Verkko-opiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opintojen kesto 2,5 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK)

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Tee vastuullisuudesta yrityksesi kilpailuetu

Miten vastuullisia ovat yrityksesi tuotteet, palvelut, toimitusketjut ja prosessit? Miten tunnistat uusia, vihreän siirtymän luomia liiketoiminnan mahdollisuuksia? Miten varmistat yrityksesi taloudellisen kannattavuuden ja kilpailuedun tekijät?  

Koulutuksen suoritettuasi osaat kehittää pk-yrityksen liiketoimintaa ottaen huomioon toiminnan taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Osaat tunnistaa muuttuvasta toimintaympäristöstä mahdollisuuksia ja kilpailuedun lähteitä. Osaat johtaa ja kehittää yrityksen vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa. Sinulla on vahva tietopohja ja konkreettisia liiketoiminnan kehittämistaitoja. 

YAMK-koulutus on tarkoitettu pk-yrityksissä työskenteleville kehittämishakuisille liiketoiminnan osaajille. Työskentelet keskijohdossa, asiantuntijana tai esihenkilönä ja sinulla on tulosvastuu jostakin osa-alueesta.

Olet kiinnostunut kehittämään liiketoimintaa vastuullisempaan suuntaan ja olet asemassa, jossa voit vaikuttaa yrityksen toimintaan. ​Sinulla on halu ottaa askel eteenpäin omassa kehittymisessäsi. Haluat verkostoitua ja sinulla on tarve ymmärtää mihin toimintaympäristö kehittyy​. 

Olet koulutukseltasi tradenomi (AMK). Myös muu AMK-tutkinto voi olla soveltuva, jos tutkinnossasi on ollut liiketalouden opintoja vähintään 60 op. 

Tutkinnon voi suorittaa kokonaan verkko-opintoina. Lähiopetuspäiviin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. 

johtaminen | kestävä kehitys | kestävä liiketoiminta | markkinointi | talous | vastuullinen liiketoiminta | vastuullisuus

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutuksen voit suorittaa täysin verkko-opintoina riippuen siitä mitä opintoja valitset täydentäviin opintoihisi (25 op). Useimmat opiskelevat työn ohessa ja tämän olemme ottaneet huomioon verkko-opinnoissa. Verkko-opiskelu on ohjattua ja suoritusten aikataulut kerrotaan opintojakson alussa.  

Opintojen aloitus ja ryhmään tutustumispäivä pidetään Xamkin Mikkelin kampuksella. Näin opinnot käynnistetään sujuvasti ja solmitaan tuttavuuksia muiden osallistujien kanssa. Muita tapaamisia ja lähipäiviä voidaan pitää kampuksella sopimuksen mukaan. Lähipäivät ovat arkipäivisin ja ne ovat yhteistä tekemistä, oppimista ja keskustelua. Osallistuminen on aina vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Lähipäiviä ei striimata tai tallenneta.  

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksessa tutustut sekä oman, että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeisessä työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista laajin on opinnäytetyö.  

Tavanomainen opiskeluvauhti työssäkäyvillä on 15 op/ lukukausi, mikä tarkoittaa noin 400 h työmäärää. Jos opiskelijan oma ajankäyttö sallii (esimerkiksi opintovapaa), on koulutus mahdollista suorittaa nopeammin. Rinnakkaisia opintojaksoja voi valita täydentävistä opinnoista. Tästä sovitaan, kun laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS).  

Täydentävissä opinnoissa ryhmät ovat ”poikkitieteellisiä”, eli niillä on Xamkin eri alojen yamk-opiskelijoita. Pääosa täydentävistä opinnoista on verkkokursseja. Joillakin kursseilla on lähiopetuspäiviä noin 3 pv/ 5 op opintojakso. Lähipäivät ovat arkisin klo 9 – 16.  

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):  

Ydinopinnot, 35 op

Ydinopinnoissa teemoina ovat   

 • Miten nykyisen liiketoiminnan vastuullisuus varmistetaan ja millaisia uusia mahdollisuuksia vihreä siirtymä luo liiketoiminnalle 
 • Miten eri ohjeistuksilla ja sääntelyllä ohjataan liiketoiminnan vastuullisuutta 
 • Miten yritys huolehtii omasta taloudellisesta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään, jotta se voi olla elinvoimainen ja vastuullinen pitkällä tähtäimellä. 
 • Miten yritys viestii vastuullisesta toiminnastaan  

Opintojaksot  

 • Yritysvastuu ja muuttuva toimintaympäristö 5 op 
 • Vastuullinen toiminnan johtaminen 5 op 
 • Talouden ohjaus 5 op 
 • Yrityksen kasvu ja talouden suunnittelu 5 op 
 • Vihreän siirtymän mahdollisuudet yhteiskehittämisen kohteena 5 op 
 • Vastuullisuuden markkinointiviestintä ja raportointi 5 op 
 • Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa 5 op  

Opintojaksojen tehtävät kytket oman yrityksen liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen. Oma työpaikka on keskeinen oppimisympäristö, jossa opiskeltavia asioita tutkitaan, sovelletaan ja kehitetään. Ajankohtaisia sisältöjä koulutukseen tuottavat Xamkin opettajien lisäksi myös ulkopuoliset asiantuntijat.  

Opintojen ohjaus 

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. 

Täydentävä osaaminen, 25 op  

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.  Opintojaksoihin valitaan 10 op tutkimus- ja kehittämisopintoja siten, että ne tukevat opinnäytetyön toteuttamista. Vähintään yksi 5 op opintojakso (täydentävät opinnot) pitää suorittaa englanninkielisenä.    

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista teemoista:     

 • tutkimus ja kehittäminen    
 • johtaminen ja yrittäjyys    
 • kansainväliset työympäristöt    
 • digitaalisuus, tieto ja verkostot.    

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat tämän tutkinnon tavoitteisiin. Hyväksiluvut ovat aina harkinnanvaraisia.  

Opinnäytetyö, 30 op 

Tärkeä osa opintoja on opinnäytetyö. Opinnäytetyösi aihe liittyy yrityksen liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen tai johtamiseen. Opinnäytetyö on aina tutkimuksellinen ja siinä on kehittämistavoite. Toimeksiantajana on jokin yritys, organisaatio tai TKI-hanke.   

Tutkimusosaamista hankit tutkimus- ja kehittämisopintojaksoilla (yhteensä 10 op). Saat työlle myös ohjaajan. Opinnäytetyö aloitetaan ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella ”Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa” –opintojakson yhteydessä.   

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää BYOD:sta

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa.

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Mikkelin kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta ja hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi