Monimuoto-opiskelu

  • opintojen kesto 4 vuotta
  • opiskelupaikka Kouvola
  • seuraava hakuaika ei tiedossa
  • lisätietoja: hakijapalvelut@xamk.fi

Tule suunnittelemaan tulevaisuuden palveluja

Oletko huomannut, että palvelut eivät toimi? Haluatko vaikuttaa?

Tule opiskelemaan palvelujen kehittämistä. Palvelumuotoilijana pääset suunnittelemaan tulevaisuuden palveluja yhdessä niiden käyttäjien sekä palveluntarjoajien kanssa.

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä monilla eri aloilla, jotka tuottavat palveluita sekä asiakkaan että loppukäyttäjän tarpeet ja odotukset huomioiden.

Palvelumuotoilun AMK-tutkintoon johtava koulutus on suunnattu tuleville muotoilijoille, markkinoinnin, palvelukehityksen tai liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisille.

Valmistuttuasi työskentelet palvelua tarjoavan yrityksen tai julkisen sektorin asiakasrajapinnassa. Osaat vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin. Hankit osaamista käytännön yritysyhteistyössä yhdistäen taustateoriaa aitoihin ongelmanratkaisutilanteisiin.

Palvelumuotoilijan opinnot

Opetus tapahtuu monimuotoisesti oppimistehtävissä ja projekteissa lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä itsenäisenä työskentelynä.

Lähiopetusta järjestetään keskimäärin joka kolmas viikko perjantaina ja lauantaina. Aiemmat opintosi ja osaamisesi voidaan hyväksilukea, kun suunnittelet opintojasi.

Lähitapaamisten aikana saat koko ryhmän innostavan osaamisen ja kokemuksen osaksi omaa kehittymistäsi.

Koulutuksen sisällössä painottuu palvelumuotoilun tukena myynti- ja markkinointiosaaminen.

Voit täydentää opintoja omien tavoitteiden mukaisesti valitsemalla opintoja myös muista koulutuksistamme tai laajentaa osaamistasi esim. matkailusta tai Venäjäosaamisesta.

Tulevaisuuden muuttuvilla työmarkkinoilla AMK-tutkinto monipuolistaa mahdollisuuksiasi työllistyä.

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Mikä on sinun uravalintasi?

Valmistuttuasi työskentelet palvelua tarjoavan yrityksen tai julkisen sektorin asiakasrajapinnassa. Osaat vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Ala sopii henkilöille, jotka ovat ulospäinsuuntautuneita ja tulevat hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.


Alan ammattilaisen
täytyy olla aktiivisesti yhteistyössä opiskelutovereiden ja ulkopuolistenkin tiimin jäsenten kanssa.

 

Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi

  • palvelumuotoilija
  • palvelukonseptoija
  • palvelutuottaja
  • visuaalinen suunnittelija
  • käyttöliittymäsuunnittelija
  • projektipäällikkö

"Suurin oppi ja oivallus tulee aina todellisen tekemisen kautta."

Halusin opiskella itselleni ammatin, jonka oppeja voidaan soveltaa yhteiskunnassa hyvin laaja-alaisesti ja täten työmahdollisuudet ovat luonnollisesti monipuolisemmat.

Elina Elme, palvelumuotoilun opiskelija

Lue lisää Elinan mietteitä palvelumutoilusta

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Marjo Suviranta
puh. 044 702 8936
marjo.suviranta@xamk.fi

 

Kysy lisää koulutuksesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610

 

Jaa sivu