Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • opiskelupaikka Kouvola
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Tule suunnittelemaan tulevaisuuden palveluja

Oletko kiinnittänyt huomiota siihen, että jotkin käyttämistäsi palveluista eivät oikein toimi? Haluaisitko auttaa luomaan parempia palveluita? 

Tule opiskelemaan palvelujen kehittämistä! Palvelumuotoilijana pääset suunnittelemaan tulevaisuuden palveluja ja kehittämään jo olemassa olevia palveluita yhdessä niiden käyttäjien sekä palveluntarjoajien kanssa. Palvelumuotoilussa yhdistyy siis sekä asiakaan että liiketoiminnan näkökulma. 

Palvelumuotoilija tutkii, ideoi, kehittää ja tuotteistaa jo olemassa olevia palveluja sekä kehittää uusia palveluja työyhteisöjen sisäisiin tai yritysten ulkoisiin palveluihin. Palvelut voivat sisältää fyysisiä elementtejä tai ne voivat olla digitaalisia. 

Palvelumuotoilun AMK-tutkintoon johtava koulutus on suunnattu tuleville palvelujen kehittäjille. Tutkinto antaa valmiudet työskennellä palvelumuotoilun asiantuntijana oman alasi sekä eri alojen ammattilaisten kanssa, monialaisissa ammattitiimeissä ja kansainvälisissä verkostoissa.

Valmistuttuasi osaat analysoida ja tutkia palveluja sekä pienempiä elementtejä, joista ne koostuvat.

Osaat huomioida sekä osallistaa suunnittelussa eri toimijoita, sidosryhmiä ja käyttäjiä palvelujen kehittämiseen.

Opit palvelumuotoiluprosessin asiakas- ja käyttäjätutkimuksesta ideoinnin kautta konseptointiin ja aina tuotteistamiseen asti. Pystyt suunnittelemaan sekä ohjaamaan kehittämistoimintaa sekä osaat hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä ja työvälineitä.

Ala sopii erityisen hyvin sinulle, jos olet ulospäinsuuntautunut ja tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Palvelumuotoilijat työskentelet palvelua tarjoavissa yrityksissä, yhteisöissä tai julkisella sektorilla yhdessä niiden asiakkaiden kanssa. Voi toimia myös yrittäjänä, joka tarjoaa palvelumuotoilun palveluja muille yrityksille ja yhteisöille.

Osaat toimia työssäsi yrittäjämäisin ottein ja viestiä työstäsi myös oman alasi ulkopuolella toimiville.

Palvelumuotoilu | Muotoilu | Muotoilija | Kokemusmuotoilu | Käyttäjälähtöinen muotoilu | Käyttäjäymmärrys | Empatia | Konseptisuunnittelu | Ihmiskeskeinen muotoilu

Opintojen sisältö

Tutkinnon laajuus on  240 opintopistettä, jotka koostuvat seuraavista oppimismoduuleista:

Ydinosaaminen 135 op

 • Ammattina muotoilu 15 op
 • Kielet 15 op
 • Palvelujen muotoilu 15 op
 • Taiteen soveltaminen 15 op
 • Visualisointi 15 op
 • Menetelmät 15 op
 • Luova talous 15 op
 • Harjoittelu 15/30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Täydentävä osaaminen 105 op

 • Digitaaliset ympäristöt 15 op
 • Konseptointi 15 op
 • Tuotteistaminen 15 op
 • TKI-projekti 15 op
 • Harjoittelu 15/30 op
 • Valinnaiset opintokokonaisuudet 30 op

Valmistuttuasi hallitset laajasti palvelumuotoilussa käytettäviä tutkimusmenetelmiä. Lisäksi ymmärrät, miten ihmislähtöinen suunnittelu, ideointi ja konseptointi sekä tuotteistaminen palvelumuotoilun avulla tapahtuu.

Ammattiosaamisesi perustuu erilaisten käyttäjälähtöisten menetelmien ja työkalujen hallintaan. Monialainen kulttuurien ja käyttäytymistieteiden tuntemus ja soveltaminen luovat pohjaa kokonaisvaltaiselle palvelukulttuurien ymmärrykselle.

 • Taideopinnoissa harjaannut näkemään ja kehittämään toimivia visuaalisia ratkaisuja monialaisen yhteistyön tueksi.
 • Visualisointiopintojen aikana opit käyttämään digitaalisia visualisointimenetelmiä ja luonnostelemaan käsin piirtämällä.
 • Menetelmäopintojen aikana opiskelet työkaluja, joiden avulla pystyt tunnistamaan ja huomioimaan käyttäjien tarpeita ja toiveita suunnittelussasi, mallintamaan suunnitelmiasi sekä perustelemaan valintojasi.

Toimiaksesi työelämässä sinun tulee tuntea luovan talouden tunnuspiirteitä. Siksi saat opinnoissasi myös valmiuksia toimia muotoiluyrittäjänä.

Koulutuksen sisällöissä painottuu analyyttinen toimintaote ja kriittinen tiedon soveltaminen palvelumuotoilun tukena.

Voit täydentää opintoja omien tavoitteiden mukaisesti valitsemalla opintoja myös muista koulutuksistamme tai laajentaa osaamistasi omaan osaamisprofiiliisi valitsemillasi erityisosaamisilla.

Tulevaisuuden muuttuvilla työmarkkinoilla AMK-tutkinto monipuolistaa mahdollisuuksiasi työllistyä.

Opintojen toteutus

Koulutus järjestetään Kouvolan kampuksella monimuoto-opintoina, joissa opetus tapahtuu monimuotoisesti; lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä itsenäisenä työskentelynä.

Lähiopetusta järjestetään kahtena päivänä viikossa, 1–2 kertaa kuukaudessa. Lähipäivät ovat perjantai ja lauantai kello 9-17.

Merkittävä osa opinnoista tehdään itsenäisesti lähiopetuskertojen välissä. Lähitapaamisten aikana saat koko ryhmän innostavan osaamisen ja kokemuksen tukemaan omaa kehittymistäsi.

Kouvolaan on hyvät junayhteydet ja matkakeskuksesta Kouvolan kampukselle on 20 minuutin kävelymatka. Junamatka Helsingistä Kouvolaan kestää noin puolitoista tuntia.

Koulutuksen tavoitteisiin rinnastettavat aiemmat opintosi ja osaamisesi voidaan hyväksilukea, kun opintojen alussa suunnittelet opintojasi.

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Palvelumuotoilija työelämässä

Valmistuttuasi työskentelet palveluja tarjoavissa yrityksissä, yhteisöissä tai julkisella sektorilla yhdessä niiden asiakkaiden kanssa. Voi toimia myös yrittäjänä, joka tarjoaa palvelumuotoilun palveluja muille yrityksille ja yhteisöille.

Osaat vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

 

 

Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi

 • Palvelumuotoilija
 • Konsepti suunnittelija
 • Palvelutuottaja
 • Visuaalinen suunnittelija
 • Käyttöliittymäsuunnittelija
 • Projektipäällikkö
 • Palvelumuotoiluyrittäjä

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

"Suurin oppi ja oivallus tulee aina todellisen tekemisen kautta."

Palvelumuotoilun opinnot avaavat ovet hyvin monenlaisiin tehtäviin. Se antaa eväät toimia niin liiketalouden kuin muotoilun tehtävissä. Riippuen siitä mitä opiskelija itse haluaa ja mitä puolta lähtee kehittämään itse palvelumuotoilun rinnalle.

Laura Kemppi, palvelumuotoilun opiskelija

Lue lisää Lauran mietteitä palvelumuotoilun opiskelusta

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Sanna Haapanen
puh. 044 702 8967
sanna.haapanen@xamk.fi

 

Kysy lisää koulutuksesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610