Tervetuloa opiskelemaan Xamkiin!

Löydät näiltä sivuilta paljon tietoa ja ohjeita opintojen aloittamiseen. Tarkista, että nämä kaikille opiskelijoille yhteiset asiat tulevat hoidetuksi niille annettuihin määräaikoihin mennessä:

 • vastaanota opiskelupaikka ja ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi Opintopolku.fi-palvelussa
 • toimita todistuskopiot Xamkin sähköisen palvelun kautta ja ota alkuperäiset todistukset mukaan opintojen alussa.

Lisäksi tutustu muihin tältä sivulta löytyviin ohjeisiin:

 • oman koulutuksesi opintojen aloituspaikasta ja -ajasta (paikkakunnittain jaoteltuna sivun alaosasta)
 • oman päätelaitteen hankkimisesta opintoihin
 • opiskelussa tarvittavien verkkotunnusten hakemisesta ennen opintojen alkua.

Näiltä sivuilta löydät myös yleistä tietoa asumisesta, opintojen rahoituksesta ja opiskelijakunnasta.

Uuden opiskelijan infopaketti on nyt julkaistu pdf-tiedostona! Saat siitä myös painetun version opintojen alussa.

Opiskelijan infopaketti 2018

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Vahvista tai peruuta opiskelupaikka 8.12.2017 klo 15 mennessä kirjautumalla Opintopolku.fi -palveluun. Mikäli opiskelupaikan vastaanottoa ei ole tehty määräaikaan mennessä, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Voit ottaa sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan joko sitovasti tai ehdollisesti. Opintopolku.fi -palvelusta näet kaikkien hakutoiveittesi tilanteen reaaliaikaisesti.

 • Mikäli otat tämän opiskelupaikan vastaan sitovasti, peruuntuvat muut hakutoiveesi, joissa olet hyväksyttynä tai varasijalla, etkä voi enää saada niistä opiskelupaikkaa.
 • Jos otat opiskelupaikan vastaan ehdollisesti, voit olla edelleen varasijalla ylempiin hakutoiveisiisi. Jos tulet hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi, sen vastaanotto on jo automaattisesti vahvistettu, eikä sinun tarvitse enää ottaa sitä paikkaa vastaan Oma Opintopolku-palvelussa tai vastaanottolomakkeella.
 • Jos et tule hyväksytyksi varasijalta ylemmälle hakutoiveelle, muuttuu ehdollinen opiskelupaikan vastaanottamisesi sitovaksi 18.12. klo 15.  Voit halutessasi luopua jonottamisesta ja ottaa sitovasti sen paikan vastaan, jonka olet alustavasti jo ottanut. Muutoksen voi tehdä Oma Opintopolku -palvelussa.

 

Apua ja ohjeita

Tarkemmat ohjeet paikan vastaanottamiseen löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta.

Jos kirjautuminen Opintopolku.fi -palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ei jotain syystä onnistu, ota yhteyttä hakijapalveluihin.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

 • Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi samalla kun otat opiskelupaikan vastaan. Ilmoittautumislinkki tulee näkyviin sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan.
 • Ilmoittaudu 8.12.2017 klo 15 mennessä.
 • Huom: jos otat opiskelupaikan vastaan ehdollisesti eli jäät jonottamaan paikkaa ylemmästä hakutoiveesta, et voi vielä tehdä ilmoittautumista. Ilmoittaudu vasta sitten, kun opiskelupaikkasi varmistuu.

 • Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi Xamkiin ja olet ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, saat opiskeluoikeuden.
 • Jokaisen opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissaolevaksi työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina.
 • Lukuvuosi on 1.8.-31.7. välinen aika. Tammikuussa aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat opintojen alussa vain kevätlukukaudelle.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna ainoastaan seuraavista syistä ja todistaa poissaolon seuraavilla asiakirjoilla:

 • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • palvelukseenastumismääräys
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • Kelan todistus äitiys-, isyys tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 • olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2018.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.

 

Poissaolon lakisääteinen syy täytyy todistaa ja sitä koskevat asiakirjat pitää toimittaa Xamkin hakijapalveluihin paikan vastaanottamispäivään mennessä. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Voit toimittaa ne sähköisen palvelun kautta samalla kuin koulutukseesi liittyvät todistuskopiot, katso lisätietoa ja linkki kohdasta ”Todistuskopiot”.

Huomioithan sen, että koulutus, johon sinut on valittu, alkaa mahdollisesti vain kerran vuodessa tai harvemmin (esim. terveydenhoitajan ja naprapaatin opinnot). Jos ilmoittaudut poissaolevaksi kevätlukukaudeksi 2018, lähetämme sinulle kevään 2018 aikana tietoa seuraavan lukuvuoden ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista.

POISSAOLEVAKSI ILMOITTAUTUNEENA OPISKELIJANA

 • et voi harjoittaa opintojaan ts. opintorekisteriin ei voi kirjata mitään suorituksia poissaolon aikana (maksulliset avoimen amk:n opinnot ovat mahdollisia, opintojen kirjaus korvaavuutena tai hyväksilukuna tutkintoon vasta läsnäolokirjoittautumisen jälkeen)
 • et ole oikeutta opintotukeen eikä päivittäiseen tuettuun ateriaan
 • et myöskään ole oikeutettu mihinkään opiskelijaetuihin (esim. alennukset matkoista, oppilaitoksen internetin käyttö yms.).

Poissaolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana vastaat itse opintojesi jatkumisesta ja etenemisestä, koska opintojaksotarjonta voi muuttua lukuvuodesta toiseen.

Todistuskopiot

Haussa käytetyt todistuskopiot tulee toimittaa sähköisesti alla olevan liitetoimituslinkin kautta. Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva todistuksesta.

Jos otat opiskelupaikan vastaan ehdollisesti eli jäät jonottamaan paikkaa ylemmästä hakutoiveesta: toimita todistuskopiot vasta sitten, kun opiskelupaikkasi varmistuu.

SYKSYN 2017 yhteishaun todistuskopioiden lähetys tästä  (selainsuositus Firefox tai Chrome)

Todistuskopioiden toimittaminen määräaikaan mennessä on hakijan vastuulla. Huomaathan, että

 • ylioppilaan ei tarvitse toimittaa kopiota lukion päättötodistuksesta eikä yo-tutkintotodistuksesta (saamme tiedot suoraan YTL:stä), poikkeuksena ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet
 • jos olet suorittanut lukion, mutta et yo-tutkintoa, toimita kopio lukion päättötodistuksesta
 • ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea korkeakoulututkinnolla (poikkeuksena jotkut monimuotokoulutukset), joten hakijan tulee lähettää kopiot suorittamastaan alemmasta tutkinnosta kuten esim. toisen asteen tutkinnosta
 • työtodistuksia on toimitettava vain, jos on tullut valituksi matkailu- ja palveluliiketoiminnan monimuotokoulutukseen tai yamk-koulutuksiin
 • ulkomaiset tutkinnot: vain lopulliset, viralliset tutkintotodistukset voidaan huomioida, ja jos todistukset eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä, tulee toimittaa myös kopiot niiden virallisista käännöksistä
 • jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, hänen tulee toimittaa pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistustensa sijaan.

Mikäli sähköinen toimitus ei onnistu

Mikäli et voi toimittaa liitteitä sähköisesti, lähetä ne postitse hakijapalveluihin. Postitse lähetettyjen liitteiden pitää olla perillä määräaikana. Liitteiden saapuminen määräajassa on lähettäjän vastuulla, joten varaa postin kulkuun useita päiviä.

Kaakkois-Suomen amk / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat liitteet (kopio todistuksesta) amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa:
 • lukion päättötodistus vain, jos ei ole yo-tutkintotodistusta
 • Suomessa suoritetut ammatilliset perustutkinnot, ammatti- tai erikoisammattitutkinnot sekä opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot
 • hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA -kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot
 • European / International Baccalaureate ja Reifeprüfung Diplomat
 • vain jos olet tullut valituksi liiketalouden monimuotokoulutukseen Kouvolassa: työtodistukset
 • jos ilmoittaudut poissaolevaksi, toimita lisäksi todistus poissaoloon oikeuttavista perusteista
Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat liitteet (kopio todistuksesta) yamk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa:
 • Suomessa suoritetut korkeakoulututkinnot (myös opintorekisteriote) ja opistoasteen tutkinnot
 • hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA-kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot
 • viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • työtodistukset
 • jos ilmoittaudut poissaolevaksi, toimita lisäksi todistus poissaoloon oikeuttavista perusteista
Huom! Jos olet toimittanut todistuskopiot Xamkin hakijapalveluihin jo hakuaikana tai tuonut ne mukanasi valintakokeeseen, kopioita ei tarvitse toimittaa uudelleen!

Tietoa opiskeluoikeudesta

Opiskeluoikeus

Ammattikorkeakouluopintoja säädellään niitä koskevissa laissa ja asetuksessa, joissa määritellään mm. opiskeluoikeus sekä läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen (laki 932/2014/§ 28-30).

Sinulla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot ao. koulutuksen ja sen opetussuunnitelman sekä tutkintosäännössä määrättyjen perusteiden mukaisesti.

Opiskeluoikeusaika määräytyy koulutuksen laajuuden mukaan. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa säännösten mukaisia poissaolojaksoja.

Tutkinnon laajuus Säännönmukainen opiskeluaika Opiskeluoikeusaika
270 op 4,5 v. 5,5 v.
240 op 4 v. 5 v.
210 op 3,5 v. 4,5 v.
90 op 3 v. 4v.
60 op 2 v. 3 v.

 

Todistus opiskelupaikasta

Jos tarvitset todistusta opiskelupaikastasi Xamkissa, voit käyttää yhteishaussa saamaasi hyväksymiskirjettä ja tätä tiedotetta, jossa on keväällä 2018 alkavien koulutusten tarkemmat tiedot.

 

Opiskeluoikeuden menettäminen

Jos et ole ilmoittautunut läsnä olevaksi eikä poissaolevaksi tai et toimita vaadittuja asiakirjoja poissaolon lakisääteisestä syystä määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi.

Ilmoittautumisen laiminlyöneellä opiskelijalla on oikeus hakea opiskeluoikeuden palauttamista koulutusjohtajalta. Jos opiskeluaika on jo päättynyt, opiskeluoikeuden palauttaminen ei ole enää mahdollista.

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista 1440/2014 § 3).  Hakemus otetaan käsittelyyn sen jälkeen, kun maksu on maksettu.

Jos et ole suorittanut opintojasi säädetyssä ajassa, menetät opiskeluoikeutesi, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä sinulle lisäaikaa opintojen saattamiseksi loppuun.

Muutoksenhaku ja oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut@xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta@xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Opinto-opas

Koulutusten tarkat sisällöt ja opetussuunnitelmat löydät opinto-oppaasta.

Tutustu tästä

Omat päätelaitteet käyttöön

Uusilta opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettava tietokone).

Lue lisää

Opiskelussa tarvittavat verkkotunnukset

Hae ennen opintojen alkua käyttöösi verkkotunnuksesi tunnistautumispalvelusta. Tunnukset ovat haettavissa ma 11.12. alkaen edellyttäen, että olet ottanut vastaan opiskelupaikan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Palvelu toimii verkkopankkitunnuksillasi ja aktivoidaksesi käyttäjätunnuksesi sinun tulee vaihtaa salasanasi palvelussa. Samalla hyväksyt tietojärjestelmien käyttösäännöt.

Ota tunnus mukaasi opintojen ensimmäisenä päivänä, koska sitä käytetään heti muun muassa koulun koneille kirjautumiseen.

Mikäli tunnistautuminen tai salasanan vaihto ei onnistu, kannattaa kokeilla myöhemmin uudelleen. Mikäli tunnistautuminen ei onnistu, tee palvelupyyntö xinfo.xamk.fi-osoitteessa.

Huom. Lisähaussa opiskelijaksi valittujen verkkotunnukset ovat tunnistautumispalvelussa n. 1-2 työpäivän kuluttua opiskelupaikan vastaanottamisen ja läsnäoloilmoittautumisen jälkeen.

Student-intranet

Kun olet saanut verkkotunnuksen käyttöösi, voit kirjautua sisään Studentiin, Xamkin opiskelijoiden intranetiin osoitteessa https://student.xamk.fi. Opintojen aikana kaikki uutiset, ohjeet ja muut tiedot ovat käytössäsi Studentin kautta. Saat palvelusta lisätietoja opintojen alussa, mutta voit tutustua siihen omatoimisesti jo ennen opintojen alkua.

Huomioi uudessa salasanassasi:

 • vähimmäispituus: 10 merkkiä
 • älä käytä merkkejä ä, ö tai å
 • parannat salasanan turvallisuutta käyttämällä siinä myös isoja kirjaimia, numeroita ja/tai erikoismerkkejä.

 

Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, saat käyttäjätunnuksesi opintojen alussa. Varaa tällöin mukaasi virallinen henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti).

Koulutuskohtaiset tiedot

Kotkan kampus

Päivä-. monimuoto- ja YAMK-koulutusten tarkemmat aloitusohjeet

Lue lisää opintojen aloituksesta

Kouvolan kampus

Päivä-. monimuoto- ja YAMK-koulutusten tarkemmat aloitusohjeet

Lue lisää opintojen aloituksesta

Mikkelin kampus

Päivä-. monimuoto- ja YAMK-koulutusten tarkemmat aloitusohjeet

Lue lisää opintojen aloituksesta

Savonlinnan kampus

Päivä-. monimuoto- ja YAMK-koulutusten tarkemmat aloitusohjeet

Lue lisää opintojen aloituksesta

Tietoa opiskelusta Xamkissa

Opiskelijana Xamkissa

Lukuvuoden aikataulut sekä tietoa mm. opiskelijahyvinvoinnista ja vapaa-ajan mahdollisuuksista

Lue lisää

Oletko aloittamassa opintoja poissaolon jälkeen?

Tietoa opiskelijaksi ilmoittautumisesta ja poissaolo-oikeudesta aiemmin opiskelijaksi valituille

Lue lisää

Tutustu myös näihin!

Asuminen

 

Opintojen rahoittaminen

 

Tietoa Kelan opintotuesta, www.kela.fi/opiskelijat

 • Lukuvuosittainen opintotukiaika on Xamkissa 9 kk/lukuvuosi (syys-toukokuu). Opintotukikuukausia on käytettävissä rajoitettu määrä, joka riippuu suoritettavan tutkinnon laajuudesta sekä siitä, oletko jo aiemmin käyttänyt tukikuukausia korkeakouluopintoihin. Opintotukea voi hakea yhdellä hakemuksella koko säännönmukaiselle opiskeluajalle. Xamkissa toimii opintotukilautakunta, joka neuvoo opiskelijoita opintotukiasioissa.

Tietoa asumistuesta, joka korvaa opintotuen asumislisän:

Tiedote aikuiskoulutustuesta, lisätietoja myös Koulutusrahaston nettisivuilta:  www.koulutusrahasto.fi

Jos olet työtön tai jäämässä työttömäksi, kysy TE-toimistosta opiskelusta työttömyystuella.

 

 

Opiskelijakunta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – Opiskelijakunta Kaakko – toimii opiskelijoiden ja opiskelijaelämän tukijana kaikilla neljällä kampuksella – Kouvolassa, Kotkassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Opiskelijakunnan toimintaan ovat tervetulleita kaikki opiskelijakuntaan kuuluvat opiskelijat. Toimijoita haetaan syksyisin, joten pidäthän silmät ja korvat auki, jos haluat päästä vaikuttamaan opiskelijan arkeen. Kun liityt jäseneksi opiskelijakuntaan, saat myös opiskelijakortin, joka oikeuttaa lukuisiin opiskelija-alennuksiin.

Opiskelijakunnan lakisääteisenä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Lisäksi opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunta valitsee opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitukseen, opintotukilautakuntaan sekä muihin koulun sisäisiin tiimeihin ja työryhmiin. Näissä tiimeissä ja työryhmissä opiskelijakunnan valitsemat edustajat huolehtivat siitä, että opiskelijoiden ääni kuuluu päätöksenteossa. Lisäksi opiskelijakunnat osallistuvat tarvittaessa terveydenhuoltolaissa säädetyn opiskelijaterveydenhuollon ja sairausvakuutuslaissa säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen.

Lisätietoa Opiskelijakunta Kaakosta ja jäseneksi liittymisestä: www.opiskelijakuntakaakko.fi

Share This