Osallisuudella tarkoitetaan kokemusta, kun ihminen kokee kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Hän tulee kuulluksi itsenään ja vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022). Osallisuus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista, huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä.

Digitaalisuus antaa uusia keinoja osallisuuden edistämiseen

 

Digitalisaatio antaa oman mausteensa myös osallisuuteen. Se muuttaa tapoja, jolla ihmiset hahmottavat osallisuuttaan. Digitaalisuus antaa uusia keinoja osallisuuden edistämiseen, esimerkiksi palvelun saatavuuden paranemisella. Digiosallisuus näyttäytyy positiivisena ilmiönä, jonka positiivinen vaikutus ulottuu myös digitaalisen maailman ulkopuoliseen arkielämään. Digiosallisuus toteutuu digitaalisessa ympäristössä tai digitaalisen teknologian avulla, jolloin kaikilla on mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan. (Hänninen ym. 2021.)

Jotta digiosallisuus toteutuisi, on varottava putoamasta digikuiluihin. Niitä on kolmenlaisia, 1) pääsy digipalveluihin sekä teknologian saatavuus ja toimivuus 2) digiosaaminen ja -tietotaidot digipalveluiden sekä teknologian käyttöön ja 3) digipalvelusta saadut hyödyt, vaikutukset ja merkityksellisyys. Mahdollisuudesta ajantasaisten päätelaitteiden käyttämiseen, hyvistä digitaidoista ja digipalveluiden hyvä käytettävyydestä punoutuu köysi, jonka avulla digikuilujen yli pääsee loikkaamaan turvallisesti.

Kuinka osallinen sinä olet? Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke on laatinut testin, jolla voit testata, kuinka osallinen olet. Käy testaamassa,  oletko Tapio ja Mimerkki, Lintukotolainen, Maahinen, Hiisi, Vetehinen, Tonttu, Para vai Aarteenhaltija.

 

Anja Härkönen

TKI-asiantuntija

 

Lähteet:

Hänninen, R., Karhinen, J., Korpela, V., Pajula, L., Pihlajamaa, O., Merisalo, M., Kuusisto, O., Taipale, S., Kääriäinen, J. & Wilska, T.-A. (2021). Digiosallisuuden käsite ja keskeiset osa-alueet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:25. Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-287-9

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022: Osallisuuden edistäminen – THL