Päiväopiskelu

 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4,5 vuotta (erillishaku 2-4,5 v)
 • seuraavat hakuajat:
  • erillishaku 20.9.-1.10.2021
   • aloituspaikat 15
   • pohjakoulutusvaatimus: vahtiperämies
  • yhteishaku 16.-30.3.2022
   • aloituspaikat 30
   • AMK-hakukelpoisuus

Vesiliikenteen perämiehet palkka

Kapteeniksi kansainvälisille väylille

Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja haasteellisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle

Merikapteeni (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on perusvalmiudet aluksen ohjaamiseen sekä käsittely- ja hallintamenetelmiin, ja osaamisen perustana ovat laitteistojen, lastioperaatioiden sekä navigoinnin ja meteorologian hallinta.

Koulutuksen ydintä ovat laiva- ja merikuljetustekniikka, kapteenitason merimies- ja johtamistaidot sekä turvallisuus- ja hätätilannevalmiudet.

Kieli- ja navigaatiotaidot sekä meriradioliikenne ovat olennainen osa merikapteenin työkalupakkia: alusten purkaminen ja lastaaminen sekä kansainvälinen kanssakäyminen satamissa ovat alan arkipäivää.

Xamkin merikapteenin koulutus tunnetaan säiliöalustoimintojen, meriympäristösuojelun sekä alusten käyttötekniikan asiantuntijana. Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun ja kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut koko maata palveleva yksikkö.

Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt opinnot ammattikorkeakoulussa ja ohjattu laivaharjoittelu.

Pääset toteuttamaan ja harjoittelemaan perusasioita koululaivalla, simulaattoriympäristössä ja harjoittelujaksoilla kauppa-aluksilla. Opetusta saat Kotkan kampuksella ja simulaattorikeskuksella, joka sijaitsee yhteistyökumppanimme tiloissa Kotkan Katariinassa. Opinnot sisältävät useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Ensimmäinen niistä on heti ensimmäisen vuoden keväällä. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää.

komentosiltatyöskentely | merikuljetustekniikka | päällystötehtävät | vahtiperämies | yliperämies

Erillishaku 20.9.-1.10.2021

Laajenna vahtiperämiehen tutkintosi merikapteeni (AMK) -tutkinnoksi. Opinnot voit suorittaa jopa kahdessa vuodessa. 

Xamkissa alkaa tammikuussa 2022 uudenlainen toteutus merikapteeni (AMK) -tutkinnon suorittamiseksi.

Vahtiperämiehestä merikapteeniksi -opinnot on tarkoitettu jo vahtiperämiehen tutkinnon suorittaneille ja henkilöille, joilla on pätevyyskirja ja jotka haluavat suorittaa merikapteeni (AMK) -tutkinnon.

Opintojesi suorittamisen voit sovittaa oman elämäntilanteesi mukaan. Opintoja on mahdollisuus nopeuttaa tai tehdä hitaammalla tahdilla suorittamalla opintojaksoja lukujärjestyksen puitteissa. 

Päiväopiskeluna suoritettavat opinnot ovat pääsääntöisesti Xamkin Kotkan kampuksella. Opetusta voidaan järjestää myös verkko-opintoina, erillisissä simulaattorioppimisympäristöissä tai muiden koulutusorganisaatioiden, korkeakoulujen tai yritysten tiloissa. Päiväopintoihin sisältyy opintojaksoja, joissa on läsnäolovelvoite, osallistumista edellyttäviä alus- tai yritysvierailuja sekä yksilöharjoitus- tai ryhmätehtäviä.

Koulutus on mahdollista suorittaa oman työn ohella, jos työnantaja mahdollistaa joustavan opintojaksoille osallistumiseen. Työn ohessa opiskelua varten kanssasi laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Yleensä työn ohessa opiskelu edellyttää opintojen jakamista useammalle kuin kahdelle vuodelle, opintojaksojen aikataulutuksista johtuen.

HAE OPINTOPOLUSSA 20.9.-1.10.2021

Opintojen sisältö

Merikapteenin koulutus jakautuu perus-, Operational- ja Management-tasoihin.

 • Perustasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön miehistötehtävissä.
 • Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä.
 • Management-taso antaa teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä.

Vahtimiehen pätevyyden harjoitteluineen suoritat ensimmäisenä lukuvuotena. Tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus saada ensimmäinen pätevyyskirja, jolla voit vastaanottaa ensimmäiset työt laivalla puolimatruusina. Vahtiperämiehen opinnot ja osa ohjatusta harjoittelusta suoritetaan kolmannen vuoden loppuun mennessä ja loput ylimmän tason opinnoista ja harjoittelusta seuraavan 1,5 vuoden aikana.

Halutessasi voit täydentää koulutustasi tekniikan ja merenkulun muilla opinnoilla ja suorittamalla osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Viimeistään tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollista saada vahtiperämiehen pätevyyskirja, jolloin voit toimia ensimmäisissä päällystötehtävissä laivoilla. Myöhemmin laivalla työskenneltyäsi sinulla on mahdollisuus saada yliperämiehen ja merikapteenin pätevyyskirjat. 

Erillishaku 20.9.-1.10.2021

Merikapteeni-opintojen rakenne, kun sinulla on vahtiperämiehen tutkinto ja pätevyyskirja:

 • perusopinnot 42 op
 • ammattiopinnot 47,5 op
 • hyväksiluetut ammattiopinnot vahtiperämiehen tutkinnon perusteella 50,5 op
 • simulaattoriopetus 2 op
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • hyväksiluettava ohjattu harjoittelu 108 op
 • opinnäytetyö 15 op
 • yhteensä 270 op

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opinto-oppaasta

Opiskelijan hyvinvointi

Xamkissa tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia monin eri tavoin ja palveluin.

Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Merikapteeneilla monipuoliset työurat

Xamkin merikapteenin koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen vaatimukset ja antaa valmiudet alusten johtotehtäviin perämiehenä ja päällikkönä maailman meriliikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä. Voit työllistyä eri alustyyppeihin, kuten erilaisiin rahti- tai matkustaja-aluksiin.

Merimiehen valttina on kielitaito. Monipuolisia työuria tarjoavat laivapalvelun lisäksi merenkulun maaorganisaatiot, kuten hallinto-organisaatiot, varustamot, satamaoperaattorit ja telakat. Merenkulkijoita tarvitaan myös alan koulutustehtävissä.

Meriala on tulevaisuutta! Lue lisää.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • kapteeni
 • perämies
 • päällikkö
 • yliperämies

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Oikeasti merelle ja kohti uusia satamia

Lue lisää opiskelijan tarinaa.
Miesopiskelijan kasvokuva.

Harjoittelut kauppa-aluksilla, simulaattoreissa ja koululaivalla.

Lue lisää opiskelijan tarinaa.

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Vuoden 2020 opiskelijapalautteen mukaan Xamkissa on Suomen parasta opintojen ohjausta.

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Joni Hietakangas
puh. 044 702 8777
joni.hietakangas@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610