Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30 (kevään 2020 yhteishaku)
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

 

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

 

Näköalapaikalle kansainvälisten tilaus-toimitusketjujen pariin

Logistiikan asiantuntijoita tarvitaan kaikissa keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Logistiikkainsinöörinä voit työskennellä logistiikkapalveluyrityksissä erilaisissa asiakaspalvelun tai hallinnon tehtävissä.

Logistiikka-alan tyypillisimpiä työnantajia ovat logistiikan palveluyritykset, kuljetus- ja huolintaliikkeet sekä satamaoperaattorit. Työmahdollisuuksia tarjoavat myös tukkukauppa, vientiteollisuus ja konsulttitoimistot.

Logistiikkainsinöörinä sinulla on hyvä tekniikan tuntemus, jonka luontevasti yhdistät käytännönläheiseen yritystalouteen. Logistiikkainsinöörinä olet tilaus-toimitusketjun kokonaisuuden hallitseva asiantuntija. Ymmärrät materiaali-, tieto-, pääoma- ja kierrätysvirtojen merkityksen yrityksen toiminnalle ja voit siten kehittää ja johtaa organisaation materiaalihallintaa.

Koulutuksen keskeisiä tavoitteita ovat liiketoiminnan prosessien ja lainalaisuuksien ymmärtäminen, logistiikan operatiivisten toimintojen tuntemus sekä logistiikkaprosessin ja tilaus-toimitusketjun suunnittelu, organisointi, analysointi ja kehittäminen. Logistiikan erityisosaamista hankit itsellesi logistiikan ICT:n alalta.

Xamkin logistiikan koulutus tekee tiivistä yhteistyötä useiden eri alojen yritysten kanssa mahdollistaen työelämälähtöiset oppimistehtävät, projektit, yritysvierailut ja vierailevat luennoitsijat. Yritysyhteistyö helpottaa sinua löytämään itsellesi opinnäytetyötoimeksiantoja ja työharjoittelupaikkoja.

Laajasta teknis-kaupallisesta koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia monipuolisesti erilaisissa logistiikan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Logistiikan alalla pääset näköalapaikalle elinkeinoelämään kansainvälisten tilaus-toimitusketjujen pariin.

kuljetukset | logistiikan ICT | tavarankäsittely

Opintojen sisältö

Logistiikkainsinöörin koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Koulutus koostuu ydinosaamisen sekä täydentävän osaamisen opinnoista. Lisäksi täydennät ammattitaitoasi vapaasti valittavilla opinnoilla.

Ydinosaamisen opinnot (190 op) sisältävät insinöörin matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja sekä liiketalouden perusteet. Saat vahvat tiedot logistiseen ajatteluun käsittäen myös yleiset työelämävalmiudet, johtamistaidot ja yrittäjyysosaamisen sekä kieliopinnot.

Täydentävän osaaminen opinnoissa (50 op) hankit erityisosaamista logistiikan hallinnan, liiketoiminnan johtamisen ja kansainvälisten kuljetusten alalta.

Vapaasti valittavissa opinnoissa (15 op) täydennät logistista osaamistasi Venäjän kuljetusten ja logistiikan, digitalisaation tai yrittäjyyden ja innovaatioiden alalta.

Koulutuksen vahvuutena on kattava tarjonta kansainvälisen logistiikan sekä logistiikan IT-ratkaisuihin liittyviä opintoja. Lisäksi opetuksessa hyödynnetään koulutuksen erityisosaamista Venäjän logistiikassa. Opintojasi voit laajentaa erikoistumalla Venäjän kauppaan tai valitsemalla opintoja tietotekniikan, merenkulun ja liiketoiminnan logistiikan koulutuksista.

Keskeinen osa koulutusta ovat laajat, osittain ammattiaineisiin integroidut kieliopinnot, case-tehtävät ja ryhmätyöt.

Suuntaavat opinnot

Opintojesi kolmantena lukuvuonna aloitat suuntaavat opintosi. Koulutus tarjoaa kaksi eri painotusta, joista toisessa täydentävät opinnot suoritetaan englannin kielellä yhdessä ulkomaalaisten kaksoistutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Englanninkielisessä opintokokonaisuudessa painopisteenä on prosessien hallinta (Business Process Management).

Suomenkieliset opinnot painottuvat logistiikan hallinnan, logistiikan ICT:n sekä liiketoiminnan johtamisen opintokokonaisuuksiin.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Kotkan kampus 360°

Uramahdollisuudet

Logistiikan asiantuntijoita tarvitaan kaikissa keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Alan tyypillisimpiä työnantajia ovat logistiikan palveluyritykset, kuljetus- ja huolintaliikkeet sekä satamaoperaattorit.

Työmahdollisuuksia tarjoavat myös tukkukauppa, vientiteollisuus ja konsulttitoimistot. Koulutus antaa hyvät edellytykset työskentelyyn ulkomaillakin.

Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden edetä nopeastikin esimies- ja johtotasolle sekä hallinnon ja suunnittelun eri tehtäviin.


Logistiikkainsinöörinä voit
sijoittua myös erilaisiin asiakaspalvelun tai hallinnon työtehtäviin logistiikkapalveluyrityksessä. Logistiikan koulutus antaa siis sinulle valmiudet monenlaisiin työtehtäviin, joissa edellytetään logistiikan ja liike-elämän tuntemusta.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • varastoesimies
 • kuljetusesimies
 • huolintaesimies
 • kuljetussuunnittelija
 • satamainsinööri
 • varastopäällikkö
 • logistiikkapäällikkö
 • IT-asiantuntija
 • huolitsija
 • sataman eri työtehtävät
 • projektipäällikkö tietojärjestelmien kehittämisprojekteissa

Logistiikkaa Xamkissa ja tähtäin olympialaisiin!

Lue lisää

Logistiikan amk-insinöörin tutkinnosta hyvä pohja jatko-opiskeluille!

Lue lisää

Olen huomannut, että insinööriys tuo uskottavuutta kuljetusalalla!

Lue lisää

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Juhani Heikkinen
puh. 044 702 8276
juhani.heikkinen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu