Asiasanat

TKI-hankkeet

Risico Digital Business Hackathon

Nyt ideoidaan liiketoiminnan digitaalisuuden muutosta Kymenlaaksossa - Opiskelijat ja yritykset mukaan!

Yrittäjyyden kolmas aalto

Hankkeessa tuotetaan asiakaslähtöisesti ja ketterästi koulutus- ja kehittämissisältöä erilaisiin yrittäjyyden ekosysteemeihin.

Digiosaajasta yrittäjyyteen

Koulutustarjonnalla vastataan työelämän digitalisoitumisen synnyttämään osaamisvajeeseen ja edistetään alueella olevien työnhakijoiden työllistymistä

Yrittäjän tukiverkko

Bisnestä uudessa normaalissa? Yrittäjän tukiverkko tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluja Kymenlaakson yrityksille.

Memoriaali – Aineistojen digitaalisen...

Memoriaali-verkkopalvelu tuo kansalaisten yksityiset sotaa koskevat aineistot julkisten ja viranomaisaineistojen rinnalle.

HIOMO-hankkeen markkinointikuva

HIOMO Mikro- ja pienyritysten...

HIOMO – väylä menestyvään yritystoimintaan ja hyvinvointiin.

Race4Scale yläkuva

Race4Scale – Development of...

Kymenlaakso ja Pietarin alue ovat priorisoineet koulutuksen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan lisäämisen tärkeäksi alueidensa menestystekijäksi.

Waypoint: nuorten pelillistetty polku...

Hankkeen tavoitteena on tukea nuoria kehittymään pelillisillä ohjaus- ja koulutusmenetelmillä ja vahvistamaan heidän työllistymistään.

Jaa sivu