Merikapteenin työ sopii sellaiselle, joka on kiinnostunut kansainvälisestä urasta ja ei pelkää olla pitkää aikaa poissa kotoa, mutta työskennellä voi myös maaorganisaatioissa. Kiinnostus tekniikkaan ja koneisiin on hyvä pohja merenkulun insinööriopinnoille.

Logistiikan asiantuntijoita tarvitaan yrityksissä ja julkisella sektorilla. Logistiikan alalla pääset näköalapaikalle elinkeinoelämään kansainvälisten toimitusverkostojen pariin.

Merenkulun ammattinimikkeitä: kapteeni, konemestari, konepäällikkö, perämies, päällikkö, sähkömestari, ylikonemestari, yliperämies

Merenkulun työpaikkoja: hinaajat, jäänmurtajat, matkustaja-alukset, rahtialukset, satama-operaattorit, telakat, varustamot

Logistiikan ammattinimikkeitä: ajojärjestelijä, hankintapäällikkö, huolitsija, kuljetussuunnittelija, ostaja, terminaalipäällikkö, varastoesimies

Logistiikan työpaikkoja: konsulttitoimistot, kuljetusliikkeet, logistiikan palveluyritykset, satamaoperaattorit, teollisuus, tukkukaupat

Töihin maailman meriliikenteeseen

Merenkulussa korostuvat ihmisten, aluksen ja ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen.

Nykyaikaiset alukset vaativat työntekijöiltä huipputeknologian ymmärtämistä ja osaamista. Merenkulussa tarvitaan mös hyvää kielitaitoa sekä kykyä sopeutua erityisoloihin. Ammatilliset pätevyys- ja terveysvaatimukset on määritelty tarkasti kansainvälisin sopimuksin ja kansallisella lainsäädännöllä.

Xamkin merenkulun koulutuksista valmistuu insinöörejä ja merikapteeneja. Insinööriksi voi opiskella laivatekniikan tai sähkövoimatekniikaan koulutuksissa. Lisäksi Xamkissa voi opiskella merenkulun johtamisen ylemmän AMK-tutkinnon. Merenkulkua opiskellaan Xamkin Kotkan kampuksella.

Merikapteeni (AMK) opiskelee muun muassa johtamista, aluksen ohjausta, laivatekniikkaa ja merimiestaitoa. Merikapteenitutkinnon suorittaneet voivat toimia aluksilla pätevyyskirjan tason mukaan perämiehenä tai päällikkönä rajoittamattomassa liikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä.

Laivatekniikan insinööri (AMK) opiskelee esimerkiksi laivatekniikkaa, huolto- ja kunnossapitoa sekä merimiestaitoja.

Sähkövoimatekniikan insinööri (AMK) koulutuksessa opiskellaan laivakoneistojen, -järjestelmien ja -laitteiden toimintaa. Erityisen syvällisesti paneudutaa laivan sähkö- ja automaatiotekniikkaan.

Insinööritutkinnon suorittaneet voivat sijoittua maailman meriliikenteeseen eri alustyyppeille esimerkiki rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja -autolautoille. Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla, tehtäviä on mm. projektipäällikköinä, konetarkastajina sekä teknillisinä johtajina. Maavoimalaitospätevyyden hankkineet voivat sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin. Sähkövoimatekniikan koulutuksesta valmistuneet voivat sijoittua merenkulun sähkömestarin ammattiin laivoille ja myös maihin erilaisiin korkeaa osaamista vaativiin sähkö- ja automaationinsinöörin tehtäviin.

Merenkulun johtamisen YAMK-tutkinnon suoritettuasi pätevöidyt monipuolisiin merenkulun johtotehtäviin. Voit toimia paremmin merenkulun kansainvälisessä toimintaympäristössä mm. itsenäisissä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, esimiehenä tai yrittäjänä. Tutkintonimikkeesi on joko merikapteeni (ylempi AMK) tai insinööri (ylempi AMK), riippuen aikaisemmasta koulutustaustastasi.Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.

Meriala on tulevaisuutta! Lue lisää.

Merenkulun palkat

Ei liiketoimintaa ilman logistiikkaa

Logistiikan AMK-opinnot suoritettuasi osaat ohjata ja kehittää logistiikan prosesseja, joissa keskitytään materiaalitarpeiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Tunnet eri tyyppiset kuljetusmuodot, varastonohjauksen, hankinnan, logistiikan ohjaamisen ja johtamisen periaatteet. Osaat huomioida asiakkaan tarpeiden, laadun ja kannattavuuden merkityksen työssäsi.

Logistiikan YAMK-opinnot tarjoavat tien haastavampiin logistiikan hallinnollisiin ja johtotehtäviin. YAMK-koulutukset järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys.

 

Logistiikan insinööriopinnot (AMK)

insinöörikoulutuksen vahvuutena on kattava tarjonta kansainvälisen logistiikan ja logistiikan IT-ratkaisujen opintoja. Lisäksi opetuksessa hyödynnetään koulutuksen erityisosaamista Venäjän-logistiikassa. Opintojasi voit laajentaa erikoistumalla Venäjän-kauppaan tai valitsemalla opintoja tietotekniikan, merenkulun ja liiketoiminnan logistiikan koulutuksista.

Logistiikan tradenomiopinnot (AMK)

Tärkeimpiä asioita, joita tradenomikoulutuksen aikana opit ovat

  • liiketoiminnan prosessien ja lainalaisuuksien ymmärtäminen
  • yrityksen talouden suunnittelu ja hallinta
  • logistiikan operatiivisten toimintojen tuntemus
  • logistiikkaprosessien suunnittelu
  • toimitusketjun suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen.

Tutustu koulutuksiin

 

Haluatko aloittaa opiskelun tammikuussa 2021?

Hae Xamkiin syksyn yhteishaussa 2.-16.9.2020

Katso hakuohjeet ja syksyn haun koulutukset

Haluatko aloittaa opiskelun syksyllä 2020?

Hae lisähaussa Xamkiin! Katso koulutustarjonta (15.7. alkaen) ja hae 3.-6.8.2020.

Katso lisähaun koulutukset

Kuvia oppimisympäristöistä

Joustavasti laineille

Merenkulun insinööriopinnot sopivat kaikille tekniikasta kiinnostuneille. Työskennellä voi merella ja maalla ja työllisyynäkymät ovat hyvät.

Olin Silja Linella tuuraavana moottorimiehenä pari päivää, sitten remonttihommissa reilun viikon. Ehdin olla kolme tuntia kotona, kunnes puhelin soi ja tarjottiin lisää työtä”, Don hymyilee.

Pääsin harjoitteluun oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan, mistä seurasi unelmakesätyöpaikka Kotkan yhteysalusliikenteeseen”, Mikko jatkaa.

Mikko Merentie ja Don Hovila, merenkulun insinööriopiskelijat. Lue lisää.

Hanki kontakteja työelämästä opintojen aikana

Voit oppia opiskelun aikana käytännön tekemistä Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa (TKI), joka on Suomen laajinta: 200 eri alan projektissa on tekemistä myös opiskelijoille. Käytännön taidoilla on paljon merkitystä, kun etsit töitä valmistumisen jälkeen.

Yksi TKI-toiminnan osa-alue on logistiikka ja merenkulku, jossa kehitetään uusia palveluja ja prosesseja logistiikan ja liikenteen aloilla. Osaaminen on vahvaa satamalogistiikan, rautatielogistiikan, liikennejärjestelmien sekä toimitusketjujen, logistiikan ympäristövaikutusten ja turvallisuuden sektoreilla.

Merenkulun tutkimus painottuu riskien hallintaan ja häiriötilanteiden ennakointiin. Merenkulun TKI-tiimi tekee pitkäjänteistä yhteistyötä öljyntorjunnan viranomaiskoulutuksessa. Vuosittain yhteistyötä tehdään lähes 150 yrityksen kanssa TKI-hankkeissa sekä yritysten ja opiskelijoiden yhteisissä kehitysprojekteissa.

TKI-hankkeisiin osallistuminen on hyvä mahdollisuus löytää harjoittelu- tai työpaikka.

Edullista asumista kampuskaupungeissamme

Opiskelijan rahoista suurin osa hupenee asumiseen. Kampuspaikkakunnillamme asut edullisemmin kuin monissa muissa Suomen suurissa kaupungeissa. Sinulla jää siis rahaa muuhun elämiseen!

Esimerkiksi 30 neliön yksiöstä maksat Kouvolassa vuokraa kuukaudessa 360 euroa. Helsingissä maksaisit vastaavasta asunnosta 673 euroa. Kun lasketaan vuokrahinnat  4 vuoden ajalta ja huomioidaan asumistuki, asuminen Kouvolassa säästää neljässä vuodessa 12 699 euroa. Se on 256 euroa joka kuukausi – merkittävä summa muuhun elämään käytettäväksi.

Kuvassa on esitetty yksiön vuokrakustannukset neljän vuoden aikana alueen keskivertohinnoin. Summasta on vähennetty yleinen asumistuki.

Lähteet: Kela, Tilastokeskus ja Savonlinnan osalta Asuntojen hintatiedot.fi -palvelu.

Asuminen Xamk-kaupungeissa

Tutustu myös muihin tekniikan koulutuksiin

| biotuotetekniikka | energiatekniikka | Environmental engineering | Information technology | kyberturvallisuus | logistiikka | metsätalous | peliohjelmointi | rakennustekniikka | sähkö- ja automaatiotekniikka | talotekniikka | teollinen puurakentaminen | ympäristöteknologia |

Lue lisää

Valitse alan opintoja avoimesta ammattikorkeakoulusta!

Tiesitkö, että voit aloittaa ammattikorkeakouluopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa? Toisen asteen opiskelijana voit opiskella maksuttomasti mitä tahansa Xamkin avoimen AMK:n opintoja. Mikäli olet jo työelämässä tai etsit työpaikkaa, voit opiskella verkko- tai monimuoto-opintoja työn ohella edulliseen hintaan 12 euroa opintopisteeltä. Mikäli myöhemmin aloitat tutkinto-opiskelijana Xamkissa, hyväksiluetaan avoimessa AMK:ssa suorittamasi opinnot osaksi tutkintoasi.

Avoimen AMK:n sivuille

AMK-tutkinnon jälkeen

AMK-tutkinnon jälkeen ylempi AMK-tutkinto

Xamkin merenkulun alalta on hyvä ponnistaa vieläkin pidemmälle, mikäli jatko-opinnot kiinnostavat AMK-opintojen jälkeen. Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa

Lue lisää

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu