Kouluttaudu merikapteeniksi tai tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi insinööriksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen. Tai kiinnostaako liiketoiminta ja logistiikka vaikkapa kuljetusliikkeissä ja satamaoperaatioiden parissa?

Merenkulun ammattinimikkeitä: kapteeni, konemestari, konepäällikkö, perämies, päällikkö, sähkömestari, ylikonemestari, yliperämies

Logistiikan ammattinimikkeitä: ajojärjestelijä, hankintapäällikkö, huolitsija, kuljetussuunnittelija, ostaja, terminaalipäällikkö, varastoesimies

 

Töihin maailman meriliikenteeseen

Merenkulussa korostuvat ihmisten, aluksen ja ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen.

Nykyaikaiset alukset vaativat työntekijöiltä huipputeknologian ymmärtämistä ja osaamista. Merenkulussa tarvitaan mös hyvää kielitaitoa sekä kykyä sopeutua erityisoloihin. Ammatilliset pätevyys- ja terveysvaatimukset on määritelty tarkasti kansainvälisin sopimuksin ja kansallisella lainsäädännöllä.

Xamkin merenkulun koulutuksista valmistuu insinöörejä ja merikapteeneja. Insinööriksi voi opiskella laivatekniikan tai sähkövoimatekniikaan koulutuksissa. Lisäksi Xamkissa voi opiskella merenkulun johtamisen ylemmän AMK-tutkinnon. Merenkulkua opiskellaan Xamkin Kotkan kampuksella.

Merikapteeni (AMK) opiskelee muun muassa johtamista, aluksen ohjausta, laivatekniikkaa ja merimiestaitoa. Merikapteenitutkinnon suorittaneet voivat toimia aluksilla pätevyyskirjan tason mukaan perämiehenä tai päällikkönä rajoittamattomassa liikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä.Merikapteenin työ sopii sellaiselle, joka on kiinnostunut kansainvälisestä urasta ja ei pelkää olla pitkää aikaa poissa kotoa, mutta työskennellä voi myös maaorganisaatioissa.

Laivatekniikan insinööri (AMK) opiskelee esimerkiksi laivatekniikkaa, huolto- ja kunnossapitoa sekä merimiestaitoja. Kiinnostus tekniikkaan ja koneisiin on hyvä pohja merenkulun insinööriopinnoille.

Sähkövoimatekniikan insinööri (AMK) koulutuksessa opiskellaan laivakoneistojen, -järjestelmien ja -laitteiden toimintaa. Erityisen syvällisesti paneudutaa laivan sähkö- ja automaatiotekniikkaan.

Insinööritutkinnon suorittaneet voivat sijoittua maailman meriliikenteeseen eri alustyyppeille esimerkiki rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja -autolautoille. Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla, tehtäviä on mm. projektipäällikköinä, konetarkastajina sekä teknillisinä johtajina. Maavoimalaitospätevyyden hankkineet voivat sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin. Sähkövoimatekniikan koulutuksesta valmistuneet voivat sijoittua merenkulun sähkömestarin ammattiin laivoille ja myös maihin erilaisiin korkeaa osaamista vaativiin sähkö- ja automaationinsinöörin tehtäviin.

Merenkulun johtamisen YAMK-tutkinnon suoritettuasi pätevöidyt monipuolisiin merenkulun johtotehtäviin. Voit toimia paremmin merenkulun kansainvälisessä toimintaympäristössä mm. itsenäisissä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, esimiehenä tai yrittäjänä. Tutkintonimikkeesi on joko merikapteeni (ylempi AMK) tai insinööri (ylempi AMK), riippuen aikaisemmasta koulutustaustastasi.Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.

Merenkulun työpaikkoja:

 • hinaajat
 • jäänmurtajat
 • matkustaja-alukset
 • rahtialukset
 • satama-operaattorit
 • telakat
 • varustamot

Meriala on tulevaisuutta! Lue lisää.

Ei liiketoimintaa ilman logistiikkaa

Logistiikan asiantuntijoitatarvitaan yrityksissä ja julkisella sektorilla. Logistiikan alalla pääset näköalapaikalle elinkeinoelämään kansainvälisten toimitusverkostojen pariin.

Logistiikan AMK-opinnot suoritettuasi osaat ohjata ja kehittää logistiikan prosesseja, joissa keskitytään materiaalitarpeiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Tunnet eri tyyppiset kuljetusmuodot, varastonohjauksen, hankinnan, logistiikan ohjaamisen ja johtamisen periaatteet. Osaat huomioida asiakkaan tarpeiden, laadun ja kannattavuuden merkityksen työssäsi.

Logistiikan YAMK-opinnot tarjoavat tien haastavampiin logistiikan hallinnollisiin ja johtotehtäviin. YAMK-koulutukset järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys.

Logistiikan insinööriopinnot (AMK)

insinöörikoulutuksen vahvuutena on kattava tarjonta kansainvälisen logistiikan ja logistiikan IT-ratkaisujen opintoja. Lisäksi opetuksessa hyödynnetään koulutuksen erityisosaamista Venäjän-logistiikassa. Opintojasi voit laajentaa erikoistumalla Venäjän-kauppaan tai valitsemalla opintoja tietotekniikan, merenkulun ja liiketoiminnan logistiikan koulutuksista.

Logistiikan tradenomiopinnot (AMK)

Tärkeimpiä asioita, joita tradenomikoulutuksen aikana opit ovat

 • liiketoiminnan prosessien ja lainalaisuuksien ymmärtäminen
 • yrityksen talouden suunnittelu ja hallinta
 • logistiikan operatiivisten toimintojen tuntemus
 • logistiikkaprosessien suunnittelu
 • toimitusketjun suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen.

Logistiikan työpaikkoja: konsulttitoimistot, kuljetusliikkeet, logistiikan palveluyritykset, satamaoperaattorit, teollisuus, tukkukaupat

Kevään 2024 yhteishaun koulutukset

Hakuohjeet

Täältä löydät kaikki tärkeät hakemiseen liittyvät tiedot

Lue lisää hakemisesta

Opiskelijavalinta

Vuodesta 2020 alkaen opiskelijavalinta tehdään suurelta osin todistusvalinnan ja valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella.

Lue lisää valinnasta.

Hakijapalvelut

Jos hakemiseen liittyvään asiaan ei löydy vastausta verkkosivuilta, hakijapalvelut auttavat sinua.

Hakijapalveluiden yhteystiedot.

Esimiehenä oleminen on mukavaa!

Lue lisää opiskelijan tarinaa
Kasvokuva nuoresta naisesta.

Paljon harjoittelujaksoja laivoilla

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Haaveena työskentely Norjan öljyteollisuudessa

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Kuvia oppimisympäristöistä

Hanki kontakteja työelämästä opintojen aikana

Voit oppia opiskelun aikana käytännön tekemistä Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa (TKI), joka on Suomen laajinta: noin 300 eri alan projektissa on tekemistä myös opiskelijoille. Käytännön taidoilla on paljon merkitystä, kun etsit töitä valmistumisen jälkeen.

Yksi TKI-toiminnan osa-alue on logistiikka ja merenkulku, jossa kehitetään uusia palveluja ja prosesseja logistiikan ja liikenteen aloilla. Osaaminen on vahvaa satamalogistiikan, rautatielogistiikan, liikennejärjestelmien sekä toimitusketjujen, logistiikan ympäristövaikutusten ja turvallisuuden sektoreilla.

Merenkulun tutkimus painottuu riskien hallintaan ja häiriötilanteiden ennakointiin. Merenkulun TKI-tiimi tekee pitkäjänteistä yhteistyötä öljyntorjunnan viranomaiskoulutuksessa. Vuosittain yhteistyötä tehdään lähes 150 yrityksen kanssa TKI-hankkeissa sekä yritysten ja opiskelijoiden yhteisissä kehitysprojekteissa.

TKI-hankkeisiin osallistuminen on hyvä mahdollisuus löytää harjoittelu- tai työpaikka.

Opiskele avoimessa AMK:ssa

Avoimessa AMK:ssa voit täydentää ammatillista osaamistasi tai oppia uutta oppimisen ilosta. Avoin AMK voi olla myös polku tutkintokoulutukseen.

Osa koulutuksista on maksuttomia ja suurin osa verkossa.

Lue lisää avoimesta AMK:sta

AMK-tutkinnon jälkeen

AMK-tutkinnon jälkeen ylempi AMK-tutkinto

Xamkin merenkulun alalta on hyvä ponnistaa vieläkin pidemmälle, mikäli jatko-opinnot kiinnostavat AMK-opintojen jälkeen. Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa

Lue lisää YAMK-koulutuksista.

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610