Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • tutkintonimike tradenomi (AMK)
 • seuraava hakuaika 11.-25.3.2025

Opiskele turvallisuusalan asiantuntijaksi

Kiinnostaako sinua työskentely tai yrittäjyys turvallisuusalalla? Tähtäätkö turvallisuusalan asiantuntijaksi tai esimiestehtäviin? Kiinnostaako myös liiketalous?

Xamkin turvallisuusalan tradenomikoulutuksessa hankit itsellesi monipuolisia turvallisuusalan tietoja ja taitoja, jotka antavat valmiudet toimia vaativissakin turvallisuusalan tehtävissä. Opit kohtaamaan erilaisia asiakastilanteita ja sen, miten yritys toimii kannattavasti ja tuloksellisesti. Ymmärrät turvallisuusalan toimintaympäristöä ja tulevaisuuden teknologioita.  

Koulutus avaa sinulle monia uravaihtoehtoja. Voit työskennellä turvallisuusalan asiantuntijana, kehittäjänä ja esimiehenä. Opinnoissasi sinua kannustetaan yrittäjämäiseen työtapaan ja tradenomina voit tehdä uraa myös menestyvänä yrittäjänä. 

 

Tradenomikoulutuksessa saat myös hyvät valmiudet alan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Voit työllistyä esimerkiksi turvallisuuspäälliköksi, riskienhallinnan suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin tai turvallisuusalan kouluttajaksi.

Yritysten ja eri viranomaisorganisaatioiden kanssa tehtävässä yhteistyössä pääset kehittämään asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Tämä auttaa sinua luomaan verkostoja ja avaamaan itsellesi uusia mahdollisuuksia työelämään ja edistämään työllistymistäsi.

Koulutus sopii turvallisuusalasta ja liiketaloudesta kiinnostuneille. Pohjakoulutusvaatimuksena on yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin.

| liiketalous | turvallisuus- ja kriisijohtaminen | yritysturvallisuus | kyberturvallisuus | riskien hallinta |

Opintojen sisältö

Liiketalouden turvallisuusalan koulutuksen opintojen rakenne:

 • ydinosaamisen opinnot 105 op
 • täydentävän osaamisen opinnot 45 op
 • vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • työharjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Koulutuksen sisällöissä korostuvat muun muassa

 • turvallisuusalan toimintaympäristö
 • kannattava liiketoiminta turvallisuusalalla
 • kyberturvallisuus ja kriisinhallinta
 • johtaminen ja esihenkilötyö
 • turvallisuusalan tulevaisuus ja teknologiat.

Opiskelijan työmäärä on yhden lukukauden aikana noin 800 tuntia (30 op). 

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Luonteva osa opiskelua on yhteistyö yritysten ja eri viranomaisorganisaatioiden kanssa. Opintojaksoilla työskentelet erilaisissa projekteissa, esimerkiksi yritysten toimeksiantojen mukaisesti. Opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistat niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä auttaa myös kiinnostavan harjoittelupaikan ja opinnäytetyöaiheen hankinnassa.

Koulutus toteutetaan päiväopintoina Savonlinnan kampuksella. Opetusmenetelmät ovat monipuolisia, ja koulutuksen edetessä osa opinnoista voidaan toteuttaa monimuotoisestiOpintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa voidaan ottaa huomioon aiempi osaaminen ja urasuunnitelmat. Oppimisen tukena ovat Learnoppimisympäristö ja Teamsverkkokokousjärjestelmä.

 • Turvallisuusalan opiskelusta kipinä uudelle toimialalle!  Timo Tukiainen päätyi polkuopintojen kautta opiskelemaan turvallisuusalan tradenomitutkintoa. Lue lisää Timo Tukiaisen opiskeluista.

Opiskelijat käytännön hommissa

Kotkan turvapuiston ajavaistapahtumassa. Turvallisuusalan 2. vuoden opiskelijat pänttäsivät 2023 kevätlukukauden tapahtumaturvallisuuden teorioita, ja pääsivät soveltamaan oppimansa käytäntöön huhtikuun lopulla tapahtuneessa Kotkan turvapuiston avajaistapahtumassa. Lue lisää opiskelijoiden osallistumisesta tapahtumaan.

Tapahtumaturvallisuutta kuninkuusraveissa. Turvallisuusalan opiskelijat olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa kuninkuusravien 2023 tapahtumaa ja sen turvallisuutta. Tapahtuman turvallisuuden kehittäminen oli yksi suoritustapamahdollisuus Tapahtumaturvallisuus -opintojaksolla. Lue lisää opiskelijoiden osallistumisesta tapahtumaan.

Turvallisuusalan opinnot ylittivät kaikki odotukset!

Lue lisää opiskelijan tarinaa.
Tyttö seisoo sillalla.

Turvallisuusala vei mennessään!

Lue lisää opiskelijan tarinaa.

Savonlinnassa ollaan sosiaalisia ja vieraanvaraisia

Lue lisää opiskelijan tarinaa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Tervetuloa Kiusausten kampukselle Savonlinnaan

Sehän meillä kaikilla on mielessä. Rakkaus. Intohimo. Savonlinna.

Anna Savonlinnan hurmata sinut ja lähde mukaan ainutlaatuiselle kampuskierrokselle Sallan ja Olavi Linnan kanssa. Tule mukaan etsimään sitä yhtä ja oikeaa - opiskelupaikkaa.

Lue lisää ja katso video

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Uramahdollisuudet

Koulutus avaa sinulle monia uravaihtoehtoja. Turvallisuusalan tradenomi (AMK) tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä turvallisuusalan asiantuntijana, kehittäjänä ja esimiehenä. . Voit myös työllistyä esimerkiksi turvallisuuspäälliköksi, riskienhallinnan suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin tai turvallisuusalan kouluttajaksi. Tradenomina voit tehdä uraa myös menestyvänä yrittäjänä

Voit työllistyä myös muiden kuin turvallisuusalan yritysten palvelukseen. Turvallisuusalan asiantuntijat parantavat yrityksen turvallisuutta ja kannattavuutta.

Opinnoissasi voit olla mukana monissa työelämäläheisessä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle. Tietosi, taitosi ja asenteesi kehittyvät ja osaamisesi kasvaa, ja saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään. Tutustut elinkeinoelämään ja viranomaisiin, ja tiivis yhteistyö avaa sinulle näköalan alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • yrittäjä
 • turvallisuuspäällikkö
 • turvallisuusasiantuntija
 • turvallisuusvastaava
 • turvallisuuskoordinaattori
 • esihenkilö.

Opettajasta opiskelijaksi. Lue kuinka opettajan tie vei polkuopintojen kautta turvallisuusalan tutkinto-opiskelijaksi. 

Turvallisuusala mahdollistaa hyvin monipuoliset työtehtävät. Lue lisää opiskelijan kokemuksia.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Savonlinnassa jokaiselle opiskelijalle on varmasti asunto. Asunnot ovat lähellä kampusta tai Kuitulaboratoriota – osa jopa Saimaan rannalla.

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Xamkissa voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. Tarjolla on erilaisia oppimisväyliä.

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogista voit lukea opiskelijoiden tarinoita opinnoista, opiskeluelämästä ja siirtymisestä työelämään.

Lue lisää

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot voivat avata tien tutkinto-opiskelijaksi! Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Lue lisää polkuopinnoista

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Maria Kangasniemi-Haapala
puh. 040 162 8864
maria.kangasniemi-haapala@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610