Ryhmä opiskelijoita keskustelemassa.

Tradenomi (AMK), liiketalous

Tradenomi (AMK)

Kiinnostaako sinua työtehtävät liike-elämässä?

Suunnitteletko ryhtyväsi yrittäjäksi?

Haluatko toimia digitaalisessa taloudessa?

Hae syksyn yhteishaussa!

Syksyn yhteishaku on 28.8.-11.9.2024.

Päiväopiskelu

Kouvola

Aloituspaikat: 40 Opintojen kesto: 3,5 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Mikkeli

Aloituspaikat: 40 Opintojen kesto: 3,5 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025

Monimuoto-opiskelu

Kouvola

Aloituspaikat: 90 Opintojen kesto: 3,5 vuotta Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Verkko-opiskelu

Verkko

Aloituspaikat: 40 ja 80 Opintojen kesto: 3,5 vuotta Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 ja 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Tradenomi (AMK)

Opiskele tradenomiksi ja työllisty yritysmaailmaan

Tradenomikoulutus avaa sinulle ovia monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esihenkilötehtäviin yrityksissä ja julkisissa organisaatiossa. Koulutuksessa saat myös osaamista yrittäjyyteen. Yrittäjyyteen kannustetaan muutenkin monien tapahtumien, leirien ja matkojen avulla.

Koulutuksissamme on useita erikoistumisvaihtoehtoja. Voit suunnata opintojasi

 • liiketoiminnan digiratkaisuihin
 • markkinointiin
 • johtamiseen ja HR:ään
 • juridiikkaan
 • taloushallintoon
 • yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämäkokemusta hankit itsellesi jo opintojesi aikana. Opit tuntemaan yrityksiä projekteissa, tapahtumissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä. Samalla luot verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisen jälkeenkin.

Valtaosa tradenomeista työllistyy yrityksiin, mutta osa työskentelee myös kuntien, valtion ja kolmannen sektorin palveluksessa. Voit myös toimia liiketalouden asiantuntijana kansainvälisissä työympäristöissä. Työkokemuksen ja osaamisen kautta sinulla on mahdollisuus yletä johtotehtäviin. 

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Liiketalouden osaamista tarvitaan kaikilla toimialoilla!

 • digitaalisuus
 • HR
 • julkishallinto
 •  juridiikka
 • liiketoiminta
 • myynti 
 • markkinointi 
 • talous  
 • yrittäjyys  

Miksi kannattaa opiskella liiketalouden tradenomiksi Xamkissa?

Yhteiset opinnot kaikille

Koulutus (210 op) rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa (150 op) opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa (60 op) voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 30 opintopistettä (op) eli noin 20 viikkoa. Opinnäytetyön laajuus on 15 op.

Ydinosaamisen opintokokonaisuuksia ovat

 • liiketoiminnan perustaidot ja tuki
 • yrityksen toimintaympäristö
 • asiakkaat ja kumppanuudet
 • kannattava liiketoiminta
 • liiketoimintaprosessit
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • harjoittelu ja opinnäytetyö

Täydentävän osaamisen (60 op) opinnoissa erikoistut haluamallesi alalle.

Valinnaisissa opinnoissa voit valita esimerkiksi seuraavia opintokokonaisuuksia:

 • johtamis- ja esihenkilötyö opintoja 
 • yrittäjyysopintoja, joilla voi kehittää omaa yrittäjyyttä jo opiskeluaikana 
 • valinnaisia kieliopintoja 
 • ohjelmistorobotiikka- ja tekoälyopintoja 
 • data-analytiikkaa 
 • tietojärjestelmiin ja digitalisaatioon liittyviä opintoja 
 • kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja 
 • liiketalouden muiden erikoistumisalojen opintoja (juridiikka, taloushallinto, digitaalinen liiketoiminta, myynti ja markkinointi).

Lue lisää opinto-oppaasta

Liiketalouden koulutuksessa Kouvolassa on useita erikoistumisaloja, joista voit valita: 

 • liiketoiminnan digiratkaisut 
 • markkinointi
 • taloushallinto
 • juridiikka
 • johtaminen ja HR. 

Mikkelissä ja verkko-opinnoissa voit suuntautua yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäjäksi, digimarkkinoijaksi tai talouden asiantuntijaksi.

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ

 • Yrityksen johtaminen ja yrittäjänä toimiminen edellyttävät kykyä ennakoida tulevaisuutta sekä kehittää liiketoimintaa yrittäjämäisellä otteella. Tämän suuntautumisen aikana perehdyt pk-yrityksen johtamisen ja kehittämisen osa-alueisiin sekä työskentelet yritysyhteistyöverkostossa. 
 • Osaat tunnistaa ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia. Tunnet pk-yrityksen tuloksellisen ja kokonaisvaltaisen johtamisen periaatteita. Osaat kehittää osaamista, työhyvinvointia ja liiketoimintaa. Osaat rakentaa verkostoja ja toimia niissä tavoitteellisesti. 

DIGIMARKKINOIJA

 • Tuloksellinen myyntityö ja kilpailijoista erottuminen ovat pk-yrityksen menestyksen kulmakiviä. Tämä suuntautuminen sopii sinulle, jos olet valmis työskentelemään yrittäjämäisesti ja tuloshakuisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Osaat suunnitella ja ohjata pk-yrityksen myyntitoimintaa niin, että syntyy tulosta. Perehdyt monikanavaiseen digitaaliseen markkinointiviestintään. Osaat arvioida ja kehittää digimarkkinoinnin ratkaisuja.

TALOUDEN ASIANTUNTIJA

 • Talouden johtaminen edellyttää talouden kokonaisuuden hallintaa ja yrittäjämäistä työotetta talouden ohjauksessa. Tässä suuntautumisessa perehdyt pk-yrityksen talouteen ja sen johtamiseen niin ulkoisen kuin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta.
 • Osaat laatia pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Osaat tuottaa eri tarkoituksiin sopivia yrityksen sisäisiä talousraportteja, joita käytetään hyväksi talouden johtamisessa ja päätöksenteossa. Osaat laskea ja tulkita erilaisia talouden ohjauksessa ja analysoinnissa käytettäviä tunnuslukuja. Ymmärrät verotuksen merkityksen yrityksen taloudessa.

Opintojen toteutusmuodot

Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opetuksena, joten se on joustava vaihtoehto myös työelämässä oleville. Opiskelu ei siis vaadi läsnäoloa kampuksella, vaan voit suorittaa tutkinnon pääosin verkossa. Ainoastaan kielten tentit järjestetään sähköisessä Exam-järjestelmässä, jolloin voit tehdä kielten tentit sujuvasti Exam-konsortioon kuuluvassa oppilaitoksessa eikä sinun tarvitse tulla Xamkin kampukselle tenttiä suorittamaan.

Opinnot alkavat kaikille yhteisellä kahden päivän verkko-orientaatiolla Teamsissa elokuun lopulla.

Verkko-opiskelussa opiskelijan työmäärä on sama kuin päivä- ja monimuotototeutuksissa (noin 800 h / lukukausi 30 op). Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opinnot suoritetaan opettajan ohjauksessa pääosin Learn-verkko-oppimisympäristössä.  Siellä opiskelija tutustuu itsenäisesti lähdemateriaaliin, osallistuu verkkoluennoille ja -keskusteluihin sekä suorittamaa erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä. Verkko-opinnot ovat pääasiassa ajasta ja paikasta riippumattomia. Opintojaksoilla on kuitenkin aikarajoja ja palautuspäiviä, joista on pidettävä kiinni. Myös verkkoluentoja tai -tenttejä voi olla ennakkoon ilmoitettuina ajankohtina. Ainoastaan kielten tentit tulee tehdä sähköisessä Exam-järjestelmässä jollakin Exam-konsortioon  kuuluvan oppilaitoksen Exam-tilassa.

Päiväopinnoissa Xamkin Kouvolan kampuksella  lähiopetusta järjestetään arkipäivisin yleensä klo 8–16 välillä syys- ja kevätlukukauden aikana. Valinnaisia opintoja tarjotaan näiden päivien puitteissa ja myös verkko-opintoina.

Monimuoto-opinnoissa Kouvolan kampuksella lähiopetusta järjestetään kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana keskimäärin kolmena maanantaipäivänä kuukaudessa klo 9-17. Lähipäiviä on lukukausien aikana elokuun lopulta joulukuun puoleen väliin asti sekä tammikuusta toukokuuhun.

Monimuoto-opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Verkko-opintoja on lisäksi runsaasti tarjolla. 

Sisältö päivittyy lokakuussa 2024.

Monimuotototeutuksessa opintojaksot alkavat aina kampuksella lähitapaamisina yhden työpäivän pituisena ja jatkuvat verkkotapaamisina iltapainotteisesti. Opintojaksojen viimeiset tapaamiset ovat mahdollisesti myös kampuksella yhden päivän pituisena lähitapaamisena. Monimuoto-opiskelu vaatii sinulta aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita liike-elämän työtehtävistä tai yrittäjyydestä.

Lähiopetusta Mikkelin kampuksella järjestetään opintojen alussa ensimmäisenä vuonna kahden orientaatiolähipäivän verran elokuun lopussa (maanantai ja tiistai klo 9-16). Lisäksi opintojaksot alkavat kaksi kertaa lukukaudessa ja nämä toteutetaan kahtena lähipäivänä päiväsaikaan (syyskuun alussa ja lokakuun lopussa maanantaipäivä klo 9-17.30). Opintojaksojen viimeiset tapaamiset on mahdollista järjestää myös lähitapaamisina, jolloin lähipäiviä saattaa tulla kaksi lisää per lukukausi (maksimissaan kaksi maanantaipäivää klo 9-17.30).

Opintojaksot jatkuvat lähitapaamisen jälkeen verkkotapaamisina iltapainotteisesti maanantaisin klo 12-20.30. Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etätapaamisiin tukevat oppimistasi, kuten myös verkko-oppimisalustalla olevat luennot ja muut materiaalit. Sekä lähi- että etätapaamiset sisältävät yhteistä opitun soveltavaa tekemistä opettajan ja muun ryhmän kanssa. Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta tavoitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Verkossa opiskellaan erilaisten materiaalien avulla, osallistutaan verkkoluentoihin ja -keskusteluihin ja suoritetaan erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä. Oppimisen tukena ovat Learn-oppimisympäristö ja Teams tai Zoom.

Monimuoto-opinnoissa kaksi ensimmäistä vuotta toteutetaan monimuotoisesti eli koulutuksessa vuorottelevat kaksi kertaa lukukaudessa opintojaksojen aloituslähitapaamiset, mahdolliset viimeiset lähitapaamiset ja näiden välissä olevat verkkotapaamiset. Kolmannen vuoden opinnot ovat kokonaan verkossa.

Monimuoto-opiskelu edellyttää sinulta aktiivista ja säännöllistä osallistumista niin verkko- kuin lähitapaamisiin.

Lue opiskelijatarinoita ja artikkeleita

Uramahdollisuudet

Mikkelin kampuksen ja verkkototeutuksen tradenomiopinnot

 • Yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäjänä voit työskennellä eri toimialoilla vastuullisissa suunnittelu-, lähijohtamis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.
 • Digimarkkinointiin suuntautuneena voit työskennellä yrityksissä esimerkiksi asiakkuuksien, digitaalisen markkinointiviestinnän, myynnin tai verkkokaupan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.
 • Talouden asiantuntijana voit työskennellä esimerkiksi tilitoimistoimistoissa, yritysten taloushallinnon asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • asiakkuuspäällikkö
 • Business Controller
 • digimarkkinoija
 • henkilöstöasiantuntija
 • henkilöstöpäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • liiketoiminnan kehittäjä
 • markkinointiassistentti
 • markkinointisuunnittelija
 • myyntipäällikkö
 • palveluvastaava
 • projektipäällikkö
 • talousassistentti
 • talouspäällikkö
 • yrittäjä

Kouvolan kampuksen tradenomiopinnot

 • Liiketoiminnan digiratkaisujen erikoistumisalaopinnot suoritettuasi voit työllistyä esimerkiksi asiantuntijaksi, suunnittelijaksi, palveluvastaavaksi tai digimarkkinoijaksi yksityiselle tai julkiselle sektorille. Voit toimia myös alan yrittäjänä.  
 • Johtamisen & HR:n erikoistumisalaopinnoissa saavutat ammattitaitoa ja asiantuntijuutta vaativissa HR-tehtävissä 
 • Markkinoinnin erikoistumisala valmentaa sinut työskentelemään yrittäjämäisesti ja tuloksellisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Voit toimia monipuolissa tehtävissä asiakkuuksien hallinnan, myynnin, sisältömarkkinoinnin tai asiakaspalvelun parissa. 
 • Juridiikan erikoistumisala valmentaa sinuttyöskentelemään valtion ja kunnan hallinnollisissa tehtävissä sekä oikeudellista perusosaamista vaativissa tehtävissä erilaisissa yrityksissä.
 • Taloushallinnon erikoistumisalaopinnot suoritettuasi saat valmiudet suunnittelu-, valvonta- ja esihenkilötehtäviin taloushallinnon alalla. Voit myös työllistää itsesi yrittäjänä.  

Tehtävänimikkeitä voivat olla erikoistumisalasta riippuen

 • asiakaspalvelupäällikkö
 • asianajosihteeri
 • avainasiakaspäällikkö
 • business controller
 • digiasiantuntija
 • digimarkkinoija
 • kirjanpitäjä
 • kihlakunnanulosottomies
 • käräjäsihteeri
 • markkinointiassistentti
 • myyntineuvottelija
 • myyntipäällikkö
 • pankkitoimihenkilö  
 • sisältömarkkinoija
 • talouspäällikkö
 • taloussihteeri
 • vakuutussihteeri
 • verkkokaupan kehittäjä
 • yrittäjä.
Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.
Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Jos mietit, onko liiketalous sinun juttusi, voit tutustua koulutukseen avoimen AMK:n opintojaksolla.

Opintojakson suoritettuasi:
– osaat tunnistaa omia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita alaa kohtaan
– osaat paremmin arvioida alan soveltuvuutta sinulle
– ymmärrät mitä opiskelu ammattikorkeakoulussa vaatii
– tunnistat sen, mitä mahdollisuuksia valmistuminen Liiketalouden tradenomiopinnoista sinulle tarjoaa

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Ihmisiä juomassa kahvia pöydän ympärillä Cafe Alfassa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Tiesitkö, että voit opiskella tutkintoon myös avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta.

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa. Katso polkuopintojen tarjonta ja hakuajat Xamk Pulsen koulutuskalenterista.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Päiväopinnot: Maria Kangasniemi Haapala

Monimuoto-opinnot: Heli Bergström

Verkko-opinnot: Pia Jääskeläinen

Puhelin
+358401628864
Sähköposti
Maria.Kangasniemi-Haapala@xamk.fi
Yksikkö
Xamk liiketalouden koulutusyksikkö
Maria Kangasniemi-Haapala
Lehtori
+358401628864
Maria.Kangasniemi-Haapala@xamk.fi
Puhelin
+358406672190
Sähköposti
Pia.M.Jaaskelainen@xamk.fi
Yksikkö
Xamk liiketalouden koulutusyksikkö
Pia Jääskeläinen
Lehtori
+358406672190
Pia.M.Jaaskelainen@xamk.fi
Puhelin
+358503473733
Sähköposti
Heli.Bergstrom@xamk.fi
Yksikkö
Xamk liiketalouden koulutusyksikkö
Heli Bergström
Yliopettaja
+358503473733
Heli.Bergstrom@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: