Monimuoto-opiskelu

  • aloituspaikkoja 25
  • opintojen kesto 4 vuotta
  • opiskelupaikka Kouvola
  • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Tule suunnittelemaan tulevaisuuden palveluja

Oletko kiinnittänyt huomiota siihen, että jotkin käyttämistäsi palveluista eivät oikein toimi? Haluaisitko auttaa luomaan parempia palveluita? 

Tule opiskelemaan palvelujen kehittämistä! Palvelumuotoilijana pääset suunnittelemaan tulevaisuuden palveluja ja kehittämään jo olemassa olevia palveluita yhdessä niiden käyttäjien sekä palveluntarjoajien kanssa. Palvelumuotoilussa yhdistyy siis sekä asiakaan että liiketoiminnan näkökulma. 

Palvelumuotoilija tutkii, ideoi, kehittää ja tuotteistaa jo olemassa olevia palveluja sekä kehittää uusia palveluja työyhteisöjen sisäisiin tai yritysten ulkoisiin palveluihin. Palvelut voivat sisältää fyysisiä elementtejä tai ne voivat olla digitaalisia. 

Palvelumuotoilun AMK-tutkintoon johtava koulutus on suunnattu tuleville palvelujen kehittäjille. Tutkinto antaa valmiudet työskennellä palvelumuotoilun asiantuntijana oman alasi sekä eri alojen ammattilaisten kanssa, monialaisissa ammattitiimeissä ja kansainvälisissä verkostoissa.  

Valmistuttuasi osaat analysoida ja tutkia palveluja sekä pienempiä elementtejä, joista ne koostuvat. 

Osaat huomioida sekä osallistaa suunnittelussa eri toimijoita, sidosryhmiä ja käyttäjiä palvelujen kehittämiseen.  

Opit palvelumuotoiluprosessin asiakas- ja käyttäjätutkimuksesta ideoinnin kautta konseptointiin ja aina tuotteistamiseen asti. Pystyt suunnittelemaan sekä ohjaamaan kehittämistoimintaa sekä osaat hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä ja työvälineitä.  

Ala sopii erityisen hyvin sinulle, jos olet ulospäinsuuntautunut ja tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.  

Palvelumuotoilijat työskentelet palvelua tarjoavissa yrityksissä, yhteisöissä tai julkisella sektorilla yhdessä niiden asiakkaiden kanssa. Voi toimia myös yrittäjänä, joka tarjoaa palvelumuotoilun palveluja muille yrityksille ja yhteisöille. 

Osaat toimia työssäsi yrittäjämäisin ottein ja viestiä työstäsi myös oman alasi ulkopuolella toimiville. 

Palvelumuotoilu | Muotoilu | Muotoilija | Kokemusmuotoilu | Käyttäjälähtöinen muotoilu | Käyttäjäymmärrys | Empatia | Konseptisuunnittelu | Ihmiskeskeinen muotoilu

Palvelumuotoilijan opinnot

Opetus tapahtuu monimuotoisesti oppimistehtävissä ja projekteissa lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä itsenäisenä työskentelynä.

Lähiopetusta järjestetään keskimäärin joka kolmas viikko perjantaina ja lauantaina. Aiemmat opintosi ja osaamisesi voidaan hyväksilukea, kun suunnittelet opintojasi.

Lähitapaamisten aikana saat koko ryhmän innostavan osaamisen ja kokemuksen osaksi omaa kehittymistäsi.

Koulutuksen sisällössä painottuu palvelumuotoilun tukena myynti- ja markkinointiosaaminen.

Voit täydentää opintoja omien tavoitteiden mukaisesti valitsemalla opintoja myös muista koulutuksistamme tai laajentaa osaamistasi esim. matkailusta tai Venäjäosaamisesta.

Tulevaisuuden muuttuvilla työmarkkinoilla AMK-tutkinto monipuolistaa mahdollisuuksiasi työllistyä.

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Palvelumuotoilija työelämässä

Valmistuttuasi työskentelet palvelua tarjoavan yrityksen tai julkisen sektorin asiakasrajapinnassa. Osaat vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Ala sopii henkilöille, jotka ovat ulospäinsuuntautuneita ja tulevat hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.


Alan ammattilaisen
täytyy olla aktiivisesti yhteistyössä opiskelutovereiden ja ulkopuolistenkin tiimin jäsenten kanssa.

 

Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi

  • palvelumuotoilija
  • palvelukonseptoija
  • palvelutuottaja
  • visuaalinen suunnittelija
  • käyttöliittymäsuunnittelija
  • projektipäällikkö

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

"Suurin oppi ja oivallus tulee aina todellisen tekemisen kautta."

Palvelumuotoilun opinnot avaavat ovet hyvin monenlaisiin tehtäviin. Se antaa eväät toimia niin liiketalouden kuin muotoilun tehtävissä. Riippuen siitä mitä opiskelija itse haluaa ja mitä puolta lähtee kehittämään itse palvelumuotoilun rinnalle.

Laura Kemppi, palvelumuotoilun opiskelija

Lue lisää Lauran mietteitä palvelumuotoilun opiskelusta

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Sanna Haapanen
puh. 044 702 8967
sanna.haapanen@xamk.fi

 

Kysy lisää koulutuksesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610