Esiintymisasu ja digitaalinen puvustus

Muotoilija (AMK)

Kiinnostaako työskentely puvustuksen parissa tv- tai elokuva-alalla? Haaveiletko teatterin tai oopperan pukujen luomisesta? Tai ehkä olet kiinnostunut digitaalisista puvuista virtuaalisissa maailmoissa?

Koulutuksessa perehdytään perinteisen fyysisen vaatteen suunnitteluun ja toteutukseen sekä uusiin digitaalisen pukusuunnittelun mahdollisuuksiin.

Hae syksyn 2024 yhteishaussa!

Syksyn yhteishaku on 28.8.-11.9.2024.

Päiväopiskelu

Kouvola

Aloituspaikat: 21 Opintojen kesto: 4 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Muotoilija (AMK)

Esiintymisasut ovat osa kuvallista tarinankerrontaa

Valmistuttuasi esiintymisasun ja digitaalisen puvustuksen koulutuksesta osaat teatterin, elokuva- ja tv-tuotantojen kulun ja sinulla on valmiudet työskennellä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä tuotannoissa. Hallitset pukusuunnittelun perusteet ja osaat esiintymisasujen erityiset rakenteet ja tekniikat.

Opinnoissa syvennyt hahmojen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja toteutukseen, perehdyt pukujen ja esittävien taiteiden historiaan sekä osaat uusien digitaalisten ohjelmistojen käytön pukusuunnittelussa.

Ymmärrät työnteon prosessina ideasta valmiiseen tuotokseen. Tuo tuotos voi olla yksittäinen esiintymisasu tai laajempi teatteriesitys, tanssiteos, musiikkivideo, mainos, tv-ohjelma, elokuva tai digitaalinen puku. Osaat työskennellä osana luovaa moniammattilaista tiimiä.

Esiintymisasu ja digitaalinen puvustus -koulutus on ainoa AMK-tutkinto Suomessa, joka erikoistuu pukusuunnitteluun ja harvoja maailmassa, jossa opetetaan digitaalisten pukujen suunnittelua ja valmistusta. Meillä opiskellessa olet siis kärkijoukossa oppimassa alan uusia sovelluksia ja työprosesseja.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Opi teatterin, elokuva- ja tv-tuotantojen kulku ja saa valmiudet työskennellä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä tuotannoissa.

 • esiintymisasusuunnittelu
 • digitaalinen vaate
 • virtuaalinen vaate
 • digitaalinen puku
 • pukusuunnittelija
 • puvustaja
 • puvustus
 • teatteripuvustus
 • teatteriompelu
 • pelihahmo
 • animaatiohahmo

Koulutuksen keskeiset hyödyt

.

.

Opintojen sisältö

Esiintymisasu ja digitaalinen puvustus -koulutus sisältää kaikille yhteisiä muotoilun perusopintoja, kuten taidehistoriaa, käyttäjäymmärrystä, muotoiluajattelua, valokuvausta ja 2D- ja 3D -suunnitteluohjelmistojen käyttöä. Nämä opinnot antavat sinulle perusteet muotoilun saralla.


Tämän lisäksi opiskelet pukusuunnittelua ja -valmistusta teatteri-, elokuva-, TV-tuotannoissa ja digitaalisissa tuotannoissa. Opit pukujen valmistuksen, koneiden ja laitteiden sekä ohjelmistojen käytön perusteet lähiopetustunneilla ja jatkat harjoittelua itsenäisesti. Opit dokumentoimaan ja analysoimaan oman työprosessisi.

Luento-opetuksen lisäksi opiskelijoilla on käytössä puvustuksen pajatilat, jotka mahdollistavat niin ompelun kuin kankaan pintakäsittelyn ja kuvioinnin.

Kampuksella on myös erilliset kovien materiaalien pajatilat, jotka laajentavat myös pukusuunnittelua opiskelevien mahdollisuuksia vaihtoehtoisien materiaalien käytössä (esim. 3D-tulostus ja laserleikkaus).

Puvustuksen opiskelijat tekevät yhteistyötä myös pelisuunnittelijoiden kanssa, mikä mahdollistaa monipuolisten digitaalisten ohjelmistojen käytön.

Opinnot sisältävät erilaisia laajempia oppimistehtäviä, ja niissä on useasti mukana erilaisia työelämän yhteistyökumppaneita. Teemme yhteistyötuotantoja Xamkin ulkopuolisten tahojen, kuten Teatterikorkeakoulun, Metropolian ja Emma Gaalan sekä esiintyvien artistien, elokuva- ja TV-tuotantojen kanssa.

Xamkin opiskelijat ovat aiemmin työllistyneet erilaisiin tehtäviin mm. elokuvissa (Tuntematon sotilas), TV- sarjoissa (Valmentaja, Karppi, Rantabaari), teatterien puvustoissa sekä yrittäjinä työskennellen eturivin artistien kanssa. Tutkinto avaa myös jatko-opintomahdollisuuksia esimerkiksi Aalto-yliopistossa.

Alana pukusuunnittelu ja puvustaminen on dynaaminen ja kansainvälinen. Kansainvälisyys on vahvasti osana koulutustamme. Se mahdollistaa laadukkaan, monipuolisen sekä inspiroivan opetuksen ja vaihto-opiskelun.   

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat.

Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta. Harjoittelua koulutuksessa on 30 opintopistettä (op) eli yhteensä noin 21 viikkoa. Opinnäytetyön laajuus on 15 op.

Ydinosaamisen opintojen laajuus on yhteensä 135 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opinnoista:

 • Yhteiset opinnot: Opinto- ja työelämävalmiudet, Digitaidot ja Viestintätaidot
 • Kielet: Ammattienglanti ja Ammattiruotsi sekä Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • Muotoilija: Muotoiluajattelu, Muotoilun studiot sekä Käyttäjä- ja asiakasymmärrys
 • Taiteen soveltaminen: Taiteen ja muotoilun historia, Väri- ja sommittelu sekä Muodonanto
 • Visualisointi: Valokuvaus ja kuvankäsittely, Graafisen suunnittelun ohjelmat sekä 2D- ja 3D -ohjelmat
 • Luova talous: Tulevaisuuden ennakointi, Muotoiluyrittäjyys ja muotoilijabrändi
 • Harjoittelu: perusharjoittelu, syventävä harjoittelu
 • Opinnäytetyö

Täydentävän osaamisen opintojen laajuus on 105 opintopistettä, ja sen opintojaksoja ovat

 • Ammatin tekninen perusosaaminen 15 op
  • Vaatteen ammattitekniikka
  • Materiaalioppi
  • Kaavoituksen perusteet
 • Johdatus pukusuunnitteluun 15 op
  • Pukuhistoria
  • Ammatinkuva ja prosessi
  • Audiovisuaaliset ja digitaaliset tuotannot
 • Digitaalinen pukusuunnittelu 15 op
  • Digitaalisten hahmojen pukusuunnittelu
  • Digitaalinen vaatemallinnus
  • Digitaalisen puvun mahdollisuudet
 • TKI tutkimus, kehitys ja innovaatio 15 op
  • Esittävien taiteiden pukusuunnittelu
  • Projekti ja tutkielma
 • Pukusuunnittelun erikoistekniikat 15 op
  • Historiallinen- ja fantasiapuku
  • Patinointi ja pinta
  • Vaatteen erikois- ja tukirakenteet

Lue opiskelijatarinoita

Esiintymisasu ja digitaalinen puvustus -koulutus opiskellaan päiväopintoina. 

Koulutuksen toteutus

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Opiskelu vaatii välillä runsaasti omaa itsenäistä työskentelyä pajatiloissa iltaisin ja viikonloppuisin.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi muotoilijaksi voit työskennellä moninaisissa tehtävissä puvustuksen alalla, kuten puku- tai esiintymisasusuunnittelijana, puvustajana, puvustonhoitajana tai puvuston ompelijana. Voit puvustaa teatteriesityksiä, televisio-ohjelmia, elokuvia, suunnitella esiintymisasuja artisteille tai tuottaa digitaalisia pukuja eri virtuaalialustoille.

Koulutus antaa valmiudet toimia myös ohjaus- ja opetustehtävissä. Itsenäisenä yrittäjänä toimiminen on yksi hyvä vaihtoehto. Oman yrityksen perustaminen jo opiskeluaikana on mahdollista ja sitä tuetaan Xamkissa laajoin yrittäjäopinnoin.

Tulevaisuuden innovaatiot liittyvät kiertotalouteen, materiaalituotantoon ja digitaalisuuteen. Puvustuksen ammattilaisen tärkein tehtävä on pysyä ajan tasalla kehityksessä.

Onko sinun unelma-ammattisi

 • Puvustaja
 • Pukusuunnittelija
 • Teatteripukuompelija
 • Digitaalisten pukujen suunnittelija
 • Digitaalisten pukujen valmistaja
 • Pukija

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358503254831
Sähköposti
Maarit.Kalmakurki@xamk.fi
Yksikkö
Kulttuurin koulutusyksikkö
Maarit Kalmakurki
Lehtori
+358503254831
Maarit.Kalmakurki@xamk.fi
Puhelin
+358504708467
Sähköposti
Iida.Silvennoinen@xamk.fi
Yksikkö
Kulttuurin koulutusyksikkö
Iida Silvennoinen
Tuntiopettaja
+358504708467
Iida.Silvennoinen@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: