Monimuoto-opiskelu

 • tutkintonimike:
  • ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), tradenomi (ylempi AMK), restonomi (ylempi AMK), yhteisöpedagogi (ylempi AMK) / 90 op
  • insinööri (ylempi AMK), artenomi (ylempi AMK), muotoilija (ylempi AMK) / 60 op

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Sinustako dataperustaisten hyvinvointipalveluiden asiantuntija?

Haluatko olla kehittämässä ja uudistamassa tulevaisuuden hyvinvointipalveluja? 

Tämä koulutus antaa sinulle siihen valmiuksia. Koulutuksen sisällöissä painottuu vahvasti innovatiivinen ja dataan perustuvien hyvinvointipalvelujen kehittäminen.

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen YAMK -koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuasi osaat:

 • hyödyntää hyvinvointitietoa omassa työssäsi, oman alasi kehittämisessä ja monialaisissa yhteistyöverkostoissa
 • arvioida hyvinvointipalveluiden vaikuttavuutta asiakkaan ja organisaation näkökulmasta
 • arvioida ja kehittää dataperustaisten hyvinvointipalveluiden toimintamalleja ja kannattavuutta
 • suunnitella ja johtaa dataperusteisten hyvinvointipalveluja.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on jokin seuraavista AMK-tutkinnoista:

 • ensihoitaja, fysioterapeutti, geronomi, jalkaterapeutti, liikunnanohjaaja, naprapaatti, sairaanhoitaja, sosionomi, terveydenhoitaja
 • artenomi, insinööri, muotoilija, restonomi, tradenomi, yhteisöpedagogi tai
 • vastaava opistoasteen tutkinto tai
 • muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Sinulla tulee olla lisäksi tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kaksi vuotta työkokemusta sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, matkailu- tai ravitsemusalalta, tekniikan, liiketalouden tai humanistisella alalta tai ko. aloihin liittyvän teknologian ja sen soveltamisen kehittämistehtävistä.

dataperustainen | hyvinvointi | palvelu | kehittäminen | YAMK

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä lukuun ottamatta insinöörejä (AMK), artenomeja (AMK) ja muotoilijoita (AMK), joiden koulutuksen laajuus on 60 op.

Koulutuksen rakenne (90 / 60 op) on jaettu ammattialan ydinosaamista syventäviin opintoihin (40 / 25 op) ja tätä osaamista täydentäviin opintoihin (20 / 5 op).

Ydinosaamisen opinnot muodostuvat kolmesta moduulista:

Tieto ja tietojärjestelmät -moduuli (15 op/10 op)

 • Hyvinvointitieto (5 op)
 • Tietojohtaminen (5 op)
 • Tietojärjestelmien hankinta (5 op: ei kuulu 60 op:n tutkintoon)

Hyvinvoinnin edistäminen ja mittaaminen -moduuli (15 op/10 op)

 • Hyvinvointialan toimijat, säännökset ja edistämisohjelmat (5 op)
 • Hyvinvointikäyttäytyminen (5 op; ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
 • Hyvinvointikäyttäytymisen mittaaminen (5 op)

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen -moduuli (10 op/5 op)

 • Hyvinvointipalvelujen ketterä kehittäminen (5 op; ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
 • Hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen ja kaupallistaminen (5 op)

Täydentävän osaamisen opinnot (20 op / 5 op) voit koota ylempien tutkintojen yhteisestä Master Schoolin tarjonnasta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti.

Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista.

Opiskele joustavasti työn ohella

Opinnot voit suorittaa joustavasti työn ohessa, jolloin opiskelu kestää keskimäärin vuoden (60 op) tai kaksi vuotta (90 op).

Ydin- ja täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan monimuotoisena, ja niiden kontaktiopetusta järjestetään keskimäärin 2 arkipäivänä (to–pe) kuukaudessa. Ydinosaamisen lähiopetuspäivät ovat peräkkäisiä. Lähiopinnot järjestetään Mikkelin kampuksella.

Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opiskelua sekä eri tavoin suoritettavaa itsenäistä opiskelua. Lähiopetuksella on tärkeä rooli myös verkostoitumisessa, ryhmähengen syntymisessä sekä luovien ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa.

Täydentäviä Master School -opintoja voit valita neljältä eri kampukselta: Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Täydentäviä opintoja voi ottaa myös verkkototeutuksina.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Active Life Lab Saimaa Stadiumissa

Lähiopetusta toteutetaan osittain myös Xamkin Active Life Lab -hyvinvointioppimisympäristössä, joka sijaitsee Mikkelissä Saimaa Stadiumin tiloissa.

Active Life Lab tarjoaa huippuolosuhteet digitaalisten hyvinvointi-interventioiden tutkimukseen, kehitykseen sekä opetukseen.

Laboratorion tutkimustoiminnan johtoajatuksena on dataan perustuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen.

Opiskelu Active Life Labissa antaa näköalapaikan tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden suunnitteluun.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja
Marja-Liisa Rissanen
050 439 9001
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut(at)xamk.fi