koulutuksen Diversity management -opintojakso on englanninkielinen.

Taustakoulutukseltasi olet tradenomi (AMK), restonomi (AMK), medianomi (AMK). Myös muu AMK-tutkinto tai yliopistotutkinto voi olla soveltuva, jos siihen on sisältynyt vähintään 60 op johtamisen tai viestinnän opintoja. Lisäksi sinulla täytyy olla tutkinnon suorittamisen jälkeistä, alan työkokemusta vähintään kaksi vuotta.

HR | johtaminen | johtamisviestintä | muutosjohtaminen | viestintä | hybridijohtaminen | etätyö | työhyvinvointi |

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Xamkin yamk-opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa.

Opiskele joustavasti työn ohessa

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Verkostoitumista ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Tarjolla kehittävä ote työhön  

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.  

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä  Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään.  Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 300.  

Opintojen toteutus

Opintojen aloitus ja ryhmään tutustumispäivä pidetään Xamkin Kouvolan kampuksella. Näin opinnot käynnistetään sujuvasti ja solmitaan tuttavuuksia muiden osallistujien kanssa. Tähän osallistumista suositellaan vahvasti. Muita tapaamisia ja lähipäiviä voidaan pitää kampuksella sopimuksen mukaan. Lähipäivät ovat arkipäivisin ja ne ovat yhteistä tekemistä, oppimista ja keskustelua. Osallistuminen on aina vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Lähipäiviä ei striimata tai tallenneta.

Tavanomainen opiskeluvauhti työssäkäyvillä on 15 op/lukukausi, mikä tarkoittaa noin 400 h työmäärää. Tällä tavalla suoritat koulutuksen pakolliset ydinopinnot yhdessä lukuvuodessa. Jos oma ajankäyttösi sallii (esimerkiksi opintovapaa), on koulutus mahdollista suorittaa nopeammin niin, että pakollisten opintojaksojen rinnalla suoritat valinnaisia täydentävistä opinnoista. Tästä sovitaan, kun laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS).

Täydentävissä opinnoissa ryhmät ovat ”poikkitieteellisiä”, eli niillä on Xamkin eri alojen yamk-opiskelijoita. Pääosa täydentävistä opinnoista on verkkokursseja. Joillakin kursseilla on lähiopetuspäiviä noin 3 pv/5 op opintojakso. Lähipäivät ovat arkisin klo 9 – 16.

Opintojen sisältö

HR, viestintä ja johtaminen (YAMK) -koulutuksessa on 30 op pakollisia opintoja. Henkilöstöjohtamisen opintoja näistä on 15 op ja viestinnän opintoja 15 op. Myös Master School -tarjottimelta valittava, omaa opinnäytetyötä tukeva menetelmäkurssi on pakollinen.  

Strateginen henkilöstöjohtaminen, 15 op

 • Strateginen HR-johtaminen
 • Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen
 • Tietoon perustuva johtaminen

Vuorovaikutteinen työyhteisö, 15 op

 • Vaikuttava työyhteisöviestintä
 • Osallistava johtamisviestintä
 • Diversity Management

Täydentävä osaaminen, 30 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.  Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:   

 • tutkimus ja kehittäminen  
 • johtaminen ja yrittäjyys  
 • kansainväliset työympäristöt  
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.  

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).   

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.  

Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyö on tärkeä osa opintojasi ja sen suunnittelu aloitetaan jo ensimmäisenä opiskeluvuotena. Opinnäytetyön aloittaminen on joustavaa ja prosessi opiskelijaa tukeva. Opinnäytetyön aiheen tulee olla HR:n, viestinnän tai johtamisen aihealueelta.  

Opintojen ohjaus 

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan.   

Opiskelijoiden hyvinvointi  

Opiskelijoiden hyvinvointi on meille tärkeää. Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta.  Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat, opintopsykologit, opiskelijaterveydenhuollon työntekijät ja oppilaitospappi.   

Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.  

BYOD – Bring Your Own Device   

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). 

Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.   

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa.

Lue lisää opintojen sisällöstä

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää BYOD:sta

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Kouvolan kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta ja hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi