Asiasanat

TKI-hankkeet

Sekoittamo

Hankkeessa syntyy mm. malli opiskelijasta yrityksen jatkajaksi –prosessiin sekä malleja ympärivuorokautisen pajatoiminnan kehittämiseen.

Otsakorven säätiön tuella

Yrittäjäksi Otsakorven säätiön tuella

Hankkeen tarkoituksena on madaltaa yrittäjyyden kynnystä sekä tukea yrittäjäksi asti edenneitä.

Massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhanke

Massadigitoinnin osaajien koulutusta halutaan aloittaa Mikkelissä ensimmäisenä koko Suomessa.

Digiportaat - digitalisuudella kasvua...

Digiportaat -hankkeessa toteutetaan digiosaamiskartoituksia ja digikoulutusta eteläsavolaisille PK-yrityksille.

KyberVALIOT – Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava...

Hankkeessa muodostetaan IoT-kyberturvallisuus -laboratorio tukemaan yritysten IoT-liiketoiminnan kehittämistä.

Etelä-Savon vientiosaajat

Etelä-Savon Vientiosaajat

Hanke vahvistaa eteläsavolaisten mikro- ja pk-yritysten sekä niiden henkilöstön kansainvälistymisosaamista ja vientivalmiuksia.

Xlab - Yhteys yrityksiin

Xlab – Yhteys yrityksiin luo Kotkaan Xamkin TKI-toiminnan fyysisen tapahtuma- ja kokeilutilan.

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa...

Kannattaako nuorten palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla keskittyä paikkariippumattomiin palveluihin (digitaaliset) vai palvelujen sijaintiin?

Jaa sivu