Tervetuloa opiskelemaan Xamkiin!

Uuden opiskelijan muistilista

auttaa tarkistamaan, että tärkeimmät asiat tulevat hoidetuksi.

Uuden opiskelijan muistilista

 

Opiskelijan infopaketti

on luettavissa täällä pdf-tiedostona. Saat siitä myös painetun version opintojen alussa.

Opiskelijan infopaketti

 

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Korkeakoulut julkaisevat opiskelijavalintojen tuloksia eriaikaisesti. Saat sähköpostitse ilmoituksen sekä Opintopolku.fi-palvelusta että Xamkin hakijapalveluista, kun sinut on hyväksytty opiskelemaan Xamkiin.

Todistusvalinta

Yhteishaussa todistusten perusteella valittujen opiskelijoiden valinnat julkaistaan jo 18.10. alkaen. Jos tulet valituksi todistuksen pisteillä, saat tiedon valinnastasi jo ennen valintakokeita.

Jos tulet valituksi todistusvalinnassa ensimmäiseen hakutoiveeseesi

 • voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti
 • sinun ei tarvitse osallistua enää valintakokeisiin.

Jos tulet valituksi todistusvalinnassa johonkin alemmista hakutoiveistasi

 • sinun on osallistuttava valintakokeeseen, jos haluat vielä olla mukana ylempien hakutoiveidesi opiskelijavalinnassa
 • voit ottaa opiskelupaikan vastaan vasta, kun kaikkien hakutoiveidesi tulokset on julkaistu.

Syksyllä 2019 todistusvalinnassa ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet (eivät syksyn abiturientit).

Kaikki tulokset

Kaikki yhteishaun tulokset on julkaistu syksyn 2019 yhteishaussa viimeistään 29.11.2019. Varasijoilta voidaan hyväksyä opiskelijoita 17.12. saakka.

AMK-valintakoetietojen tarkastelu

AMK-valintakokeeseen osallistuneella on oikeus tarkastella omia valintakoetietojaan. Hakija voi tarkastella omia koevastauksia, oikeita vastauksia ja koekysymyksiä valvotusti sen ammattikorkeakoulun tiloissa, johon hän on joko hakenut tai jossa hän on osallistunut valintakokeeseen. Tarkastelu on mahdollista 14 vuorokauden ajan siitä, kun opiskelijavalintapäätökset on annettu ja muutoksenhakuaika on alkanut.

Xamkissa syksyn 2019 valintakoetietoja voi tarkastella ajanvarauksella (max. 45 min) Kouvolan tai Mikkelin kampuksella seuraavina päivinä: 3.-5.12., 9.-11.12. sekä 13.12. klo 9-11 ja klo 13-15. Ajanvaraus on tehtävä vähintään kaksi arkipäivää ennen haluttua ajankohtaa soittamalla Xamkin hakijapalveluihin: p. 044 702 8891 tai 040 585 6610 (ma-pe klo 9-15).

Tietoa muutoksenhausta opiskelijavalintapäätökseen löydät täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisessa on kaksi vaihetta: paikan vastaanottaminen ja opiskelijaksi ilmoittautuminen. Varmista samalla, että haussa käytetyt todistuskopiot on tallennettu hakulomakkeellesi Opintopolkuun.

 

1. Vahvista tai peruuta opiskelupaikka ja ilmoittaudu opiskelijaksi 9.12.2019 klo 15 mennessä kirjautumalla Opintopolku.fi -palveluun.

Mikäli opiskelupaikan vastaanottoa ei ole tehty määräaikaan mennessä, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Jos sinulle tarjotaan hakutoivejärjestyksessäsi alempaa opiskelupaikkaa ja olet varasijalla ylempään tai ylempiin, voit

 1. ottaa alemman paikan vastaan ja samalla ilmoittaa jääväsi jonottamaan ylempien hakutoiveiden valinnan etenemistä. Jos tulet hyväksytyksi ylemmällä sijalla olevaan paikkaan, sen vastaanotto vahvistetaan automaattisesti ja saat asiasta sähköpostiisi ilmoituksen. Jos taas et tule hyväksytyksi varasijalta ylempiin hakutoiveisiin, alempi hakutoiveesi muuttuu automaattisesti sitovaksi. Voit halutessasi luopua jonottamisesta ja ottaa sitovasti sen paikan vastaan, jonka olet alustavasti jo ottanut. Tämä on mahdollista vain silloin, jos et ole vielä tullut hyväksytyksi jonottamiisi hakukohteisiin. Muutoksen voi tehdä Oma Opintopolku -palvelussa.
 2. ottaa alemman paikan vastaan suoraan, vaikka olisit varalla ylempiin hakutoiveisiin. Jos otat paikan vastaan suoraan etkä ilmoita jääväsi jonottamaan, ylemmät hakutoiveesi peruuntuvat.
 3. ilmoittaa, että et ota myönnettyä opiskelupaikkaa vastaan. Jäät silti jonottamaan ylempiä hakukohteita. Näin tapahtuu automaattisesti, kun valitset En ota opiskelupaikkaa vastaan -kohdan Omassa Opintopolussa.

Apua ja ohjeita

Tarkemmat ohjeet paikan vastaanottamiseen löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta.

Jos kirjautuminen Opintopolku.fi -palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ei jotain syystä onnistu, ota yhteyttä hakijapalveluihin.

2. Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi samalla kun otat opiskelupaikan vastaan.

Ilmoittautumislinkki tulee näkyviin sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan.

Ilmoittaudu 9.12.2019 klo 15 mennessä. Huom: jos otat opiskelupaikan vastaan, mutta jäät jonottamaan paikkaa ylemmästä hakutoiveesta, et voi vielä tehdä ilmoittautumista. Ilmoittaudu vasta sitten, kun opiskelupaikkasi varmistuu.

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi Xamkiin ja olet ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, saat opiskeluoikeuden.

Jokaisen opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissaolevaksi työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Lukuvuosi on 1.8.-31.7. välinen aika.

 

Haluatko siirtää opintojen aloitusta?

Opintojen aloituksen siirtäminen on mahdollista ottamalla opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautumalla poissaolevaksi opiskelijaksi. Poissaolevaksi voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua ainoastaan seuraavista syistä:

 1. Suoritat varusmies- siviili- tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
 3. Oma sairautesi tai vammasi estää opiskelun aloittamisen.

Lue ohjeet poissaolevaksi
ilmoittautumiseen täältä

 

3. Varmista, että olet tallentanut opiskelijavalinnassa käytetyt tutkinto- ja työtodistuskopiot hakulomakkeelle Opintopolussa.

Haussa käytettyjen tutkinto- ja työtodistusten tiedot tarkistetaan ja opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes tarkistus on tehty. Tarkistus tehdään valtakunnallisesta tietokannasta tai hakijan hakulomakkeelle tallentamien todistuskopioiden perusteella. Todistuskopioiden oikeellisuus tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alussa.

Todistuskopioiden tallentaminen hakulomakkeelle

Haussa käytetyt todistuskopiot on tallennettava hakulomakkeelle Opintopolkuun pääsääntöisesti 9.12.2019 mennessä.

Todistuskopio voi olla esimerkiksi kännykällä otettu kuva todistuksesta. Nimeä tiedosto niin, että siitä käy ilmi, mitä todistusta se koskee.

Pääset hakulomakkeelle Oma Opintopolku -palvelun tai sen linkin kautta, joka on hakemuksen jättämisestä saamassasi vahvistusviestissä. Tallenna todistuskopiot hakulomakkeelle kohtaan ”Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK)”. Lue tiedot tarvittavista todistuskopiosta alta.

Todistuskopiot päivä- ja monimuoto-/verkko-opinnoissa

Yo-tutkintojen, uusimpien ammatillisten tutkintojen ja korkeakoulututkintojen tiedot tarkistetaan valtakunnallisesta tietokannasta.

1. Sinun ei tarvitse toimittaa tässä vaiheessa mitään todistuskopioita, jos olet

  • suorittanut yo-tutkinnon
  • suorittanut ammatillisen perustutkinnon v. 2017 tai sen jälkeen
  • suorittanut ammatti-tai erikoisammattitutkinnon v. 2018 tai sen jälkeen
  • tullut valituksi metsätalouden monimuoto-opintoihin.

2. Jos sinulla ei ole kohdassa 1. mainittua tutkintoa, tallenna hakulomakkeelle jokin seuraavista tutkintotodistuksista:

  • lukion päättötodistus
  • ennen vuotta 2017 suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • ennen vuotta 2018 suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto
  • vanhan koulutusjärjestelmän mukainen opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • syksyllä 2019 loppuun suoritettu ulkomainen tutkinto (lopullinen todistus viim. 30.12. klo 15)
  • syksyllä 2019 loppuun suoritettu EB-, tai RP/DIA-tutkinto (lopullinen todistus viim. 30.12. klo 15)
  • syksyllä 2019 loppuun suoritettu IB-tutkinto (lopullinen todistus viim. 6.1.2020 klo 15)
  • Jos todistukset eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä, sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle myös kopiot niiden virallisista käännöksistä.

3. Jos olet tullut valituksi yhteisöpedagogikoulutuksen monimuoto-opintoihin, toimita pyydetyt todistuskopiot hyväksymisilmoituksessa saadun ohjeen mukaan (ei tallenneta hakulomakkeelle).

Todistuskopiot YAMK-opinnoissa

Korkeakoulututkintojen tiedot tarkistetaan joko valtakunnallisesta tietokannasta tai jo hakuaikana toimitetuista todistuskopioista.

Tallenna hakulomakkeelle:

1. kopiot haussa käyttämistäsi työtodistuksista, jos et ole tallentanut niitä hakuaikana:

  • Työtodistuksista tulee käydä ilmi vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla joko suorittamasi korkeakoulututkinnon alalta tai alalta, johon olet tullut hyväksytyksi.
  • Työkokemusta voi laskea 31.12.2019 saakka.
  • Jos sinulla on paljon alakohtaista työkokemusta, riittää, että työtodistukset kattavat hakukelpoisuuteen tarvittavan vähimmäismäärän (3 vuotta/36 kk).
  • Jos työtodistusta ei ole kirjoitettu suomen, ruotsin tai englannin kielellä, sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle myös kopio sen virallisesta käännöksestä.

Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

2. kopio vanhan koulutusjärjestelmän mukaisesta opistoasteen tutkinnon tutkintotodistuksesta, jos olet suorittanut aiemmin ko. tutkinnon ja korkeakoulututkintosi suorittamisesta on alle kolme vuotta.

 

 

Koulutuskohtaiset aloitusohjeet

Kotkan kampus

Päiväopinnot

Lue lisää

Kotkan kampus

Monimuoto-opinnot

Lue lisää

Kotkan kampus

YAMK-opinnot

Lue lisää

Kouvolan kampus

Päiväopinnot

Lue lisää

Kouvolan kampus

Monimuoto-opinnot

Lue lisää

Kouvolan kampus

YAMK-opinnot

Lue lisää

Mikkelin kampus

Päiväopinnot

Lue lisää

Mikkelin kampus

Monimuoto- ja verkko-opinnot

Lue lisää

Mikkelin kampus

YAMK-opinnot

Lue lisää

Savonlinnan kampus

Päivä- ja monimuoto-opinnot

Lue lisää

Tietoa opiskelusta Xamkissa

Tietoa opiskeluoikeudesta

Opiskeluoikeus

Ammattikorkeakouluopintoja säädellään niitä koskevissa laissa ja asetuksessa, joissa määritellään mm. opiskeluoikeus sekä läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen (laki 932/2014/§ 28-30).

Sinulla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot ao. koulutuksen ja sen opetussuunnitelman sekä tutkintosäännössä määrättyjen perusteiden mukaisesti.

Opiskeluoikeusaika määräytyy koulutuksen laajuuden mukaan. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa säännösten mukaisia poissaolojaksoja.

Tutkinnon laajuus Säännönmukainen opiskeluaika Opiskeluoikeusaika
270 op 4,5 v. 5,5 v.
240 op 4 v. 5 v.
210 op 3,5 v. 4,5 v.
90 op 3 v. 4v.
60 op 2 v. 3 v.

Todistus opiskelupaikasta

Jos tarvitset todistusta opiskelupaikastasi Xamkissa, voit käyttää yhteishaussa saamaasi hyväksymiskirjettä ja tätä tiedotetta, josta näkyvät tammikuussa 2020 alkavien koulutusten tarkemmat tiedot.

 

Opiskeluoikeuden menettäminen

Jos et ole ilmoittautunut läsnäolevaksi etkä poissaolevaksi, menetät opiskeluoikeutesi.

Ilmoittautumisen laiminlyöneellä opiskelijalla on oikeus hakea opiskeluoikeuden palauttamista koulutusjohtajalta. Jos opiskeluaika on jo päättynyt, opiskeluoikeuden palauttaminen ei ole enää mahdollista.

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista 1440/2014 § 3).  Hakemus otetaan käsittelyyn sen jälkeen, kun maksu on maksettu.

Jos et ole suorittanut opintojasi opiskeluoikeusajassa, menetät opiskeluoikeutesi, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä sinulle lisäaikaa opintojen saattamiseksi loppuun.

Opiskelussa tarvittavat verkkotunnukset

Hae ennen opintojen alkua käyttöösi käyttäjätunnuksesi tunnistautumispalvelusta. Tunnus on haettavissa ma 2.12.2019 alkaen, n. 1-2 työpäivän kuluttua opiskelupaikan vastaanottamisen ja läsnäoloilmoittautumisen jälkeen.

Palvelu toimii verkkopankkitunnuksillasi ja aktivoidaksesi käyttäjätunnuksesi sinun tulee vaihtaa salasanasi palvelussa. Samalla hyväksyt Xamkin tietojärjestelmien käyttösäännöt.

HUOM: Kirjoita myös käyttäjätunnus itsellesi ylös!

Salasanan vaihtaminen pitää viedä aina loppuun asti, kun sen aloittaa. Mikäli tunnistautuminen tai salasanan vaihto ei onnistu, kannattaa kokeilla myöhemmin uudelleen. Mikäli tunnistautuminen ei onnistu, tee palvelupyyntö xinfo.xamk.fi-osoitteessa.

Ota tunnus mukaasi opintojen ensimmäisenä päivänä, koska sitä käytetään heti muun muassa eri palveluihin ja järjestelmiin kirjautumiseen.

Student-intranet

Kun olet saanut käyttäjätunnuksen käyttöösi, voit kirjautua sisään Xamkin opiskelijoiden intranetiin eli Studentiin osoitteessa https://student.xamk.fi. Opintojen aikana kaikki uutiset, ohjeet ja muut tiedot ovat käytössäsi Studentin kautta. Saat palvelusta lisätietoja opintojen alussa, mutta voit tutustua siihen omatoimisesti jo ennen opintojen alkua. Voit myös ladata käyttöösi Tuudo-nimisen mobiilisovelluksen, jonne kirjaudutaan samoilla tunnuksilla. Tuudon saat ladattua maksutta puhelimesi sovelluskaupasta.

Opiskelijakortin hakeminen

Kun olet hakenut käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, voit jo tilata opiskelijakortin liittymällä Opiskelijakunta Kaakon jäseneksi osoitteessa www.opiskelijakuntakaakko.fi. Tarvitset siihen opiskelijanumerosi, ks. ohje alla. Opiskelijakorttia voit hyödyntää Xamkissa esimerkiksi kirjastokorttina, lounaiden maksukorttina sekä kirjautumiskorttina monitoimilaitteille.

Näin löydät opiskelijanumerosi: Kirjaudu Peppiin osoitteessa https://opiskelija.peppi.xamk.csc.fi/ > Avaa profiili klikkaamalla omaa nimeäsi sivun oikeassa yläkulmassa > Asetukset > Opiskelutiedot > Opiskelijanumero.

 

Vaatimukset salasanalle:
 • salasanan pitää olla vähintään 10 merkkiä pitkä (max. 15 merkkiä)
 • käytä isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita ja/tai erikoismerkkejä, kuten !:;)(?=+@*-#.

Älä käytä:

 • omaa nimeäsi
 • syntymäaikaasi tai hetun loppuosaasi
 • ä-, ö- tai å- kirjaimia
 • aiemmin palvelussa käyttämääsi salasanaa.

HUOM! Jotkin erikoismerkit voivat aiheuttaa ongelmia kirjautumisessa!

 

Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, saat käyttäjätunnuksesi opintojen alussa kampuksella. Varaa tällöin mukaasi virallinen henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti).

 

Opiskelijakunta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – Opiskelijakunta Kaakko – toimii opiskelijoiden ja opiskelijaelämän tukijana kaikilla neljällä kampuksella – Kouvolassa, Kotkassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Opiskelijakunnan toimintaan ovat tervetulleita kaikki opiskelijakuntaan kuuluvat opiskelijat. Toimijoita haetaan ympäri vuoden, joten pidäthän silmät ja korvat auki, jos haluat päästä vaikuttamaan opiskelijan arkeen. Opiskelijakunta on apunasi ja tukenasi koko opintojesi ajan. Opiskelijakunnalla on neljä työntekijää, mutta se on täysin opiskelijoiden hallinnoima taho.

Kun liityt jäseneksi opiskelijakuntaan, saat myös opiskelijakortin, joka oikeuttaa lukuisiin opiskelija-alennuksiin. Kortti on käytettävissä myös digitaalisesti sovelluksessa slice.fi.

Opiskelijakunnan lakisääteisenä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Tätä teemme mm. valitsemalla opiskelijoiden edustajia korkeakoulun työryhmiin aina korkeakoulun hallitusta myöten. Lisäksi organisoimme pari suurempaa opiskelijatapahtumaa vuodessa.

Osallistumalla opiskelijakunnan toimintaan opintojesi aikana saat kokemuksen, jollaista et muuten opiskeluelämästäsi saa. Voit hakeutua joko opiskelijakunnan hallitukseen, edustajistoon, työryhmiin tai vaikkapa korkeakoulun tutoriksi, jotka opiskelijakunta kouluttaa.

Opiskelijakunnan verkkosivuilta pääset liittymään jäseneksemme, jolloin saat opiskelijakorttisi, sekä löydät lisätietoa:

www.opiskelijakuntakaakko.fi

Saat opiskelijakunnalta viestin, kun opiskelijakorttisi on valmis, se ei tule suoraan postissa sinulle kotiin.

Opinto-opas

Koulutusten tarkat sisällöt ja opetussuunnitelmat löydät opinto-oppaasta.

Tutustu tästä

Oma tietokone opintoihin

Uusilta opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettava tietokone).

Lue lisää

Opiskelijana Xamkissa

Lukuvuoden aikataulut sekä tietoa mm. opiskelijahyvinvoinnista ja vapaa-ajan mahdollisuuksista

Lue lisää

Oletko aloittamassa opintoja poissaolon jälkeen?

Tietoa opiskelijaksi ilmoittautumisesta ja poissaolo-oikeudesta aiemmin opiskelijaksi valituille

Lue lisää

Tutustu myös näihin!

Asuminen

Lyhytaikainen majoitus

Opintojen rahoittaminen

Tietoa Kelan opintotuesta, www.kela.fi/opiskelijat

 • Lukuvuosittainen opintotukiaika on Xamkissa 9 kk/lukuvuosi (syys-toukokuu). Opintotukikuukausia on käytettävissä rajoitettu määrä, joka riippuu suoritettavan tutkinnon laajuudesta sekä siitä, oletko jo aiemmin käyttänyt tukikuukausia korkeakouluopintoihin. Opintotukea voi hakea yhdellä hakemuksella koko säännönmukaiselle opiskeluajalle. Xamkissa toimii kaksi opintotukineuvojaa, jotka neuvovat opiskelijoita opintotukiasioissa. Yhteystiedot ja opintotuki lyhyesti Moodlessa > Opintotuki.

Yleinen asumistuki:

Tietoa aikuiskoulutustuesta löydät Työllisyysrahaston nettisivuilta:  www.tyollisyysrahasto.fi

Jos olet työtön tai jäämässä työttömäksi, kysy TE-toimistosta opiskelusta työttömyysetuudella tuettuna.

Jaa sivu