Suoritin kolmen kuukauden harjoitteluni 2.asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, jossa opiskelee vuosittain noin 6.500 nuorta ja aikuista tutkintoperusteisessa koulutuksessa. Tehtäviäni olivat monialaisen hyvinvoinnin edistäminen sekä tutortoiminta. Minulla olisi paljon aiheita, joista kirjoittaa harjoitteluajastani, mutta haluan keskittyä monialaiseen yhteistyöhön. Kerron kokemuksistani harjoittelun aikana sekä mietin, mitä onnistuneessa monialaisessa yhteistyössä oikein tarvitaan.

Monialainen yhteistyö vaatii tekijöiltään yllättävän paljon. Tämän vuoksi innostus on erittäin tärkeää. Itsellä on oltava palava halu tehdä kyseistä työtä yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. On tärkeää saada rakennettua yhteinen kokonaisnäkemys asioista ja vieläkin tärkeämpää on ottaa huomioon eri ammattien asiantuntijat. Hyvä dialogisuus antaa parhaat työkalut yhteistyölle. Jos yksikin tekijä ei anna arvoa dialogisuudelle, voidaan menettää paljon ja kärsijöinä ovat valitettavasti aina nuoret. Nuorten näkemystä on jälkikäteen vaikea muuttaa.

Osallisuus on vahvasti esillä. Huomasin nuorten motivaation kehittyvän, kun he saivat olla mukana kehittämässä. Myös nuorten kuuntelematta jättäminen näkyi selvästi tekemisessä. Nuorten tuntemus auttaa motivaation kohottamisessa. Ensikohtaaminen ja nuorten kuuleminen heti alussa on kaiken a ja o. Omat kuuntelutaidot kehittyivät vahvasti harjoittelun aikana; sain paremmat eväät ottaa vastaan kaikkien mielipiteitä.

Tutustuttuani koulun eri alojen ammattilaisiin huomasin, että kyseisessä oppilaitoksessa voisi toimia hyvin Hyvinvoiva nuori paneelikeskustelu. Esitin idean kuraattorille, Mieli-vapaaehtoistyöntekijöille, muutamalle opettajalle sekä opinto-ohjaajalle. Kaikki oliva heti valmiita lähtemään mukaan paneelikeskusteluihin. Tämä suunnitellaan järjestettäväksi ensi vuoden puolella, osana päättötyötäni. Tarkoituksena on kerätä myös aiheita keskusteluille kirjallisina nettikyselyinä. Näin saadaan enemmän nuorten ääniä kuuluville kaikilla kampuksilla.

Onnekseni saan työskennellä vielä pidempään tässä oppilaitoksessa ja pääsen kehittämään osaamistani yhtenä monialaisen yhteistyön tekijänä!

 

Terveisin,

Janiina Ruttonen, yhteisöpedagogi opiskelija.