Muotoilu ja restaurointi

Muotoilijan (AMK) työn tavoitteena on tuottaa tarkoituksenmukaisempia palveluja ja tuotteita sekä parantaa ympäristön toimivuutta ja viihtyisyyttä.

Artenomi (AMK) on kulttuuriomaisuuden suojelun ja säilyttämisen asiantuntija.

Tutkintonimikkeet

Artenomi (AMK)
Muotoilija (AMK)

Artenomi (ylempi AMK)
Muotoilija (ylempi AMK)

Tunne huominen

Oletko hankkimassa ensimmäistä korkeakoulututkintoa?
Tavoitteletko ylempää korkeakoulututkintoa?
Haluatko täydentää osaamistasi avoimessa AMK:ssa?
Haluatko lukea muiden kokemuksia opiskelusta?

Opiskele muotoilijaksi tai artenomiksi

Muotoilun ja restauroinnin AMK-koulutukset antavat hyvät valmiudet toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Xamkissa alan AMK-koulutuksia on seitsemän.

Voit valmistua muotoilijaksi graafisen muotoilun, palvelumuotoilun, ekologisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin tai esiintymisasun ja digitaalisen puvustuksen koulutuksista. Englanninkielinen Game Design antaa sinulle etumatkaa kansainväliselle peliuralle.

Alan ammattitaitoa on oivaltava kyky tarkastella tuotteita, niiden käyttäjiä ja käyttöympäristöjä. Työ edellyttää luovuutta, visuaalista ja teknistä hahmotuskykyä sekä pitkäjännitteistä työskentelyä.

Restauroinnin artenomi (AMK) koulutus on Suomessa harvinainen.

Artenomin koulutuksessa keskitytään kulttuuriperinnön eli erilaisten esineiden, huonekalujen ja sisätilojen, säilyttämiseen huomioimalla sekä historia että kohteen ominaispiirteet.

Perinteisten työskentelytekniikoiden opettelu on olennainen osa opintoja. Lisäksi opetellaan dokumentointia, joka on tärkeä osa restaurointiprosessia.

4 syytä opiskella muotoilua tai restaurointia

Kurkista koulutuksiin

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.
Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Muotoilun ja restauroinnin AMK-koulutukset

Näin meillä opiskellaan muotoilua ja restaurointia

Syvennä oppimaasi ylemmällä korkeakoulututkinnolla

Nouse maisteritasolle ja etene urallasi. Muotoilija (ylempi AMK) ja artenomi (ylempi AMK) -tutkinto opiskellaan Xamkin Master Schoolissa. Se on yhteisö, jossa syvennät osaamistasi ja laajennat verkostoasi.

YAMK-opintoina voit opiskella palvelumuotoilua, kulttuurihyvinvointia sekä kestävää rakentamista ja muotoilua. Voit myös opiskella dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämistä, joka on monialainen YAMK-koulutus.

YAMK-opinnoissa hankit monipuolisen muotoilun tai restaurointiala asiantuntijuuden, jota tarvitaan alan johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Käytännönläheisissä ja työelämään kytkeytyvissä opinnoissa verkostoidut eri alojen ammattilaisten kanssa.

Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. Monelle ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. Koulutuksessa saat eväitä myös yrittäjäksi ryhtymiseen.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-opinnot ovat monialaisia ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 300.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Muotoilun ja restauroinnin YAMK-koulutukset

Opiskele alaa Xamk Pulsessa

Voit opiskella muotoilua ja restaurointia myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. Polkuopintojen kautta voit opiskella tutkintoon asti, mutta alaa voi opiskella myös yksittäisten opintojaksojen verran.

Xamk Pulse avoin AMK tarjoaa myös isompia kokonaisuuksia, joiden avulla voit täydentää tai syventää osaamistasi. Suurin osa opinnoista on verkossa, joten voit opiskella missä ja milloin itse haluat, myös työn ohella.

Kokemuksia opiskelusta Xamkissa

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

  • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

  • 044 702 8891 
  • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

  • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: