Hankkeessa kartoitetaan Kymenlaakson alueella kokeilu- ja pilotointiympäristöjä ja niihin soveltuvia innovatiivisia energiaa säästäviä ratkaisuja.

Hankkeessa selvitetään ja suunnitellaan toimenpiteitä, joilla edistetään energiansäästöä ja uusiutuvan energian käyttöönottoa rakennetussa ympäristössä sekä lisätään ympäristötietoisuutta.

Toimenpiteet koostuvat viidestä seuraavasta työpaketista:

1. Luodaan teknistaloudelliset edellytykset kaupunkipilotointiympäristöjen valinnalle selvittämällä Suomessa ja maailmalla olemassa olevat parhaat alueelliset energiaratkaisut ja kootaan ne käyttökelpoiseksi tietopaketiksi alueen toimijoille.

2. Kartoitetaan Kymenlaaksossa sijaitsevat kaupunki- ja kuntakohteet, jotka ovat potentiaalisia kokeilu- ja pilotointiympäristöjä ja valitaan niistä soveltuvimmat jatkokehitettäviksi yhteistyössä alueen kaupunkien, kuntien ja energiayhtiöiden kanssa.

3. Laaditaan valituille pilotointiympäristöille toteutussuunnitelmat sisältäen alustavat kannattavuuslaskelmat.

4. Kehitetään alueen yritysten käyttöön alustavia liiketoimintamalleja Business Model Canvas -työkalulla hyödyntäen hankkeen tuloksia.

5. Vahvistetaan yhteistyötä ja aktivoidaan vuoropuhelua alueen kuntien, energiayhtiöiden, energiaratkaisujen laite- ja palvelutoimittajien sekä kehitysyhtiöiden välillä.

 

OTA YHTEYTTÄ

Voisiko kiinteistösi toimia hankkeen kokeiluympäristönä? Mikäli olet kiinnostunut energiansäästöstä ja uusiutuvan energian käyttöönotosta ota yhteyttä, keskustelemme mielellämme lisää.

erja.tuliniemi@xamk.fi 044 702 8469

 

Vaikuta energiatekniikan tutkimusympäristön kehittämiseen vastaamalla kyselyyn

Energiatekniikan tutkimusympäristön kehittäminenyritysten tarpeiden pohjalta: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

Tulokset

Julkaisut

Lisätietoja

Erja Tuliniemi

projektipäällikkö

p. 044 702 8469

erja.tuliniemi@xamk.fi

 

Tuija Korpela

tutkimusinsinööri

p. 044 702 8446

tuija.korpela@xamk.fi

 

Maunu Kuosa

tutkimusinsinööri

p. 044 702 8444

maunu.kuosa@xamk.fi

 

Timo Juusola

tutkimusinsinööri

p. 050 330 2890

timo.juusola@xamk.fi

 

Hannu Sarvelainen
lehtori
p. 044 702 8485
hannu.sarvelainen@xamk.fi

 

Tietosuojaseloste

Faktat

Energiaälykäs kaupunkiympäristö

01.04.2023 – 31.03.2005

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 361 982 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 361 982 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan unionin osarahoittama, päärahoittajana toimii Kymenlaakson liitto

Asiasanat