Tervetuloa opiskelemaan Xamkiin!

Uuden opiskelijan muistilista

auttaa tarkistamaan, että tärkeimmät asiat tulevat hoidetuksi.

Uuden opiskelijan muistilista

 

Opiskelijan infopaketti

Opiskelijan infopakettiin voit tutustua alla olevasta linkistä. Saat siitä myös painetun version opintojen alussa.

Opiskelijan infopaketti

Opiskelussa tarvittavat verkkotunnukset

Hae ennen opintojen alkua käyttöösi käyttäjätunnuksesi tunnistautumispalvelusta. Tunnus on haettavissa ma 3.8.2020 alkaen, n. 1-2 työpäivän kuluttua opiskelupaikan vastaanottamisen ja läsnäoloilmoittautumisen jälkeen.

Palvelu toimii verkkopankkitunnuksillasi ja aktivoidaksesi käyttäjätunnuksesi sinun tulee vaihtaa salasanasi palvelussa. Samalla hyväksyt Xamkin tietojärjestelmien käyttösäännöt.

HUOM: Kirjoita myös käyttäjätunnus itsellesi ylös!

Salasanan vaihtaminen pitää viedä aina loppuun asti, kun sen aloittaa. Mikäli tunnistautuminen tai salasanan vaihto ei onnistu, kannattaa kokeilla myöhemmin uudelleen. Mikäli tunnistautuminen ei onnistu, tee palvelupyyntö xinfo.xamk.fi-osoitteessa.

Ota tunnus mukaasi opintojen ensimmäisenä päivänä, koska sitä käytetään heti muun muassa eri palveluihin ja järjestelmiin kirjautumiseen.

Student-intranet

Kun olet saanut käyttäjätunnuksen käyttöösi, voit kirjautua sisään Xamkin opiskelijoiden intranetiin eli Studentiin osoitteessa https://student.xamk.fi. Opintojen aikana kaikki uutiset, ohjeet ja muut tiedot ovat käytössäsi Studentin kautta. Saat palvelusta lisätietoja opintojen alussa, mutta voit tutustua siihen omatoimisesti jo ennen opintojen alkua. Voit myös ladata käyttöösi Tuudo-nimisen mobiilisovelluksen, jonne kirjaudutaan samoilla tunnuksilla. Tuudon saat ladattua maksutta puhelimesi sovelluskaupasta.

Opiskelijakortin hakeminen

Kun olet hakenut käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, voit jo tilata opiskelijakortin liittymällä Opiskelijakunta Kaakon jäseneksi osoitteessa www.opiskelijakuntakaakko.fi. Tarvitset siihen opiskelijanumerosi, ks. ohje alla. Opiskelijakorttia voit hyödyntää Xamkissa esimerkiksi kirjastokorttina, lounaiden maksukorttina sekä kirjautumiskorttina monitoimilaitteille.

Näin löydät opiskelijanumerosi: Kirjaudu Peppiin osoitteessa https://opiskelija.peppi.xamk.csc.fi/ > Avaa profiili klikkaamalla omaa nimeäsi sivun oikeassa yläkulmassa > Asetukset > Opiskelutiedot > Opiskelijanumero.

 

Vaatimukset salasanalle:
 • salasanan pitää olla vähintään 10 merkkiä pitkä (max. 15 merkkiä)
 • käytä isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita ja/tai erikoismerkkejä, kuten !:;)(?=+@*-#.

Älä käytä:

 • omaa nimeäsi
 • syntymäaikaasi tai hetun loppuosaasi
 • ä-, ö- tai å- kirjaimia
 • aiemmin palvelussa käyttämääsi salasanaa.

HUOM! Jotkin erikoismerkit voivat aiheuttaa ongelmia kirjautumisessa!

 

Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, saat käyttäjätunnuksesi opintojen alussa kampuksella. Varaa tällöin mukaasi virallinen henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti).

 

Koronaviruksen vaikutus Xamkin toimintaan

Xamkin toiminta-ohjeet koronavirukseen liittyen on kerätty yhteen ohjeeseen.

Tutustu ohjesivuun

Koulutuskohtaiset aloitusohjeet

Kotkan kampus

Päiväopinnot

Lue lisää

Kotkan kampus

Monimuoto- ja verkko-opinnot

Lue lisää

Kotkan kampus

YAMK-opinnot

Lue lisää

Kouvolan kampus

Päiväopinnot

Lue lisää

Kouvolan kampus

Monimuoto-opinnot

Lue lisää

Kouvolan kampus

YAMK-opinnot

Lue lisää

Mikkelin kampus

Päiväopinnot

Lue lisää

Mikkelin kampus

Monimuoto- ja verkko-opinnot

Lue lisää

Mikkelin kampus

YAMK-opinnot

Lue lisää

Savonlinnan kampus

Päiväopinnot

Lue lisää

Savonlinnan kampus

Monimuoto-opinnot

Lue lisää

Savonlinnan kampus

YAMK-opinnot

Lue lisää

Tietoa opiskelusta Xamkissa

Tietoa opiskeluoikeudesta

Opiskeluoikeus

Ammattikorkeakouluopintoja säädellään niitä koskevissa laissa ja asetuksessa, joissa määritellään mm. opiskeluoikeus sekä läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen (laki 932/2014/§ 28-30).

Sinulla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot ao. koulutuksen ja sen opetussuunnitelman sekä tutkintosäännössä määrättyjen perusteiden mukaisesti.

Opiskeluoikeusaika määräytyy koulutuksen laajuuden mukaan. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa säännösten mukaisia poissaolojaksoja.

Tutkinnon laajuus Säännönmukainen opiskeluaika Opiskeluoikeusaika
270 op 4,5 v. 5,5 v.
240 op 4 v. 5 v.
210 op 3,5 v. 4,5 v.
90 op 3 v. 4v.
60 op 2 v. 3 v.

Todistus opiskelupaikasta

Jos tarvitset todistusta opiskelupaikastasi Xamkissa, voit käyttää yhteishaussa saamaasi hyväksymiskirjettä ja tiedotetta, josta näkyvät elokuussa 2020 alkavien koulutusten tarkemmat tiedot (saatavilla pian).

 

Opiskeluoikeuden menettäminen

Jos et ole ilmoittautunut läsnäolevaksi etkä poissaolevaksi, menetät opiskeluoikeutesi.

Ilmoittautumisen laiminlyöneellä opiskelijalla on oikeus hakea opiskeluoikeuden palauttamista koulutusjohtajalta. Jos opiskeluaika on jo päättynyt, opiskeluoikeuden palauttaminen ei ole enää mahdollista.

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista 1440/2014 § 3).  Hakemus otetaan käsittelyyn sen jälkeen, kun maksu on maksettu.

Jos et ole suorittanut opintojasi opiskeluoikeusajassa, menetät opiskeluoikeutesi, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä sinulle lisäaikaa opintojen saattamiseksi loppuun.

Todistuskopiot päivä- ja monimuoto-/verkko-opinnoissa

Yo-tutkintojen, uusimpien ammatillisten tutkintojen ja korkeakoulututkintojen tiedot tarkistetaan valtakunnallisesta tietokannasta.

1. Sinun ei tarvitse toimittaa tässä vaiheessa mitään todistuskopioita, jos olet

  • suorittanut yo-tutkinnon
  • suorittanut ammatillisen perustutkinnon v. 2017 tai sen jälkeen
  • suorittanut ammatti-tai erikoisammattitutkinnon v. 2018 tai sen jälkeen

2. Jos sinulla ei ole kohdassa 1. mainittua tutkintoa, tallenna hakulomakkeelle jokin seuraavista tutkintotodistuksista:

  • lukion päättötodistus
  • ennen vuotta 2017 suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • ennen vuotta 2018 suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto
  • vanhan koulutusjärjestelmän mukainen opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • keväällä 2020 loppuun suoritettu ulkomainen tutkinto (lopullinen todistus viim. 15.7. klo 15)
  • keväällä 2020 loppuun suoritettu IB-, EB-, tai RP/DIA-tutkinto (lopullinen todistus viim. 15.7. klo 15, IB: Transcript of Grades)
  • Jos todistukset eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä, sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle myös kopiot niiden virallisista käännöksistä.

3. Jos olet tullut valituksi opiskelemaan johonkin seuraavista koulutuksista, tallenna hakulomakkeelle kopio hakukelpoisuuden antaneesta tutkinnosta (jos et ole sitä vielä hakuaikana tehnyt):

 • liiketalouden verkko-opinnot
 • sähkö- ja automaatiotekniikan monimuoto-opinnot
 • ympäristöteknologian monimuoto-opinnot

Todistuskopiot YAMK-opinnoissa

Korkeakoulututkintojen tiedot tarkistetaan joko valtakunnallisesta tietokannasta tai jo hakuaikana toimitetuista todistuskopioista.

Tallenna hakulomakkeelle:

1. kopiot haussa käyttämistäsi työtodistuksista, jos et ole tallentanut niitä hakuaikana:

  • Työtodistuksista tulee käydä ilmi vähintään kahden vuoden (24 kk) työkokemus korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla joko suorittamasi korkeakoulututkinnon alalta tai alalta, johon olet tullut hyväksytyksi.
  • Työkokemusta voi laskea 31.7.2020 saakka.
  • Jos sinulla on paljon alakohtaista työkokemusta, riittää, että työtodistukset kattavat hakukelpoisuuteen tarvittavan vähimmäismäärän (2 vuotta/24 kk).
  • Jos työtodistusta ei ole kirjoitettu suomen, ruotsin tai englannin kielellä, sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle myös kopio sen virallisesta käännöksestä.

Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

2. kopio vanhan koulutusjärjestelmän mukaisesta opistoasteen tutkinnon tutkintotodistuksesta, jos se oli hakukelpoisuuden antava tutkinto tai olet suorittanut aiemmin ko. tutkinnon ja korkeakoulututkintosi suorittamisesta on alle kolme vuotta,

Opiskelijakunta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – Opiskelijakunta Kaakko – toimii opiskelijoiden ja opiskelijaelämän tukijana kaikilla neljällä kampuksella – Kouvolassa, Kotkassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Opiskelijakunnan toimintaan ovat tervetulleita kaikki opiskelijakuntaan kuuluvat opiskelijat. Toimijoita haetaan ympäri vuoden, joten pidäthän silmät ja korvat auki, jos haluat päästä vaikuttamaan opiskelijan arkeen. Opiskelijakunta on apunasi ja tukenasi koko opintojesi ajan. Opiskelijakunnalla on neljä työntekijää, mutta se on täysin opiskelijoiden hallinnoima taho.

Kun liityt jäseneksi opiskelijakuntaan, saat myös opiskelijakortin, joka oikeuttaa lukuisiin opiskelija-alennuksiin. Kortti on käytettävissä myös digitaalisesti sovelluksessa slice.fi.

Opiskelijakunnan lakisääteisenä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Tätä teemme mm. valitsemalla opiskelijoiden edustajia korkeakoulun työryhmiin aina korkeakoulun hallitusta myöten. Lisäksi organisoimme pari suurempaa opiskelijatapahtumaa vuodessa.

Osallistumalla opiskelijakunnan toimintaan opintojesi aikana saat kokemuksen, jollaista et muuten opiskeluelämästäsi saa. Voit hakeutua joko opiskelijakunnan hallitukseen, edustajistoon, työryhmiin tai vaikkapa korkeakoulun tutoriksi, jotka opiskelijakunta kouluttaa.

Opiskelijakunnan verkkosivuilta pääset liittymään jäseneksemme, jolloin saat opiskelijakorttisi, sekä löydät lisätietoa:

www.opiskelijakuntakaakko.fi

Saat opiskelijakunnalta viestin, kun opiskelijakorttisi on valmis, se ei tule suoraan postissa sinulle kotiin.

Uusien opiskelijoiden virtuaalinen olohuone

Liity mukaan uusien opiskelijoiden olohuoneeseen!

Tällä alustalla sinun on mahdollisuus päästä jo hieman tutustumaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Verkkotutorit vastaavat kysymyksiisi ja auttavat sinua opintojesi ensimetreillä. Rekisteröidy Open-Learn sivustolle omalla sähköpostiosoitteellasi.

Myöhemmin opiskelijatunnuksen saatuasi pääset liittymään mukaan kampuskohtaiseen verkkotutoroinnin alustaan. Tätä alustaa ylläpitää Opiskelijakunta Kaakko sekä verkkotutorit.

Löydät uusien opiskelijoiden virtuaalisen olohuoneen täältä!

Opinto-opas

Koulutusten tarkat sisällöt ja opetussuunnitelmat löydät opinto-oppaasta.

Tutustu tästä

Oma tietokone opintoihin

Uusilta opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettava tietokone).

Lue lisää

Opiskelijana Xamkissa

Lukuvuoden aikataulut sekä tietoa mm. opiskelijahyvinvoinnista ja vapaa-ajan mahdollisuuksista

Lue lisää

Oletko aloittamassa opintoja poissaolon jälkeen?

Tietoa opiskelijaksi ilmoittautumisesta ja poissaolo-oikeudesta aiemmin opiskelijaksi valituille

Lue lisää

Tutustu myös näihin!

Asuminen

Lyhytaikainen majoitus

Opintojen rahoittaminen

Tietoa Kelan opintotuesta, www.kela.fi/opiskelijat

 • Lukuvuosittainen opintotukiaika on Xamkissa 9 kk/lukuvuosi (syys-toukokuu). Opintotukikuukausia on käytettävissä rajoitettu määrä, joka riippuu suoritettavan tutkinnon laajuudesta sekä siitä, oletko jo aiemmin käyttänyt tukikuukausia korkeakouluopintoihin. Opintotukea voi hakea yhdellä hakemuksella koko säännönmukaiselle opiskeluajalle. Xamkissa toimii kaksi opintotukineuvojaa, jotka neuvovat opiskelijoita opintotukiasioissa. Yhteystiedot ja opintotuki lyhyesti Moodlessa > Opintotuki.

Yleinen asumistuki:

Tietoa aikuiskoulutustuesta löydät Työllisyysrahaston nettisivuilta:  www.tyollisyysrahasto.fi

Jos olet työtön tai jäämässä työttömäksi, kysy TE-toimistosta opiskelusta työttömyysetuudella tuettuna.

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Korkeakoulut julkaisevat opiskelijavalintojen tuloksia eriaikaisesti. Voit seurata valinnan tulosten etenemistä Oma Opintopolku -palvelusta. Saat sähköpostitse ilmoituksen sekä Opintopolku.fi-palvelusta että Xamkin hakijapalveluista, kun sinut on hyväksytty opiskelemaan Xamkiin.

Kun valtakunnallisesti kaikki valinnan tulokset on julkaistu (5.6./15.7.), saat lisäksi sähköpostiisi viestin, josta pääset tuloskirjeeseen. Tuloskirjeessä sinulle kerrotaan valintamenestyksesi kaikkien hakutoiveidesi osalta. Nämä tiedot näet myös Oma Opintopolku -palvelussa.

Kevään molemmissa yhteishaussa opiskelijoita voidaan valita varasijoilta 3.8.2020 saakka. Huomioi kuitenkin, että kaikissa koulutuksissa varasijat eivät ole käytössä tai niiden määrä voi olla rajattu.

Kevään 2020 ensimmäinen yhteishaku

 • Kaikki yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 5.6.2020.
 • Korkeakoulut julkaisevat tuloksia vaiheittain omien aikataulujensa mukaan. Xamkissa kaikki ensimmäisen yhteishaun tulokset (englanninkieliset koulutukset) julkaistaan huhti-toukokuussa.

Kevään 2020 toinen yhteishaku

 • Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2020.
 • AMK-valintakokeen perusteella tehtävien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 15.7.2020.
 • Xamkin koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen sekä yamk-koulutusten tuloksia julkaistaan koulutuskohtaisesti kesäkuun puolivälistä alkaen sitä mukaa, kun tulokset valmistuvat. Kaikki tulokset julkaistaan kuitenkin viimeistään 15.7.2020.

AMK-valintakoetietojen tarkastelu

Huom. Näihin tietoihin voi vielä tulla muutoksia.

AMK-valintakokeeseen osallistuneella on oikeus tarkastella omia valintakoetietojaan. Hakija voi tarkastella omia koevastauksia, oikeita vastauksia ja koekysymyksiä valvotusti sen ammattikorkeakoulun tiloissa, johon hän on joko hakenut tai jossa hän on osallistunut valintakokeeseen.

Xamkissa kevään 2020 valintakoetietoja voi tarkastella ajanvarauksella (max. 30 min)

 • Mikkelin kampuksella torstaina 16.7. ja perjantaina 17.7. klo 9-12.
 • Kouvolan kampuksella torstaina 23.7. klo 9-15.

Ajanvaraus on tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen haluttua ajankohtaa soittamalla Xamkin hakijapalveluihin: p. 044 702 8891 tai 040 585 6610 (ma-pe klo 9-15).

Tietoa muutoksenhausta opiskelijavalintapäätökseen löydät täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisessa on kaksi vaihetta: paikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi.

Jos haussa käyttämistäsi tutkinnoista on pyydetty todistuskopioita, varmista samalla, että tarvittavat todistukset on tallennettu hakulomakkeellesi Opintopolkuun.

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova valinta, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet sekä korkeakoulujen yhteis- että erillishauissa.

Muistathan, että mikäli opiskelupaikan vastaanottoa ei ole tehty määräaikaan mennessä, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

 

1. Vahvista tai peruuta opiskelupaikka ja ilmoittaudu opiskelijaksi kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun:

 • 17.7.2020 klo 15 mennessä (kevään 1. yhteishaku) tai
 • 22.7.2020 klo 15 mennessä (kevään 2. yhteishaku) .

Huom. muutos: määräajat aiemmin 10.7. ja 15.7.

Pääkohdat opiskelupaikan vastaanottamisen ohjeista on koottu tälle sivulle. Tutustu Opintopolussa tarkempiin ohjeisiin, etenkin jos olet hakenut opiskelupaikkaa sekä kevään ensimmäisessä, että toisessa yhteishaussa.

Jos kirjautuminen Oma Opintopolku -palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ei jotain syystä onnistu, ota yhteyttä hakijapalveluihin.

Huomaa, että voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2020 alkavasta koulutuksesta. Lue lisää yhden korkeakoulupaikan säännöstä Opintopolusta.

2. Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi samalla kun otat opiskelupaikan vastaan.

Ilmoittautumislinkki tulee näkyviin sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan.

Ilmoittaudu 17.7.2020 klo 15 mennessä (kevään 1. yhteishaku) tai 22.7.2020 klo 15 mennessä (kevään 2. yhteishaku). Huom. muutos: määräajat aiemmin 10.7. ja 15.7.

Huom: jos otat toisessa yhteishaussa opiskelupaikan vastaan, mutta jäät jonottamaan paikkaa ylemmästä hakutoiveesta, et voi vielä tehdä ilmoittautumista. Ilmoittaudu vasta sitten, kun opiskelupaikkasi varmistuu.

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi Xamkiin ja olet ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, saat opiskeluoikeuden.

Jokaisen opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissaolevaksi työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Lukuvuosi on 1.8.-31.7. välinen aika.

Haluatko siirtää opintojen aloitusta?

Opintojen aloituksen siirtäminen on mahdollista ottamalla opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautumalla poissaolevaksi opiskelijaksi. Poissaolevaksi voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua ainoastaan seuraavista syistä:

 1. Suoritat varusmies- siviili- tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
 3. Oma sairautesi tai vammasi estää opiskelun aloittamisen.

Lue ohjeet poissaolevaksi
ilmoittautumiseen täältä

 

Kevään 2020 ensimmäinen yhteishaku

Korkeakoulut julkaisevat tuloksia kevään ensimmäisessä yhteishaussa eriaikaisesti. Koska kevään ensimmäisessä yhteishaussa et aseta hakutoiveita mieluisuusjärjestykseen, voit tulla hyväksytyksi useampaan hakutoiveeseesi.

Voit myös saada jostain hakutoiveestasi tiedon valinnasta, ennen kuin muiden hakutoiveiden tulokset ovat valmiina. Voit vahvistaa tai peruuttaa saamasi opiskelupaikan heti saatuasi tiedon siitä.

Kun vahvistat paikan, kaikki muut hakutoiveesi sekä korkeakoulujen yhteis- että erillishauissa peruuntuvat, ja siirryt ilmoittautumaan opiskelijaksi. Jos peruutat opiskelupaikan ja olet varasijalla muihin hakutoiveisiisi, jäät jonottamaan näihin koulutuksiin ja voit vielä tulla hyväksytyksi varasijalta niihin, jos paikkoja vapautuu.

Jos haet opiskelupaikkaa myös kevään toisessa yhteishaussa: muista, että voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2020 alkavasta koulutuksesta. Voit odottaa myös toisen yhteishaun tulosten julkaisua (viim. 15.7.) ennen opiskelupaikan valitsemista ja vastaanottamista.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa tarjottu opiskelupaikka on kuitenkin otettava vastaan 17.7.2020 klo 15.00 mennessä.

Huom. muutos: määräaika aiemmin 10.7.

Kevään 2020 toinen yhteishaku

Kevään toisessa yhteishaussa olet asettanut hakutoiveesi mieluisuusjärjestykseen ja sinulle voidaan tarjota haussa korkeintaan yhtä opiskelupaikkaa. Paikkaa tarjotaan hakutoivejärjestyksessä ylimmästä koulutuksesta, jossa pisteesi riittävät valintaan.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan toukokuun lopussa, ennen valintakokeiden järjestämistä.

 • Jos tulet valituksi todistusvalinnassa ensimmäiseen hakutoiveeseesi
  • voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti
  • sinun ei tarvitse osallistua enää valintakokeisiin.
 • Jos tulet valituksi todistusvalinnassa johonkin alemmista hakutoiveistasi
  • jos haluat vielä olla mukana ylempien hakutoiveidesi opiskelijavalinnassa, sinun on osallistuttava valintakokeeseen
  • voit ottaa opiskelupaikan vastaan vasta, kun kaikkien hakutoiveidesi tulokset on julkaistu.

Xamkin koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen sekä yamk-koulutusten tuloksia voidaan julkaista jo ennenkuin kaikki yhteishaun tulokset julkaistaan 15.7.2020.

 • Jos tulet valituksi valintakokeen tai muun valintatavan perusteella ensimmäiseen hakutoiveeseesi ennen 15.7, voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti.
 • Jos taas tulet valituksi valintakokeen tai muun valintatavan perusteella johonkin alemmista hakutoiveistasi ennen 15.7, voit ottaa opiskelupaikan vastaan vasta, kun kaikkien hakutoiveidesi tulokset on julkaistu.
Kevään toisessa yhteishaussa tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan 22.7.2020 klo 15.00 mennessä.

Huom. muutos: aiemmin tulosten julkaisu 8.7., paikan vastaanoton määräaika 15.7.

3. Varmista, että olet tallentanut opiskelijavalinnassa käytetyt tutkinto- ja työtodistuskopiot hakulomakkeelle Opintopolussa.

Haussa käytettyjen tutkinto- ja työtodistusten tiedot tarkistetaan ja opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes tarkistus on tehty. Tarkistus tehdään valtakunnallisesta tietokannasta tai hakijan hakulomakkeelle tallentamien todistuskopioiden perusteella. Todistuskopioiden oikeellisuus tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alussa.

Todistuskopioiden tallentaminen hakulomakkeelle

Haussa käytetyt todistuskopiot on tallennettava hakulomakkeelle Opintopolkuun pääsääntöisesti opiskelijaksi ilmoittautumisen määräaikaan mennessä (17.7. tai 22.7.).

Todistuskopio voi olla esimerkiksi kännykällä otettu kuva todistuksesta. Nimeä tiedosto niin, että siitä käy ilmi, mitä todistusta se koskee.

Pääset hakulomakkeelle Oma Opintopolku -palvelun tai sen linkin kautta, joka on hakemuksen jättämisestä saamassasi vahvistusviestissä. Tallenna todistuskopiot hakulomakkeelle kohtaan ”Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK)”. Lue tiedot tarvittavista todistuskopiosta alta.

Jaa sivu