Tervetuloa opiskelemaan Xamkiin!

Näiltä sivuilta löydät tietoa opiskelun aloittamiseen liittyvistä asioista:

 • opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen opiskelijaksi
 • todistuskopioiden toimittaminen
 • koulutuskohtaiset tiedot opintojen aloituspaikasta ja -ajasta
 • yleistä tietoa asumisesta, opintojen rahoituksesta ja opiskelijakunnasta

Opiskelijan käsikirja

Uusille opiskelijoille on tehty myös opas, josta löydät tietoa monista käytännön asioista, kuten tietojärjestelmistä, kampuksten palveluista, opiskelijan hyvinvoinnista ja muista tärkeistä asioista.

Tärkeää tietoa opiskelussa tarvittavien verkkotunnuksien hakemisesta!

Ennen opintojen alkua tulee sinun käydä hyväksymässä tietojärjestelmien käyttösäännöt ja hakea verkkotunnuksesi tunnistautumispalvelusta. Palvelu toimii verkkopankkitunnuksillasi ja aktivoidaksesi käyttäjätunnuksesi sinun tulee vaihtaa salasanasi palvelussa. Ota tunnus mukaasi opintojen ensimmäisenä päivänä, koska sitä käytetään heti muun muassa koulun koneille kirjautumiseen. Tunnistautumispalvelu on poissa käytöstä muutostöiden vuoksi 21.12. – 31.12.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Vahvista tai peruuta opiskelupaikka 9.12.2016 klo 15 mennessä kirjautumalla Opintopolku.fi -palveluun. Mikäli opiskelupaikan vastaanottoa ei ole tehty määräaikaan mennessä, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Voit ottaa sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan joko sitovasti tai ehdollisesti. Opintopolku.fi -palvelusta näet kaikkien hakutoiveittesi tilanteen reaaliaikaisesti.

 • Mikäli otat tämän opiskelupaikan vastaan sitovasti, peruuntuvat muut hakutoiveesi, joissa olet hyväksyttynä tai varasijalla, etkä voi enää saada niistä opiskelupaikkaa.
 • Jos otat opiskelupaikan vastaan ehdollisesti, voit olla edelleen varasijalla ylempiin hakutoiveisiisi. Jos tulet hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi, peruuntuu ehdollisesti vastaanottamasi opiskelupaikka, ja sinun on erikseen otettava tämä uusi opiskelupaikka vastaan. Jos et tule hyväksytyksi varasijalta ylemmälle hakutoiveelle, muuttuu ehdollinen opiskelupaikan vastaanottamisesi sitovaksi 19.12. klo 15. Ehdollisen opiskelupaikan vastaanoton voi muuttaa sitovaksi ottamalla yhteyttä kyseisen korkeakoulun hakijapalveluihin.

 

Apua ja ohjeita

Lisää ohjeita opiskelupaikan vastaanottamisesta löytyy Opintopolku.fi -sivustolta.

Jos kirjautuminen Opintopolku.fi -palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ei jotain syystä onnistu, ota yhteyttä hakijapalveluihin.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi samalla kun otat opiskelupaikan vastaan. Myös ilmoittautuminen on tehtävä 9.12.2016 klo 15 mennessä.

Huom: jos otat opiskelupaikan vastaan ehdollisesti eli jäät jonottamaan paikkaa ylemmästä hakutoiveesta, et voi vielä tehdä ilmoittautumista. Ilmoittaudu vasta sitten, kun opiskelupaikkasi varmistuu.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna ainoastaan seuraavista syistä ja todistaa poissaolon seuraavilla asiakirjoilla:

 • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • palvelukseenastumismääräys
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • Kelan todistus äitiys-, isyys tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 • olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2017.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.

 

Poissaolon lakisääteinen syy täytyy todistaa ja sitä koskevat dokumentit pitää toimittaa Xamkin hakijapalveluihin paikan vastaanottamispäivään mennessä. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit muuttaa kevätlukukautta koskevaa ilmoittautumistietoa kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.

Huomioithan sen, että koulutus, johon sinut on valittu, alkaa mahdollisesti vain kerran vuodessa tai harvemmin (esim. terveydenhoitajan, naprapaatin opinnot). Jos ilmoittaudut poissaolevaksi lukuvuodeksi 2016-2017 lähetämme sinulle kevään 2017 aikana tietoa seuraavan lukuvuoden ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista.

Todistuskopiot

Haussa käytetyt todistuskopiot tulee toimittaa sähköisesti alla olevan liitetoimituslinkin kautta. Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva todistuksesta. Merenkulun sekä yhteisöpedagogikoulutuksiin valittujen ei tarvitse toimittaa todistuskopioita, koska ne on toimitettu jo hakuvaiheessa.

Jos otat opiskelupaikan vastaan ehdollisesti eli jäät jonottamaan paikkaa ylemmästä hakutoiveesta: toimita todistuskopiot vasta sitten, kun opiskelupaikkasi varmistuu.

Syksyn 2016 yhteishaun todistuskopioiden lähetys tästä   (käytä selaimena joko Firefoxiia tai Chromea)

Todistuskopioiden toimittaminen määräaikaan mennessä on hakijan vastuulla. Huomaathan, että

 • ylioppilaan ei tarvitse toimittaa kopiota lukion päättötodistuksesta eikä yo-tutkintotodistuksesta (saamme tiedot suoraan YTL:stä), poikkeuksena ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet
 • jos olet suorittanut lukion, mutta et yo-tutkintoa, toimita kopio lukion päättötodistuksesta
 • ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea korkeakoulututkinnolla (poikkeuksena jotkut monimuotokoulutukset) joten hakijan tulee lähettää kopiot suorittamastaan alemmasta tutkinnosta kuten esim. toisen asteen tutkinnosta
 • työtodistuksia on toimitettava vain, jos on tullut valituksi liiketalouden tai metsätalouden monimuotokoulutukseen
 • ulkomaiset tutkinnot: vain lopulliset, viralliset tutkintotodistukset voidaan huomioida, ja jos todistukset eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä, tulee toimittaa myös kopiot niiden virallisista käännöksistä
 • jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, hänen tulee toimittaa pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistustensa sijaan.

Mikäli et voi toimittaa liitteitä sähköisesti, lähetä ne postitse hakijapalveluihin. Postitse lähetettyjen liitteiden pitää olla perillä määräaikana. Liitteiden saapuminen määräajassa on lähettäjän vastuulla, joten varaa postin kulkuun useita päiviä. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida, eikä liitteitä palauteta.

Kaakkois-Suomen amk / Hakijapalvelut
PL 111
45101 Kouvola

Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat liitteet (kopio todistuksesta) amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa:

 • lukion päättötodistus vain, jos ei ole yo-tutkintotodistusta
 • Suomessa suoritetut ammatilliset perustutkinnot, ammatti- tai erikoisammattitutkinnot sekä opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot
 • hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA -kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot
 • European / International Baccalaureate ja Reifeprüfung Diplomat
 • vain jos olet tullut valituksi liiketalouden tai metsätalouden monimuotokoulutukseen: työtodistukset
 • poissaoleviksi ilmoittautuneet: todistukset poissaoloon oikeuttavista perusteista

Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat liitteet (kopio todistuksesta) yamk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa:

 • Suomessa suoritetut korkeakoulututkinnot (myös opintorekisteriote) ja opistoasteen tutkinnot
 • hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA  -kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot
 • viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • työtodistukset
 • poissaoleviksi ilmoittautuneet: todistukset poissaoloon oikeuttavista perusteista

Muutoksenhaku

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle. Valitusosoitus lähetetään osoitteella: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, tutkintolautakunta, PL 68, 50101 Mikkeli.

Opinto-opas

Koulutusten tarkat sisällöt ja opetussuunnitelmat löydät opinto-oppaasta.

Tutustu tästä

Omat päätelaitteet käyttöön

Syksyllä 2017 aloittavilta opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Tutustu myös näihin!

Asuminen

 

Opintojen rahoittaminen

Tietoa Kelan opintotuesta, www.kela.fi/opiskelijat

 • Lukuvuosittainen opintotukiaika on Xamkissa 9 kk/lukuvuosi (syys-toukokuu). Opintotukikuukausia on käytettävissä rajoitettu määrä, joka riippuu suoritettavan tutkinnon laajuudesta sekä siitä, oletko jo aiemmin käyttänyt tukikuukausia korkeakouluopintoihin. Opintotukea voi hakea yhdellä hakemuksella koko säännönmukaiselle opiskeluajalle. Xamkissa toimii opintotukilautakunta, joka neuvoo opiskelijoita opintotukiasioissa.

Tietoa aikuiskoulutustuesta, www.koulutusrahasto.fi

Jos olet työtön tai jäämässä työttömäksi, kysy TE-toimistosta opiskelusta työttömyystuella.

Opiskelijakunta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – Opiskelijakunta Kaakko –  toimii opiskelijoiden ja opiskelijaelämän tukijana kaikilla neljällä kampuksella – Kouvolassa, Kotkassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Opiskelijakunnan toimintaan ovat tervetulleita kaikki opiskelijakuntaan kuuluvat opiskelijat. Toimijoita haetaan syksyisin, joten pidäthän silmät ja korvat auki, jos haluat päästä vaikuttamaan opiskelijan arkeen.

Opiskelijakunnan lakisääteisenä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Lisäksi opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunta valitsee opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitukseen, opintotukilautakuntaan sekä muihin koulun sisäisiin tiimeihin ja työryhmiin. Näissä tiimeissä ja työryhmissä opiskelijakunnan valitsemat edustajat huolehtivat siitä, että opiskelijoiden ääni kuuluu päätöksenteossa. Lisäksi opiskelijakunnat osallistuvat tarvittaessa terveydenhuoltolaissa säädetyn opiskelijaterveydenhuollon ja sairausvakuutuslaissa säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen.

Lisätietoa Opiskelijakunta Kaakosta: www.opiskelijakuntakaakko.fi

Share This