Energia-alan koulutusta ja soveltavaa tutkimusta

Tutkimuskeskus BioSampo siirtyi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle Kouvolan seudun ammattiopistolta (KSAO) elokuussa 2017. Uusi tutkimusyksikkö vahvistaa ammattikorkeakoulun kehitystyötä niin energia-alan koulutuksen osalta kuin metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalan TKI-toiminnassa.

BioSammon toimintaa on kehitetty oppimisympäristöstä soveltavan tutkimuksen toimintaympäristöksi. Tiloissa järjestetään myös laboratorioharjoituksia ammattikorkeakoulun oppilaille, unohtamatta yhteistyötä ammattiopiston opiskelijoiden kanssa.

Digitaalinen oppimisympäristö ja laajeneva TKI-toiminta

BioSammon toiminta painottuu entistä selvemmin kiertotalouteen ja mm. hienojakoisten puumateriaalien ja niiden hyödyntämiseksi tarvittavien prosessien selvitystyöhön. Myös hiilen kierron tehostaminen mm. käyttönä maapohjien kasvatusalustoissa ja ravinnevalumien hallinnassa kuuluvat BioSammon toiminta-alaan. Hidaspyrolyysiprosessin hyödyntämisellä on toiminnassa merkittävä rooli.

 

 

Älykkäät sähköverkot ja ”Iot” etäkäyttömenetelmät ovat uusia toimintaympäristöjä. Hajautetun sähköntuotannon ja CHP-energiayksiköiden kehitystyö ja laboratoriotoiminta sekä sähkön säädön ja varastoinnin menetelmien hyödyntäminen mahdollistavat digitaalisen oppimisympäristön sekä TKI-toiminnan laajentumisen BioSammossa.

Erotustekniikan tutkimuskeskus osaksi BioSampoa

Xamkin TKI-toiminta Kymenlaaksossa on vahvasti laajenemassa ja kiertotalouden ja energian TKI-toiminta keskittymässä BioSammon yhteyteen. Tästä on esimerkkinä Erotustekniikan tutkimuskeskuksen siirtyminen osaksi BioSampoa. Erotustekniikan tutkimuskeskuksessa ajetaan teollisuudesta ja voimalaitoksista peräisin olevien tuhkien erotusajoja. Jatkotavoitteena on mm. tuhkan ja hiilen mikronisointi. Asiantuntijahenkilöstöä on lisätty tukemaan BioSammon kehittämistä.

Toimintaa kehitetään myös ulkopuolisen rahoituksien turvin, jolloin kehitystyöhön haetaan mm. EU-rahoitusta niin kansallisista kuin kansainvälisistä lähteistä. Kumppaniverkostoa pyritään laajentamaan jatkuvasti.

YHTEYSTIEDOT

 

XAMK Biosampo
Ankkapurhantie 10
Kouvola

Juha Solio
Laitosvastaava
Puh. 044 702 8294
juha.solio@xamk.fi

Teemu Karttaavi
Kehitysinsinööri
Puh. 044 702 8264
teemu.karttaavi@xamk.fi

Kirsi Tallinen
Tutkimuspäällikkö
Puh. 044 702 8420
kirsi.tallinen@xamk.fi

Lasse Pulkkinen
Tutkimusjohtaja
Puh. 044 571 5861
lasse.pulkkinen@xamk.fi

Euroopan unionin aluekehitysrahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Kouvola Innovation
Kymenlaakson liitto