Hankkeen tavoitteena on tuottaa ehdotus Etelä-Savon ruoka- ja matkailualat yhdistävän kehittämisalustan toimintamallista.

Etelä-Savossa on menestyksekkäitä ruokamatkailuyrityksiä. Menestyksen jatkumisen turvaamiseksi tulee ruoan raaka-aineiden sekä tuotteiden ja palvelun laadun olla korkea. Lisäksi tarvitaan osaavaa henkilöstöä ja jatkuvaa oppimista kv-tason standardien mukaisesti sekä innovatiivista tuotteistamista niin palveluissa kuin tuotteissakin. Näiden lisäarvotekijöiden luomiseksi tarvitaan mukaan koko ruokaketjun toimijat.

Saimaa Food & Tourism -kehittämisalustan kärkenä on ruokamatkailu. Se yhdistää Etelä-Savon ruoan ja matkailun parissa toimivan tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan ja kokoaa ympärilleen verkoston Euroopan parhaista alan osaajista. Tällä luodaan mahdollisuuksia ruokamatkailun kärkialueena säilymiselle, uuden liiketoiminnan ja uusien palvelujen ja tuotteiden syntymiselle.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on jäsentää kokonaisvaltainen Etelä-Savon ruoka- ja matkailualan yhdistävä kehittämisalusta ja luoda sille toimintamalli.

Hankkeessa selvitetään:
– miten ruoka- ja matkailualan yhdistävä osaamiskeskittymä eli kehittämisalusta voisi toimia, miten saadaan tiivistettyä ruoan ja matkailun rajapintojen yhteistyö,
– miten rakennetaan alueelle kansainvälinen, huipputason koulutusohjelma, jossa on huomioitu kattavasti ruoka- ja matkailualan osa-alueet
– miten yhdistetään ruoka- ja matkailutoimijoiden osaaminen ja mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta saadaan innovatiivisia ja korkeatasoisia tutkimus- ja kehityslähtöisiä elämyksellisiä ruokamatkailutuotteita.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen toimenpidekokonaisuuteen:
TP1. Huippukoulutuskokonaisuuden valmistelu ja laaditaan alustava suunnitelma huippukoulutusyksiköstä. Valmistelussa laaditaan nykytila-analyysi koulutustarjonnasta ja kansainvälisistä yhteyksistä, benchmarkataan korkeatasoisia kansainvälisiä ja valtakunnallisia koulutusorganisaatioita ja ruokamatkailukonsepteja.
TP2. Tutkimus- & kehittämislähtöisyys ruoan ja matkailun yhdistämisessä –kokonaisuudessa laaditaan nykytila-analyysi ruoka- ja matkailualojen tutkimus- ja kehittämisosaamisesta, benchmarkataan korkeatasoisia kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita sekä laaditaan suunnitelman miten yhdistetään ruoka- ja matkailualojen osaaminen innovatiiviseksi ruokamatkailua tukevaksi toiminnaksi.
TP3. Ruoka- ja matkailualan toimijoiden kehittämisalustan toimintamallin suunnittelu ja muodostaminen: Kootaan yhteen TP1:n ja TP2:n selvitykset ja muodostetaan näiden pohjalta ehdotus ruoka- ja matkailualan kehittämisalustan toimintamalliksi.

Tulokset

Hankkeen tuloksena saadaan ehdotus ruoka- ja matkailualan kehittämisalustan toimintamallista, joka sisältää alustavat suunnitelmat huippukoulutuskokonaisuuden perustamisesta ja korkeatasoisesta ruokamatkailun tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

 

Lisätietoja

Taina Harmoinen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
taina.harmoinen (at)xamk.fi

Hanna-Maija Väisänen
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
hanna-maija.vaisanen(at)helsinki.fi

Faktat

Saimaa Food & Tourism -kehittämisalustan selvityshanke

01.08.2020 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Osatoteuttajat: Kaaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy Xamk, Etelä-Savon Koulutus Oy Esedu, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 175 619 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 26320 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Etelä-Savon maakuntaliitto