Tärkeä osa INDIE-hanketta on paremman ja saavutettavamman verkko-oppimisen ja -ohjauksen ratkaisujen tuotteistaminen sellaiseen muotoon, että niistä on hyötyä vielä hankkeen päätyttyä.

Aloitimme syksyllä 2022 verkkokurssin suunnitellun ja sisältöjen toteutuksen Xamkin Open Learn -verkkoympäristöön. Kurssilla on opettavaa sisältöä saavutettavuudesta, innostamisesta ja uusien välineiden haltuunottamisesta verkko-opetuksessa ja -ohjauksessa. Itsenäisesti suoritettavalla verkkokurssilla opitaan mitä inklusiivisuus on ja miten se auttaa (digi)haasteiden ratkaisemisessa. Saavutettavuus tulee oppijalle tutuksi, sekä sen merkityksellisyyttä tuodaan esiin erilaisilla esimerkeillä. Informaatiotulva ja sähköisen viestinnän vaikeudet aiheuttavat negatiivisia tunteita sekä stressiä, ja myös tähän tarjotaan ratkaisuja. Open Learn -verkkokurssilta löytyy myös tietoja ja käytännön ohjeita erilaisten digitaalisten alustojen käyttöön ja hyödyntämiseen. 

Open Learn -alustan aloitusnäkymä.

 

Pelattavat ja oikeaan maailmaan peilaavat ”polkuseikkailut”

Perinteisen oppikirjamallin ja tehtävänannon sijaan kokeilemme verkkokurssilla erilaisia tapoja tuoda esiin opittavia aiheita ja teemoja. Kurssin verkkoalustalta löytyvät polkuseikkailut ovat esimerkki näistä kokeiluista. 

Kurssin aikana seuraat neljää erilaista henkilöä, jotka kohtaavat arjessaan erilaisia ongelmia. Tarinat noudattavat yhtenäistä kaavaa niin, että ensimmäisessä tarinan jaksossa esiintyy ongelmatilanne tai asia. Toinen jakso on ns. reflektointihetki, eli tilanne, jossa henkilö miettii, kuinka löytää ratkaisu ongelmaan. Viimeisessä jaksossa henkilö kokee lopulta onnistuvansa haasteen edessä ja mahdollisesti löytää hyvän ratkaisun tai ainakin pääsee eteenpäin asian kanssa.

Polkuseikkailun aikana pelaaja, tai tarkemmin ottaen kurssin suorittaja, valitse annetuista vaihtoehdoista, miten haluaa edetä tarinassa. Kun pelaaja tekee valintoja tarinan kulusta, hänen eteensä tulee hetkiä, jolloin annetaan mahdollisuus uuteen valintaan, esimerkiksi tilanteessa, jossa olisi suotavaa valita toisin.

Kuvakaappaus Open Learn -alustan polkuseikkailusta, jonka päähenkilö on Pertti.
Kurssin pelillinen/tarinallinen sisältö on toteutettu H5P Branching -työkalulla.

Tarinoiden tavoite ja aiheet on mietitty niin, että tarinan lukija/kokija pystyisi itse reflektoiden havaita omassa arjessaan olevia ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja tai ainakin oppia huomaamaan ongelmaan vaikuttavia asioita. Pelissä ei kerätä pisteitä, eikä peliä voi varsinaisesti hävitä, ellei peliä lopeta kesken kaiken. Tarinat ovat lyhyitä ja ne on pyritty tuottamaan myös viihdyttäväksi, vaikka opetuksellinen sisältö on integroitu itse tarinaan.

 

Tutustu hahmoihin hankkeen blogissa: ”Mitä Ulla sanoisi?”

Lue lisää pelillisyyden käytöstä opetuksellisessa sisällössä Pelikasvattajan käsikirjasta (2019).

 

Visuaalinen ilme täydentää käyttäjäkokemusta

Verkkokurssia on pyritty tekemään käyttäjäystävällisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi luomalla visuaalista ilmettä kuvaamaan alustan eri osioita, kuin myös rikastamaan polkuseikkailuja. Sisältöä on helpompi ymmärtää, kun rinnalla on visuaalisuutta, joka puolestaan helpottaa mielikuvien rakentumista ja luetun ymmärtämistä.

Tarinoihin on luotu persoonien pohjalta hahmot, joilla jokaisella on erilaiset taustat ja luonteet. Nämä tarinoissa valittavat hahmot on kuvitettu kuvastaen heidän persooniaan. Edellä mainitut jaksot (ongelmatilanne, reflektio ja ratkaisu) on myös kuvitettu tilanteisiin ja hahmojen luonteisiin sopiviksi. Tällaisella niin sanotulla hahmojen personoinnilla pyritään luomaan samaistuttavuutta ja sitä kautta vahvistamaan immersiota ja helpottamaan sisällön ymmärtämistä.

Paula Pitkälinjan polkuseikkailun kuvituskuva, jossa Paula näyttää ilahtuneelta pyörätuolissa olevan asiakkaan kanssa.
Kuvituskuva Paula Pitkälinjan polkuseikkailusta.

Polkuseikkailut on kirjoittanut ja toteuttanut Miikka-Petteri Lesonen ja kuvittanut Saara Kumpulainen. Molemmat työskentelevät INDIE-hankkeessa TKI-asiantuntijoina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

 

Kirjoittajat Miikka-Petteri Lesonen ja Saara Kumpulainen.