Merenkulku ja logistiikka

Kouluttaudu merikapteeniksi tai tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi insinööriksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen. Tai kiinnostaako liiketoiminta ja logistiikka vaikkapa kuljetusliikkeissä ja satamaoperaatioiden parissa?

Ylempi AMK-tutkinto vie sinua eteenpäin työelämässä. Voit omien tarpeidesi mukaan syventää tai laajentaa merenkulun ja logistiikan osaamistasi. YAMK-tutkinto antaa myös valmiuksia johtamiseen ja esihenkilötyöhön.

Tutkintonimikkeet

Insinööri (AMK)
Merikapteeni (AMK)
Tradenomi (AMK)

Insinööri (ylempi AMK)
Merikapteeni (ylempi AMK)
Tradenomi (ylempi AMK)

Tunne huominen

Oletko hankkimassa ensimmäistä korkeakoulututkintoa?
Tavoitteletko ylempää korkeakoulututkintoa?
Haluatko täydentää osaamistasi avoimessa AMK:ssa?
Haluatko lukea muiden kokemuksia opiskelusta?

Merenkulussa korostuu ihmisten, aluksen ja ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen

Nykyaikaiset alukset vaativat työntekijöiltä huipputeknologian ymmärtämistä ja osaamista. Merenkulussa tarvitaan hyvää kielitaitoa sekä kykyä sopeutua erityisoloihin. Ammatilliset pätevyys- ja terveysvaatimukset on määritelty tarkasti kansainvälisin sopimuksin ja kansallisella lainsäädännöllä.

Xamkin merenkulun koulutuksista valmistuu insinöörejä ja merikapteeneja. Insinööriksi voi opiskella laivatekniikan tai sähkövoimatekniikan koulutuksissa. Merenkulkua opiskellaan Xamkin Kotkan kampuksella.

Merikapteeni (AMK) opiskelee muun muassa johtamista, aluksen ohjausta, laivatekniikkaa ja merimiestaitoa. Merikapteenitutkinnon suorittaneet voivat toimia aluksilla pätevyyskirjan tason mukaan perämiehenä tai päällikkönä rajoittamattomassa liikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä.

Ei liiketoimintaa ilman logistiikkaa

Logistiikan asiantuntijoita tarvitaan yrityksissä ja julkisella sektorilla. Logistiikan alalla pääset näköalapaikalle elinkeinoelämään kansainvälisten toimitusverkostojen pariin.

Logistiikan AMK-opinnot suoritettuasi osaat ohjata ja kehittää logistiikan prosesseja, joissa keskitytään materiaalitarpeiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Tunnet eri tyyppiset kuljetusmuodot, varastonohjauksen, hankinnan, logistiikan ohjaamisen ja johtamisen periaatteet. Osaat huomioida asiakkaan tarpeiden, laadun ja kannattavuuden merkityksen työssäsi.

Voit opiskella logistiikasta joko tradenomi- tai insinööritutkinnon. Koulutukset opiskellaan Kotkassa tai kokonaan verkossa.

  • insinöörikoulutuksen vahvuutena on kattava tarjonta kansainvälisen logistiikan ja logistiikan IT-ratkaisujen opintoja
  • tradenomikoulutuksen aikana opiskelet mm. liiketoiminnan prosesseja, yrityksen taloutta, logistiikan operatiivisia toimintoja, logistiikkaprosesseja, toimitusketjujen suunnittelua.

Kenelle ala sopii?

Tutustu merikapteenin ja merenkulun insinöörin AMK-koulutuksiin

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.
Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Monipuoliset työllistymismahdollisuudet ympäri maailman

Merenkulun insinööritutkinnon suorittaneet voivat sijoittua maailman meriliikenteeseen eri alustyypeille esimerkiksi rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja -autolautoille.

Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla, tehtäviä on mm. projektipäällikköinä, konetarkastajina sekä teknillisinä johtajina. Maavoimalaitospätevyyden hankkineet voivat sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin.

Sähkövoimatekniikan koulutuksesta valmistuneet voivat sijoittua merenkulun sähkömestarin ammattiin laivoille ja myös maihin erilaisiin korkeaa osaamista vaativiin sähkö- ja automaationinsinöörin tehtäviin.

Merenkulun ammattinimikkeitä: kapteeni, konemestari, konepäällikkö, perämies, päällikkö, sähkömestari, ylikonemestari, yliperämies

Logistiikan insinöörikoulutuksen suoritettuasi voit toimia monenlaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä, joissa tarvitaan liiketoiminnan ja logistiikan tuntemusta. Logistiikkainsinöörit työllistyvät tyypillisesti toimitusketjun eri osa-alueiden asiantuntijoiksi ja esimiehiksi.

Logistiikan tradenomikoulutuksen suoritettuasi voit toimia monenlaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä, joissa tarvitaan liiketoiminnan ja logistiikan tuntemusta. Logistiikkatradenomit työllistyvät tyypillisesti toimitusketjun eri osa-alueiden asiantuntijoiksi ja esimiehiksi.

Logistiikan ammattinimikkeitä: ajojärjestelijä, hankintapäällikkö, huolitsija, kuljetussuunnittelija, ostaja, terminaalipäällikkö, varastoesimies

Merenkulun ja logistiikan AMK-koulutukset

Näin meillä opiskellaan merenkulkua ja logistiikkaa

Syvennä oppimaasi ylemmällä korkeakoulututkinnolla

Nouse maisteritasolle ja etene urallasi. Merenkulun ja logistiikan (ylempi AMK) -tutkinnot opiskellaan Xamkin Master Schoolissa. Se on yhteisö, jossa syvennät osaamistasi ja laajennat verkostoasi.

YAMK-opinnoissa hankit monipuolisen merenkulun ja logistiikan asiantuntijuuden, jota tarvitaan alan johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Käytännönläheisissä ja työelämään kytkeytyvissä opinnoissa verkostoidut eri alojen ammattilaisten kanssa.

Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. Monelle ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. Koulutuksessa saat eväitä myös yrittäjäksi ryhtymiseen.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-opinnot ovat monialaisia ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 300.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Merenkulun ja logistiikan YAMK-koulutukset

Opiskele alaa Xamk Pulsessa

Voit opiskella merenkulkua ja logistiikkaa myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. Polkuopintojen kautta voit opiskella tutkintoon asti, mutta alaa voi opiskella myös yksittäisten opintojaksojen verran.

Xamk Pulse avoin AMK tarjoaa myös isompia kokonaisuuksia, joiden avulla voit täydentää tai syventää osaamistasi. Suurin osa opinnoista on verkossa, joten voit opiskella missä ja milloin itse haluat, myös työn ohella.

Kokemuksia alan opiskelusta Xamkissa

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

  • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

  • 044 702 8891 
  • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

  • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: