Järvikalaa kalastajalta kuluttajalle

Fisu-posti -hankkeen tavoitteena on kokeilla uudenlaista järvikalan suoramyyntitapaa. Suoramyynnillä voidaan parantaa kalastuselinkoinen kannattavuutta ja lisätä järvikalan paikallista saatavuutta. Fisu-posti on käytännössä kylmätilaan tehty kalan myynti- ja noutopiste, johon kalastaja tuo ja asiakas hakee tilaamansa tuotteet täysin oman aikataulunsa ehdoilla. Hankkeen keskeinen kysymys on, miten järvikalaa saadaan ostajan ulottuville oikeaan aikaan ja paikkaan.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Hanke kokeilee ja arvioi uuden järvikalan myynti- ja kauppatavan tuomia mahdollisuuksia kalastuselinkeinolle ja kuluttajille. Keskeisenä osana fisu-postin toiminnallisuutta on digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto, joka mahdollistaa kylmätilan automaattisen toiminnan. Fisu-postin toimintaperiaate on, että kalastaja tuo ennakkoon maksetut tuotteet kylmätilassa olevaan lukittuun lokeroon, jolloin tilausjärjestelmä lähettää asiakkaalle ilmoituksen saapuneesta tuotteesta. Tuotteen nouto ja kylmätilan kulunvalvonta tapahtuvat sähköisen tunnistautumisen avulla. Mobiilisovellus ilmoittaa missä kylmälokerikossa tilatut tuotteet ovat ja avaa myös samalla asiakkaalle oikean lokeron.

Hankkeen tavoitteet:

1) Kartoitetaan järvikalan myyntiin soveltuvat uudet kauppatavat ja -paikat Etelä-Savossa
2) Pilotointivaiheessa hankitaan kalan jakeluun soveltuva kylmätila sekä testataan sen toimivuutta käytännössä
3) Arvioidaan uusien suoramyyntikanavien ja kauppapaikkojen mahdollisuutta toimia Etelä/Itä-Savon alueella

Paikallinen suoramyyntikanava vastaa kysyntään ja tarjontaan

Kalan lisääntynyt kysyntä näkyy pääosin tuontikalan kulutuksen kasvuna vaikka lähiruoka on ollut Suomessa jo pitkään nouseva trendi. Kyselytutkimuksen mukaan kuluttajat ja paikallisostajat, kuten ravintolat  ja matkailupalveluiden tuottajat kokevat, että suomalaista ja paikallista järvikalaa ei ole saatavilla. Merkittävä kohderyhmä fisu-postin käyttäkuntaan kuuluvat myös kesäisin Etelä-Savon alueelle siirtyvät mökkiläiset, jotka ovat kiinnostuneita hankkimaan kalansa suoraan kalastajalta.

Kalastajan kannalta kalan suoramyynti kuluttajalle lisää kalasta saatavan katteen määrää ja samalla myös kalan matka asiakkaalle lyhenee. Samalla vahvistetaan myös järvikalan paikallismarkkinoita ja siihen liittyviä lyhyitä jakeluketjuja.

 

Lisätietoja

Tarmo Muuri
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
p. 040 356 6208
tarmo.muuri(at)xamk.fi

Esko Helansuo
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
TKI-asiantuntija
p. 040 5437659
esko.helansuo(at)xamk.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Järvikalan jäljet: saalistietoa ja...

Mobiilijärjestelmä sisävesien saalistietoilmoitukseen, jossa tiedot ovat samalla käytettävissä kestävän kalastuksen ja jäljitettävyyden todentamiseen.

Nostetta särkikaloista - Vajaasti...

Vajaasti hyödynnetyt kalalajit täysimittaiseen hyötykäyttöön

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan ja...

Tavoitteena edistää järvikalan saatavuutta ja järvikalan tuotanto- ja toimitusketjujen tiedonkulkua.

Särvintä järvestä – järvikalaa...

Hankkeessa haluttiin vaikuttaa tutkimus- ja kehitystyön keinoin kotimaisen järvikalan käyttöön.

Faktat

Fisu-postilla järvikalat liikkeelle

01.01.2018 - 30.06.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 139,145 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 55,658 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto - Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Jaa sivu