Logistiikka ja merenkulku on Xamkin tutkimus- ja kehittämistyön vahvuusalue

Tutkimuksen kehittämisen keihäänkärkinä ovat

  • merenkulun riskienhallinta ja ohjausjärjestelmät
  • meri-, satama-, kaupunki-, rautatie- ja hankintalogistiikka
  • kuljetuskäytävät ja -ketjut
  • logistiikkapalvelut

Tutkimusta ja kehittämistä tehdään vuoden 2016 loppuun saakka Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa. Vuoden 2017 alussa Kyamk ja Mamk yhdistyvät ja toimintansa aloittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk.

Logistiikka ja merenkulku Kyamkissa

Tutustu tutkimus- ja kehitystoimintaan

North European Logistics Institute

NELI

Tutustu tästä

Tutustu painoalan hankkeisiin

SCAROIL Simulators

Hankkeen avulla hankitaan merenkulun koulutus- ja simulaattorikeskukseen lastinkäsittely- ja öljynkeräyssimulaattori

SÖKÖSaimaa - Öljyntorjunnan toimintamalli...

Hankkeella tuetaan öljyntorjuntaviranomaisten operatiivista suunnittelua ja vahvistetaan öljyntorjuntaosaamista Saimaan pelastustoimialueilla

SCAROIL Simulator Training for...

Hanke hakee ratkaisua ympäristövahinkojen riskienhallinnan ja öljyntorjuntaosaamisen kouluttamiseen, erityiskohderyhmänä nuoret alalle valmistuvat

Digitaidot varastotyössä

Hankkeella haetaan ratkaisua digitalisaation mukanaan tuomaan uusiutumishaasteeseen logistiikassa

Tansania Fact Finding

Tutkitaan Itä-Afrikan maihin kohdistuvia kehitysliiketoiminnan ja koulutusviennin mahdollisuuksia sekä ideoidaan kehittämishankkeita

Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteisiin...

Hankkeen avulla edistetään kaasumaisten uusiutuvien liikennepolttoaineiden tietoutta sekä pitkällä aikavälillä niiden käyttöä

Logistiikkaverstas

Logistiikka-alan kehittämisympäristö integroi yritysten kehittämistarpeet, oppilaitokset sekä eri kehittäjätahot ja luo uutta elinvoimaa Kymenlaaksoon

ÄLYKÖ – Itä-Suomen maa-alueiden...

Hankkeessa kartoitetaan riskikohteita, kehitetään öljyisten jätteiden logistiikkaa ja pilotoidaan uusia puhdistusteknologioita.

Small port every 30...

The main result of the project is targeted to have increased service level in the small ports around the Eastern GoF

Share This