Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4,5 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikat 15
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

 

Kapteeniksi kansainvälisille väylille

Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja haasteellisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle

Merikapteeni (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on perusvalmiudet aluksen ohjaamisesta sekä käsittely- ja hallintamenetelmistä, joiden perustana ovat laitteistojen, lastioperaatioiden sekä navigoinnin ja meteorologian hallinta.

Koulutuksen ydintä ovat laiva- ja merikuljetustekniikka, kapteenitason merimies- ja johtamistaidot sekä turvallisuus- ja hätätilannevalmiudet.

Kieli- ja navigaatiotaidot sekä meriradioliikenne ovat olennainen osa merikapteenin työkalupakkia: alusten purkaminen ja lastaaminen sekä kansainvälinen kanssakäyminen satamissa ovat alan arkipäivää.

Xamkin merikapteenin koulutus tunnetaan säiliöalustoimintojen, meriympäristösuojelun sekä alusten käyttötekniikan asiantuntijana. Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun ja kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut koko valtakuntaa palveleva yksikkö.

Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt opinnot ammattikorkeakoulussa sekä hyväksytty laivaharjoittelu.

Opetus toteutetaan kansainvälisessä toimintaympäristössä, osittain yhteistyössä alueen ja alan tutkimus- ja kehitysyhteisöjen, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. Osa opetuksesta toteutetaan Kotka Maritime Centren simulaattoreilla.

komentosiltatyöskentely | merikuljetustekniikka | päällystötehtävät | vahtiperämies | yliperämies

Harjoitteluista käytännön taitoja

Opetus ja työharjoittelut kauppalaivoilla toteutetaan käytännön tehtävissä yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Työharjoittelut kauppalaivoilla on mahdollisuus suorittaa kansainvälisillä väylillä.

Oppimisympäristöinä hyödynnetään:

 • modernia simulaattorikeskusta
 • koulualus Katarinaa sekä
 • erilaisia yhteistyöprojekteja.

Kielitaito on kaiken a ja o

Olennainen osa merikapteenin työtä ovat hyvät kieli- sekä kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään.

Merikapteenin hyvää kielitaitoa, erityisesti englanninkielen taitoa, edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja meriradioliikenteen hoitaminen.

Vahtimiehen pätevyyden harjoitteluineen suoritat ensimmäisenä lukuvuotena. Vahtiperämiehen tutkintoon liittyvät opinnot ja osa ohjatusta harjoittelusta suoritetaan kolmannen vuoden loppuun mennessä ja loput opinnoista seuraavan 1,5 vuoden aikana.

Koulutus jakautuu kolmeen eri tasoon:

 • yleisiin opintoihin
 • operational -tason täydentäviin opintoihin
 • management -tason opintoihin.

Management-tason suoritettuasi sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä.

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelu on tarkoitettu jo vahtiperämiehen tutkinnon suorittaneille ja pätevyyskirjan omaaville, jotka haluavat suorittaa merikapteenin tutkinnon. Monimuoto-opinnot voit suorittaa oman työn ohessa.

Opetus koostuu pääasiassa etäopiskelusta ja lähiopetuksesta. Lähijaksoja on noin viiden viikon välein viikko kerrallaan Xamkin Kotkan kampuksella. Lähijaksoilla annetaan ”eväät” suoriutua kursseista, jotka pääasiassa suoritetaan etäviikkojen aikana itsenäisesti tai ryhmätyöskentelynä.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Merikapteeneilla monipuoliset työurat

Merikapteeni (AMK)  -tutkinto täyttää kansainvälisen STCW -sopimuksen vaatimukset ja tutkinnon suoritettuasi voit toimia aluksilla pätevyyskirjan tason mukaan perämiehenä tai päällikkönä rajoittamattomassa liikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä.

Voit työllistyä eri alustyyppeihin, kuten erilaisiin rahti- tai matkustaja-aluksiin. Monipuolisia työuria tarjoavat laivapalvelun lisäksi merenkulun maaorganisaatiot, esimerkkeinä hallinto, varustamot, satamaoperaattorit ja telakat. Merenkulkijoita tarvitaan myös alan koulutustehtävissä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • kapteeni
 • päällikkö
 • yliperämies
 • perämies

Oikeasti merelle ja kohti uusia satamia

Lue lisää

Töihin maailman merille

Lue lisää

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Opiskelijapalveluneuvoja Päivi Martin
puh. 044 702 8442
paivi.martin@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu