Päiväopiskelu

 • opiskelupaikka: Kotka
 • opintojen kesto: 4,5 vuotta
 • seuraavat hakuajat:
  • erillishaku 19.-30.9.2022, aloituspaikat 15
  • yhteishaku 15.-30.3.2023, aloituspaikat 25
 • tutkintonimike: merikapteeni (AMK), merenkulku

Kapteeniksi kansainvälisille väylille

Kouluttaudu nykyaikaisen aluksen toimintaympäristön hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen.

Xamkin merikapteenikoulutuksen vahvuuksia ovat johtamiseen ja meriturvallisuuteen liittyvä asiantuntijaosaaminen sekä laadukkaat oppimisympäristöt. Muita koulutuksen ja tutkimuksen erikoisosaamisalojamme ovat säiliöalustoiminnot sekä meriympäristönsuojelu. Koulutuksemme on Traficomin auditoima ja se toteutetaan kansainvälisten sopimusten vaatimusten sekä ohjeiden mukaisesti. 

Olennainen osa merikapteenin työtä ovat hyvät kieli- ja kommunikointitaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä on alan arkipäivää. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja meriradioliikenteen hoitaminen. 

Merikapteeni (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit toimia aluksilla pätevyyskirjan tason mukaan perämiehenä, yliperämiehenä tai päällikkönä rajoittamattomassa liikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä.

komentosiltatyöskentely | merikuljetustekniikka | päällystötehtävät | vahtiperämies | yliperämies

Laajenna vahtiperämiehen koulutuksesi merikapteeni (AMK) -tutkinnoksi.

Vahtiperämiehestä Merikapteeniksi –koulutus on tarkoitettu jo vahtiperämiehen koulutuksen suorittaneille ja henkilöille, joilla on pätevyyskirja ja jotka haluavat suorittaa merikapteenin tutkinnon.

Monipuolisten opintojemme avulla saat tiedot ja taidot toimia merenkulun päällystö- sekä asiantuntijatehtävissä. Päiväopintoina suoritettava koulutus kestää kaksi vuotta. 

Koulutus on mahdollista suorittaa oman työn ohella, jos työantaja mahdollistaa joustavan opintojaksoille osallistumiseen. Työn ohessa opiskelua varten kanssasi laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa suunnittelet vuosittaiset opintokokonaisuuksien suorittamiset. Yleensä tämä edellyttää opintojen jakamista useammalle kuin kahdelle vuodelle, sillä opintojaksojen opetuksen aikatauluun tai tehtäviin et voi vaikuttaa. On suositeltavaa hakea esimerkiksi opintovapaata opintojen suorittamisen ajaksi. 

Merikapteeni-opintojen rakenne (yhteensä 270 opintopistettä), kun sinulla on vahtiperämiehen koulutus ja pätevyyskirja: 

 • perusopinnot 42 op 
 • ammattiopinnot 47,5 op  
 • hyväksiluettavat ammattiopinnot vahtiperämiehen tutkinnon perusteella 50,5 op 
 • simulaattoriopetus 2 op 
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op  
 • hyväksiluettava ohjattu harjoittelu 108 op  
 • opinnäytetyö 15 op

Erillishaku 19.-30.9.2022.

www.opintopolku.fi

Opintojen sisältö

Merikapteenin koulutus jakautuu kolmeen vaiheeseen:

 • perusopinnot
 • operational-tason täydentävät opinnot
 • management-tason opinnot. 

Management-tason suoritettuasi sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä. 

Halutessasi voit täydentää koulutustasi tekniikan ja merenkulun muilla opinnoilla ja suorittamalla osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Opintojen toteutus

Opinnot ovat päiväopintoja, joten opetusta järjestetään ryhmäkohtaisen lukujärjestyksen mukaisesti koko lukuvuoden ajan. Pääsääntöisesti opetus toteutetaan Xamkin Kotkan kampuksella, mutta opetusta voidaan järjestää myös verkko-opintoina, erillisissä simulaattorioppimisympäristöissä tai muiden koulutusorganisaatioiden, korkeakoulujen tai yritysten tiloissa. Oppimisympäristönä toimii myös mahdollinen oma työpaikka eli laiva, jossa työskentelet. Joitakin opintojaksoja suoritetaan myös oppilaitoksen järjestämissä laivaympäristöissä. 

Opetuksessamme hyödynnetään tehokkaasti etäopetusta ja verkkoympäristöjä. Päiväopintoihin kuitenkin kuuluu opintojaksoja, joissa on läsnäolovelvoite, osallistumista edellyttäviä alus- tai yritysvierailuja sekä yksilöharjoitus- tai ryhmätehtäviä, jotka tulee huomioida omaa suunnitelmaa tehtäessä.  

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opinto-oppaasta

Opiskelijan hyvinvointi

Xamkissa tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia monin eri tavoin ja palveluin.

Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Merikapteeneilla monipuoliset työurat

Xamkin merikapteenin koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset ja antaa valmiudet alusten johtotehtäviin yliperämiehenä ja päällikkönä maailmanlaajuisessa meriliikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset, hyväksytyt opinnot korkeakoulussa ja ohjattu laivaharjoittelu. Lue lisää kansipäällystön pätevyyksistä Traficomin sivuilta.

Monipuolisia työuria tarjoavat laivapalvelun lisäksi merenkulun eri organisaatiot, kuten hallinto-organisaatiot, varustamot, satamaoperaattorit ja telakat. 

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • kapteeni
 • perämies
 • päällikkö
 • yliperämies

Meriala on tulevaisuutta! Lue lisää.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Oikeasti merelle ja kohti uusia satamia

Lue lisää opiskelijan tarinaa.
Miesopiskelijan kasvokuva.

Harjoittelut kauppa-aluksilla, simulaattoreissa ja koululaivalla.

Lue lisää opiskelijan tarinaa.

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Joni Hietakangas
puh. 044 702 8777
joni.hietakangas@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610