Elä oppiaksesi!

Xamkin avoin ammattikorkeakoulu ja täydennyskoulutus tunnetaan nimellä Xamk Pulse.
Xamk Pulse on suunniteltu täyttämään niin uteliaiden mielten kuin asiantuntijoiden tarpeet.

Elämä vie meidät yllättäville poluille. Pidä mielesi uteliaana, avoimena ja nauti matkasta.

Opiskele maksuttomasti verkossa! Avoimessa AMK:ssa opit uutta ketterästi, nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Avoin AMK-opetus on tarkoitettu kaikille, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Xamkissa on yli 500 koulutusta vuosittain, joten vaihtoehtoja löytyy eri aloilta.

Avoimessa AMK:ssa voi opiskella AMK- tai YAMK-tutkintojen yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia, mutta ei koko tutkintoa. Avoimen opintoja voi sisällyttää myöhemmin aloitettavaan tutkintokoulutukseen. Suurin osa opinnoista on verkko-opiskelua, mutta myös lähi- ja monimuoto-opintoja on tarjolla.

Kaikille suunnattujen opintojen lisäksi avoimessa AMK:ssa on myös koulutuksia, jotka on suunnattu tietylle kohderyhmälle. Näitä ovat esimerkiksi jatkoväyläopinnot sekä korkeakouludiplomit.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Osa avoimen AMK:n opinnoista on kaikille maksuttomia. Tälle sivulle kootut verkko-opinnot ovat maksuttomia. Maksuttomassa koulutustarjonnassamme korostuvat mm. kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemat.  Tervetuloa opiskelemaan avoimeen ammattikorkeakouluun!

Katso kaikki maksuttomat opinnot täältä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot soveltuvat sinulle, jos

  • haluat kehittää itseäsi uusilla osaamisalueilla, lisätä ammattitaitoasi tai opiskella harrastusluonteisesti
  • etsit edullista vaihtoehtoa korkeakoulutasoiseen täydennyskoulutukseen
  • olet vailla opiskelupaikkaa ja kaipaat hyödyllistä tekemistä välivuodeksi
  • suunnittelet tutkinto-opiskelua ammattikorkeakoulussa tai haet vaihtoehtoista väylää tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta
  • haluat valmentua tuleviin valintakokeisiin tai opintoihin
  • harkitset opintovapaalle siirtymistä
  • mietit kokonaan uutta ammattia

Paljon opinnoista kokonaan verkossa!

Terveysala

Lääkehoito sydänsairauksissa

Lue lisää ja ilmoittaudu

Infektioiden torjunta

Lue lisää ja ilmoittaudu

Toteuta lääkehoitoa turvallisesti – sosionomi, geronomi, lähihoitaja

Lue lisää ja ilmoittaudu

SEPSIS potilas akuuttihoidon ja ensihoidon asiakkaana

Lue lisää ja ilmoittaudu

Terveyden ABC – kansalaisten terveysosaaminen

Lue lisää ja ilmoittaudu

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön lääkehoito

Lue lisää ja ilmoittaudu

Kestävä kehitys terveysalalla

Ympäristövastuu potilashoidossa

Lue lisää ja ilmoittaudu

Health promotion and global health

Read more and enrol

Sosiaaliala

Sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen

Lue lisää ja ilmoittaudu

Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö

Lue lisää ja ilmoittaudu

Liiketalous

Dialogisuus ja tunteet työssä

Lue lisää ja ilmoittaudu

Johdanto data-analytiikkaan

Lue lisää ja ilmoittaudu

Kehon hyvinvointi

Nuori nainen tekee urheilee ja tekee kyykkyliikettä.

Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallinen anatomia

Lue lisää ja ilmoittaudu

Avaimet elämäntapamuutokseen osa 1: Kehon rakenne ja toiminta

Lue lisää ja ilmoittaudu

Kielet

Käytännön suomea venäjänkielisille

Lue lisää ja ilmoittaudu

Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla

Lue lisää ja ilmoittaudu

Duunaa englannin rakenteet freesiksi + Duunaa ruotsin rakenteet freesiksi

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ympäristöteknologia ja metsätalous

Ympäristönäytteenoton perusteet

Lue lisää ja ilmoittaudu

Game design

Introduction to video games creation

Read more and enrol

Ilmoittautuminen - opiskelu - maksut

Tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Tietoja ilmoittautumisesta, maksuista ja muista opintoihin liittyvistä käytännöistä.

Lue lisää

Koulutuskalenteri

Avoimessa AMK:ssa on tarjolla suuri määrä eri alojen opintoja ja niihin voit tutustua koulutuskalenterissa.

Koulutuskalenteriin