Monimuoto-opiskelu

KOUVOLA

MIKKELI

Päiväopiskelu

KOUVOLA

 

Verkko-opiskelu

Opiskele tradenomiksi ja työllisty yritysmaailmaan

Kiinnostaako sinua työtehtävät liike-elämässä? Suunnitteletko ryhtyväsi yrittäjäksi? Haluatko toimia digitaalisessa taloudessa?

Tradenomikoulutus avaa sinulle ovia monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esihenkilötehtäviin yrityksissä ja julkisissa organisaatiossa. Koulutuksessa saat myös osaamista yrittäjyyteen. Yrittäjyyteen kannustetaan muutenkin monien tapahtumien, leirien ja matkojen avulla.

Koulutuksissamme on useita erikoistumisvaihtoehtoja. Voit suunnata opintojasi

 • digitaaliseen liiketoimintaan ja markkinointiin
 • HR-asiantuntijuuteen
 • julkishallintoon ja juridiikkaan
 • myyntiin ja markkinointiin
 • taloushallintoon
 • yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämäkokemusta hankit itsellesi jo opintojesi aikana. Opit tuntemaan yrityksiä projekteissa, tapahtumissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä. Samalla luot verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisen jälkeenkin.

Valtaosa tradenomeista työllistyy yrityksiin, mutta osa työskentelee myös kuntien, valtion ja kolmannen sektorin palveluksessa. Voit myös toimia liiketalouden asiantuntijana kansainvälisissä työympäristöissä. Työkokemuksen ja osaamisen kautta sinulla on mahdollisuus yletä johtotehtäviin. 

digitaalisuus | HR | julkishallinto | juridiikka | liiketoiminta | myynti | markkinointi | talous | yrittäjyys

Opintojen sisältö

Koulutus (210 op) rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa (150 op) opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa (60 op) voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 30 opintopistettä (op) eli noin 20 viikkoa. Opinnäytetyön laajuus on 15 op.

Ydinosaamisen opintokokonaisuuksia ovat

 • liiketoiminnan perustaidot ja tuki
 • yrityksen toimintaympäristö
 • asiakkaat ja kumppanuudet
 • kannattava liiketoiminta
 • liiketoimintaprosessit
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • harjoittelu ja opinnäytetyö

Täydentävän osaamisen (60 op) opinnoissa erikoistut haluamallesi alalle.

Valinnaisissa opinnoissa voit valita esimerkiksi seuraavia opintokokonaisuuksia:

 • johtamis- ja esihenkilötyö opintoja 
 • yrittäjyysopintoja, joilla voi kehittää omaa yrittäjyyttä jo opiskeluaikana 
 • valinnaisia kieliopintoja 
 • ohjelmistorobotiikka- ja tekoälyopintoja 
 • data-analytiikkaa 
 • tietojärjestelmiin ja digitalisaatioon liittyviä opintoja 
 • kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja 
 • liiketalouden muiden erikoistumisalojen opintoja (juridiikka, taloushallinto, digitaalinen liiketoiminta, myynti ja markkinointi).

Kansainvälisty Xamkissa

Tutkinnon tai osan siitä voit suorittaa englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä ja kesälukukaudella on mukana opiskelijoita ympäri maailman. Voit myös suorittaa opiskelu- tai harjoittelujaksoa ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa tai -organisaatiossa joko Erasmus-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. 

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Päiväopinnot Kouvolassa

Päiväopinnoissa Xamkin Kouvolan kampuksella lähiopetusta järjestetään arkipäivisin yleensä klo 816 välillä syys- ja kevätlukukauden aikana. Valinnaisia opintoja tarjotaan näiden päivien puitteissa ja myös verkko-opintoina. Lue lisää Kouvolan päiväopinnoista opintopolusta.

Monimuoto-opinnot Kouvolassa

Monimuoto-opinnoissa Kouvolan kampuksella lähiopetusta järjestetään kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana keskimäärin kolmena maanantaipäivänä kuukaudessa klo 9-17. Lähipäiviä on lukukausien aikana elokuun lopulta joulukuun puoleen väliin asti sekä tammikuusta toukokuuhun.

Monimuoto-opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Verkko-opintoja on lisäksi runsaasti tarjolla. Lue lisää Kouvolan monimuoto-opinnoista opintopolusta.

Monimuoto-opinnot Mikkelissä

Monimuotototeutuksessa vuorottelevat kampuksella olevat lähipäivät ja verkko-opetus. Monimuoto-opiskelu vaatii sinulta aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita liike-elämän työtehtävistä tai yrittäjyydestä.   

Lähiopetusta Mikkelin kampuksella järjestetään kerran kuukaudessa 13 päivää, maanantai–keskiviikko. Lähipäiviä on lukukausien aikana elokuun lopulta joulukuun puoleenväliin asti sekä tammikuusta toukokuun alkuun. Päivien aikana tehdään käytännön projekteja ja tehtäviä ja toimitaan yhdessä muun ryhmän kanssa. Osallistuminen lähijaksolle tukee oppimistasi.   

Lähijaksojen välillä opiskellaan ohjatuilla verkkokursseilla. Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta tavoitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Verkossa opiskellaan erilaisten materiaalien avulla, osallistutaan verkkoluentoihin ja -keskusteluihin ja suoritetaan erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä. Oppimisen tukena ovat Learn-oppimisympäristö ja Teams tai Zoom-verkkokokousjärjestelmä.   

Monimuoto-opinnoissa kaksi ensimmäistä vuotta toteutetaan monimuotoisesti eli koulutuksessa vuorottelevat kerran kuukaudessa olevat lähipäivät ja näiden välissä oleva verkko-opetus. Kolmannen vuoden opinnot ovat kokonaan verkossa.   

Monimuoto-opiskelu edellyttää sinulta aktiivista ja säännöllistä osallistumista niin verkko-opetukseen kuin lähijaksoille. 

Lue lisää Mikkelin monimuoto-opinnoista opintopolusta.

Verkko-opinnot

Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opetuksena, joten se on joustava vaihtoehto myös työelämässä oleville. Opiskelu ei siis vaadi läsnäoloa kampuksella, vaan voit suorittaa tutkinnon pääosin verkossa. Ainoastaan kielten tentit järjestetään sähköisessä Exam-järjestelmässä, jolloin voit tehdä kielten tentit sujuvasti Exam-konsortioon kuuluvassa oppilaitoksessa eikä sinun tarvitse tulla Xamkin kampukselle tenttiä suorittamaan.

Opinnot alkavat kaikille yhteisellä kahden päivän verkko-orientaatiolla Teamsissa elokuun lopulla.

Verkko-opiskelussa opiskelijan työmäärä on sama kuin päivä- ja monimuotototeutuksissa (noin 800 h / lukukausi 30 op). Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opinnot suoritetaan opettajan ohjauksessa pääosin Learn-verkko-oppimisympäristössä.  Siellä opiskelija tutustuu itsenäisesti lähdemateriaaliin, osallistuu verkkoluennoille ja -keskusteluihin sekä suorittamaa erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä. Verkko-opinnot ovat pääasiassa ajasta ja paikasta riippumattomia. Opintojaksoilla on kuitenkin aikarajoja ja palautuspäiviä, joista on pidettävä kiinni. Myös verkkoluentoja tai -tenttejä voi olla ennakkoon ilmoitettuina ajankohtina. Ainoastaan kielten tentit tulee tehdä sähköisessä Exam-järjestelmässä jollakin Exam-konsortioon  kuuluvan oppilaitoksen Exam-tilassa.  Lue lisää verkko-opinnoista opintopolusta.

Kouvolan kampuksen erikoistumisopinnot

Kouvolassa suoritettavissa liiketalouden täydentävän osaamisen opinnoissa (yhteensä 60 op) voit erikoistua haluamallesi alalle:

 • Digitaalisen liiketoiminnan opinnoissa saat erinomaiset valmiudet toimia asiantuntijana yritysten ja muiden yhteisöjen uusien liiketoimintamallien luomisessa ja prosessien kehittämisessä.
 • Myynnin ja markkinoinnin opinnoissa opiskelet kansainvälisessä ympäristössä B2B-myynnin ja digitaalisen markkinoinnin tuoreimmat tiedot. Opit käytännön yritysyhteistyön kautta muun muassa brändien rakentamista, asiakkuuksien hallintaa ja sisällön tuottamista. 
 • Taloushallintoon erikoistumalla opit yrityksen taloudellisen ohjauksen ja prosessit. Perehdyt verotuksen, kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä erilaisten ohjelmistojen hallintaan. Osaamisesi tueksi sinulla on mahdollisuus myös valita talouden syventäviä opintoja sekä nykyaikaisia, talouden ammattilaiselle sopivia robotiikka- ja tekoälyopintoja. 
 • Julkishallinnon ja juridiikan opinnoissa perehdyt Suomen oikeusjärjestelmään sekä viranomaistoimintaan ja yksityisoikeuteen. Sinulla on samalla mahdollisuus suorittaa kansalliset oikeustradenomiopinnot.

 

Mikkelin kampuksen ja verkkototeutuksen erikoistumisopinnot

Mikkelissä ja verkko-opinnoissa voit suuntautua yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäjäksi, digimarkkinoijaksi tai talouden asiantuntijaksi.

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ

 • Yrityksen johtaminen ja yrittäjänä toimiminen edellyttävät kykyä ennakoida tulevaisuutta sekä kehittää liiketoimintaa yrittäjämäisellä otteella. Tämän suuntautumisen aikana perehdyt pk-yrityksen johtamisen ja kehittämisen osa-alueisiin sekä työskentelet yritysyhteistyöverkostossa. 
 • Osaat tunnistaa ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia. Tunnet pk-yrityksen tuloksellisen ja kokonaisvaltaisen johtamisen periaatteita. Osaat kehittää osaamista, työhyvinvointia ja liiketoimintaa. Osaat rakentaa verkostoja ja toimia niissä tavoitteellisesti. 

DIGIMARKKINOIJA

 • Tuloksellinen myyntityö ja kilpailijoista erottuminen ovat pk-yrityksen menestyksen kulmakiviä. Tämä suuntautuminen sopii sinulle, jos olet valmis työskentelemään yrittäjämäisesti ja tuloshakuisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Osaat suunnitella ja ohjata pk-yrityksen myyntitoimintaa niin, että syntyy tulosta. Perehdyt monikanavaiseen digitaaliseen markkinointiviestintään. Osaat arvioida ja kehittää digimarkkinoinnin ratkaisuja.

TALOUDEN ASIANTUNTIJA

 • Talouden johtaminen edellyttää talouden kokonaisuuden hallintaa ja yrittäjämäistä työotetta talouden ohjauksessa. Tässä suuntautumisessa perehdyt pk-yrityksen talouteen ja sen johtamiseen niin ulkoisen kuin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta.
 • Osaat laatia pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Osaat tuottaa eri tarkoituksiin sopivia yrityksen sisäisiä talousraportteja, joita käytetään hyväksi talouden johtamisessa ja päätöksenteossa. Osaat laskea ja tulkita erilaisia talouden ohjauksessa ja analysoinnissa käytettäviä tunnuslukuja. Ymmärrät verotuksen merkityksen yrityksen taloudessa.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää päiväopintojen sisällöistä

Opinto-opas, verkko-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää verkko-opintojen sisällöistä

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää monimuoto-opintojen sisällöistä

Tradenomit työelämässä

Kouvolan kampuksen tradenomiopinnot

 • Digitaalisen liiketoiminnan erikoistumisalaopinnot suoritettuasi voit työllistyä esimerkiksi asiantuntijaksi, suunnittelijaksi, palveluvastaavaksi tai digimarkkinoijaksi yksityiselle tai julkiselle sektorille. Voit toimia myös alan yrittäjänä.  
 • Myynnin ja markkinoinnin erikoistumisala valmentaa sinut työskentelemään yrittäjämäisesti ja tuloksellisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Voit toimia monipuolissa tehtävissä asiakkuuksien hallinnan, myynnin, sisältömarkkinoinnin tai asiakaspalvelun parissa. .  
 • Taloushallinnon erikoistumisalaopinnot suoritettuasi saat valmiudet suunnittelu-, valvonta- ja esimiestehtäviin taloushallinnon alalla. Voit myös työllistää itsesi yrittäjänä.  
 • Julkishallintoon ja juridiikkaan erikoistuttuasi voit toimia valtion ja kunnan hallinnollisissa tehtävissä sekä oikeudellista perusosaamista vaativissa tehtävissä erilaisissa yrityksissä.  

Tehtävänimikkeitä voivat olla erikoistumisalasta riippuen

 • asiakaspalvelupäällikkö
 • asianajosihteeri
 • avainasiakaspäällikkö
 • business controller
 • digiasiantuntija
 • digimarkkinoija
 • kirjanpitäjä
 • kihlakunnanulosottomies
 • käräjäsihteeri
 • markkinointiassistentti
 • myyntineuvottelija
 • myyntipäällikkö
 • pankkitoimihenkilö  
 • sisältömarkkinoija
 • talouspäällikkö
 • taloussihteeri
 • vakuutussihteeri
 • verkkokaupan kehittäjä
 • yrittäjä.

Mikkelin kampuksen ja verkkototeutuksen tradenomiopinnot

 • Yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäjänä voit työskennellä eri toimialoilla vastuullisissa suunnittelu-, lähijohtamis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.
 • Digimarkkinointiin suuntautuneena voit työskennellä yrityksissä esimerkiksi asiakkuuksien, digitaalisen markkinointiviestinnän, myynnin tai verkkokaupan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.
 • Talouden asiantuntijana voit työskennellä esimerkiksi tilitoimistoimistoissa, yritysten taloushallinnon asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • asiakkuuspäällikkö
 • Business Controller
 • digimarkkinoija
 • henkilöstöasiantuntija
 • henkilöstöpäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • liiketoiminnan kehittäjä
 • markkinointiassistentti
 • markkinointisuunnittelija
 • myyntipäällikkö
 • palveluvastaava
 • projektipäällikkö
 • talousassistentti
 • talouspäällikkö
 • yrittäjä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opiskeluaika on ollut ehdottomasti parasta aikaa elämässäni!

Lue lisää
Kasvokuva nuoresta naisesta.

Haluan tietää, kuinka eri lakeja sovelletaan käytännössä!

Lue lisää

Xamk goes Emma - pääsin mukaan kurkistamaan Emma Gaalan sisäpiiriin!

Lue lisää

5 hyvää syytä opiskella liiketalouden tradenomiksi

 1. Koulutus on todella monipuolinen. Osaamista saa esim. kirjapidosta, markkinoinnista, henkilöstöhallinnosta ja logistiikasta. Lisäksi tulevat tietotekniset taidot.
 2. Liiketaloudessa opiskelee huikeita ihmisiä. Täältä ei tunnelmanpilaajia löydy.
 3. Valmistumisen jälkeen työllistymismahdollisuudet ovat laajat.
 4. Yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on tiivistä ja uusia kavereita saa helposti.
 5. Mahdollisuudet lähteä vaihtoon ulkomaille ovat mainiot.

Eniten on yllättänyt se, että täällä pääsee oikeasti tekemään. Monet tehtävät tehdään oikealle yritykselle ja ihan oikeasti. Tämä on ollut mielenkiintoista, haastavaa ja motivoivaa.

Tutustu Xamkiin

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää opiskelusta Xamkissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Päiväopinnot ja monimuoto-opinnot
Koulutusvastaava Maria Kangasniemi-Haapala
puh. 040 162 8864
maria.kangasniemi-haapala@xamk.fi

Kysy lisää koulutuksesta

Verkko-opinnot
Koulutusvastaava Pia Jääskeläinen
p. 040 667 2190
pia.m.jaaskelainen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610