Päiväopiskelu

 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4,5 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • kysy lisää: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • seuraava hakuaika ei tiedossa
 • kysy lisää: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

 

Vesiliikenteen perämiehet palkka

Kapteeniksi kansainvälisille väylille

Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja haasteellisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle

Merikapteeni (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on perusvalmiudet aluksen ohjaamiseen sekä käsittely- ja hallintamenetelmiin, ja osaamisen perustana ovat laitteistojen, lastioperaatioiden sekä navigoinnin ja meteorologian hallinta.

Koulutuksen ydintä ovat laiva- ja merikuljetustekniikka, kapteenitason merimies- ja johtamistaidot sekä turvallisuus- ja hätätilannevalmiudet. Työharjoittelut on mahdollista suorittaa kansainvälisten väylien kauppalaivoilla.

Kieli- ja navigaatiotaidot sekä meriradioliikenne ovat olennainen osa merikapteenin työkalupakkia: alusten purkaminen ja lastaaminen sekä kansainvälinen kanssakäyminen satamissa ovat alan arkipäivää.

Xamkin merikapteenin koulutus tunnetaan säiliöalustoimintojen, meriympäristösuojelun sekä alusten käyttötekniikan asiantuntijana. Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun ja kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut koko maata palveleva yksikkö.

Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt opinnot ammattikorkeakoulussa ja ohjattu laivaharjoittelu.

Pääset toteuttamaan ja harjoittelemaan perusasioita koululaivalla, simulaattoriympäristössä ja harjoittelujaksoilla kauppa-aluksilla. Opetusta saat Kotkan kampuksella ja simulaattorikeskuksella, joka sijaitsee yhteistyökumppanimme tiloissa Kotkan Katariinassa. Opinnot sisältävät useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Ensimmäinen niistä on heti ensimmäisen vuoden keväällä. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää.

komentosiltatyöskentely | merikuljetustekniikka | päällystötehtävät | vahtiperämies | yliperämies

Opintojen sisältö

Merikapteenin koulutus jakautuu Support-, Operational- ja Management-tasoihin.

 • Support-tasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön miehistötehtävissä.
 • Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä.
 • Management-taso antaa teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä.

Vahtimiehen pätevyyden harjoitteluineen suoritat ensimmäisenä lukuvuotena. Tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus saada ensimmäinen pätevyyskirja, jolla voit vastaanottaa ensimmäiset työt laivalla puolimatruusina. Vahtiperämiehen opinnot ja osa ohjatusta harjoittelusta suoritetaan kolmannen vuoden loppuun mennessä ja loput ylimmän tason opinnoista ja harjoittelusta seuraavan 1,5 vuoden aikana.

Halutessasi voit täydentää koulutustasi tekniikan ja merenkulun muilla opinnoilla ja suorittamalla osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Viimeistään tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollista saada vahtiperämiehen pätevyyskirja, jolloin voit toimia ensimmäisissä päällystötehtävissä laivoilla. Myöhemmin laivalla työskenneltyäsi sinulla on mahdollisuus saada yliperämiehen ja merikapteenin pätevyyskirjat. 

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelu on tarkoitettu jo vahtiperämiehen tutkinnon suorittaneille ja pätevyyskirjan omaaville, jotka haluavat suorittaa merikapteenin tutkinnon. Monimuoto-opinnot voit suorittaa oman työn ohessa.

Monimuoto-opinnoissa lähijaksoja on noin viiden viikon välein, viikko kerrallaan, Xamkin Kotkan kampuksella. Lähijaksoilla varmistetaan, että suoriudut opintojaksoista, jotka opiskellaan pääasiassa etäviikkojen aikana itsenäisesti tai ryhmätyöskentelynä. Opetuksessa hyödynnetään tehokkaasti verkko-oppimisympäristöjä. Joillakin opintojaksoilla on läsnäolovelvoitteita, jotka kannattaa huomioida omia suunnitelmia tehtäessä.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Merikapteeneilla monipuoliset työurat

Xamkin merikapteenin koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen vaatimukset ja antaa valmiudet alusten johtotehtäviin perämiehenä ja päällikkönä maailman meriliikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä. Voit työllistyä eri alustyyppeihin, kuten erilaisiin rahti- tai matkustaja-aluksiin.

Merimiehen valttina on kielitaito. Monipuolisia työuria tarjoavat laivapalvelun lisäksi merenkulun maaorganisaatiot, kuten hallinto-organisaatiot, varustamot, satamaoperaattorit ja telakat. Merenkulkijoita tarvitaan myös alan koulutustehtävissä.

Meriala on tulevaisuutta! Lue lisää.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • kapteeni
 • perämies
 • päällikkö
 • yliperämies

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Oikeasti merelle ja kohti uusia satamia

Lue lisää opiskelijan tarinaa.
Miesopiskelijan kasvokuva.

Harjoittelut kauppa-aluksilla, simulaattoreissa ja koululaivalla.

Lue lisää opiskelijan tarinaa.

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Vuoden 2020 opiskelijapalautteen mukaan Xamkissa on Suomen parasta opintojen ohjausta.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Joni Hietakangas
puh. 044 702 8777
joni.hietakangas@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610