Hankkeessa kartoitetaan Kymenlaakson alueella kokeilu- ja pilotointiympäristöjä ja niihin soveltuvia innovatiivisia energiaa säästäviä ratkaisuja.

Hankkeessa selvitetään ja suunnitellaan toimenpiteitä, joilla edistetään energiansäästöä ja uusiutuvan energian käyttöönottoa rakennetussa ympäristössä sekä lisätään ympäristötietoisuutta.

Toimenpiteet koostuvat viidestä seuraavasta työpaketista:

1. Luodaan teknistaloudelliset edellytykset kaupunkipilotointiympäristöjen valinnalle selvittämällä Suomessa ja maailmalla olemassa olevat parhaat alueelliset energiaratkaisut ja kootaan ne käyttökelpoiseksi tietopaketiksi alueen toimijoille.

2. Kartoitetaan Kymenlaaksossa sijaitsevat kaupunki- ja kuntakohteet, jotka ovat potentiaalisia kokeilu- ja pilotointiympäristöjä ja valitaan niistä soveltuvimmat jatkokehitettäviksi yhteistyössä alueen kaupunkien, kuntien ja energiayhtiöiden kanssa.

3. Laaditaan valituille pilotointiympäristöille toteutussuunnitelmat sisältäen alustavat kannattavuuslaskelmat.

4. Kehitetään alueen yritysten käyttöön alustavia liiketoimintamalleja Business Model Canvas -työkalulla hyödyntäen hankkeen tuloksia.

5. Vahvistetaan yhteistyötä ja aktivoidaan vuoropuhelua alueen kuntien, energiayhtiöiden, energiaratkaisujen laite- ja palvelutoimittajien sekä kehitysyhtiöiden välillä.

 

OTA YHTEYTTÄ

Voisiko kiinteistösi toimia hankkeen kokeiluympäristönä? Mikäli olet kiinnostunut energiansäästöstä ja uusiutuvan energian käyttöönotosta ota yhteyttä, keskustelemme mielellämme lisää.

erja.tuliniemi@xamk.fi 044 702 8469

 

Tulokset

Julkaisut

Maaperän lämpöenergian hyödyntäminen lämpöpumpulla 

Activation to Elasticity in Electricity and Heat Consumption s. 177-182

Energiamurros haltuun kolmikantamallilla

Opiskelijat mukana energiatehokkuustoiminnassa Kymenlaakson alueella

Lämpöpumpputeknologia tukee hiilineutraalia lämmöntuotantoa

Korkeakoulujen ja yrityksien välistä yhteistyötä kehittämässä Lämpö Kiertoon -seminaarissa

Vähäpäästöiset alue-energiaratkaisut

 

 

Työryhmän aikaisemmat hankkeet

Step to Ecosupport 2013-2014

Ecool – Energiatehokkuutta vaativiin kohteisiin 2015-2018

Resurssitehokkaat teolliset symbioosit 2016-2019

ETKOT – Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa 2018-2020

Hukkaveks – Hukkalämmön verkostot ja hyödyntämismahdollisuudet Kymenlaaksossa 2020-2022

Kulutusjouston mahdollisuudet – Kuluma 2021-2022

VAU – Virtuaalivoimalaitoksen avulla uusiutuva energia hallitusti hyötykäyttöön 2021-2022

Vetyä, virtaa Kaakkoon – Hukkalämmön hyödyntämispotentiaali 2023

 

Lisätietoja

Erja Tuliniemi

projektipäällikkö

p. 044 702 8469

erja.tuliniemi@xamk.fi

 

Tuija Korpela

tutkimusinsinööri

p. 044 702 8446

tuija.korpela@xamk.fi

 

Maunu Kuosa

tutkimusinsinööri

p. 044 702 8444

maunu.kuosa@xamk.fi

 

Timo Juusola

tutkimusinsinööri

p. 050 330 2890

timo.juusola@xamk.fi

 

Hannu Sarvelainen
lehtori
p. 044 702 8485
hannu.sarvelainen@xamk.fi

 

Tietosuojaseloste

Faktat

Energiaälykäs kaupunkiympäristö

01.04.2023 – 31.03.2005

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 361 982 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 361 982 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan unionin osarahoittama, päärahoittajana toimii Kymenlaakson liitto

Asiasanat