Asiasanat

TKI-hankkeet

Sekoittamo

Hankkeessa syntyy mm. malli opiskelijasta yrityksen jatkajaksi –prosessiin sekä malleja ympärivuorokautisen pajatoiminnan kehittämiseen.

Massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhanke

Massadigitoinnin osaajien koulutusta halutaan aloittaa Mikkelissä ensimmäisenä koko Suomessa.

Digiportaat - digitalisuudella kasvua...

Digiportaat -hankkeessa toteutetaan digiosaamiskartoituksia ja digikoulutusta eteläsavolaisille PK-yrityksille.

KyberVALIOT – Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava...

Hankkeessa muodostetaan IoT-kyberturvallisuus -laboratorio tukemaan yritysten IoT-liiketoiminnan kehittämistä.

Etelä-Savon vientiosaajat

Etelä-Savon Vientiosaajat

Hanke vahvistaa eteläsavolaisten mikro- ja pk-yritysten sekä niiden henkilöstön kansainvälistymisosaamista ja vientivalmiuksia.

Xlab - Yhteys yrityksiin

Xlab – Yhteys yrityksiin luo Kotkaan Xamkin TKI-toiminnan fyysisen tapahtuma- ja kokeilutilan.

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa...

Kannattaako nuorten palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla keskittyä paikkariippumattomiin palveluihin (digitaaliset) vai palvelujen sijaintiin?

Jaa sivu