Vahvuusalalla kehitetään uusia palveluja ja prosesseja logistiikan ja liikenteen aloilla.

Osaamisemme on vahvaa satamalogistiikan, rautatielogistiikan, liikennejärjestelmien sekä toimitusketjujen, logistiikan ympäristövaikutusten ja turvallisuuden sektoreilla. Merenkulun tutkimus painottuu riskien hallintaan ja häiriötilanteiden ennakointiin. Merenkulun TKI-tiimi tekee pitkäjänteistä yhteistyötä öljyntorjunnan viranomaiskoulutuksessa. Vahvuusalana teemme vuosittain yhteistyötä lähes 150 organisaation kanssa tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä yritysten ja opiskelijoiden yhteisissä kehitysprojekteissa.

 

 

Katso tästä TKI-Kärjet 2019 -kilpailun voittanut video ”Kotka-Kouvola -yhteysvälin kehittäminen” -hankkeestamme.

Lue lisää toiminnasta ja hankkeista

http://www.theseus.fi/handle/10024/137279

OSAAMISKÄRJET

Rautatielogistiikka

Lue lisää

Kestävä satamalogistiikka

Lue lisää

Tulevaisuuden älykkäät liikennejärjestelmät

Lue lisää

Merenkulun turvallisuus ja hätätilannehallinta

Lue lisää

Öljyntorjunta

Lue lisää

Vahvuusalueen tutkimusyksiköt

NELI

Logistiikan ja merenkulun tutkimusyksikkö

Tutustu tästä

Tutkimusjohtajat ja -päälliköt

Ville Henttu

Tutkimusjohtaja, TkT, DI

Tehtävänä on koordinoida vahvuusalan tutkimusta, tunnistaa sopivia kehityskohteita sekä verkostoitua alalla olevien toimijoiden kanssa. Logistiikkaa ja merenkulkua kehitetään yrityspainotteisesti niin, että kestävä kehitys on vahvasti taustalla. Vahvuusalan asiantuntijat toimivat aluekehittäjänä pääasiallisesti maakunnallisella, mutta myös kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8522

Ota yhteyttä

Tiina Poikolainen

Tutkimuspäällikkö, DI (tuotantotalous), Insinööri AMK

Vastuualueena on rautatielogistiikan tutkimus-,kehitys- ja koulutushankkeet. Rautatiealan TKI-toiminta on uusi avaus ja toiminnan sekä opiskelijayhteistyön kehittäminen on tärkeässä osassa toimintaa.
Tutkimuksessa keskitytään rautateiden tavara- ja matkustajaliikenteeseen, jotka ovat uusien haasteiden edessä mm. kilpailun avautumisen myötä.
Xamk:n rautatielogistiikan toiminnot ovat osa Kouvolan rautatieklusteria. Kouvola on TEN-T verkoston solmukohta ja rautatieyhteydet niin Venäjän kautta Kiinaan sekä HaminaKotka satamaan antavat mahdollisuuden seutukunnan kehittämiselle mutta myös kansainvälisille hankkeille.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8517

Ota yhteyttä

Justiina Halonen

Tutkimuspäällikkö, DI, Merikapteeni (amk)

Vastuualueena Merenkulun turvallisuus ja hätätilannehallinta- sekä Öljyntorjunta -osaamiskärjet.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8514

Ota yhteyttä

Olli-Pekka Brunila

Tutkimuspäällikkö, DI (YMPÄRISTÖTEKNIIKKA, INSINÖÖRI AMK (LOGISTIIKKA)

Vastuualueena on logistiikan tutkimus- ja kehityshankkeet NELI -tutkimusyksikössä. Tutkimuksessa keskitytään kansallisesti ja kansainvälisesti mm. satamiin, kuljetuksiin ja kuljetuskäytäviin, unohtamatta kuitenkaan näiden ympäristövaikutuksia ja digitalisuuden tuomia uusia mahdollisuuksia alalle.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8481

Ota yhteyttä

Tomi Oravasaari

Tutkimusyksikön johtaja

Vastuualueena on NELI-tutkimusyksikön johtaminen.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8289

Ota yhteyttä

Uusimmat tki-tiedotteet

Vahvuusalueen hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Tutustu tästä

Päättyneet hankkeet

Tutustu tästä

Olemme Twitterissä

    Ota yhteyttä

    Ville Henttu
    tutkimusjohtaja
    p. 044 702 8522
    ville.henttu@xamk.fi