Asiasanat

TKI-hankkeet

Etelä-Savon vientiosaajat

Etelä-Savon Vientiosaajat

Hanke vahvistaa eteläsavolaisten mikro- ja pk-yritysten sekä niiden henkilöstön kansainvälistymisosaamista ja vientivalmiuksia.

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa...

Kannattaako nuorten palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla keskittyä paikkariippumattomiin palveluihin (digitaaliset) vai palvelujen sijaintiin?

Digitarina 2.0 – Epälineaarinen...

Digitarina 2.0 toteuttaa uudenlaisen pelilliseen tarinankerrontaan perustuvan koulutuksen, joka opettaa tietotekniikkaa ja ohjelmointiajattelua.

Nostetta särkikaloista - Vajaasti...

Vajaasti hyödynnetyt kalalajit täysimittaiseen hyötykäyttöön

Elintarvikeviennin osaaja

Elintarvikeviennin Osaaja -hanke lisää elintarvikealan yritysten vientiosaamista.

ProVaHealth - Product Validation...

Hanke helpottaa start-up- ja pk-yritysten pääsyä terveydenhoito- ja hyvinvointialan infrastruktuuriin.

Summa - pelillistetty vertaisauttaminen...

Hankkeessa luodaan pelillistetty vertaisauttamisen menetelmä nuorten työllistymisen tukemiseksi

Jaa sivu