PARK Peliala suunnanäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta –hanke pyörähti käyntiin maaliskuussa. Xamk koordinoi hanketta, jossa ovat mukana myös JAMK, KAMK ja LAB-ammattikorkeakoulut. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2021-31.8.2022

Peliteollisuus on kehittänyt monia notkeita ja näppäriä tapoja tehdä menestyksekästä kehitystyötä, jotka osaltaan ovat auttaneet alaa selviämään voittajana koronavuodesta. PARK-hankkeessa näitä hyväksi havaittuja konsteja tehdään tutuksi myös muiden toimialojen kehitystoimintaan yhdessä pelialan osaajien kanssa. Hankkeessa järjestetään yrityksille monialaisia tuotekehityksen ja innovoinnin työpajoja ja koulutustilaisuuksia. Sisällöllisinä teemoina ovat 1) tapahtumatuotanto ja matkailu, 2) kiertotalous ja kestävä muotoilu, 3) käyttäjäkokemuksen digitalisointi ja 4) XR-teknologia pelillisissä hyötysovelluksissa. Kukin mukana oleva ammattikorkeakoulu järjestää omat tilaisuutensa, muotoilupyrähdykset tai muut innovointisessiot, omilla alueillaan ja omien teemojen alla. 

 

Mukaan muotoilupyrähdyksiin

Xamkin kolme muotoilupyrähdystä järjestetään syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Mukaan kutsutaan muun muassa palvelumuotoilun, yhteisöpedagogiikan sekä matkailu- ja ravitsemusalan opiskelijoita sekä erityisesti luovien, matkailu- ja tapahtuma-alojen yrityksiä. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi yritykset myös muilta toimialoilta! Peliala on mukana sparraamassa ja esittelemässä alan hyviä käytäntöjä. Tavoitteena on innostua pelialan mahdollisuuksista ja löytää sieltä malleja sovellettavaksi oman palvelun kehittämiseen. Kuten hankkeen nimestäkin käy ilmi, haluamme pelialan käytäntöjen kautta auttaa yrityksiä löytämään ratkaisuja pandemian aiheuttamiin haasteisiin sekä myös ennakoida tulevaa ja huomioida asiakkaiden muuttuneita tarpeita. 

 

Pelillisyys ja palvelumuotoilu –osaaminen Xamkin tiimissä 

 

Tiinan pelihahmo on tiikeri, jonka työvälineitä ovat muistikirja ja kynä sekä kuulokkeet, jotka auttavat keskittymään.
Tiinan pelihahmo on tiikeri, jonka tärkeitä työvälineitä ovat muistikirja ja kynä sekä kuulokkeet, jotka auttavat keskittymään. Hahmon on kuvittanut Tiia Mäkelä ja digiversion on luonut Jenni Siltala.

Koska hankkeessa on mukana neljä ammattikorkeakoulua, löytyy tiimistä monipuolista osaamista muun muassa pelialalta, palvelumuotoilusta, liiketoiminnan kehittämisestä, matkailusta sekä kulttuurialalta. Xamkin tiimissä ovat ohjelmistokehittäjä Jani Saari sekä projektipäällikkönä TKI-asiantuntija Tiina IkkonenJani tuo tiimiin vahvaa osaamista pelialalta, kun taas Tiinan tausta on palvelumuotoilussa. Viime syksynä Tiina aloitti matkailu ja palveluliiketoiminnan YAMK-opinnot, josta lisäymmärrystä ja oppia karttuu myös PARK-hankkeen toimenpiteiden avuksi. Jani on tuore IT-insinööri, joka viime vuoden aikana kehitti ikääntyneille suunnatun ja suunnitellun muistipelin opinnäytetyönään. 

Janin pelihahmo on leijona, jolla käsissä ykkösestä ja nollasta muodostunut kynä, tabletti sekä otsalla insinöörisormus.
Janin pelihahmo on leijona, jonka työvälineinä insinöörisormus, tabletti, jolla ottaa yhteys ulkomaailmaan sekä ykkösestä ja nollasta muodostunut kynä. Hahmon on kuvittanut Ronja Pölkki.

 

 

 

 

 

 

 

Xamkin tiimi onkin jo huomannut ensimmäisiä keskusteluja käydessään, että pelinkehittämisen ja palvelumuotoilun prosesseissa on paljon yhtäläisyyksiä. Aloilla on käytössä omat terminsä, mutta prosessia pureskellaan auki, huomataankin, että puhutaan samankaltaisista asioista ja toimintatavoista. Pelinkehittämisen prosessista ja pelien ansaintalogiikoista löytyisi paljon tapoja ja mahdollisuuksia kokeilla ja soveltaa niitä muille aloille. Näitä esimerkkejä tullaan esittelemään tulevana syksynä muotoilupyrähdys-työpajoissa ja koulutusmateriaaleissa. Lisäksi ajatuksiamme pelialan ja palvelumuotoilun yhtäläisyyksistä ja soveltamisen paikoista avataan hankkeen blogiteksteissä.  

Toivomme, että voimme innostaa yrityksiä mukaan toimenpiteisiin ja kuulolle pelialan mahdollisuuksista! 

 

#parkhanke #pelialasuunnannäyttäjänä #luovaaosaamista #esr #eu #vipuvoimaa #LABfinland #jamk #kamk #xamk

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Hämeen ELY-keskus

PARK-hankesivut: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/park/