Asiasanat

TKI-hankkeet

Digitalia yleiskuva

DAM - Digitaalinen avoin...

DAM - Digitaalinen avoin muisti parantaa mahdollisuuksia hyödyntää laajoja digitaalisia aineistoja

ProEkola älykäs jätepiste

Älykkään jäte/kierrätyspisteen kehitys yritys-oppilaitosyhteistyössä lisäämään puhtautta ja turvallisuutta sekä optimoimaan kustannuksia.

ESGE - eSports Game...

ESGE-hankkeen avulla tullaan kehittämään alueellista elektronisen urheilun osaamista sekä törmäytetään osaajia ja yrityksiä yhteistyöhön.

Business in Biotechnology and...

Hanke edistää rajat ylittävää kestävää talouskasvua tukemalla yrittäjyyttä ja yritysyhteistyötä bioteknologian ja kiertotalouden aloilla.

PeliKlaani – osallisuutta luovilla...

Luovilla ja pelillisillä menetelmillä tukea monialaiseen kohtaamiseen, osallisuuden lisäämiseen ja tasa-arvoisempaan työelämään

ELOA - Elintarvikeviennin osaaminen...

Hankkeessa toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus, joka antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa vientitehtävissä

Älykäs ohjaus - tekoäly...

Tekoälyn kehittämistä ohjauksen tueksi.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Hanke edistää Etelä-Savon alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyysmyönteisyyttä.

Jaa sivu