Monimuoto-opiskelu

KOUVOLA

MIKKELI

Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 80
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 15.-30.3.2023
 • hakeminen opintopolku.fi

 

Verkko-opiskelu

 • aloituspaikkoja 110
 • opiskelumuoto: verkko-opiskelu
 • opintojen kesto 2,5-3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 15.-30.3.2023
 • hakeminen opintopolku.fi

Opiskele tradenomiksi ja työllisty yritysmaailmaan

Kiinnostaako sinua työtehtävät liike-elämässä? Suunnitteletko ryhtyväsi yrittäjäksi? Haluatko toimia digitaalisessa taloudessa?

Tradenomikoulutus avaa sinulle ovia monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin yrityksissä ja julkisissa organisaatiossa. Koulutuksessa saat myös tietoja ja taitoja yrittäjyyteen. Yrittäjyyteen kannustetaan muutenkin monien tapahtumien, leirien ja matkojen avulla.

Koulutuksissamme on useita erikoistumisvaihtoehtoja. Voit suunnata opintojasi

 • digitaaliseen liiketoimintaan ja markkinointiin
 • HR-asiantuntijuuteen
 • julkishallintoon ja juridiikkaan
 • myyntiin ja markkinointiin
 • taloushallintoon
 • yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämäkokemusta hankit itsellesi jo opintojesi aikana. Opit tuntemaan yrityksiä projekteissa, tapahtumissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä. Samalla luot verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisen jälkeenkin.

Valtaosa tradenomeista työllistyy yrityksiin, mutta osa työskentelee myös kuntien, valtion ja kolmannen sektorin palveluksessa. Voit myös toimia liiketalouden asiantuntijana kansainvälisissä työympäristöissä. Työkokemuksen ja osaamisen kautta sinulla on mahdollisuus yletä johtotehtäviin. 

digitaalisuus | HR | julkishallinto | juridiikka | liiketoiminta | myynti | markkinointi | talous | yrittäjyys

Opintojen sisältö

Koulutus (210 op) rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa (150 op) opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa (60 op) voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 30 opintopistettä (op) eli noin 20 viikkoa. Opinnäytetyön laajuus on 15 op.

Ydinosaamisen opintokokonaisuuksia ovat

 • liiketoiminnan perustaidot ja tuki
 • yrityksen toimintaympäristö
 • asiakkaat ja kumppanuudet
 • kannattava liiketoiminta
 • liiketoimintaprosessit
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • harjoittelu ja opinnäytetyö

Täydentävän osaamisen (60 op) opinnoissa erikoistut haluamallesi alalle.

Valinnaisissa opinnoissa voit valita esimerkiksi seuraavia opintokokonaisuuksia:

 • johtamis- ja esimiestyöopintoja
 • yrittäjyysopintoja, joilla voi kehittää omaa yrittäjyyttä jo opiskeluaikana 
 • valinnaisia kieliopintoja
 • ohjelmistorobotiikka- ja tekoälyopintoja
 • data-analytiikkaa
 • tietojärjestelmiin ja digitalisaatioon liittyviä opintoja
 • Venäjä-opintoja
 • kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja
 • yrittäjyys- ja innovaatio-opintoja, joilla voi kehittää omaa yrittäjyyttä jo opiskeluaikana
 • liiketalouden muiden erikoistumisalojen opintoja (juridiikka, taloushallinto, digitaalinen liiketoiminta, myynti ja markkinointi, HR-opinnot).

Kansainvälisty Xamkissa

Tutkinnon tai osan siitä voit suorittaa englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä ja kesälukukaudella on mukana opiskelijoita ympäri maailman. Voit myös suorittaa opiskelu- tai harjoittelujaksoa ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa tai -organisaatiossa joko Erasmus-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. 

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Päiväopinnot Kouvolassa

Päiväopinnoissa Xamkin Kouvolan kampuksella lähiopetusta järjestetään arkipäivisin yleensä klo 816 välillä syys- ja kevätlukukauden aikana. Valinnaisia opintoja tarjotaan näiden päivien puitteissa ja myös verkko-opintoina. Lue lisää Kouvolan päiväopinnoista opintopolusta.

Monimuoto-opinnot Kouvolassa

Monimuoto-opinnoissa Kouvolassalähiopetusta järjestetään kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana keskimäärin kolmena maanantaipäivänä kuukaudessa klo 917Lähipäiviä on lukukausien aikana elokuun lopulta joulukuun puoleen väliin asti sekä tammikuusta toukokuuhun. 

Monimuoto-opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Verkko-opintoja on lisäksi runsaasti tarjolla. Lue lisää Kouvolan monimuoto-opinnoista opintopolusta.

Monimuoto-opinnot Mikkelissä

Monimuotototeutuksessa vuorottelevat lähijaksot ja näiden välissä oleva verkko-opetus. Lähijaksot ovat Xamkin Mikkelin kampuksella kerran kuukaudessa kolme päivää, maanantai– keskiviikko. Lähipäiviä on lukukausien aikana elokuun lopulta joulukuun puoleenväliin asti sekä tammikuusta toukokuun alkuun. Päivien aikana tehdään käytännön projekteja ja tehtäviä ja toimitaan yhdessä muun ryhmän kanssa. Osallistuminen lähijaksolle tukee oppimista ja on välttämätöntä opintojen etenemisen kannalta.  

Lähijaksojen välillä opiskellaan ohjatuilla verkkokursseilla. Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta tavoitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Verkossa opiskellaan erilaisten materiaalien avulla, osallistutaan verkkoluentoihin ja -keskusteluihin ja suoritetaan erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä. Oppimisen tukena ovat Learn-oppimisympäristö ja Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmä. 

Kahden ensimmäisen vuoden aikana koulutuksessa vuorottelevat kerran kuukaudessa olevat lähijaksot ja näiden välissä oleva verkko-opetus. Kolmannen vuoden opinnot ovat kokonaan verkossa. 

Monimuoto-opiskelu edellyttää sinulta aktiivista ja säännöllistä osallistumista niin verkko-opetukseen kuin lähijaksoille. Monimuoto-opintoja ei voi suorittaa pelkästään verkossa vaan opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti lähijaksoille. Lue lisää Mikkelin monimuoto-opinnoista opintopolusta.

Verkko-opinnot

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena, joten se on joustava vaihtoehto myös työelämässä oleville. Opinnot alkavat kaikille yhteisellä kahden päivän verkko-orientaatiolla elokuun lopulla. Opiskelu ei siis vaadi läsnäoloa kampuksella, vaan voit suorittaa koko tutkinnon verkossa. 

Verkko-opiskelussa opiskelijan työmäärä on sama kuin päivä- ja monimuotototeutuksissa (noin 800 h / lukukausi 30 op). Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opinnot suoritetaan opettajan ohjauksessa Learn-verkko-oppimisympäristössä. Siellä opiskelija tutustuu itsenäisesti lähdemateriaaliin, osallistuu verkkoluennoille ja -keskusteluihin sekä suorittamaa erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä. Verkko-opinnot ovat pääasiassa ajasta ja paikasta riippumattomia. Opintojaksoilla on kuitenkin aikarajoja ja palautuspäiviä, joista on pidettävä kiinni. Myös verkkoluentoja tai -tenttejä voi olla ennakkoon ilmoitettuina ajankohtina. 

Opinnot on mahdollista suorittaa 2,53,5 vuodessa. Opintojaksoihin liittyvät oppimistehtävät on mahdollista kytkeä omaan työhön tai työyhteisön kehittämiseen. Lue lisää verkko-opinnoista opintopolusta.

Kouvolan kampuksen erikoistumisopinnot

Kouvolassa suoritettavissa liiketalouden täydentävissä opinnoissa voit erikoistua haluamallesi alalle:

 • Digitaalisen liiketoiminnan opinnoissa saat erinomaiset valmiudet toimia asiantuntijana yritysten ja muiden yhteisöjen uusien liiketoimintamallien luomisessa ja prosessien kehittämisessä. 
 • Henkilöstöasiantuntijan opinnoissa saavutat ammattitaitoa ja asiantuntijuutta vaativissa HR-tehtävissä. 
 • Myynnin ja markkinoinnin erikoistumisalalla opiskelet kansainvälisessä ympäristössä B2B-myynnin ja digitaalisen markkinoinnin tuoreimmat tiedot. Opit käytännön yritysyhteistyön kautta muun muassa brändien rakentamista, asiakkuudenhallintaa ja sisällön tuottamista. 
 • Taloushallintoon erikoistumalla saat haltuun yrityksen taloudellisen ohjauksen ja prosessit. Perehdyt verotuksen, kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä erilaisten ohjelmistojen hallintaan. Osaamisesi tueksi sinulla on mahdollisuus myös valita talouden syventäviä opintoja sekä nykyaikaisia, talouden ammattilaiselle sopivia robotiikka- ja tekoälyopintoja. 

Mikkelin kampuksen erikoistumisopinnot

Mikkelissä voit suuntautua yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäjäksi, digimarkkinoijaksi tai talouden asiantuntijaksi. Kevään 2022 yhteishaussa Mikkelin kampukselle voi hakea monimuoto-opintoihin tai kokonaan verkossa toteutettaviin opintoihin.

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ

Yrityksen johtaminen ja yrittäjänä toimiminen edellyttävät kykyä ennakoida tulevaisuutta sekä kehittää liiketoimintaa yrittäjämäisellä otteella. Tämän suuntautumisen aikana perehdyt pk-yrityksen johtamisen ja kehittämisen osa-alueisiin sekä työskentelet yritysyhteistyöverkostossa. 

Osaat tunnistaa ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia. Tunnet pk-yrityksen tuloksellisen ja kokonaisvaltaisen johtamisen periaatteita. Osaat kehittää osaamista, työhyvinvointia ja liiketoimintaa. Osaat rakentaa verkostoja ja toimia niissä tavoitteellisesti. 

DIGIMARKKINOIJA

Tuloksellinen myyntityö ja kilpailijoista erottuminen ovat pk-yrityksen menestyksen kulmakiviä. Tämä suuntautuminen sopii sinulle, jos olet valmis työskentelemään yrittäjämäisesti ja tuloshakuisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Osaat suunnitella ja ohjata pk-yrityksen myyntitoimintaa niin, että syntyy tulosta. Perehdyt monikanavaiseen digitaaliseen markkinointiviestintään. Osaat arvioida ja kehittää digimarkkinoinnin ratkaisuja.

TALOUDEN ASIANTUNTIJA

Talouden johtaminen edellyttää talouden kokonaisuuden hallintaa ja yrittäjämäistä työotetta talouden ohjauksessa. Tässä suuntautumisessa perehdyt pk-yrityksen talouteen ja sen johtamiseen niin ulkoisen kuin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta.

Osaat laatia pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Osaat tuottaa eri tarkoituksiin sopivia yrityksen sisäisiä talousraportteja, joita käytetään hyväksi talouden johtamisessa ja päätöksenteossa. Osaat laskea ja tulkita erilaisia talouden ohjauksessa ja analysoinnissa käytettäviä tunnuslukuja. Ymmärrät verotuksen merkityksen yrityksen taloudessa.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää päiväopintojen sisällöstä

Opinto-opas, monimuoto- ja verkko-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää monimuoto- ja verkko-opintojen sisällöistä

Tradenomit työelämässä

Kouvolan tradenomiopinnot

Digitaalisen liiketoiminnan erikoistumisalaopinnot suoritettuasi voit työllistyä esimerkiksi asiantuntijaksi, suunnittelijaksi, palveluvastaavaksi tai digimarkkinoijaksi yksityiselle tai julkiselle sektorille. Voit toimia myös alan yrittäjänä.  

HR-asiantuntijan erikoistumisalaopinnoissa saavutat ammattitaitoa ja asiantuntijuutta vaativissa HR-tehtävissä.  

Myynnin ja markkinoinnin erikoistumisala valmentaa sinut työskentelemään yrittäjämäisesti ja tuloksellisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Voit toimia monipuolissa tehtävissä asiakkuudenhallinnan, myynnin, sisältömarkkinoinnin tai asiakaspalvelun parissa.  

Taloushallinnon erikoistumisalaopinnot suoritettuasi saat valmiudet suunnittelu-, valvonta- ja esimiestehtäviin taloushallinnon alalla. Voit myös työllistää itsesi yrittäjänä.  

Tehtävänimikkeitä voivat olla erikoistumisalasta riippuen

 • asiakaspalvelupäällikkö
 • asianajosihteeri
 • avainasiakaspäällikkö
 • business controller
 • digiasiantuntija
 • digimarkkinoija
 • kirjanpitäjä
 • kihlakunnanulosottomies
 • käräjäsihteeri
 • markkinointiassistentti
 • myyntineuvottelija
 • myyntipäällikkö
 • pankkitoimihenkilö  
 • sisältömarkkinoija
 • talouspäällikkö
 • taloussihteeri
 • vakuutussihteeri
 • verkkokaupan kehittäjä
 • yrittäjä.

Mikkelin tradenomiopinnot

Tradenomin (AMK) koulutus avaa sinulle monia uravaihtoehtoja.

Yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäjänä voit työskennellä eri toimialoilla vastuullisissa suunnittelu-, lähijohtamis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.

Digimarkkinointiin suuntautuneena voit työskennellä yrityksissä esimerkiksi asiakkuuksien, digitaalisen markkinointiviestinnän, myynnin tai verkkokaupan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.

Talouden asiantuntijana voit työskennellä esimerkiksi tilitoimistoimistoissa, yritysten taloushallinnon asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • Business Controller
 • digimarkkinoija
 • henkilöstöasiantuntija
 • henkilöstöpäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • liiketoiminnan kehittäjä
 • markkinointiassistentti
 • markkinointisuunnittelija
 • palveluvastaava
 • projektipäällikkö
 • talousassistentti
 • talouspäällikkö
 • yrittäjä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opiskeluaika on ollut ehdottomasti parasta aikaa elämässäni!

Lue lisää
Kasvokuva nuoresta naisesta.

Haluan tietää, kuinka eri lakeja sovelletaan käytännössä!

Lue lisää

Xamk goes Emma - pääsin mukaan kurkistamaan Emma Gaalan sisäpiiriin!

Lue lisää

5 hyvää syytä opiskella liiketalouden tradenomiksi

 1. Koulutus on todella monipuolinen. Osaamista saa esim. kirjapidosta, markkinoinnista, henkilöstöhallinnosta ja logistiikasta. Lisäksi tulevat tietotekniset taidot.
 2. Liiketaloudessa opiskelee huikeita ihmisiä. Täältä ei tunnelmanpilaajia löydy.
 3. Valmistumisen jälkeen työllistymismahdollisuudet ovat laajat.
 4. Yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on tiivistä ja uusia kavereita saa helposti.
 5. Mahdollisuudet lähteä vaihtoon ulkomaille ovat mainiot.

Eniten on yllättänyt se, että täällä pääsee oikeasti tekemään. Monet tehtävät tehdään oikealle yritykselle ja ihan oikeasti. Tämä on ollut mielenkiintoista, haastavaa ja motivoivaa.

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli
Koulutusvastaava Anna-Liisa Immonen
puh. 040 648 3001
anna-liisa.immonen(a)xamk.fi

Kouvola
koulutusvastaava Aarni Ahtola
puh. 044 702 8218
aarni.ahtola@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610