Nuorisotyön tarkoitus on olla nuoria varten. Ihmisenä kasvaminen tapahtuu hyvän palautteen ja myönteisten kohtaamisten kautta. Nuorisotyöllinen toiminta koulussa sijoittuu vapaa-ajan lisäksi oppitunneille. Mikkelissä kehitettiin tunneilla työskentelyyn menetelmää 11.5.2023 Yhteinen tekijä on nuori – kehittämisfestareilla. Aamupäivällä aiheeseen ja tunnelmaan virittäydyttiin Tommi Hoikkalan ja Jorma Niemisen johdattelemana. Osallistuvana artistivieraana oli Simeoni Julkunen. Iltapäivällä toimittiin usealla festarialueen työskentelypisteellä.

Osaamiskeskus Nuoskan pisteellä toimittiin joustavan osallistumisen periaatteella pyrkien määrittelemään onnistuneen koulunuorisotyön elementtejä. Taustateoriaksi oli etukäteen valittu Myönteinen tunnistaminen, joka on yksi tapa sanoittaa nuorten kohtaamista. Työskentely salli festarialueella kuljeskelun ja työpajan kokoonpanon vaihtelemisen. Moni kuitenkin pysyi aiheen äärellä lähes koko sallitun toiminta-ajan.

 

Myönteinen tunnistaminen toteutuu kolmen yhtäaikaisen ulottuvuuden kautta; TUTUSTUMINEN, TUNNUSTAMINEN ja TUKEMINEN. Näihin liittyvää keskustelua käytiin seuraavasti.

Tutustumisen onnistumiseksi nuorisotyöntekijän tulee heittää tasapuolisesti täkyjä nuorten keskusteluun. Voidaan myös soveltaa draamaharjoitteita tukien nuorten toimijuutta. Ohjaajien kannattaa tehdä tutustumisesta kiinnostavaa tuomalla mukaan jotakin omasta elämästä.

Tunnustamisen onnistumiseksi on tärkeää ottaa tosissaan kaikki mitä nuori sanoo, vaikka osa olisikin testaamista tai valhetta. Erilaisten tyylien takaa löytyy fiksuja nuoria, joilla kaikilla on myös sellaista osaamista jolle koulun arjessa kaikelle ei ole tilaa. Nuorisotyöntekijän on tärkeää havaita nuoren itsensäkin mielestä tärkeä osaaminen ja auttaa tuomaan sitä esille.

Tukemisen onnistumiseksi tulee hyödyntää nuoren innostumisen hetket. Ohjaajien innostumista ei myöskään tule peitellä. Erimielisyydet nuoren kanssa eivät saisi näkyä kohtaamisessa lannistavana. Tärkeää on saada tuettua nuoren toimijuutta hänen omista lähtökohdistaan ja energiastaan.

 

Toimintaa vietynä oppitunneille

Nuorisotyöntekijä ja opettaja jakavat menetelmän ohjausvastuuta oppitunneilla. Jokaisen tunnin toteutuksessa yhteinen suunnittelu ja reflektointi ovat tärkeitä. Kaikki luokan oppilaat ovat oppitunneilla mukana nuorten vertaisryhmänä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu oppitunti hyödyntää vertaisryhmienkin voiman.

Menetelmää alettiin luoda yksittäisen oppitunnin aikana toteutettavaksi, mutta pian fokus siirtyi pidempään jatkumoon koulun arjessa. Tutustuminen tapahtuu parhaiten useiden kohtaamisten kautta, jonka vuoksi yksi oppitunti nähtiin riittämättömänä. Festareilla visioitiin kohtaamisten sarjaa, jonka aikana nuorisotyöntekijä voi kuljettaa mukanaan tietoa nuoren onnistumisista ja hänelle tärkeistä asioista oppituntien välillä.

Luonnollisesti nuori käyttäytyy eri tavoin eri aineiden ja opettajien oppitunneilla. Osalle koulun henkilökunnasta voi jäädä nuoresta yksipuolinen käsitys. Aktiivisuustaso ja aloitteellisuus ovat usein heikompia niiden aineiden tunneilla, joissa nuori ei menesty. Mikäli nuorisotyöntekijä kulkee monipuolisesti ryhmän tunneilla mukana, hän voi havaintoihinsa pohjaten myös kannustaa nuorta käyttämään vahvuuksiaan myös silloin, kun ne eivät ole kyseisen aineen tunneilla esillä. Vahvuuksien muistaminen ja sopiva esille nostaminen ovat festareilla kehitetyn menetelmän ytimessä.

Opettaja-nuorisotyöntekijä -yhteistyö on hyvä kiinnittää opetussuunnitelmiin ja luoda vaihtoehtoisia tai toiminnallisia osia. Näin mahdollistetaan monipuolinen kohtaaminen ja tutustuminen opetuksellisesta sisällöstä tinkimättä. Eri tavoin toimien nuorten osaaminen tulee esille monipuolisemmin ja tutustumista edistäviä täkyjä on enemmän.

 

Menetelmän jatkokehittämisen muistilista

Nuorisotyöntekijän on hyvä päästä mukaan monenlaisiin tilanteisiin ja useiden eri opettajien tunneille kohtaamaan samoja nuoria. Nuorisotyöntekijä tunnistaa nuorten vahvuuksia osaten ottaa nämä sensitiivisesti esille myös uusissa yhteyksissä.

Nuorisotyöntekijä muistaa nuoren onnistumiset ja kuljettaa niitä mukanaan!

 

Heikki Kantonen

TKI-asiantuntija

Osaamiskeskus Nuoska / Juvenia

 

Kuvateksti: Nuorisotyön ammattilaisia ja opiskelijoita Yhteinen tekijä on nuori -festareilla.

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.