Vastuullisen toiminnan esille tuominen viestinnässä on pienillekin elintarvikealan yrityksille kilpailuvaltti.

Paikallisuus, tuoteturvallisuus, lähiruoka ovat kaikki osa vastuullista elintarvikealan toimintaa, mutta siitä ei useinkaan huomata kertoa julkisesti.

Vastuullisen toiminnan elementtien esille tuominen viestinnässä on pienillekin elintarvikealan yrityksille mahdollinen kuluttajia kiinnostava kilpailu- ja erottautumiskeino.

Elintarviketietoasetus asettaa uusia vaatimuksia kuluttajaviestinnälle

Vähimmäisvaatimus on, että yritys viestii elintarvikkeistaan kuluttajalle lakien ja määräysten mukaisesti. Uusi elintarviketietoasetus tuo mukanaan uusia määräyksiä, joilla halutaan varmistaa mm. kuluttajien riittävä tiedon saanti (mm. allergeenien ja ravintosisältötietojen ilmoittaminen).

Hankkeessa opastetaan käytännönläheisesti ruokapalveluja ja pakattuja elintarvikkeita tuottavia yrityksiä toimimaan uusien määräysten mukaisesti.

Vastuullisuusviestinnällä lisäarvoa pienellekin yritykselle

Suuret elintarvikeyritykset tuovat esille vastuullisuutta kaikessa viestinnässään. Hankkeessa opastetaan, miten myös pienet yritykset voivat hyödyntää vastuullisen toiminnan elementtejä markkinointiviestinnässä niin, että tiedot ovat helposti saatavilla internetissä ja luettavissa älypuhelimella.

Monipuolistamalla ruokaan liittyvän viestinnän sisältöä ja kanavia on mahdollista tavoittaa uusia asiakkaita/asiakaskohderyhmiä, tehostaa markkinointia, vastata lainsäädännön ja kuluttajan tarpeisiin ja hyödyntää yrityskuvaa vastuullisena elintarvikealan toimijana.

Infotilaisuuksia ja työpajoja yrityksille

Yrityksille järjestetään teemallisia infotilaisuuksia saman sisältöisinä ja valmennustyöpajoja yritysten tarpeiden mukaan räätälöitynä eri puolilla Etelä-Savoa.

Hankkeen keskeisin sisältö julkaistaan blogissa, videoina, ammattilehtien artikkeleina ja sähköisesti julkaistavana esitteenä. Kaikkeen tähän pääset helpoiten kiinni seuraamalla hankkeen omaa blogia (avataan pian).

Hankkeen aikana kartoitetaan teemaan liittyvää jatkokehittämisen tarvetta, menetelmiä ja keinoja. Tiedotusmateriaalit ja esite julkaistaan sähköisinä ja ne ovat käytettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Ajankohtaista tietoa blogissa

Lisätietoja

Pekka Turkki
TKI-asiantuntija
p. 040 507 9391
pekka.turkki(at)xamk.fi

SEMINAARIKUTSU: Tule päivittämään tietosi elintarvikkeen alkuperän ilmoittamisesta!

Aika: ma 30.10.2017, klo 12.30 – 16.00

Paikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kampus, Kampussali D (Patteristonkatu 3D, D117)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä linkistä

Tervetuloa!

Faktat

Vastuullisuudesta valttia eteläsavolaiselle ruoalle

01.01.2016 – 30.10.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 113 708 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta