Hankkeen tavoitteena oli tuottaa ehdotus Etelä-Savon ruoka- ja matkailualat yhdistävän kehittämisalustan toimintamallista.

Etelä-Savossa on menestyksekkäitä ruokamatkailuyrityksiä. Menestyksen jatkumisen turvaamiseksi tulee ruoan raaka-aineiden sekä tuotteiden ja palvelun laadun olla korkea. Lisäksi tarvitaan osaavaa henkilöstöä ja jatkuvaa oppimista kv-tason standardien mukaisesti sekä innovatiivista tuotteistamista niin palveluissa kuin tuotteissakin. Näiden lisäarvotekijöiden luomiseksi tarvitaan mukaan koko ruokaketjun toimijat.

Saimaa Food & Tourism -kehittämisalustan kärkenä oli ruokamatkailu. Ruokamatkailu yhdistää Etelä-Savon ruoan ja matkailun parissa toimivan tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli jäsentää kokonaisvaltainen Etelä-Savon ruoka- ja matkailualan yhdistävä kehittämisalusta ja luoda sille toimintamalli.

Hankkeessa selvitettiin:
– miten ruoka- ja matkailualan yhdistävä osaamiskeskittymä eli kehittämisalusta voisi toimia, miten saadaan tiivistettyä ruoan ja matkailun rajapintojen yhteistyö,
– miten rakennetaan alueelle kansainvälinen, huipputason koulutusohjelma, jossa on huomioitu kattavasti ruoka- ja matkailualan osa-alueet
– miten yhdistetään ruoka- ja matkailutoimijoiden osaaminen ja mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta saadaan innovatiivisia ja korkeatasoisia tutkimus- ja kehityslähtöisiä elämyksellisiä ruokamatkailutuotteita.

Toimenpiteet ja tulokset

Hankkeen toimenpiteet jaettiin kolmeen toisiaan tukevaan toimenpidekokonaisuuteen:
TP 1. Huippukoulutuskokonaisuuden valmistelu:

Toimenpidekokonaisuuden tuloksena syntyi alustava esitys ruokamatkailun huippukoulutusyksiköstä, joka on nimetty Saimaa Academy of Gastronomiksi. Esitys sisältää täydennyskoulutustyyppisten koulutuksien pääteemat ja yksittäisiä kurssiehdotuksia. Lisäksi esitys sisältää vaihtoehtoja huippukoulutusyksikön organisoitumisesta. Esitys sisältää myös ajatuksia huippukurssien linkittymisestä eri koulutustasoille.

Tutustu koulutusmalliin tästä Saimaa Academy of Gastronomy -koulutusmalli

TP2. Tutkimus- ja kehittämislähtöisyys ruoan sekä matkailun yhdistämisessä:

Tuloksena syntyi Etelä-Savon ruokamatkailun tutkimus- ja kehittämissuunnitelma. Vastaavaa suunnitelmaa ei ole aikaisemmin Etelä-Savoon tehty. Ruokamatkailu on ollut osana Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelmaa, mutta nyt valmistunut suunnitelma määrittelee tarkemmin tavoitteet sekä tutkimus- ja kehittämistoimet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tutustu Etelä-Savon ruokamatkailun tutkimus- ja kehittämissuunnitelmaan tästä.

TP3. Ruoka- ja matkailualan toimijoiden kehittämisalustan toimintamallin suunnittelu ja muodostaminen: Koottiin yhteen TP1:n ja TP2:n selvitykset ja muodosttiin näiden pohjalta ehdotus ruoka- ja matkailualan kehittämisalustan toimintamalliksi.

Tutustu Saimaan ruoka- ja matkailualan kehittämisalustan toimintamalliin tästä Saimaan ruokamatkailun kehittämisalusta

 

 

Lisätietoja

Taina Harmoinen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
taina.harmoinen (at)xamk.fi

Hanna-Maija Väisänen
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
hanna-maija.vaisanen(at)helsinki.fi

Faktat

Saimaa Food & Tourism -kehittämisalustan selvityshanke

01.08.2020 – 31.10.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Osatoteuttajat: Kaaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy Xamk, Etelä-Savon Koulutus Oy Esedu, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 175 619 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 26320 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Etelä-Savon maakuntaliitto