Ekologinen muotoilu

Muotoilija (AMK)

Oletko sinä kestävämmän tulevaisuuden vaikuttaja?

Tulevaisuudessa sinä vaikutat siihen, millaisessa yhteisessä maailmassa elämme, millaisia tuotteita, palveluja ja järjestelmiä valmistetaan kestävästi ympäristöä ja ihmisiä kunnioittaen.

Hae syksyn 2024 yhteishaussa!

Syksyn yhteishaku on 28.8.-11.9.2024.

Päiväopiskelu

Kouvola

Aloituspaikat: 21 Opintojen kesto: 4 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Muotoilija (AMK)

Ympäristöystävällistä muotoilua kokeillen ja uutta etsien

Työssäsi olet mukana luomassa ilmastopositiivista ja ympäristöystävällistä tulevaisuudenkuvaa yhteistyössä edelläkävijäorganisaatioiden ja -valmistajien kanssa.

Muotoilijana vaikutat houkuttavan, laadukkaan ja kestävän tulevaisuuden luomiseen. Muotoilu edistää monimuotoisuutta huomioiden eri käyttäjien tarpeet ja kannustaa ihmisiä tekemään arjessa vastuullisia valintoja.

Ymmärrät, että muotoiluprosessi on ongelmanratkaisua, tiedonhankintaa, ideointia ja konseptointia, sillä päätökset ympäristövaikutuksista tehdään jo suunnitteluvaiheessa.

Ekologisen muotoilun koulutus antaa sinulle hyvät edellytykset toimia suunnittelu- ja kehitystehtävissä sekä kehittää omaa kilpailukykyäsi ja osaamistasi monialaisissa ammattitiimeissä ja kansainvälisissä verkostoissa.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Vaikuta houkuttavan, laadukkaan ja kestävän tulevaisuuden luomiseen

 • ekologinen muotoilu
 • kestävä muotoilu
 • ekodesign
 • tuotemuotoilu
 • planetaarinen muotoilu
 • kiertotalous
 • vastuullisuus
 • kestävä kehitys
 • ympäristö ja tila

Koulutuksen keskeiset hyödyt.

.

Opintojen sisältö

Valmistuttuasi hallitset laajasti ekologisessa muotoilussa käytettäviä menetelmiä ja ymmärrät, miten ihmislähtöinen suunnittelu, ongelmanratkaisu, ideointi ja konseptointi toteutetaan.

Ammattiosaamisesi perustuu erilaisten muotoilun työkalujen hallintaan sekä materiaali- ja menetelmäosaamiseen. Kulttuurin tuntemus luo pohjaa muotoilun kokonaisvaltaiselle ymmärrykselle.

Ydinosaaminen

Koulutuksen ydinosaamisen opintokokonaisuudet ovat

 • Yhteiset opinnot 15 op
 • Muotoilija 15 op
 • Taiteen soveltaminen 15 op
 • Visualisointi 15 op
 • Luova talous 15 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Yhteisten opintojen aikana kehität viestintätaitoja, ja työpajoissa opit ymmärtämään kullekin materiaalille luontevan käyttökohteen, muodon ja valmistusmenetelmän.

Taiteen soveltamisopinnoissa harjaannut näkemään ja kehittämään toimivia visuaalisia ratkaisuja muotoilualalla.

Visualisointiopintojen aikana opit käyttämään digitaalisia visualisointi- ja 2D- sekä 3D-ohjelmistoja ja luonnostelemaan käsin piirtämällä.

Koulutuksen sisällöissä painottuu analyyttinen toimintaote ja kriittinen tiedon soveltaminen muotoilun tukena.

Toimiaksesi työelämässä sinun tulee tuntea luovan talouden tunnuspiirteitä. Saat opinnoissasi myös valmiuksia toimia muotoiluyrittäjänä.

Täydentävä osaaminen

Koulutuksen täydentävän osaamisen laajuus on 105 opintopistettä ja sen opintokokonaisuudet ovat

 • Materiaalin kestävä käyttö suunnittelussa 15 op
 • Digitaalinen tuotemuotoilu 15 op
 • Kestävä kehitys muotoilussa 15 op
 • Vastuullinen muotoilu 15 op
 • TKI – Tutkimus, kehitys ja innovaatio 15 op

Lue opiskelijatarinoita

Ekologisen muotoilun koulutus on päivätoteutus

Koulutuksen toteutus

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan arkipäivisin

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Opinnot suoritetaan Kouvolan kampuksella.

Opiskelu vaatii välillä omaa itsenäistä työskentelyä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Uramahdollisuudet

Innovatiivisilla muotoilijoilla on monenlaisia ura- ja erikoistumismahdollisuuksia muotoilua hyödyntävillä toimialoilla.

Ekologisena muotoilijana voit toimia yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa monialaisissa tiimeissä sekä yksityisen ja julkisen sektorin projekti- ja kehitystoiminnassa tai yrittäjänä omassa muotoiluyrityksessä.

Opinnot antavat sinulle vaihtoehtoja toteuttaa omien kiinnostuksesi kohteiden mukaisia urapolkuja.

Sinusta voi tulla:

 • muotoilija, designer
 • tuotemuotoilija, product designer
 • kalustemuotoilija, furniture designer
 • puutuotemuotoilija, wood product designer
 • yrittäjä, entrepreneur
 • kiertotalousasiantuntija, circular economy specialist
 • vastuullisuusasiantuntija, sustainability specialist
 • innovaattori, innovator
 • projektipäällikkö, project manager
 • tuotekehityspäällikkö, R&D manager
 • tutkimuspäällikkö, development manager

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Ihmisiä juomassa kahvia pöydän ympärillä Cafe Alfassa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358447028477
Sähköposti
Heli.Abdel-Rahman@xamk.fi
Yksikkö
Kulttuurin koulutusyksikkö
Heli Abdel-Rahman
Tuntiopettaja
+358447028477
Heli.Abdel-Rahman@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: