Monimuoto-opiskelu

KOUVOLA

MIKKELI

Päiväopiskelu

Verkko-opiskelu

Opiskele tradenomiksi ja työllisty yritysmaailmaan

Kiinnostaako sinua työtehtävät liike-elämässä? Suunnitteletko ryhtyväsi yrittäjäksi? Haluatko toimia digitaalisessa taloudessa?

Tradenomikoulutus avaa sinulle ovia monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin yrityksissä ja julkisissa organisaatiossa. Koulutuksessa saat myös tietoja ja taitoja yrittäjyyteen. Yrittäjyyteen kannustetaan muutenkin monien tapahtumien, leirien ja matkojen avulla.

Koulutuksissamme on useita erikoistumisvaihtoehtoja. Voit suunnata opintojasi

 • digitaaliseen liiketoimintaan ja markkinointiin
 • henkilöstöasioihin
 • julkishallintoon ja juridiikkaan
 • markkinointiin
 • myyntiin
 • taloushallintoon
 • yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämäkokemusta hankit itsellesi jo opintojesi aikana. Opit tuntemaan yrityksiä projekteissa, tapahtumissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä. Samalla luot verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisen jälkeenkin.

Valtaosa tradenomeista työllistyy yrityksiin, mutta osa työskentelee myös kuntien, valtion ja kolmannen sektorin palveluksessa. Voit myös toimia liiketalouden asiantuntijana kansainvälisissä työympäristöissä. Työkokemuksen ja osaamisen kautta sinulla on mahdollisuus yletä johtotehtäviin. 

digitaalisuus | HR | julkishallinto | juridiikka | liiketoiminta | myynti | markkinointi | talous | yrittäjyys

Opintojen sisältö

Koulutus (210 op) rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa (150 op) opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa (60 op) voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 30 opintopistettä (op) eli noin 20 viikkoa. Opinnäytetyön laajuus on 15 op.

Ydinosaamisen opintokokonaisuuksia ovat

 • liiketoiminnan perustaidot ja tuki
 • yrityksen toimintaympäristö
 • asiakkaat ja kumppanuudet
 • kannattava liiketoiminta
 • liiketoimintaprosessit
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • harjoittelu ja opinnäytetyö

Täydentävän osaamisen (60 op) opinnoissa erikoistut haluamallesi alalle.

Valinnaisissa opinnoissa voit valita esimerkiksi seuraavia opintokokonaisuuksia:

 • johtamis- ja esimiestyöopintoja
 • valinnaisia kieliopintoja
 • Venäjä-opintoja
 • ohjelmistorobotiikka- ja tekoälyopintoja
 • tietojärjestelmiin ja digitalisaatioon liittyviä opintoja
 • kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja
 • yrittäjyys- ja innovaatioopintoja, joilla voi kehittää omaa yrittäjyyttä jo opiskeluaikana
 • liiketalouden muiden erikoistumisalojen opintoja (juridiikka, taloushallinto, digitaalinen liiketoiminta, myynti ja markkinointi, HR-opinnot).

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Monimuoto-opinnot Kouvolassa

Monimuoto-opinnoissa Kouvolassalähiopetusta järjestetään kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana keskimäärin kolmena maanantaipäivänä kuukaudessa klo 917Lähipäiviä on lukukausien aikana elokuun lopulta joulukuun puoleen väliin asti sekä tammikuusta toukokuuhun. 

Monimuoto-opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Verkko-opintoja on lisäksi runsaasti tarjolla. 

Monimuoto-opinnot Mikkelissä

Monimuoto-opiskelussa Mikkelissä  vuorottelevat kampuksella olevat lähijaksot ja verkko-opetus. Monimuoto-opiskelu vaatii sinulta aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Lähijaksot ovat Xamkin Mikkelin kampuksella kerran kuukaudessa. Lähijakso on kolmen päivän pituinen ja on arkipäivinä. Päivien aikana tehdään käytännön projekteja ja tehtäviä ja toimitaan yhdessä muun ryhmän kanssa. Osallistuminen lähijaksolle tukee oppimista ja on välttämätöntä opintojen etenemisen kannalta. 

Lähijaksojen välillä opiskellaan ohjatuilla verkkokursseilla. Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta tavoitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Verkossa opiskellaan erilaisten materiaalien avulla, osallistutaan verkkoluentoihin ja -keskusteluihin ja suoritetaan erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä. Oppimisen tukena ovat Learn-oppimisympäristö ja Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmä. 

Monimuoto-opiskelu edellyttää sinulta aktiivista ja säännöllistä osallistumista niin verkko-opetukseen kuin lähijaksoille. Opiskelijan työmäärä yhden lukukauden aikana on noin 800 tuntia (30 op). 

Verkko-opinnot

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena, joten se on joustava vaihtoehto myös työelämässä oleville. Opinnot alkavat elokuun lopulla kahden päivän (torstaiperjantai) orientaatiolla Xamkin Mikkelin kampuksella, jonka jälkeen opinnot siirtyvät verkkoon. Opiskelu ei siis vaadi läsnäoloa kampuksella, vaan voit suorittaa koko tutkinnon verkossa. 

Verkko-opiskelussa opiskelijan työmäärä on sama kuin päivä- ja monimuotototeutuksissa (noin 800 h / lukukausi 30 op). Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opinnot suoritetaan opettajan ohjauksessa Learn-verkko-oppimisympäristössä. Siellä opiskelija tutustuu itsenäisesti lähdemateriaaliin, osallistuu verkkoluennoille ja -keskusteluihin sekä suorittamaa erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä. 

Opinnot on mahdollista suorittaa 2,53,5 vuodessa. Opintojaksoihin liittyvät oppimistehtävät on mahdollista kytkeä omaan työhön tai työyhteisön kehittämiseen.  

Kouvolan kampuksen erikoistumisopinnot

Kouvolassa suoritettavissa liiketalouden opinnoissa voit erikoistua haluamallesi alalle:

 • Digitaalisen liiketoiminnan opinnoissa saat erinomaiset valmiudet toimia asiantuntijana yritysten ja muiden yhteisöjen uusien liiketoimintamallien luomisessa ja prosessien kehittämisessä. 
 • Julkishallinnon ja juridiikan opinnoissa perehdyt Suomen oikeusjärjestelmään sekä viranomaistoimintaan ja yksityisoikeuteen. Sinulla on samalla mahdollisuus suorittaa kansalliset oikeustradenomiopinnot. 
 • Myynnin ja markkinoinnin opinnoissa opiskelet kansainvälisessä ympäristössä B2B-myynnin ja digitaalisen markkinoinnin tuoreimmat tiedot. Opit käytännön yritysyhteistyön kautta muun muassa brändien rakentamista, asiakkuuksien hallintaa ja sisällön tuottamista. 
 • Taloushallintoon erikoistumalla opit yrityksen taloudellisen ohjauksen ja prosessit. Perehdyt verotuksen, kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä erilaisten ohjelmistojen hallintaan. Osaamisesi tueksi sinulla on mahdollisuus myös valita talouden syventäviä opintoja sekä nykyaikaisia, talouden ammattilaiselle sopivia robotiikka- ja tekoälyopintoja. 

Mikkelin kampuksen erikoistumisopinnot

Mikkelissä voit suuntautua yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäjäksi, digimarkkinoijaksi tai talouden asiantuntijaksi. Kevään 2021 yhteishaussa Mikkelin kampukselle voi hakea monimuoto-opintoihin tai kokonaan verkossa toteutettaviin opintoihin.

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ

Yrityksen johtaminen ja yrittäjänä toimiminen edellyttävät kykyä ennakoida tulevaisuutta sekä kehittää liiketoimintaa yrittäjämäisellä otteella. Tämän suuntautumisen aikana perehdyt pk-yrityksen johtamisen ja kehittämisen osa-alueisiin sekä työskentelet yritysyhteistyöverkostossa.

Osaat tunnistaa ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia. Tunnet pk-yrityksen tuloksellisen ja kokonaisvaltaisen johtamisen periaatteita. Osaat kehittää osaamista, työhyvinvointia ja liiketoimintaa. Osaat rakentaa verkostoja ja toimia niissä tavoitteellisesti.

DIGIMARKKINOIJA

Tuloksellinen myyntityö ja kilpailijoista erottuminen ovat pk-yrityksen menestyksen kulmakiviä. Tämä suuntautuminen sopii sinulle, jos olet valmis työskentelemään yrittäjämäisesti ja tuloshakuisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Osaat suunnitella ja ohjata pk-yrityksen myyntitoimintaa niin, että syntyy tulosta. Perehdyt monikanavaiseen digitaaliseen markkinointiviestintään. Osaat arvioida ja kehittää digimarkkinoinnin ratkaisuja.

TALOUDEN ASIANTUNTIJA

Talouden johtaminen edellyttää talouden kokonaisuuden hallintaa ja yrittäjämäistä työotetta talouden ohjauksessa. Tässä suuntautumisessa perehdyt pk-yrityksen talouteen ja sen johtamiseen niin ulkoisen kuin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta.

Osaat laatia pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Osaat tuottaa eri tarkoituksiin sopivia yrityksen sisäisiä talousraportteja, joita käytetään hyväksi talouden johtamisessa ja päätöksenteossa. Osaat laskea ja tulkita erilaisia talouden ohjauksessa ja analysoinnissa käytettäviä tunnuslukuja. Ymmärrät verotuksen merkityksen yrityksen taloudessa.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto- ja verkko-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Tradenomit työelämässä

Kouvolan tradenomiopinnot

Digitaalisen liiketoiminnan erikoistumisalaopinnot suoritettuasi voit työllistyä esimerkiksi asiantuntijaksi, suunnittelijaksi, palveluvastaavaksi tai digimarkkinoijaksi yksityiselle tai julkiselle sektorille. Voit toimia myös alan yrittäjänä. 

Julkishallintoon ja juridiikkaan erikoistuttuasi voit toimia valtion ja kunnan hallinnollisissa tehtävissä sekä oikeudellista perusosaamista vaativissa tehtävissä erilaisissa yrityksissä.

Taloushallinnon erikoistumisalaopinnot suoritettuasi saat valmiudet suunnittelu-, valvonta- ja esimiestehtäviin taloushallinnon alalla. Voit myös työllistää itsesi yrittäjänä. 

Myynnin ja markkinoinnin erikoistumisala valmentaa sinut työskentelemään yrittäjämäisesti ja tuloksellisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Voit toimia monipuolissa tehtävissä asiakkuuksien hallinnan, myynnin, sisältömarkkinoinnin tai asiakaspalvelun parissa. 

Tehtävänimikkeitä voivat olla erikoistumisalasta riippuen

 • asiakaspalvelupäällikkö
 • asianajosihteeri
 • avainasiakaspäällikkö
 • business controller
 • digiasiantuntija
 • digimarkkinoija
 • henkilöstökoordinaattori
 • henkilöstöpäällikkö
 • henkilöstösihteeri
 • kihlakunnanulosottomies
 • kirjanpitäjä
 • käräjäsihteeri
 • markkinointiassistentti
 • myyntineuvottelija
 • myyntipäällikkö
 • pankkitoimihenkilö  
 • sisältömarkkinoija
 • talouspäällikkö
 • taloussihteeri
 • vakuutussihteeri
 • verkkokaupan kehittäjä
 • yrittäjä.

Mikkelin tradenomiopinnot

Tradenomin (AMK) koulutus avaa sinulle monia uravaihtoehtoja.

Yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäjänä voit työskennellä eri toimialoilla vastuullisissa suunnittelu-, lähijohtamis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.

Digimarkkinointiin suuntautuneena voit työskennellä yrityksissä esimerkiksi asiakkuuksien, digitaalisen markkinointiviestinnän, myynnin tai verkkokaupan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.

Talouden asiantuntijana voit työskennellä esimerkiksi tilitoimistoimistoissa, yritysten taloushallinnon asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • Business Controller
 • digimarkkinoija
 • henkilöstöasiantuntija
 • henkilöstöpäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • liiketoiminnan kehittäjä
 • markkinointiassistentti
 • markkinointisuunnittelija
 • palveluvastaava
 • projektipäällikkö
 • talousassistentti
 • talouspäällikkö
 • yrittäjä.

Tradenomin tehtäväkenttä on hyvin laaja, joten opiskeluun liittyvät valinnat kannattaa suunnata omaa urasuunnitelmaa tukeviksi.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opiskeluaika on ollut ehdottomasti parasta aikaa elämässäni!

Lue lisää
Kasvokuva nuoresta naisesta.

Haluan tietää, kuinka eri lakeja sovelletaan käytännössä!

Lue lisää

Xamk goes Emma - pääsin mukaan kurkistamaan Emma Gaalan sisäpiiriin!

Lue lisää

5 hyvää syytä opiskella liiketalouden tradenomiksi

 1. Koulutus on todella monipuolinen. Osaamista saa esim. kirjapidosta, markkinoinnista, henkilöstöhallinnosta ja logistiikasta. Lisäksi tulevat tietotekniset taidot.
 2. Liiketaloudessa opiskelee huikeita ihmisiä. Täältä ei tunnelmanpilaajia löydy.
 3. Valmistumisen jälkeen työllistymismahdollisuudet ovat laajat.
 4. Yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on tiivistä ja uusia kavereita saa helposti.
 5. Mahdollisuudet lähteä vaihtoon ulkomaille ovat mainiot.

Eniten on yllättänyt se, että täällä pääsee oikeasti tekemään. Monet tehtävät tehdään oikealle yritykselle ja ihan oikeasti. Tämä on ollut mielenkiintoista, haastavaa ja motivoivaa.

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli
Koulutusvastaava Anna-Liisa Immonen
puh. 040 648 3001
anna-liisa.immonen(a)xamk.fi

Kouvola
koulutusvastaava Aarni Ahtola
puh. 044 702 8218
aarni.ahtola@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610