Millaista lukiolaisen elämä on? Uuvuttavatko opinnot? Nuoren tulisi voida ihmetellä ja olla kesken kuormittumatta liikaa opinnoistaan. Voisivatko lukion ammattilaiset tukea nuorten hyvinvointia nykyistä enemmän? Millaisia tekoja se tarkoittaisi arjessa?

Vastauksia voidaan löytää monialaisessa dialogissa nuorten ja aikuisten kesken. Nuoska on koostanut ohjeita ja kimmokkeita oppilaitoskohtaisten hyvinvointikeskustelujen järjestämiseen.

Paneelikeskusteluissa löydetään ratkaisuja hyvinvoinnin haasteisiin

Paneelikeskustelu voidaan toteuttaa osana lukioiden hyvinvointitehtävää. Toimintamallissa nuorisotyöntekijä tai muu lukion aikuinen kokoaa lukiolaisia, henkilökuntaa, kunnan päättäjiä ja asiantuntijoita keskustelemaan opiskelijoiden hyvinvoinnista ja arjen hyvinvointiteoista. Suomen Lukiolaisten Liiton paikallisedustaja voidaan kutsua mukaan. Nuorten ja aikuisten välinen dialogi johtaa ratkaisujen löytämiseen yhdessä. Tällä tavoin löydetyt ratkaisut ovat arjessa toimivia.

Säännöllisyys ja toistot tekevät paneelikeskusteluista vaikuttavia

Keskusteluista kannattaa tehdä säännöllinen tapa, sillä ne syventävät ymmärrystä ja luottamusta nuorten ja aikuisten välillä. Lukiokohtaisten keskustelujen tarkoituksena on lisätä mielipiteiden ilmaisemista ja harjoitella kunnioittavaa keskustelukulttuuria. Nuoret oppivat hyvinvointitaitoja ja yhdessä sovitaan konkreettisista hyvinvointiteoista. Säännölliset paneelikeskustelut mahdollistavat ajankohtaisten ilmiöiden käsittelyn eri toimijoiden kesken. Ne voidaan opinnollistaa esimerkiksi äidinkielen, terveystiedon tai psykologian opintojaksolle. Keskusteluilla tuetaan lukioiden opetussuunnitelman laaja-alaista hyvinvointiosaamisen kokonaisuutta.

Miten hyvinvointikeskustelut voisi käynnistää omassa lukiossa?

Nuoska on kirjannut ohjeita ja kimmokkeita Hyvinvoiva lukiolainen -paneelikeskustelujen järjestämiseen. Linkki ohjeisiin on blogitekstin lopussa. Lisäksi kannustamme katsomaan valtakunnallisen lukiolaisten hyvinvointia käsittelevän keskustelun, joka käytiin keväällä 2023 asiantuntijoiden ja nuorten kesken: Hyvinvoiva lukiolainen paneelikeskustelu 5.4.2023 / Nuoska.

Lisätietoja ja tukea toiminnan käynnistämiseen voit halutessasi pyytää Nuoskan asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löydät verkkosivuilta www.nuoskainfo.fi.

 

Lataa opas paneelikeskustelujen ohjaamiseen täältä: Nuoska_hyvinvoiva_lukiolainen_opas_180823

Kimmokkeita ja ohjeita – Hyvinvoiva lukiolainen -paneelikeskustelujen järjestämiseen

 

Sanna-Mari Pöyry

TKI-asiantuntija

Osaamiskeskus Nuoska, Juvenia

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.