Osaamiskeskus Nuoska on koonnut valtakunnallista kumppanuusverkostoa, johon kuuluu koulu- ja oppilaitosnuorisotyön yhteiskehittämisestä kiinnostuneita opetuksen, opiskeluhuollon ja nuorisotyön ammattilaisia suomen- ja ruotsinkielisistä toimintaympäristöistä. Nuoskalle on tärkeää tavoittaa ja kuulla nuoria verkoston jäsenten kautta.

Osa jäsenistä tapasi nuoskalaisia tutustumisen merkeissä syyskuun puolivälissä. Tapaamisessa kuultiin Marika Vartiaisen (Ehyt ry) ja Marja Snellman-Aittolan (Mieli ry) esitteleminä konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä yhteistyö heidän kehittämiensä toimintamallien sekä materiaalien parissa voisi olla. Verkoston toiminta on käynnistymässä ja se hakee vielä muotoaan. Blogikirjoitukseen on koottu tapaamisessa esillä olleita ajatuksia kumppanuusverkoston mahdollisuuksista ja siihen liittyvistä toiveista.

Yhteiskehittämistä ja tietoa koulunuorisotyön kehittämistarpeista

Nuoska kutsuu kumppanuusverkostolaisia mukaan kehittämään tai kommentoimaan koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön soveltuvia toimintamalleja sekä materiaaleja. Verkostolta tahdotaan kuulla koulujen ja oppilaitosten arjesta, ajankohtaisista ilmiöistä ja koulunuorisotyön kehittämistarpeista. Yhteiskehittämiseen toivotaan mukaan nuorisotyön lisäksi opetuksen, oppilaanohjauksen ja opiskeluhuollon sekä ennen kaikkea nuorten näkökulmia.

Nuoska kouluttaa ja tukee arjen työssä

Verkostolaiset voivat saada Nuoskalta tukea koulu-, nivelvaihe- ja oppilaitosnuorisotyön suunnitteluun ja toteutukseen sekä valtakunnallista näkökulmaa paikallisiin kysymyksiin. Työskentely tapahtuu pääasiassa sähköpostin ja verkkokyselyiden välityksellä, harvemmin ja tarvittaessa muilla tavoin. Vaikka työmuodot ja tapa tehdä koulunuorisotyötä vaihtelevat kunnittain ja kouluittain, voimme yhdessä sanoittaa ammattialan osaamista laajemmalla rintamalla kuin yksittäiset toimijat tahoillaan.

Tule mukaan vaikuttavaan yhteistoimijuuteen

Kumppanuusverkoston toiminta on tuoretta ja hakee muotoaan. Jos haluat osallistua kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön kehittämiseen ja edistämiseen, voit liittyä mukaan sekä päästä vaikuttamaan verkoston toimintaan täyttämällä ilmoittautumislomakkeen: https://link.webropolsurveys.com/S/12186EC874AD7FC5.

 

Sanna-Mari Pöyry, Veronica Hellström & Heikki Kantonen

TKI-asiantuntijat

Osaamiskeskus Nuoska

Juvenia, Xamk