Elä oppiaksesi!

Xamkin avoin ammattikorkeakoulu ja täydennyskoulutus tunnetaan nyt nimellä Xamk Pulse.
Xamk Pulse on suunniteltu täyttämään niin uteliaiden mielten kuin asiantuntijoiden tarpeet.

Elämä vie meidät yllättäville poluille. Pidä mielesi uteliaana, avoimena ja nauti matkasta.

Opiskele maksuttomasti verkossa! Avoimessa AMK:ssa opit uutta ketterästi, nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Avoin AMK-opetus on tarkoitettu kaikille, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Xamkissa on yli 500 koulutusta vuosittain, joten vaihtoehtoja löytyy eri aloilta.

Avoimessa AMK:ssa voi opiskella AMK- tai YAMK-tutkintojen yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia, mutta ei koko tutkintoa. Avoimen opintoja voi sisällyttää myöhemmin aloitettavaan tutkintokoulutukseen. Suurin osa opinnoista on verkko-opiskelua, mutta myös lähi- ja monimuoto-opintoja on tarjolla.

Kaikille suunnattujen opintojen lisäksi avoimessa AMK:ssa on myös koulutuksia, jotka on suunnattu tietylle kohderyhmälle. Näitä ovat esimerkiksi jatkoväyläopinnot sekä korkeakouludiplomit.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Osa avoimen AMK:n opinnoista on kaikille maksuttomia. Tälle sivulle kootut verkko-opinnot ovat maksuttomia. Syksyllä 2021 maksuttoman koulutustarjonnan teemat ovat kestävä kehitys ja vastuullisuus.  Tervetuloa opiskelemaan avoimeen ammattikorkeakouluun!

Katso kaikki maksuttomat opinnot täältä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot soveltuvat sinulle, jos

  • haluat kehittää itseäsi uusilla osaamisalueilla, lisätä ammattitaitoasi tai opiskella harrastusluonteisesti
  • etsit edullista vaihtoehtoa korkeakoulutasoiseen täydennyskoulutukseen
  • olet vailla opiskelupaikkaa ja kaipaat hyödyllistä tekemistä välivuodeksi
  • suunnittelet tutkinto-opiskelua ammattikorkeakoulussa tai haet vaihtoehtoista väylää tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta
  • haluat valmentua tuleviin valintakokeisiin tai opintoihin
  • harkitset opintovapaalle siirtymistä
  • mietit kokonaan uutta ammattia

Paljon opinnoista kokonaan verkossa!

Terveysala

Ympäristövastuu potilashoidossa

Lue lisää ja ilmoittaudu

Sairastumiseen sopeutumisen tukeminen

Lue lisää ja ilmoittaudu

Kipu ja sen lääkkeetön hoito

Lue lisää ja ilmoittaudu

SEPSIS potilas akuuttihoidon ja ensihoidon asiakkaana

Lue lisää ja ilmoittaudu

EKG:n tunnistaminen

Lue lisää ja ilmoittaudu

Mentorointiohjaus- koulutus

Lue lisää ja ilmoittaudu

Sexual Health and Rights

Read more and enrol

Sustainable development in healthcare

Read more and enrol

Hyvinvointi

Avaimet elämäntapamuutokseen osa 3: Ravitsemus

Lue lisää ja ilmoittaudu

Minä tulevaisuuden työelämässä

Lue lisää ja ilmoittaudu

Onnistunut hyvinvointitapahtuma

Lue lisää ja ilmoittaudu

Hyvinvointia positiivisen psykologian keinoilla

Lue lisää ja ilmoittaudu

Sosiaaliala

Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö

Lue lisää ja ilmoittaudu

Etiikka sosiaali- ja terveysalalla

Lue lisää ja ilmoittaudu

Asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ilmoittautuminen - opiskelu - maksut

Tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Tietoja ilmoittautumisesta, maksuista ja muista opintoihin liittyvistä käytännöistä.

Lue lisää

Koulutuskalenteri

Avoimessa AMK:ssa on tarjolla suuri määrä eri alojen opintoja ja niihin voit tutustua koulutuskalenterissa.

Koulutuskalenteriin
Avoin amk facebook

Seuraa meitä Facebookissa

Facebookiin
Elä oppiaksesi

Tilaa avoimen AMK:n uutiskirje

Tilaa uutiskirje täältä