Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 28.8.-11.9.2024

Näköalapaikalle kansainvälisten tilaus-toimitusketjujen pariin

Logistiikan asiantuntijoita tarvitaan yrityksissä ja julkisella sektorilla. Valmistuttuasi sinulla on hyvät tiedot kannattavasta liiketoiminnasta, logistiikan riskinhallinnasta sekä turvallisen toimitusketjun suunnittelusta ja ohjaamisesta.

Logistiikan insinööriopinnot suoritettuasi osaat ohjata ja kehittää logistiikan prosesseja, joissa keskitytään materiaalitarpeiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Tunnet erityyppiset kuljetusmuodot, varastonohjauksen, hankinnan, logistiikan ohjaamisen ja johtamisen periaatteet. Osaat huomioida turvallisuuden, riskinhallinnan, laadun ja kannattavuuden merkityksen työssäsi ja asiakkaan tarpeissa.

Osaamistasi ovat logistiikkaprosessien suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Osaat huomioida turvallisuuden, vastuullisuuden ja kansainvälisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset sekä digitalisaation ja uuden teknologian tuomat mahdollisuudet. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot korostuvat logistisessa toimintaverkostossa.

Xamkin koulutuksessa logistiikan teknistä erityisosaamista voit hankkia itsellesi muun muassa älylogistiikan, robotiikan ja automaation aloilta.

Laajasta teknis-kaupallisesta koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia monipuolisesti erilaisissa logistiikan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Logistiikan alalla sinulla on mahdollisuus päästä näköalapaikalle elinkeinoelämään kansainvälisten toimitusverkostojen pariin.

johtaminen | kuljetukset | riskinhallinta | toimitusketjujen turvallisuus | varastointi | vastuullisuus | yritystoiminta | älykäs logistiikka |

Opintojen sisältö

Logistiikkainsinöörin koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä (op).

 • Ydinosaamisen opinnot (140 op) sisältävät insinöörin matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja ja liiketalouden perusteet. Saat vahvat tiedot logistiseen ajatteluun, yleiset työelämävalmiudet, johtamistaidot ja opiskelet myös kieliä. Opintojen loppuvaiheessa teet opinnäytetyön (15 op, sisältyy ydinosaamiseen).
 • Täydentävän osaaminen opinnoissa (55 op) hankit erityisosaamista valintasi mukaan logistiikan hallinnan, liiketoiminnan johtamisen tai esimerkiksi kansainvälisten kuljetusten alalta. 15 op on vapaasti valittavissa. 
 • Harjoittelu (30 op) tukee oppimistasi. Harjoittelu on käytännössä palkkatyö tai yrittäjyyttä logistiikan parissa. 

Koulutuksen vahvuutena on kattava tarjonta kansainvälisen logistiikan ja logistiikan IT-ratkaisujen opintoja. Opintojasi voit laajentaa valitsemalla opintoja mm. tietotekniikan ja logistiikan tradenomien koulutuksista. 

Keskeinen osa koulutusta ovat laajat, osittain ammattiaineisiin perustuvat kieliopinnot ja ryhmätyöt.

Xamk tekee yhteistyötä yritysten kanssa mahdollistaen erilaisia projekteja, yritysvierailuja ja vierailevia luennoitsijoita. Yritysyhteistyö helpottaa opinnäytetyö- ja työharjoittelupaikkojen löytämistä.  

Työelämälähtöisissä projekteissa osaamisesi kasvaa tietojen, taitojen ja asenteiden osalta. Elinkeinoelämään tutustumisen lisäksi yhteistyö tuo sinulle yhteyksiä alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.  

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI) sinulla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja eri opiskelijoiden kanssa.  

Opintojen toteutus

Opintojen alkuvaiheessa kanssasi tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan työkokemuksesi ja elämäntilanteesi. Aikaisemmin suorittamasi opinnot tai osaamisesi voidaan huomioida soveltuvin osin opinnoissasi, kun haet osaamisesi tunnustamista (HOT) oman koulutuksesi opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisessa osaamisessa.  

Opinnoissasi hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. Perinteisen kontaktiopetuksen lisäksi opintoihisi sisältyy muun muassa itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tenttejä, ryhmätyöskentelyä sekä verkko-opintoja. Harjoittelun myötä työelämä on koulutuksessa mukana koko opintojesi ajan. 

Päiväopinnoissa opetus on pääasiassa lähiopetusta Xamkin Kotkan kampuksella. Osa opinnoista on verkkototeutuksina.  

Monimuoto-opinnoissa on lähipetusta Xamkin Kotkan kampuksella  noin 4 – 5  kertaa (pe-la) lukukaudessa. Lisäksi lähitapaamisten välissä on Teams -tapaamisia iltaisin. Osa opinnoista on verkko-opintoja.  

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään kannettavia Windows-tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Syksyllä opiskelu alkaa uudella kampuksella!

Kotkan Kantasatamaan, aivan keskustan tuntumaan valmistuu parhaillaan uusi kampus, jossa uudet ja jatkavat opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2024. Uusi valoisa ja avara kampus tarjoaa moderneja tapoja opettaa ja opiskella, esimerkiksi erilaisia simulaatioympäristöjä ja erilaisia laboratorioita.

Lue lisää uudesta kampuksesta!

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää päiväopintojen sisällöistä

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää monimuoto-opintojen sisällöistä

Valintaperusteet, päiväopinnot

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää päiväopintojen valintaperusteista

Valintaperusteet, monimuoto-opinnot

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää monimuoto-opintojen valintaperusteista

Uramahdollisuudet

Logistiikan insinöörikoulutuksen suoritettuasi voit toimia monenlaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä, joissa tarvitaan liiketoiminnan ja logistiikan tuntemusta. Logistiikkainsinöörit työllistyvät tyypillisesti toimitusketjun eri osa-alueiden asiantuntijoiksi ja esimiehiksi.

Koulutuksessa saat hyvät valmiudet suunnittelun, kehittämisen, ohjaamisen ja johtamisen eri tehtäviin. Voit sijoittua myös laadunhallinnan, asiakaspalvelun tai hallinnon työtehtäviin yrityksissä, kuntien ja valtion palveluksessa. Voit toimia myös oston ja myynnin eri tehtävissä.

Työnantajia ovat teollisuus, kuljetusliikkeet, satamaoperaattorit ja logistiikan palveluyritykset. Ura voi löytyä myös tukkukaupasta tai konsulttitoimistosta.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat muun muassa

 • ajojärjestelijä
 • hankintapäällikkö
 • kuljetuspäällikkö
 • kuljetussuunnittelija
 • logistiikkapäällikkö
 • myyntipäällikkö
 • ostaja
 • terminaalipäällikkö
 • tuotannonsuunnittelija
 • varastoesimies.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Logistiikkaa Xamkissa ja tähtäin olympialaisiin!

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Esimiehenä oleminen on mukavaa!

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Ajatuksia vaihtoon lähtemisestä

Lue lisää opiskelijan tarinaa

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Lassi Leppänen
puh. 044 702 8462
lassi.leppanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610